Will There Be A New Dawn For Tau

50 %
50 %
Information about Will There Be A New Dawn For Tau

Published on April 12, 2008

Author: talgalili

Source: slideshare.net

תוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים במהלך תקופה נתונה . נתונים אלו מבוטאים במונחים של כסף . המונח שונה מ תוצר לאומי גולמי ( תל " ג ) בכך שהוא מוציא מכלל החישובים העברות כספים בין מדינות , כך שהחישוב כולל למעשה את התוצר שנוצר בתוך מדינה מסוימת ולא את התוצר שנתקבל בה . Source: Nature, 2004 תמ " ג לאדם ציטוטים לפרסומינו ( לאדם ) In 2004, Israel was the most efficient country in publishing high-impact science relative to country’s economical wealth

TAU is among 3.5% of the highest-cited scientific institutions Data: ISI (Thomson Institute for Scientific Information); 11 year period This plot shows how many institutions worldwide are cited less than TAU (of 3759 total)

TAU ranks well quantitatively, but not qualitatively, compared to Weizmann Institute of Science

TAU ranks well quantitatively, but not qualitatively, compared to Weizmann Institute of Science

TAU ranks well compared to other Israeli universities 47.6 1.3 1791 49 Ohio State Univ 27.2 1.4 1023 54 New York Univ 68.5 15.0 2575 565 BIU 82.8 10.7 3113 402 BGU 68.0 6.5 2556 245 Technion 21.0 3.9 791 145 WIS 46.5 3.2 1747 119 HUJI 65.8 3.2 2475 120 TAU By citation per paper By total citations By citation per paper By total citations Percentile (the smaller the better) Our placing in the word (out of 3759 institutions) all fields

Interim conclusions TAU scientists publish a lot and are well cited. Thus, a very substantial amount of research is done, and it is well appreciated in the world. TAU ranks very well in Israel, and the impact of our work is, on the average, comparable to Hebrew University and even better than that of the Technion (qualitatively and quantitatively). Many TAU publications, however, do not appear in the highest ranking journals and each individual paper has, on average, relatively low impact. This situation is most obvious in life and medical sciences. The highest impact research is in computer sciences, chemistry, mathematics, physics, and engineering. To publish in high rank journals, most TAU biomedical researchers need a much better infrastructure and financing – to be able to compete with the colleagues from WIS and abroad – but probably also a new mindset.

TAU scientists publish a lot and are well cited. Thus, a very substantial amount of research is done, and it is well appreciated in the world.

TAU ranks very well in Israel, and the impact of our work is, on the average, comparable to Hebrew University and even better than that of the Technion (qualitatively and quantitatively).

Many TAU publications, however, do not appear in the highest ranking journals and each individual paper has, on average, relatively low impact.

This situation is most obvious in life and medical sciences. The highest impact research is in computer sciences, chemistry, mathematics, physics, and engineering.

To publish in high rank journals, most TAU biomedical researchers need a much better infrastructure and financing – to be able to compete with the colleagues from WIS and abroad – but probably also a new mindset.

The trend of our publications is not bad! 1. Total number of papers TAU WIS

The trend of our publications is not bad! 2. Total number of citations to our papers TAU WIS

The trend of our publications is not bad! 3. Citations per paper TAU WIS

The nice trend in publications is most probably the consequence of investment and recruitment of new faculty during the previous decade. But this trend will not continue if we do not invest again in science and teaching. How come? – look at the following slides…

The nice trend in publications is most probably the consequence of investment and recruitment of new faculty during the previous decade.

But this trend will not continue if we do not invest again in science and teaching.

How come? – look at the following slides…

1. What Happened to the Faculty in Israel During the Last Six Years? The trend of our development so far is quite bad

2. What Happened to the Faculty in TAU During the Last Six Years? The trend of our development so far is quite bad

מורים מן החוץ ( ממ " ה ) The trend of our development so far is quite bad 3. The tenure faculty is replaced by adjunct teachers Numbers will be presented later – please provide data if you have עליה מתמדת במספר ה " מ מים " וה " מ מות " שאינם חוקרים , על חשבון איכות ההוראה לילדינו .

4. Between 2001-2006 the Number of University Students in Israel Increased by 9.7% The trend of our development so far is quite bad

The number of European professors in American universities ranges from 1 to 4 percent of all senior academic staff in the professors' home countries. The magnitude of this brain drain has begun to cause considerable concern in the European Union. But if Europeans are worried about the migration of their academics to the United States, then Israelis should be nothing less than alarmed: The number of Israeli scholars in the U.S. represents one-quarter of the total senior faculty in Israeli academia (including the non-research colleges). The outward migration is distinguished not only by the number of those who leave, but also by their quality. As can be seen in the diagram, the proportion of Israelis in the top 40 American universities is unparalleled. The number of Israeli physicists in just the leading American departments is one-tenth the entire number of physicists in Israeli research universities. The share of top Israeli chemists in America accounts for one-eighth the entire discipline in Israel. The number of Israeli philosophers in only the top 40 American departments accounts for 15 percent of the philosophers remaining in Israel. The brain drain

How did this happen? “ איך הגענו עד הלום ? חלקם של תקציבי האוניברסיטאות בישראל בתוצר המקומי ב -1979 היה זהה לחלקם של תקציבי האוניברסיטאות הציבוריות בארה " ב בתוצר האמריקאי ב -1980. מאז ועד שנת 2000 ( השנה האחרונה שעליה פורסמו בארה " ב נתונים ), גדל היחס בין תקציבי האוניברסיטאות לבין התוצר בארה " ב ב -23%, וירד ב -15% בישראל . ובכלל , היחס בין תקציבי האוניברסיטאות ובין התוצר הישראלי נמוך היום ב -38% לעומת רמתו ב -1977 . לאחר הכנסת תיקונים הנובעים מההבדלים ברמת החיים , ההוצאה הציבורית לסטודנט במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ב -2004 היתה נמוכה מממוצע ה -OECD ב -26% . למעשה , מדד זה - המשקף את השינויים בהוצאה הציבורית לסטודנט לעומת השינויים בתוצר לנפש - אינו נמוך רק ביחס למדינות אחרות , הוא נמוך ב -32% ממה שישראל עצמה הוציאה ב -1977 . במשך 30 שנה של הזנחה בתקצוב ובתפקוד לא השכלנו למצוא את הדרך לשמור או להחזיר לאוניברסיטאות המחקר חלק ניכר מהדור של חוקרים ומדענים ישראלים מצטיינים . בזמן שאלה נשארו בחוץ , הלך הדור שהקים את האוניברסיטאות והזדקן . לפי נתוני הוועדה לתכנון ולתקצוב , הפועלת במסגרת המועצה להשכלה גבוהה , חלקם של המרצים בני ה -55 ומעלה בארה " ב הינו שליש , באוסטרליה רבע ובאנגליה - שישית בלבד . בישראל , כמחצית מחברי הסגל הבכיר הם בני 55 ומעלה . המשמעות : בתוך עשור אחד בלבד , חצי מכלל המרצים הנוכחיים - אלה שהביאו את ישראל אל חזית הידע האנושית והעניקו לנו את היתרון האיכותי בתחומי הכלכלה והביטחון - יפרשו . מי יחליף אותם "? ציטוט ממאמרו של פרופ ' דן בן דוד ( אונ ' תל אביב ).

Add a comment

Related pages

Dawn of War 2: Tau Race Skirmish Match - YouTube

Me playing the Destroyer 40k mod for Dawn of War 2: ... JUGANDO Dawn of War - "Tau VS Caos" - Duration: ... Try something new! Loading ...
Read more

BREAKING: Tau Codex a Reprint - Not Actually Needed?!

... Tau Codex a Reprint – Not Actually ... upcoming White Dwarf product list there a bunch of new Tau books are ... Dawn (Tau) – War Zone ...
Read more

Tau (Warhammer 40,000) - Wikipedia

... resulted in the choosing of the Tau as the new ... perspective of a Tau Fire Warrior, there is also a ... Dawn of War. Tau are a playable ...
Read more

Warhammer 40,000: Dawn of War II - Wikipedia

... Dawn of War II; ... there is also new emphasis on methods of dealing ... A new DLC emerged giving players a chance to use the Shas'O Tau ...
Read more

Tau - 1d4chan

... (from Dawn of War, ... This is further driven home by the fact there is a Tau splinter faction ... more of these strange new Tau emerged across the ...
Read more

Tau | Warhammer 40k | Fandom powered by Wikia

... though there are now several human Tau Septs derived from ... fight to become new Tau ... Dawn of War: Dark Crusade, the Tau have no desire ...
Read more

Relicnews | New Dawn of War Expansion!

Relic and THQ announced today that there’s a new Dawn of War expansion en-route! TWO new races being added! One is the Tau, the other seems to be ...
Read more

Warhammer 40,000: Dawn of War III | Dawn of War Wiki ...

... Dawn of War III is an ... It is the third stand-alone title in the Dawn of War series, and the first new release ... "There's going to be lots of ...
Read more

dict.cc Wörterbuch :: dawn :: Deutsch-Englisch-Übersetzung

to dawn [new day] anbrechen [neuer Tag] to dawn [day, era] ... before dawn of day vor Tau und Tag [dichter.] from dawn till dusk {adv} von früh bis spät
Read more