Wiara Baha'i

50 %
50 %
Information about Wiara Baha'i
Education

Published on January 17, 2009

Author: kushtar

Source: slideshare.net

Wiara Baha’i wprowadzenie

Wiara Baha’i Ogólnoświatowa religia, której celem jest zjednoczenie wszystkich ras i ludów w jednej powszechnej wierze w Jednego Boga. Print by Monica Stewart

Ogólnoświatowa religia,

której celem jest

zjednoczenie wszystkich

ras i ludów

w jednej powszechnej wierze

w Jednego Boga.

Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha. Wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów. Tradycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie. Bahaici wierzą, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata.

Bahaici są wyznawcami Bahá’u’lláha.

Wierzą, że jest On Obiecanym Wszystkich Czasów.

Tradycje prawie wszystkich ludów zawierają obietnicę przyszłości, w której na Ziemi zapanuje pokój i harmonia, a ludzkość będzie żyła w dobrobycie.

Bahaici wierzą, że ta godzina właśnie nadeszła, a Bahá’u’lláh jest tą wielką Postacią, której Nauki umożliwią ludzkości zbudowanie nowego świata.

“ Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze.”

Bóg Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?

Określenia jak Bóg, Allah, Yahweh, Brahma odnoszą się wszystkie do Jednej Boskiej Istoty. Jeden Bóg

Określenia jak

Bóg, Allah, Yahweh, Brahma

odnoszą się wszystkie do Jednej Boskiej Istoty.

Bóg i człowiek Jest Nieosiągalny i Niepoznawalny. Jego istota jest poza zrozumieniem ludzi. To, co zostało stworzone nie potrafi pojąć Stwórcy. Dlatego, nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga w naszych umysłach, wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka.

Jest Nieosiągalny i Niepoznawalny.

Jego istota jest poza zrozumieniem ludzi.

To, co zostało stworzone nie potrafi pojąć Stwórcy.

Dlatego, nie powinniśmy tworzyć wyobrażeń Boga w naszych umysłach, wyobrażając Go sobie na przykład jako człowieka.

Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość: “ O Synu Człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszę twą napełnił duchem życia.” Przyczyna stworzenia

Powodem naszego stworzenia, jak mówi Bahá’u’lláh, jest miłość:

“ O Synu Człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszę twą napełnił duchem życia.”

“ O Synu Człowieczy! Kochałem się w twórczości mojej, przeto stworzyłem cię. Kochaj ty Mnie zatem, abym wymienił imię twoje i duszę twą napełnił duchem życia.”

Wieczne Przymierze Mimo, że istnienie Boga leży daleko poza możliwościami naszego zrozumienia, Jego miłość nieustannie dotyka naszego życia i bytu. Miłość ta przepływa do nas poprzez Jego Wieczne Przymierze, zgodnie z którym Bóg nigdy nie zostawi nas samych i bez przewodnictwa. Kiedykolwiek ludzkość odwraca się od Niego i zapomina o Jego Naukach, pojawia się Objawiciel Boży i ujawnia nam Jego Wolę i Cel.

Przymierze Kolejni Objawiciele odnawiali Przymierze.

Przymierze

Kolejni Objawiciele odnawiali Przymierze.

Objawiciele Słowo “objawiać” oznacza odkrywanie, odsłanianie czegoś, co nie było wcześniej znane. Objawiciele Boży to te wyjątkowe Istoty, które od wieków wyjawiają ludzkości Słowo i Wolę Boga; Kiedy Ich słuchamy, odpowiadamy na Wezwanie Boga.

ABRAHAM MOJŻESZ KRYSZNA ZARATUSTRA BUDDA JEZUS MAHOMET BÁB BAHÁ’U’LLÁH Następujące po sobie objawienia pokazują plan Boga kształcenia ludzkości, któremu nie będzie końca. Objawiciele Boży ADAM

Pojęcie Objawienia Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego. W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć. Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni.

Aby lepiej zrozumieć pojęcie “Objawienia” w takim sensie jak nauczał Bahá’u’lláh, możemy posłużyć się przykładem ze świata fizycznego.

W tym świecie słońce jest źródłem wszelkiego ciepła i światła, bez których życie na planecie nie mogłoby istnieć.

Jednak słońce nie schodzi na ziemię, a jeśli my spróbowalibyśmy się do niego zbliżyć, zostalibyśmy całkowicie straceni.

Wyobraźmy sobie, że bierzemy doskonale wypolerowane lustro które zwracamy je do słońca. Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca. Im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie. Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze. Wszystkie te lustra odbijają to samo światło. Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo napełniają nas wiedzą, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo. Pojęcie Objawienia

Wyobraźmy sobie, że bierzemy doskonale wypolerowane lustro które zwracamy je do słońca.

Możemy w nim zobaczyć odbicie słońca.

Im staranniej wypolerowane jest lustro, tym doskonalsze będzie to odbicie.

Objawiciele Boży są jak doskonałe Lustra, które odzwierciedlają Światło Boga w całym jego Splendorze.

Wszystkie te lustra odbijają to samo światło.

Podczas, gdy Bóg jest poza naszym zrozumieniem, te doskonałe Istoty przychodzą do nas co jakiś czas, żyją wśród nas, dają nam przewodnictwo napełniają nas wiedzą, której potrzebujemy, aby rozwijać się materialnie i duchowo.

Boscy Nauczyciele posiadają wewnętrzne światło, posiadają wiedzę i zrozumienie wszystkiego, co znajduje się we wszechświecie. Oni dają światło reszcie świata i dzięki Nim sztuki i nauka odnawiają się w każdym wieku. - ‘Abdu’l-Bahá

Boscy Nauczyciele posiadają wewnętrzne światło, posiadają wiedzę i zrozumienie wszystkiego, co znajduje się we wszechświecie.

Oni dają światło reszcie świata i dzięki Nim sztuki i nauka odnawiają się w każdym wieku.

- ‘Abdu’l-Bahá

Bóg objawił ludziom Słońca Swojego Boskiego przewodnictwa, i oznajmił, że wiedza tych Świętych Istot jest identyczna z Jego własną wiedzą. - Bahá’u’lláh

Bóg objawił ludziom Słońca Swojego Boskiego przewodnictwa, i oznajmił, że wiedza tych Świętych Istot jest identyczna

z Jego własną wiedzą.

- Bahá’u’lláh

Jeśli kochamy światło, będziemy je uwielbiać bez względu na to w jakiej lampie się ono objawi, ale jeśli kochamy samą lampę, a światło zostanie przeniesione do innej lampy, nie zaakceptujemy go, ani nie zaaprobujemy. - ‘Abdu’l-Bahá

Wszystkie lampy, czy też lustra mogą różnić się zewnętrznym wyglądem, ale mają tą samą zdolność do odzwierciedlania światła. Podobnie, Objawiciele mogą przychodzić w różnych postaciach, np. Krishna, Buddha, Chrystus, Muhammad czy Bahá’u’lláh, ale wszyscy Oni pochodzą z tego samego Źródła i przekazują tą samą wiedzę.

Słońce wznosi się w różnych miejscach … Jednak jest zawsze tym samym słońcem…

Słońce wznosi się w różnych miejscach …

Jednak jest zawsze tym samym słońcem…

Jest to religia niezmienna w przeszłości i niezmienna w przyszłości… Bahá’u’lláh

Jest to religia

niezmienna

w przeszłości i niezmienna w przyszłości…

Bahá’u’lláh

Każdy z Objawicieli Boga ma podwójną naturę.

Podwójna natura Objawicieli „ Pierwsza z nich jest czystą abstrakcją i istotą jedności. … jeżeli nazwiesz ich wszystkich jednym imieniem i przypiszesz im te same przymioty, nie rozminiesz się z prawdą… Jeżeli zatem jeden z tych Objawicieli świętości oznajmi: Jestem powrotem wszystkich Proroków, zaiste, mówi On prawdę. Gdyby którykolwiek z tych wszechogarniających Objawicieli Boga oświadczył: Ja jestem Bogiem, zaiste, mówiłby On prawdę…” - Bahá’u’lláh, Pokłosie

Zsyłając ludziom swoich Proroków, Bóg ma dwojakie zamierzenie. Pierwsze polega na tym, by uwolnić dzieci człowiecze z mroków niewiedzy i powieźć je ku światłu prawdziwego zrozumienia. Drugie ma zapewnić ludzkości pokój oraz spokój i dostarczyć wszystkie środki potrzebne do ich osiągnięcia. - Baha’u’llah Wspólny cel Objawicieli

Zsyłając ludziom swoich Proroków, Bóg ma dwojakie zamierzenie.

Pierwsze polega na tym, by uwolnić dzieci człowiecze z mroków niewiedzy i powieźć je ku światłu prawdziwego zrozumienia.

Drugie ma zapewnić ludzkości pokój oraz spokój i dostarczyć wszystkie środki potrzebne do ich osiągnięcia.

- Baha’u’llah

Podwójna natura Objawicieli Drugi stan to stan odrębności, właściwy światu stworzenia i jego ograniczeniom. W tym stanie … odrębności, zróżnicowania, doczesnych ograniczeń, cech i kryteriów – wykazują oni absolutną służebność, skrajne ubóstwo i całkowite wyrzeczenie się własnego ja. Zgodnie z Jego słowami: „Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! Ja jestem tylko człowiekiem tak jak wy” Pod tym względem każdy Objawiciel Boga ma wyraźnie wyrobioną osobowość, dokładnie wyznaczoną misję, z góry przeznaczone objawienie i specjalnie określone ograniczenia. Każdy z nich znany jest pod innym imieniem, wyróżnia się szczególnym przymiotem, wypełnia określoną misję i ma powierzone konkretne Objawienie. - Bahá’u’lláh, Pokłosie

Ludzkość w każdych czasach i w każdych warunkach potrzebuje kogoś, kto by ją napominał, prowadził, kształcił i nauczał. - Bahá’u’lláh Ludzkość, żeby się rozwijać, potrzebuje wychowawcy, który ma wyraźny autorytet w dziedzinie materialnej, ludzkiej i duchowej edukacji.

Ludzkość w każdych czasach i w każdych warunkach potrzebuje kogoś, kto by ją napominał, prowadził, kształcił i nauczał.

- Bahá’u’lláh

Potrzeba wychowawcy Życie człowieka składa się z etapów rozwoju, od niemowlęctwa aż do osiągnięcia dojrzałości. Bahá'u'lláh twierdzi, że podobnie jak człowiek, ludzkość podlega procesowi kolektywnego wzrostu. Na każdym etapie rozwoju i człowiek i ludzkość potrzebują kształcenia.

Życie człowieka składa się z etapów rozwoju,

od niemowlęctwa aż do osiągnięcia dojrzałości.

Bahá'u'lláh twierdzi, że podobnie jak człowiek, ludzkość podlega procesowi kolektywnego wzrostu.

Na każdym etapie rozwoju i człowiek i ludzkość potrzebują kształcenia.

Wszyscy ludzie stworzeni zostali po to, by rozwijać nieprzerwanie postępującą cywilizację. - Baha’u’llah

Bahaici wierzą, że duchowe nauki Bahá’u’lláha, którego tytuł oznacza Chwała Boża, są w doskonałej harmonii z naukami Chrystusa, lecz zwracają się do ludzkości w dzisiejszych warunkach, tj. jej zmieniającego się poziomu dojrzałości społecznej oraz nowych potrzeb. Objawienie odpowiadające czasom

Bahaici wierzą, że

duchowe nauki Bahá’u’lláha,

którego tytuł oznacza Chwała Boża,

są w doskonałej harmonii

z naukami Chrystusa,

lecz zwracają się do ludzkości

w dzisiejszych warunkach,

tj. jej zmieniającego się poziomu dojrzałości społecznej oraz nowych potrzeb.

Wszechwiedzący Lekarz trzyma palec na pulsie rodzaju ludzkiego. Rozpoznaje chorobę i w Swej nieomylnej mądrości przepisuje lekarstwo. Każdy wiek ma sobie tylko właściwe problemy, a każda dusza – swoje szczególne tęsknoty. Remedium, jakiego potrzeba światu przy jego obecnych dolegliwościach w żadnym wypadku nie może być identyczne z tym, jakie może się okazać konieczne w kolejnym okresie. Zajmujcie się pilnie potrzebami wieku, w którym żyjecie skoncentrujcie swoje rozważania na jego niezbędnych potrzebach i wymaganiach. ~ Bahá’u’lláh

Obecny stan świata oraz trudna sytuacja ludzkości, wskazuje, że nadszedł czas na przyjście nowego Objawiciela z naukami, odpowiadającymi na te wyzwania.

Obecny stan świata oraz trudna sytuacja ludzkości, wskazuje, że nadszedł czas na przyjście nowego Objawiciela z naukami, odpowiadającymi na te wyzwania.

Jedność Główna zasada Wiary Baha’i

Dobro ludzkości, jej pokój i bezpieczeństwo, są nieosiągalne, dopóki i o ile nie ustanowi się wśród niej na trwałe jedności.

Zgodnie z postanowieniem Pana tym najpotężniejszym lekarstwem i najmocniejszym narzędziem dla uleczenia całego świata jest zjednoczenie się wszystkich ludów w jednej powszechnej sprawie, jednej wspólnej wierze. - Bahá’u’lláh

Zgodnie z postanowieniem Pana

tym najpotężniejszym lekarstwem

i najmocniejszym narzędziem

dla uleczenia całego świata

jest zjednoczenie się wszystkich

ludów w jednej powszechnej sprawie,

jednej wspólnej wierze.

- Bahá’u’lláh

“ “ Bahá’u’lláh zakreślił krąg jedności i stworzył plan połączenia wszystkich ludów i zgromadzenia ich pod namiotem powszechnej jedności.” - ‘Abdu’l-Bahá

Ludzkość możemy porównać do ogromnego ogrodu, którym jeden przy drugim rosną kwiaty przeróżnych kształtów, kolorów i zapachów. Urok i piękno tego ogrodu kryje się właśnie w tej różnorodności. Nie możemy pozwolić na to, aby różnice między nami – w naszych cechach zewnętrznych, temperamentach, pochodzeniu, w naszych myślach, opiniach – wywoływały konflikty i walki. Uprzedzenia dotyczące rasy, koloru, narodowości, kultury, religii i płci są jednymi z głównych przeszkód w budowaniu zjednoczonego świata.

Baha’u’llah Chwała Boża 1817 - 1892

Baha’u’llah

Arabskie słowo Bahá’ ( بهاء ), oznacza Bahá'í Sława, chwała

Jedynym celem, jaki Mi przyświeca, jest ulepszenie świata i zapewnienie spokoju jego ludom. - Bahá’u’lláh

Jedynym celem,

jaki Mi przyświeca,

jest ulepszenie świata

i zapewnienie spokoju jego ludom.

- Bahá’u’lláh

Bahá­’u’lláh urodził się w Teheranie w szlacheckiej rodzinie. W młodym wieku, zamiast wysokiego stanowiska na dworze Szacha, oddał się pomocy uciśnionym, chorym i biednym.

Bahá­’u’lláh urodził się w Teheranie w szlacheckiej rodzinie.

W młodym wieku, zamiast wysokiego stanowiska na dworze Szacha, oddał się pomocy uciśnionym, chorym i biednym.

Cierpienia oraz nieprzeciętny wpływ na serca i umysły ludzi charakteryzują życie wszystkich Objawicieli Bożych.

Cierpienia

oraz nieprzeciętny wpływ

na serca i umysły ludzi charakteryzują życie wszystkich Objawicieli Bożych.

Cierpienia Bahá’u’lláha rozpoczęły się w momencie, gdy powstał, aby obwieścić Swoją Misję, Sprawę Boga. Swoje życie spędził na wygnaniu, więziony i prześladowany przez władze duchowe i świeckie Persji i Imperium Otomańskiego, które robiły wszystko aby ukrócić Jego wpływ.

W 1852 roku, W Teheranie z ostał wtrącony do lochu w Teheranie , znanego jako Czarna Otchłań, w której trzymano zbrodniarzy najgorszego gatunku. Tam został zakuty w dyby, a na Jego szyi powieszono łańcuch ważący ok. 50 kg. Codzinnie odbywały się egzekucje babitów, gdy strażnicy wchodzili do Naszej celi, i rozkazywali wstać jednemu ze skazanych i iść za nimi na stracenie.

W 1852 roku,

W Teheranie z ostał wtrącony do lochu w Teheranie , znanego jako Czarna Otchłań, w której trzymano zbrodniarzy najgorszego gatunku.

Tam został zakuty w dyby, a na Jego szyi powieszono łańcuch ważący ok. 50 kg.

Codzinnie odbywały się egzekucje babitów,

gdy strażnicy wchodzili do Naszej celi, i rozkazywali wstać jednemu ze skazanych

i iść za nimi na stracenie.

Po Naszym przybyciu najpierw poprowadzono Nas ciemnym jak noc korytarzem, z którego zeszliśmy w dół po trzech kondygnacjach schodów do miejsca przeznaczonego na Nasze uwięzienie. Loch pogrążony był w najgłębszych ciemnościach, a liczba Naszych współwięźniów bliska była stu pięćdziesięciu dusz: złodziei, zabójców i rozbójników. Żadne pióro nie jest zdolne oddać wyglądu tego miejsca ani żaden język nie jest w stanie opisać jego obrzydliwego smrodu. Większość więźniów nie miała ani odzieży, ani jakiegoś posłania, żeby się położyć. Byliśmy wszyscy ściśnięci w jednej celi – nogi zamknięte w dybach, na szyjach zawieszone najcięższe łańcuchy. Powietrze, którym oddychaliśmy ciężkie było od najobrzydliwszych nieczystości, a podłoga na której siedzieliśmy pokryta była plugastwem plugawstwem i pełna robactwa. Ani jednego promienia światła nie dopuszczano aby przeniknął ten przeklęty loch i ogrzał jego lodowate zimno. Bóg jeden tylko wie, co przeszliśmy w tym najbardziej ponurym (…) miejscu!” - Bahá’u’lláh

Po Naszym przybyciu najpierw poprowadzono Nas ciemnym jak noc korytarzem, z którego zeszliśmy w dół po trzech kondygnacjach schodów do miejsca przeznaczonego na Nasze uwięzienie.

Loch pogrążony był w najgłębszych ciemnościach, a liczba Naszych współwięźniów bliska była stu pięćdziesięciu dusz: złodziei, zabójców i rozbójników.

Żadne pióro nie jest zdolne oddać wyglądu tego miejsca ani żaden język nie jest w stanie opisać jego obrzydliwego smrodu. Większość więźniów nie miała ani odzieży, ani jakiegoś posłania, żeby się położyć.

Byliśmy wszyscy ściśnięci w jednej celi – nogi zamknięte w dybach, na szyjach zawieszone najcięższe łańcuchy. Powietrze, którym oddychaliśmy ciężkie było od najobrzydliwszych nieczystości, a podłoga na której siedzieliśmy pokryta była plugastwem plugawstwem i pełna robactwa. Ani jednego promienia światła nie dopuszczano aby przeniknął ten przeklęty loch i ogrzał jego lodowate zimno.

Bóg jeden tylko wie, co przeszliśmy w tym najbardziej ponurym (…) miejscu!” - Bahá’u’lláh

W takich warunkach, Bahá’u’lláh otrzymuje objawienie w 1852 r. Sam opisuje to wydarzenie tymi słowami: W czasie tych dni, kiedy leżałem w więzieniu w Teheranie, mimo, że dotkliwy ciężar łańcuchów i pełne smrodu powietrze pozwalały mi spać niewiele, jednak podczas rzadkich chwil drzemki czułem, jak gdyby coś płynęło z czubka Mojej głowy na Mą pierś niby potężny potok, który spada w dół ze szczytu wysokiej góry. To sprawiało, że wszystkie fragmenty Mojego ciała gorzały niby w ogniu. W takich chwilach język Mój recytował coś, czego żaden człowiek nie był stanie wysłuchać.”

W takich warunkach, Bahá’u’lláh otrzymuje objawienie w 1852 r. Sam opisuje to wydarzenie tymi słowami:

W czasie tych dni, kiedy leżałem w więzieniu w Teheranie, mimo, że dotkliwy ciężar łańcuchów i pełne smrodu powietrze pozwalały mi spać niewiele, jednak podczas rzadkich chwil drzemki czułem, jak gdyby coś płynęło z czubka Mojej głowy na Mą pierś niby potężny potok, który spada w dół ze szczytu wysokiej góry. To sprawiało, że wszystkie fragmenty Mojego ciała gorzały niby w ogniu. W takich chwilach język Mój recytował coś, czego żaden człowiek nie był stanie wysłuchać.”

W ciągu Swojego życia wraz z rodziną cztery razy wypędzany był z kraju do kraju, aż w końcu zesłany został do Miasta-Więzienia w ‘Akká w Imperium Oto­mańskim. Jego cierpienia były tak intensywne, że pisał o ’Akká jako “Największym Więzieniu”.

W ciągu Swojego życia wraz z rodziną cztery razy wypędzany był z kraju do kraju, aż w końcu zesłany został do Miasta-Więzienia w ‘Akká w Imperium Oto­mańskim.

Jego cierpienia były tak intensywne, że pisał o ’Akká jako “Największym Więzieniu”.

Bahá’u’lláh pisze o Sobie: “ Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać więźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność. Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela. Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak tego, który przyszedł wznieść odnowa cały świat … przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!” 

Bahá’u’lláh pisze o Sobie:

“ Wszechwieczne Piękno przystało na to, by być skute kajdanami, ażeby ludzkość była wyzwolona z niewoli i zgodziło się zostać więźniem tej najpotężniejszej z Twierdz, ażeby cały świat osiągnął prawdziwą wolność.

Wysączyło aż do dna ten kielich goryczy, by wszystkie ludy ziemi dostąpiły trwałej radości i pełne były wesela.

Pozwoliliśmy, by Nas poniżono, o wierzący w jedność Boga, ażebyście wy byli wywyższeni i znosiliśmy rozliczne utrapienia, ażebyście wy prosperowali i rozkwitali. Patrz, jak tego, który przyszedł wznieść odnowa cały świat … przymusili do mieszkania w najopustoszalszym z miast!” 

 

Im dalej Bahá’u’lláh był wysyłany przez władze, tym większa była ilość ludzi przyciąganych do Jego Nauk i uznających Jego Potęgę i Majestat. Pomimo ciągłych prześladowań, Bahá’u’lláh kontynuował objawianie Słowa Bożego przez ponad czterdzieści lat i wniósł do tego świata wiele miłości, nauk i duchowej wiedzy, że końcowe zwycięstwo Jego Sprawy było pewne.

Im dalej Bahá’u’lláh był wysyłany przez władze, tym większa była ilość ludzi przyciąganych do Jego Nauk i uznających Jego Potęgę i Majestat.

Pomimo ciągłych prześladowań, Bahá’u’lláh kontynuował objawianie Słowa Bożego przez ponad czterdzieści lat i wniósł do tego świata wiele miłości, nauk i duchowej wiedzy, że końcowe zwycięstwo Jego Sprawy było pewne.

Z Akki Bahá’u’lláh kieruje listy do władców Świata Do ‘Abdu’l-‘Aziz, sułtana cesarstwa otomańskiego: „ Nie wyzbywaj się bojaźni Bożej lecz bądź z tych, których czyny są uczciwe. Zgromadź wokół siebie takich ministrów, których otacza aromat wiary i sprawiedliwości; naradzaj się z nimi, wybierz to, co ci się wydaje najlepsze i bądź z tych, którzy są hojni.” Do angielskiej Królowej Wiktorii: Zaniechaj swoich pożądań, a następnie skieruj swe serce do twojego Pana, Pradawnego Dni. Wspominam o tobie ze względu na Boga i chęci wywyższenia twojego imienia poprzez pamięć o Bogu, Stworzyciela ziemi i nieba.”

Do ‘Abdu’l-‘Aziz, sułtana cesarstwa otomańskiego:

„ Nie wyzbywaj się bojaźni Bożej lecz bądź z tych, których czyny są uczciwe. Zgromadź wokół siebie takich ministrów, których otacza aromat wiary i sprawiedliwości; naradzaj się z nimi, wybierz to, co ci się wydaje najlepsze i bądź z tych, którzy są hojni.”

Do angielskiej Królowej Wiktorii:

Zaniechaj swoich pożądań, a następnie skieruj swe serce do twojego Pana, Pradawnego Dni. Wspominam o tobie ze względu na Boga i chęci wywyższenia twojego imienia poprzez pamięć o Bogu, Stworzyciela ziemi i nieba.”

Napoleon III Nasiri'd-din-shah Pope Pie IX Alexander II Victoria Maria Queen of Romania

Marie Alexandra Victoria , później Królowa Rumunii 1875 – 1938 Była członkiem angielskiej Królewskiej Rodziny

Listy królowej

Bahá’u’lláh zmarł w 1892 roku , będąc więźniem. Jego Świątynia, którą bahaici uznaj ą za Najświętsze Miejsce na ziemi, znajduje się w pobliżu miasta ‘Akka.

Bahá’u’lláh zmarł w 1892 roku , będąc więźniem.

Jego Świątynia, którą bahaici uznaj ą za Najświętsze Miejsce na ziemi, znajduje się w pobliżu miasta ‘Akka.

Baha’u’llah Jego Pisma Pisma Bahá’u’lláha liczą więcej niż sto wolumenów o różnej objętości i są napisane w różnych stylach. Objawione zostały w językach perskim i arabskim. Pisma te obejmują modlitwy, prawa, zarządzenia, literaturę mistyczną oraz interpretacje innych Świętych Ksiąg. Z powodu wielkości Objawienia, nie wszystko zostało przetłumaczone na inne języki, w tym na język polski. Niemniej jednak, najważniejsze z pism Bahá’u’lláha są dostępne w 802 językach.

Baha’u’llah

Jego Pisma

pers . كتاب اقدس Najświętsza Księga praw Bahá'u'lláha Kitâb-e Aqdas

Kitab-i-Iqan ( Księga Pewności ), Bahá'u'lláh wyjaśnia w niej, że Bóg, Stwórca, interweniował, i będzie to nadal czynił w historię ludzkości za pomocą Jego wybranych Objawicieli. Objawiciele Boga, jak nazywa ich Baha’u’llah, są Założycielami głównych objawionych religii, jak np. Abraham, Mojżesz, Chrystus. W skrócie, są oni wychowawcami ludzkości. Kitab-i-Iqan

Kitab-i-Iqan ( Księga Pewności ), Bahá'u'lláh wyjaśnia w niej, że Bóg, Stwórca, interweniował, i będzie to nadal czynił w historię ludzkości za pomocą Jego wybranych Objawicieli.

Objawiciele Boga, jak nazywa ich Baha’u’llah, są Założycielami głównych objawionych religii, jak np. Abraham, Mojżesz, Chrystus.

W skrócie, są oni wychowawcami ludzkości.

Słowa Ukryte “ Wstęp wyjaśnia, że [Słowa Ukryte] zawierają istotę słów proroków z przeszłości spowitą w szaty zwięzłości dla nauczania i duchowego przewodnictwa ludzi. Czytajcie je, byście mogli pojąć prawdziwe podstawy religii, i rozmyślać nad inspiracją posłańców bożych.”

“ Wstęp wyjaśnia, że [Słowa Ukryte] zawierają istotę słów proroków z przeszłości spowitą w szaty zwięzłości dla nauczania i duchowego przewodnictwa ludzi. Czytajcie je, byście mogli pojąć prawdziwe podstawy religii, i rozmyślać nad inspiracją posłańców bożych.”

Prawa Bahaickie Najważniejszym aspektem każdej religii są prawa, które Objawiciel przynosi ludzkości, aby naprowadzić ją na właściwą drogę. Niektóre z tych praw i przykazań są wieczne, inne zmieniają się w miarę jak ludzkość rozwija się i ewoluuje. Wiara Bahai naucza, że nie powinniśmy myśleć o bahaickich prawach jako o serii nakazów i zakazów. Bahá’u’lláh mówi nam, że nie powinniśmy przestrzegać tych praw jedynie ze strachu przed karą, gdyż, jak wyraźnie stwierdził On w Swej Najświętszej Księdze: “Przestrzegajcie Mych przykazań z miłości do Mojego piękna”.

Bahá’u’lláh mówi, że Jego prawa są “lampą Mej serdecznej opatrzności dla Mych stworzeń oraz kluczem do Mojego miłosierdzia”.

Modlitwa W fizycznym świecie istoty ludzkie muszą codziennie jeść. Takie są potrzeby ludzkiego ciała: jeśli nie uczynimy tego, rozchorujemy się i szybko umrzemy. Możemy więc powiedzieć, że codzienne jedzenie jest prawem fizycznej egzystencji, które musi być przestrzegane. W ten sam sposób, jednym z przykazań Bahá’u’lláha jest codzienna modlitwa. Tak jak nasze ciało, nasze dusze potrzebują ciągłego pożywienia, a modlitwa zapewnia pokarm dla naszego duchowego rozwoju.

W fizycznym świecie istoty ludzkie muszą codziennie jeść. Takie są potrzeby ludzkiego ciała: jeśli nie uczynimy tego, rozchorujemy się i szybko umrzemy. Możemy więc powiedzieć, że codzienne jedzenie jest prawem fizycznej egzystencji, które musi być przestrzegane.

W ten sam sposób, jednym z przykazań Bahá’u’lláha jest codzienna modlitwa. Tak jak nasze ciało, nasze dusze potrzebują ciągłego pożywienia, a modlitwa zapewnia pokarm dla naszego duchowego rozwoju.

“ Daję świadectwo, o mój Boże, że stworzyłeś mnie, abym Cię znał i wielbił. Świadczę w tej chwili o mojej bezsilności a Twojej mocy, o mym ubóstwie a Twoim bogactwie. Nie ma innego Boga poza Tobą, Pomagającym w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.” Modlitwa obowiązkowa

Pisma bahaickie, oprócz modlitwy obowiązkowej, zawierają modlitwy na różne okazje. Ponadto, bahaici wierzą, że praca wykonywana w duchu służby jest oddawaniem czci Bogu. Razem ze służbą, postem, medytacją, przestrzeganiem duchowych i moralnych praw, modlitwa pomaga człowiekowi rozwijać się i zbliżać do Boga. Modlitwa

Pisma bahaickie, oprócz modlitwy obowiązkowej, zawierają modlitwy na różne okazje.

Ponadto, bahaici wierzą, że praca wykonywana w duchu służby jest oddawaniem czci Bogu.

Razem ze służbą, postem, medytacją, przestrzeganiem duchowych i moralnych praw, modlitwa pomaga człowiekowi rozwijać się i zbliżać do Boga.

W innym przykazaniu, Bahá’u’lláh zabrania obmawiania i szerzenia oszczerstw, ponieważ stanowią one barierę jedności jest obmawianie. ‘ Abdu’l-Bahá mówi nam dokładnie coś innego: jeśli widzimy w jakiejś osobie dziesięć dobrych cech i jedną złą, powinniśmy skupić się na tych dziesięciu, a choćby nawet dana osoba miała dziesięć złych cech, a jedną dobrą, to powinniśmy skoncentrować się właśnie na tej jednej. “ O Towarzyszu Tronu Mego! Nie słuchaj zła i nie widź zła…Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno.” [1] Obmowa i oszczerstwa

W innym przykazaniu, Bahá’u’lláh zabrania obmawiania i szerzenia oszczerstw, ponieważ stanowią one barierę jedności jest obmawianie.

‘ Abdu’l-Bahá mówi nam dokładnie coś innego: jeśli widzimy w jakiejś osobie dziesięć dobrych cech i jedną złą, powinniśmy skupić się na tych dziesięciu, a choćby nawet dana osoba miała dziesięć złych cech, a jedną dobrą, to powinniśmy skoncentrować się właśnie na tej jednej.

“ O Towarzyszu Tronu Mego! Nie słuchaj zła i nie widź zła…Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno.” [1]

Bahá’u’lláh zabronił picia alkoholu i używania narkotyków , jako doprowadzają do wielu trudnych sytułacji w społeczeństwie. “ O Synu Ducha! Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gli­ny miłości ule­pi­łem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie sa­me­mu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, po­tęż­ne­go, wład­nego i sa­mo­istnego.” [1] Alkohol i narkotyki

Bahá’u’lláh zabronił picia alkoholu i używania narkotyków , jako doprowadzają do wielu trudnych sytułacji w społeczeństwie.

“ O Synu Ducha! Stworzyłem cię bogatym; czemu doprowadzasz się do nędzy? Szlachetnym cię uczyniłem; czemu się poniżasz? Z istoty wiedzy dałem ci byt; czemu szukasz oświecenia u kogokolwiek prócz Mnie? Z gli­ny miłości ule­pi­łem ciebie; czemuż to zajmujesz się innym? Zwróć wzrok swój ku sobie sa­me­mu, ażebyś ujrzał Mnie w samym sobie, po­tęż­ne­go, wład­nego i sa­mo­istnego.” [1]

Inne przykazanie Bahá’u’lláha, mówi o obowiązku rodziców i społeczeństwa, aby kształcić dzieci. Fragment z Pism ‘Abdu’l-Bahy, który dobrze to wyjaśnia: Podstawowym obowiązkiem ukochanych Boga i służebnic Miłosiernego jest taki: Ze wszystkich swych sił muszą starać się oni kształcić dzieci obydwóch płci, męskiej i żeńskiej, dziewczynki jak i chłopców; nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Ignorancja któregokolwiek z nich jest godna potępienia, a zaniedbanie w obydwu przypadkach jest naganne. »Czy ci, którzy wiedzą i ci, którzy nie wiedzą są sobie równi?«” – ‘ Abdu’l-Bahá Obowiązek kształcenia

Inne przykazanie Bahá’u’lláha, mówi o obowiązku rodziców i społeczeństwa, aby kształcić dzieci. Fragment z Pism ‘Abdu’l-Bahy, który dobrze to wyjaśnia:

Podstawowym obowiązkiem ukochanych Boga i służebnic Miłosiernego jest taki: Ze wszystkich swych sił muszą starać się oni kształcić dzieci obydwóch płci, męskiej i żeńskiej, dziewczynki jak i chłopców; nie ma pomiędzy nimi żadnej różnicy. Ignorancja któregokolwiek z nich jest godna potępienia, a zaniedbanie w obydwu przypadkach jest naganne. »Czy ci, którzy wiedzą i ci, którzy nie wiedzą są sobie równi?«”

– ‘ Abdu’l-Bahá

Własny rozwój duchowy O Synu Ducha! Oto pierwsza moja rada: Miej serce czyste, łagodne i promienne

Nauki Społeczne

Nauki

Społeczne

Poszukiwanie Prawdy Odrzucenie tradycyjnych przesądów, uprzedzeń, obrzędów, rytuałów , fanatyzmu. Wszystkie religie stopniowo zostały skrępowane dogmatami i tradycjami. Prawda jest jedna we wszystkich religiach.

Jedność rodzaju ludzkiego „ Ziemia jest tylko jednym krajem a ludzkość jego obywatelami.”

Jeśli religia staje się przyczyną nieprzyjaźni, nienawiści i podziału, lepiej gdyby nie istniała i odejście od niej byłoby prawdziwym aktem religijnym. Zadaniem lekarstwa jest polepszenie zdrowia, a jeśli przynosi ono pogorszenie, lepiej je odrzucić. Religia jako podstawa miłości i przyjaźni

Jedność nauki i religii

Jedność nauki i religii Religia i nauka to dwa skrzydła, które pozwalają wznieść się ludzkiej inteligencji, a duszy ludzkiej robić postępy. Gdyby człowiek próbował latać tylko skrzydłem religii, wpadłby w bagno przesądów, gdyby chciał użyć tylko drugiego, też nie osiągnąłby postępu, zatopiłby się w beznadziejności materializmu. ‘ Abdu’l-Bahá

Rasowe, religijne, narodowe, klasowe uprzedzenia niszczą podstawy ludzkości Wszystkie rozłamy na świecie, nienawiść, wojna i rozlew krwi są spowodowane przez któreś z uprzedzeń.

Zniesienie skrajności między ubóstwem a bogactwem Warunki życia muszą być tak uregulowane, żeby znikła nędza, a każdy …odpowiednio do swego stanu i pozycji, mógł uczestniczyć w … dobrobycie. Nie można jednak żądać absolutnej równości. To jest nierealne. Muszą być ustanowione prawa odnoszące się do nadmiernego bogactwa i skrajnego ubóstwa. Członkowie rządów muszą wziąć pod uwagę prawa Boże, które zapewnią sprawiedliwość.

Bahá’u’lláh nauczał, że ekstrema bogactwa i ubóstwa ni sprzyjają rozwojowi sprawiedliwego społeczeństwa i muszą być wyeliminowane. Bahaici są przekonani, że wraz z rozwojem odpowiedniej kultury pracy, jako służby ludzkości, wspieranej przez sprawiedliwe rządy oraz powszechną edukację, problem ubóstwa może zostać rozwiązany.

Bahá’u’lláh nauczał, że ekstrema bogactwa i ubóstwa ni sprzyjają rozwojowi sprawiedliwego społeczeństwa i muszą być wyeliminowane.

Bahaici są przekonani, że wraz z rozwojem odpowiedniej kultury pracy, jako służby ludzkości, wspieranej przez sprawiedliwe rządy oraz powszechną edukację, problem ubóstwa może zostać rozwiązany.

Powszechny Pokój Najwyższy Trybunał powinien być wybrany przez narody i rządy wszystkich krajów, a członkowie tych krajów i rządów będą spotykać się w duchu jedności. Wszystkie spory będą rozpatrywane przez ten Sąd, którego zadaniem będzie nie dopuścić do wojny.

Powszechny pokój “ Gdy pojawi się w was myśl o walce przeciwstawcie się jej silniejszą myślą o pokoju. Myśl o nienawiści musi być zwalczona myślą o miłości. ”

Jeden powszechny język Bahá’u’lláh zaleca aby rządy zebrały się i wybrały jeden z istniejących języków albo stworzyli nowy. Język uniwersalny, umożliwiłby porozumienie się z każdą nacją. Wystarczyłoby znać tylko dwa języki – ojczysty i uniwersalny.

Równość kobiet i mężczyzn Kobiety i mężczyźni zawsze byli i będą równi w obliczu Boga

Oddzielenie religii od polityki „ Religia dotyczy spraw ducha, polityka spraw tego świata. Religia działa w świecie myśli, polityka zajmuje się problemami zewnętrznymi. Zadaniem kleru jest wychowywać naród, uczyć go, dawać mu wskazówki, w jaki sposób osiągnąć postęp duchowy. W polityce nie ma on nic do zrobienia.”

„ Religia dotyczy spraw ducha, polityka spraw tego świata. Religia działa w świecie myśli, polityka zajmuje się problemami zewnętrznymi.

Zadaniem kleru jest wychowywać naród, uczyć go, dawać mu wskazówki, w jaki sposób osiągnąć postęp duchowy. W polityce nie ma on nic do zrobienia.”

Przyjaźń z wyznawcami innych religii

Obowiązek powszechnej edukacji Niepożądanym jest, aby pozostawić człowieka bez wiedzy i umiejętności, gdyż staje się on wtedy jedynie niepłodnym drzewem. Postrzegajcie człowieka jako złoże bogate w kamienie szlachetne nieocenionej wartości. Jedynie dobre wychowanie [edukacja] może sprawić, że odsłoni ono swoje skarby, a ludzkość zyska możność czerpania z niego pożytku

Wspólnota i Administracja Wiara Bahá’í jako religia nie jest jedynie zbiorem ideałów. W rzeczywistości, Wiara Bahá’í jest bardzo zorganizowaną religią, której celem jest ni mniej ni więcej, tylko zjednoczenie całej ludzkiej rasy. Jest to druga, po chrześcijaństwie najbardziej rozpowszechniona religia. Pomocne może być tu myślenie o pracy bahaitów jak o budowaniu światowej cywilizacji przez ‘trzech uczestników wspónoty’: 1) wyznawca 2) wspólnota 3) Instytucjie Wiary Bahai

W rzeczywistości, Wiara Bahá’í jest bardzo zorganizowaną religią, której celem jest ni mniej ni więcej, tylko zjednoczenie całej ludzkiej rasy.Działania bahaitów można porównać do budowania nowej cywilizacji.

Wyznawca Obowiązkiem takiej jednostki jest codzienne usiłowanie dopasowania swego życia do Nauk Bahá’u’lláha oraz służba ludzkości, z ciągłą świadomością faktu, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, i że nasz związek z Bogiem jest wieczny. Po śmierci nasze dusze stają się wolne od ograniczeń świata materialnego i kontynuują swój rozwój w kierunku Boga przez całą wieczność.

Obowiązkiem takiej jednostki jest codzienne usiłowanie dopasowania swego życia do Nauk Bahá’u’lláha oraz służba ludzkości, z ciągłą świadomością faktu, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, i że nasz związek z Bogiem jest wieczny. Po śmierci nasze dusze stają się wolne od ograniczeń świata materialnego i kontynuują swój rozwój w kierunku Boga przez całą wieczność.

Wspólnota Jednostki ludzkie nie zostały stworzone, aby żyć same – żyjemy we wspólnotach, które działają razem pracować, aby budować nową cywilizację. Najbliższa jest lokalna wspólnota, która składa się z bahaitów naszej wsi lub miasta. To właśnie tu uczymy się ze sobą współpracować, razem wzrastać i jednoczyć. Oprócz przynależności do wspólnoty lokalnej, jesteśmy również członkami wspólnoty narodowej, a wreszcie także ogólnoświatowej wspólnoty bahaickiej, która wciąż się rozrasta i przyciąga ludzi ze wszystkich religii, ras i narodowości. Wspólnota spotyka się co 19 dni, na Święcie, które jest spotkaniem składającym się z części modlitewnej, socjalnej oraz z konsultacji wspólnoty na temat rozwoju i działań.

Jednostki ludzkie nie zostały stworzone, aby żyć same – żyjemy we wspólnotach, które działają razem pracować, aby budować nową cywilizację.

Najbliższa jest lokalna wspólnota, która składa się z bahaitów naszej wsi lub miasta. To właśnie tu uczymy się ze sobą współpracować, razem wzrastać i jednoczyć.

Oprócz przynależności do wspólnoty lokalnej, jesteśmy również członkami wspólnoty narodowej, a wreszcie także ogólnoświatowej wspólnoty bahaickiej, która wciąż się rozrasta i przyciąga ludzi ze wszystkich religii, ras i narodowości.

Wspólnota spotyka się co 19 dni, na Święcie, które jest spotkaniem składającym się z części modlitewnej, socjalnej oraz z konsultacji wspólnoty na temat rozwoju i działań.

Instytucje W przeszłości Objawiciele Boży niewiele mówili o tym, jak ich zwolennicy powinni się organizować i ludzie sami musieli o tym pomyśleć. Lecz w przypadku Wiary Bahá’í, Bahá’u’lláh przyniósł Swój własny Porządek Administracyjny, co oznacza, że powiedział On nam jakie mamy stworzyć instytucje, jak powinny one działać i jak ludzkość powinna być zarządzana.

W przeszłości Objawiciele Boży niewiele mówili o tym, jak ich zwolennicy powinni się organizować i ludzie sami musieli o tym pomyśleć.

Lecz w przypadku Wiary Bahá’í, Bahá’u’lláh przyniósł Swój własny Porządek Administracyjny, co oznacza, że powiedział On nam jakie mamy stworzyć instytucje, jak powinny one działać i jak ludzkość powinna być zarządzana.

Zgromadzenia Duchowe Raz w roku, bahaici w każdym państwie wybierają Narodowe Zgromadzenie Duchowe, a w każdej miejscowości – Lokalne Zgromadzenie Duchowe. W Wierze Bahá’í nie ma księży ani kleru i to właśnie Lokalne Zgromadzenie Duchowe zajmuje się sprawami wspólnoty i dba o dobrobyt jej poszczególnych członków. Lokalne Zgromadzenie Duchowe składa się z dziewięciu osób wybieranych w atmosferze pełnej modlitwy - głosowanie jest tajne i biorą w nim udział wszyscy dorośli z danej wspólnoty. Zgromadzenia Duchowe są dla bahaitów niezmiernie ważne – przez nie uczymy się jak należy zajmować się z ludzkimi sprawami i jak można ustanowić w społeczeństwie nowy porządek, który znany jest jako Światowy Porządek Bahá’u’lláha .

Raz w roku, bahaici w każdym państwie wybierają Narodowe Zgromadzenie Duchowe, a w każdej miejscowości – Lokalne Zgromadzenie Duchowe.

W Wierze Bahá’í nie ma księży ani kleru i to właśnie Lokalne Zgromadzenie Duchowe zajmuje się sprawami wspólnoty i dba o dobrobyt jej poszczególnych członków.

Lokalne Zgromadzenie Duchowe składa się z dziewięciu osób wybieranych w atmosferze pełnej modlitwy - głosowanie jest tajne i biorą w nim udział wszyscy dorośli z danej wspólnoty.

Zgromadzenia Duchowe są dla bahaitów niezmiernie ważne – przez nie uczymy się jak należy zajmować się z ludzkimi sprawami i jak można ustanowić w społeczeństwie nowy porządek, który znany jest jako Światowy Porządek Bahá’u’lláha .

Nowy Światowy Porządek Administracyjny Powszechny Dom Sprawedliwości (9 osobowa Rada) N arodowe Z gromadzenie D uchowe Baha’i Polski NZD Kirgistanu NZD …

Polska Narodowe Zgromadzenie Duchowe L okalne Z gromadzenie D uchowe Poznania LZ D Gdansku LZ D …

Powszechny Dom Sprawedliwości

Wybory PDS 2008 W kwietniu 2008 odbył się 10 zjazd międzynarodowy, który wybrał członków do Powszechnego Domu Sprawiedliwości w latach 2008-2012. Na wybory oraz konsultacje przybyło ok. 1400 delegató z ponad 150 krajów.

W kwietniu 2008 odbył się 10 zjazd międzynarodowy, który wybrał członków do Powszechnego Domu Sprawiedliwości w latach 2008-2012.

Na wybory oraz konsultacje przybyło ok. 1400 delegató z ponad 150 krajów.

X Międzynarodowy Zjazd Bahaicki 26 kwietnia – 2 maja 2008

Ponad 14000 delegatów z ponad 150 krajów

Wybory są demokratyczne i tajne

Głosy było liczone przez reprezentantów z 19 krajów

głosowanie

Wybrani Członkowie PDS na okres 5 lat

 

 

Konsultacja delegatów

 

 

 

 

Światowe centrum Baha’i w Hajfie

 

Administracyjne i duchowe centrum Wygnanie Bahá’u’lláha do ‘Akk Akki oznaczało spełnienie się proroctw z przeszłości. Właśnie w Akce Bahá’u’lláh przebywał przez 24 lata. W tym okresie, przebywał na biblijnej Górze Karmel w pobliżu Hajfy. Przyszłe miejsce wiecznego spoczynku Bahá’u’lláha w sąsiedztwie ‘Akk Akki miało stać się Najświętszym Miejscem na ziemi i punktem adoracji dla ludu Bahy. W po b liżu innej Świątyni Báb a stanęła siedziba Powszechnego Domu Sprawiedliwości, najwyższej administracyjne rady duchowej Wiary Bahai.

Wygnanie Bahá’u’lláha do ‘Akk Akki oznaczało spełnienie się proroctw z przeszłości. Właśnie w Akce Bahá’u’lláh przebywał przez 24 lata.

W tym okresie, przebywał na biblijnej Górze Karmel w pobliżu Hajfy.

Przyszłe miejsce wiecznego spoczynku Bahá’u’lláha w sąsiedztwie ‘Akk Akki miało stać się Najświętszym Miejscem na ziemi i punktem adoracji dla ludu Bahy.

W po b liżu innej Świątyni Báb a stanęła siedziba Powszechnego Domu Sprawiedliwości, najwyższej administracyjne rady duchowej Wiary Bahai.

Izrael Budynki Administracyjne

Świątynia na Górze Karmel

 

Akka, Israel W bliskości Świątyni Bahá’u’lláha Akka, Izrael

Dom y modlitwy Baha’i w różnych krajach

N i e m c y

Australia

Panama

Uganda U S A

Samoa

New Delhi , India

Chile

Centrum Baha’i w Warszawie Bahaickie Biuro Narodowe ul. F.M.Lanciego 13, nr 6 02-792 Warszawa tel/fax: (0 22) 353 37 17 Email: [email_address]

Polska, 2006

 

 

Ponad 5 mln. baha’i reprezentują 190 państw świata Literatura baha’i została przetłumaczona na 802 języka Obecnie są realizowane około 1300 socjalnych, ekonomicznych , edukacyjnych i artystycznych projektów . W ciągu jedynie 150 lat Wiara Baha'i wyrosła z małego ruchu na Bliskim Wschodzie na drugą – po chrześcijaństwie – najbardziej rozprzestrzenioną geograficznie religię świata (Encyclopaedia Britannica 1992). Bahaici to ludzi z ponad 2100 różnych etnicznych, rasowych i plemiennych grup, jest prawdopodobnie najbardziej zróżnicowaną społecznością ludzką.

Przedstawicielstwo międzynarodowej wspólnoty Baha’i w ONZ od 1948 roku

Działania wspólnoty bahaickiej dzisiaj na świecie

Działania wspólnoty bahaickiej

dzisiaj na świecie

Wspólne otwarte modlitewne

Według Wiary Bahai, cel życia człowieka ma przede wszystkim duchowy charakter. Człowiek ma za zadanie rozwinąć swoje duchowy oraz intelektualny potencjał poprzez poznawanie i oddawanie czci Bogu; oraz uczestniczenie w rozwoju cywilizacji. Życie Bahaity jest oddane osobistej oraz społecznej przemianie i rozwojowi. Bahá’u’lláh wyjaśnił, że praca nad przemianą jest prawdziwym celem religii.

Według Wiary Bahai, cel życia człowieka ma przede wszystkim duchowy charakter. Człowiek ma za zadanie rozwinąć swoje duchowy oraz intelektualny potencjał poprzez poznawanie i oddawanie czci Bogu; oraz uczestniczenie w rozwoju cywilizacji.

Życie Bahaity jest oddane osobistej oraz społecznej przemianie i rozwojowi.

Bahá’u’lláh wyjaśnił, że praca nad przemianą jest prawdziwym celem religii.

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla młodszej młodzieży

Kursy zgłębiające duchowe tematy oraz rozwijające umiejętności

Jak można zostać bahaitą ? Przez uznanie Bahá’u’lláha jako Objawiciela Bożego na ten czas oraz zaakceptowanie, że osoba będzie starała się przestrzegać Jego praw i nauk oraz uczestniczyć w porządku Administracyjnym, który On ustanowił dla zjednoczenia ludzkości. Osoby stają się członkami Wiary Bahai poprzez stwierdzenie tych przekonań ustnie i/lub pisemnie w obecności reprezentantów odpowiedniej instytucji bahaickiej.

Przez uznanie Bahá’u’lláha jako Objawiciela Bożego na ten czas oraz zaakceptowanie, że osoba będzie starała się przestrzegać Jego praw i nauk oraz uczestniczyć w porządku Administracyjnym, który On ustanowił dla zjednoczenia ludzkości.

Osoby stają się członkami Wiary Bahai poprzez stwierdzenie tych przekonań ustnie i/lub pisemnie w obecności reprezentantów odpowiedniej instytucji bahaickiej.

Symbole Wiary Baha’i dziewięcioramienna gwiazda W języku arabskim. Inwokacja: „O Chwało Najchwalebniejszego” Znak symbolizujący cel Boga wobec człowieka

What is the Bahá’í attitude towards homosexuality? Bahá’í law limits permissible sexual relations to those between a man and a woman in marriage. Believers are expected to abstain from sex outside matrimony. Bahá’ís do not, however, attempt to impose their moral standards on those who have not accepted the Revelation of Bahá’u’lláh. While requiring uprightness in all matters of morality, whether sexual or otherwise, the Bahá’í teachings also take account of human frailty and call for tolerance and understanding in regard to human failings. In this context, to regard homosexuals with prejudice would be contrary to the spirit of the Bahá’í teachings.

What is the Bahá’í attitude towards homosexuality?

Bahá’í law limits permissible sexual relations to those between a man and a woman in marriage. Believers are expected to abstain from sex outside matrimony. Bahá’ís do not, however, attempt to impose their moral standards on those who have not accepted the Revelation of Bahá’u’lláh. While requiring uprightness in all matters of morality, whether sexual or otherwise, the Bahá’í teachings also take account of human frailty and call for tolerance and understanding in regard to human failings. In this context, to regard homosexuals with prejudice would be contrary to the spirit of the Bahá’í teachings.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Aktualności - Wiara Bahá’í w Polsce

Wiara bahá’í (bahaizm), najmłodsza niezależna monoteistyczna religia świata, została założona przez Bahá’u’lláha (1817 – 1892) w Iranie w ...
Read more

Bahaizm – Wikipedia, wolna encyklopedia

Bahá'u'lláh, założyciel wiary baha'i, ... Fragment z pism Baha'u'llaha: "Oto niezmienna wiara Boga, wieczna w przeszłości i wieczna w przyszłości."
Read more

Wiara Bahá'í w Polsce

Wiara Bahá'í w Polsce. 726 likes · 4 talking about this. Bahaicka wspólnota w Polsce - strona oficjalna www.bahai.org.pl
Read more

Wiara Baha'i - świątynie - YouTube

Standard YouTube License; Show more Show less. ... Wiara Baha'i w Polsce/The Baha'i Faith in Poland - Duration: 2:10. Kushtar M. 1,373 views. 2:10
Read more

Wiara Baha'i - część VI - YouTube

Wiara Baha'i w Polsce/The Baha'i Faith in Poland - Duration: 2:10. Kushtar M. 1,373 views. 2:10 Wiara Baha'i - część V - Duration: 5:32. ...
Read more

Bahai - The Bahá’í Faith - The website of the ...

The official site. A body of authentic material presented by the Baha'i International Community. Available in English, Spanish, French, Portuguese, and ...
Read more

Wiara Bahá'í w Polsce

Wiara Bahá'í w Polsce. 724 osoby lubią to · 43 osoby mówią o tym. Bahaicka wspólnota w Polsce - strona oficjalna www.bahai.org.pl
Read more

wiara bahai | Tumblr

Na Wyspach Samoa, Premier tego kraju, z okazji 60 rocznicy obecności Wiary Baha'i na wyspach, wyraził swoją wdzięczność za długoletnią służbę ...
Read more

Wiara Bahá'í Kraków

Bahaici chcieliby zaprosić wszystkich chcących dowiedzieć się więcęj o wierze baha'i i sposobach rozpowszechniania Boskich nauk Baba i Baha'u'llaha ...
Read more

Wiara Bahai Bahaizm - Google+

Wiara Bahai Bahaizm - Wiara Bahai - Lanciego 13, lokal użytkowy U6, Warszawa - Bahaizm, inaczej Wiara Bahai, to monoteistyczna religia, niezalezna i ...
Read more