Winner&Loser

50 %
50 %
Information about Winner&Loser
Business & Mgmt

Published on September 7, 2008

Author: ronakon

Source: slideshare.net

Description

Winner Loser ผู้ชนะ ผู้แพ้

ข้อแตกต่างระหว่าง ผู้ชนะ ผู้แพ้ กับ

When a winner commits a mistake, he say I'm wrong ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิดเอง When a loser commits a mistake, he says it's not my fault ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน

A winner works harder and has more time than a loser ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้ A loser always is too busy to do what is necessary ผู้แพ้ : จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง busy Busy 12 hr. Another is free time all time

A winner faces and solves his/her problems ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น A loser does otherwise ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา ?

A winner makes things happen ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฎผลงานขึ้น A loser makes promises ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ I promise.. I’m doing

A winner wld say " I am good but not as good as I want to be ผู้ชนะ : จะพูดว่า " ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ " A loser wld say " I am not as bad as others ผู้แพ้ : จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา " Not bad.. Wow!.. but?

A winner listens, understand and responds ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้ A loser only waits until it's his/her turn to speak ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะได้พูดเรื่องของตัวเอง I know.. Um.. OK! A..B..C..

A winner respects people who are superior to him and wld like to learn from them ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่า และจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าเขา HH.. Very good 1 3 2

A winner is responsible not just for his own work ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ ( ไม่ไปก้าวก่ายงานคนอื่น ) A loser will not dare help others and wld say I'm just doing my job ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่าง กำลังทำงานของฉันอยู่ I’m busy My job is 1,2,3 I have a job I can receive

A winner wld say " There shd be a better way to do it " ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ A loser wld say " This is the only way to do " ผู้แพ้ : จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ " Many ways One way ?

A winner like you will share this with his/her friends ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา A loser will just keep this to himself/herself because he/she doesn't hv time to share this with others. ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่า เขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น I will share I’m not

" ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร "

เพชรมีค่ามากกว่าถ่านหลายล้านเท่า ทั้ง ๆ ที่เพชรเป็นธาตุคาร์บอนเหมือนกัน ไม้ผ่านการอบการเผา ไม่นานก็กลายเป็นถ่าน แต่เพชรผ่านความร้อน ไม่ต่ำกว่า 5,000 องศาฟาเรนไฮน์ ได้รับความกดดันมากกว่า 1 ล้านปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยระยะเวลาอันยาวนาน จนกระทั่งกลายเป็นเพชร เพชรที่เป็นเครื่องประดับอันงดงาม พร้อม ๆ กับเป็นของที่มีความแข็งมากที่สุดในโลก

ถ้าท่านกำลังได้รับความกดดันอยู่ จงอดทน จงอดทน ถ้าสถานการณ์กำลังบีบคั้น แสดงว่าชัยชนะกำลังรออยู่ข้างหน้า ถ้ายังถูกโหมกระหน่ำอีกให้รู้ตัวว่า ท่านกำลังใกล้จะเป็นเพชรเต็มที่แล้ว ....

" บางทีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา เราก็ละเลยไม่เห็นคุณค่า เวลาที่เราได้สูญเสียสิ่งนั้นไป เราจึงจักได้พบคำตอบ " เหมือนดั่งรองเท้าคู่เก่า ที่เชย และทิ้งไปแล้ว แต่รองเท้าคู่ใหม่ทั้งกัด และใส่ไม่สบาย สุดท้ายก็ต้องเสียดายรองเท้าคู่เก่าที่ใส่สบายกว่า

END

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Looser / Loser | Rechtschreibung - WORTWUCHS

Heißt es Loser oder Looser? Da das Wort in Bezug auf die Rechtschreibung zu den schwierigen Wörtern gehört, erklären wir die richtige Schreibweise.
Read more

Winner-Loser-Effekte am deutschen Aktienmarkt - edoc

1 Stefan Daske‡ Winner-Loser-Effekte am deutschen Aktienmarkt† 1 Einleitung Die Veröffentlichung von DE BONDT und THALER (1985) markiert den Beginn ...
Read more

Winner/Loser - TITAN FORCE: Amazon.de: Musik

Amazon.de/musik: TITAN FORCE – Winner/Loser jetzt kaufen. Bewertung 5.0, Do you know of many music bands (not necessarily metal bands) that.
Read more

Winner-Loser-Effekt ::::: UVK Lucius-Glossar ...

Winner-Loser-Effekt Marktanomalie, bei der eine überdurchschnittliche Entwicklung von ehemals Verliereraktien und eine unterdurchschnittliche ...
Read more

WINNER & LOSER · H & S Verlag

Inhalt. Andy ist in Marie verliebt. Schon ewig. Um sie endlich kennen zu lernen, nutzt er das sturmfreie Haus der Eltern für eine Party, bei der er nichts ...
Read more

TITAN FORCE - Winner / Loser LP BLACK | eBay

TITAN FORCE - Winner / Loser LP BLACK in Musik, Vinyl, Metal | eBay!
Read more

Winner/Loser (US Import) - Titan Force: Amazon.de: Musik

Winner/Loser (US Import) - Titan Force: Amazon.de: Musik. Amazon.de Prime testen Musik-CDs & Vinyl Los. Alle Kategorien. DE Hallo! Anmelden Mein Konto ...
Read more

Winner & Loser - Arcor Magazin

Arcor.de präsentiert Ihnen die Promi-Gewinner und Verlierer des Tages!
Read more

Kapitalmarktanomalie – Wikipedia

Winner-Loser-Effekt. Mit der Annahme, dass Marktteilnehmer oft relevante Hintergrundinformationen ausblenden oder falsch interpretieren, folgten weitere ...
Read more

Titan Force - Winner / Loser - Encyclopaedia Metallum: The ...

Reissued on August 4th, 2006 by Sonic Age Records with the following bonus tracks: 09. Winner / Loser (Demo '90) (05:20) 10. Shadow of a Promise (Demo '90 ...
Read more