advertisement

Windows Presentation Foundation - Ronua

50 %
50 %
advertisement
Information about Windows Presentation Foundation - Ronua

Published on June 19, 2007

Author: andrei_i

Source: slideshare.net

Description

A presentation for a local Romanian .NET User Association meeting
advertisement

Windows Presentation Foundation Andrei Iacob Microsoft Student Partners MCP, CCNA

Agenda Principii DEV-ul ş i Interface Designer-ul XAML şi CS Tool-uri Grafic ă 2D şi 3D Data binding Deployment exe /XAML/XBAP – WPF Sandbox Hardware necesar Windows XP sau Vista? Unde s-a ajuns până în prezent Unde se va ajunge

Principii

DEV-ul ş i Interface Designer-ul

XAML şi CS

Tool-uri

Grafic ă 2D şi 3D

Data binding

Deployment exe /XAML/XBAP – WPF Sandbox

Hardware necesar

Windows XP sau Vista?

Unde s-a ajuns până în prezent

Unde se va ajunge

Principii Smart Clients Separarea clar ă a layer-ului de prezentare (introducerea limbajului XAML) Grafic ă vectorială Macromedia Flash ?!? WPF Composition Engine Pentru programatori: O (supra)ierarhizare mai clar ă a API-ului Interoperabilitatea cu Windows Forms, Windows API, MFC, ActiveX Deployment securizat

Smart Clients

Separarea clar ă a layer-ului de prezentare (introducerea limbajului XAML)

Grafic ă vectorială

Macromedia Flash ?!?

WPF Composition Engine

Pentru programatori: O (supra)ierarhizare mai clar ă a API-ului

Interoperabilitatea cu Windows Forms, Windows API, MFC, ActiveX

Deployment securizat

Separarea puterilor în stat Programatorul – CS (sau VB) Designerul – XAML Programatorul – Visual Studio Designerul – Expression Blend, Expression Designer

Programatorul – CS (sau VB)

Designerul – XAML

Programatorul – Visual Studio

Designerul – Expression Blend, Expression Designer

XAML si CS Limbaj declarativ Subset XML Asem ănător cu XUL (Mozilla) şi UIML (Oasis) XAML XSD Schema ? Button b1 = new Button(); b1.Content = &quot;OK&quot;; b1.Background = new SolidColorBrush(Colors.LightBlue); b1.Width = 100; C# <Button Width=&quot;100&quot;> OK <Button.Background> LightBlue </Button.Background> </Button> XAML

Limbaj declarativ

Subset XML

Asem ănător cu XUL (Mozilla) şi UIML (Oasis)

XAML XSD Schema ?

Tools Blend Orcas ZAM3D

Blend

Orcas

ZAM3D

Grafic ă Application Services Deployment Services Databinding USER INTERFACE SERVICES XAML Accessibility Property System Input & Eventing BASE SERVICES DOCUMENT SERVICES Packaging Services XPS Documents Animation 2D 3D Audio Imaging Text Video Effects Composition Engine MEDIA INTEGRATION LAYER Controls Layout Windows Presentation Foundation XPS Viewer

Controale

Întrebare private void MouseButtonDownButton(object sender, RoutedEventArgs e) { // something something }

Răspuns Buton Grid Label Canvas Dreptunghi Click

Data Binding Data Object Property UI Object Property Binding

Data Binding Obiectele din interfaţă pot fi “legate” de obiecte CLR sau XML Proprietăţi pot fi “legate” de ADO.NET sau obiecte asociate cu Web Service-uri Beneficiind de framework, informaţiile pot fi sortate, filtrate, etc.

Obiectele din interfaţă pot fi “legate” de obiecte CLR sau XML

Proprietăţi pot fi “legate” de ADO.NET sau obiecte asociate cu Web Service-uri

Beneficiind de framework, informaţiile pot fi sortate, filtrate, etc.

Deployment XAML + .cs >> csc + netfx 3.0 = BAML (intermediar) (BAML -> .exe) || (BAML -> XBAP)

XAML + .cs >> csc + netfx 3.0 = BAML (intermediar)

(BAML -> .exe) || (BAML -> XBAP)

WPF Sandbox Concept de baz ă – Code Access Security SecurityException Ce nu avem voie: Standalone windows, Launching of new windows, Save Dialogs, Windows Communication Foundation, Bitmap Effects, Full Speech Support, etc..

Concept de baz ă – Code Access Security

SecurityException

Ce nu avem voie: Standalone windows, Launching of new windows, Save Dialogs, Windows Communication Foundation, Bitmap Effects, Full Speech Support, etc..

Hardware necesar Tier 0 32 Video Con ţ inut 2D, controale simple, anima ţ ii mici (mai bine deloc) Tier 1 memorie mai mare de 32 Anima ţ ii simultane ş i mai mari, con ţ inut complex, m ăş ti Tier 2 PS 2.0, memorie video mare Scene animate 3D, elemente de interfa ţă 3D System.Media.RenderCapability

Tier 0

32 Video

Con ţ inut 2D, controale simple, anima ţ ii mici (mai bine deloc)

Tier 1

memorie mai mare de 32

Anima ţ ii simultane ş i mai mari, con ţ inut complex, m ăş ti

Tier 2

PS 2.0, memorie video mare

Scene animate 3D, elemente de interfa ţă 3D

System.Media.RenderCapability

Windows XP sau Vista ? Beneficiile aduse de WDDM: 3D anti-aliasing, RAM-ul video este virtualizat. Magnifier (accesibility) func ţionează vectorial Dacă avem DWM, animaţiile merg mai bine (cică) Remote desktop connection foloseşte hardware rendering. La XP se foloseşte bitmap remoting.

Beneficiile aduse de WDDM: 3D anti-aliasing, RAM-ul video este virtualizat.

Magnifier (accesibility) func ţionează vectorial

Dacă avem DWM, animaţiile merg mai bine (cică)

Remote desktop connection foloseşte hardware rendering. La XP se foloseşte bitmap remoting.

Unde s-a ajuns până acum ? eRain StandOut Microsoft Grava New York Times Reader Healthcare Prototype Scripps Institute Cancer Research British Library Bussiness Intelligence

eRain StandOut

Microsoft Grava

New York Times Reader

Healthcare Prototype

Scripps Institute Cancer Research

British Library

Bussiness Intelligence

Unde se va ajunge? Windows.Forms.Next()

Windows.Forms.Next()

Întrebări ? http://ms.info.uaic.ro/blogs/andrei_iacob

http://ms.info.uaic.ro/blogs/andrei_iacob

Add a comment