Workinprogress - Handreiking cloud

0 %
100 %
Information about Workinprogress - Handreiking cloud

Published on March 26, 2014

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

1

Handreiking Gemeentecloud Een oproep tot co-creatie? Basis voor een Generieke Digitale Infrastructuur Henri Rauch, Marijke Salters Work in Progress Congres 27 maart 2014

26-3-2014 Cloud Rotterdam3 Rotterdam & Cloud:Wees Realistisch  Rol inlichtingendiensten  Onversleutelde data is in principe altijd leesbaar  EU regels  Locatie data biedt beperkt garanties  Afspraken zijn geen maatregelen  Een contract alleen is niet genoeg SAMENSPEL: Grote Gemeente zoekt standaards  KING komt in actie

Generieke voorzieningen  Cloud

Forum voor deze Handreiking Cloud Neelie Kroes Commissioner Information Society EUROPEAN COMMISSION CONNNECT Nederlandse Gemeenten

Kern Handreiking is: Marktwerking Services Portfolio Abonnement Gemeentecloud Leveringsmodel KING Vraag Certificatie Articulatie SSO 1 SSO 2 Generieke Services • Voor Commodities • Functionele eisen • Open standaards ‘Market making’

Handreiking voorWIE? Services Portfolio Abonnement Gemeentecloud Leveringsmodel SSO 1 SSO 2 I. II. III. Marktpartijen moeten hoe dan ook steeds meer deel uitmaken van de oplossing

Handreiking 1. Gemeentecloud als Community Cloud Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 2. Combineren van Cloud services Services Abonnement SSO 1 SSO 2 Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 3. Selecteren/Contracteren Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 4. Migreren van/naar een cloud service Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 5. Elasticiteit van cloud services Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 6. Monitoren van cloud services Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 7. Audit van cloud services Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

Handreiking 8. Beëindigen van cloud services Gemeenten SSO’s Cloud leveranciers

16 2014 KING 2015 2016 Gemeenten/ SSO 2017 Gemeente Cloud KadersLeveranciers Jaar van de Conditionering Jaar van de Ontwikkeling Roadmap Gemeentecloud Jaar van de Consolidatie

Niets nieuws onder de zon: Open Standaarden Basis voor een Generieke Digitale Infrastructuur Henri Rauch, Marijke Salters Work in Progress Congres 27 maart 2014

Handreiking en rol Forum standaardisatie? Open standaarden van de PasToeLegUit-lijst zijn er voor u, ook voor de cloud. Het kabinet streeft ook de komende jaren naar een verdere verbetering van overheidsdienstverlening en naar administratieve lastenverlichting door automatisering van informatiestromen tussen de overheid en de rest van de samenleving. Het kabinetsstandpunt is dat toepassing van open standaarden de norm is voor het elektronisch uitwisselen en (her)gebruiken van gegevens (interoperabiliteit) en voor een minder grote afhankelijkheid van leveranciers.

Lock-in Forum Standaardisatie 19

26-3-2014 Cloud Rotterdam 20 Rotterdam kreeg behoefte aan checklist voor de werkvloer Zie ook: http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Checklist_Cloudcomputing.pdf

Dus open standaarden voor: Open standaarden van de PasToeLegUit-lijst zijn er voor u, ook voor de cloud. 1. Combineren van Cloud services 2. Migreren van/naar een cloud service 3. Beëindigen van cloud services

Welke open standaarden dan?

Meer weten? http://www.forumstandaardisatie.nl/themas/cloud/ #openstandaarden

Paneldiscussie Stellingen: 1. Centrale coördinatie voor gemeentelijk cloudgebruik is nodig 2. Standaarden werken alleen als ze voortvloeien uit co-creatie

25

Add a comment

Related pages

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

1. VISD Project gegevensuitwisseling Wijnand Heijnen Cristian Gonzalez Leveranciersdag, 19 september 2014 Kontakt der Kontinenten ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst sessie corv - Documents

Workinprogress - CORV ... Leveranciersbijeenkomst handreiking cloud 1.0 1. HandreikingCloud i.h.k.Generieke Digitale Infrastructuur Henri Rauch, ...
Read more