Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING

33 %
67 %
Information about Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING

Published on December 16, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Onderzoek Inspectie SZW naar gebruik suwinet door gemeenten Hoe pakt de VNG dit op?

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is suwinet? • Gegevensuitwisselingssysteem van suwipartners UWV, SVB en sociale diensten • Ook andere bronnen en gebruikers • Ruim tien jaar oud • Inkijk en inlezen • 25.000 gebruikers, 11.000 bij gemeenten • September 2013: 10 miljoen opvragingen • Dat betrof 685.000 burgers Suwinet wordt steeds groter (meer bronnen, gebruikers, opvragingen en gekoppelde applicaties)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inspectie SZW selecteerde 7 normen uit normenkader suwi • Beleidsplan voor informatiebeveiliging (goedgekeurd, uitgedragen, actueel) • Verantwoordelijke informatiebeveiliging met nodige bevoegdheden • Functiescheiding • Heldere autorisatieprocedure en -matrix • Periodieke controle autorisaties, gebruik

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitkomsten steekproef 80 gemeenten • • • • • • • • 3 gemeenten voldeden aan alle 7 normen 3 gemeenten voldeden aan 6 normen 8 gemeenten voldeden aan 5 normen 6 gemeenten voldeden aan 4 normen 15 gemeenten voldeden aan 3 normen 9 gemeenten voldeden aan 2 normen 26 gemeenten voldeden aan 1 norm 10 gemeenten voldeden aan geen enkele norm Er is meer….

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bekende Nederlanders • Opvragingen van BSN-nummers van 100 bekende Nederlanders onder de loep • Bij 14 gemeenten een of meer van deze 100 BSN-nummers opgevraagd • 13 van de 14 gemeenten konden dit niet verklaren • Kortom: veel te verbeteren

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Risico’s van niets doen • Geen vertrouwen van het rijk • Geen vertrouwen van burgers • Geen vertrouwen van ketenpartners Kortom • Sein op rood voor extra wisseling van gegevens tussen jeugd-, wmo- en w&i-kolom • Daardoor nieuwe taken niet uitvoerbaar • Er moet iets gebeuren

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ontwikkelingen na publicatie rapport • • • • • 8 november rapport naar TK en openbaar 12 november VNG ledenbrief met verbeterplan 12 november veel vragen tijdens vragenuur TK 13 november brief naar de kamer 20 november bestuurlijke sessie UWV, VNG, SZW, CBP en Inspectie • 29 november VNG-publicatie ‘Naar veiliger gebruik van suwinet’ op ALV gepresenteerd • 11 december bestuurlijk overleg SZW - VNG • Binnenkort: SZW verzendt brieven naar alle colleges en alle raden

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Politieke context • Tweede Kamer wil snel verbeteringen zien • CBP volgt ook nauwlettend overweegt onderzoeken en mogelijk dwangsommen • SZW schrijft colleges en raden aan, verwijst naar VNG verbeterplan en onderzoekt afsluitprotocol • Tijdens AO Suwi in februari ‘14 nader besproken • VNG rolt plan uit centraal staat tool voor zelfanalyse • Binnenkort Privacy Impact Analysis ook naar TK • Studie in opdracht van SZW • Gericht op alle privacy-aspecten van suwinet, niet alleen gebruik door gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG kiest voor tweeledige aanpak Generieke aanpak is de basis • Informatieveiligheid is van alle beleidsvelden • Generieke aanpak meest kostenefficient Specifieke aanvulling in kolom van W&I • Inhaalslag op korte termijn is noodzakelijk • Verbeteringsfruit hangt relatief laag: • direct beginnen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat doen we generiek Gemeentebreed: • ALV 29/11: resolutie aangenomen met 95%: • We stellen een gemeenschappelijk normenkader vast voor informatieveiligheid gemeentebreed • Borgen van de naleving via reguliere p&c cyclus (accountant, gemeenteraad) • We zijn hierover transparant naar burgers, bedrijven, ketenpartners en rijk • Vraag aan rijk: erken normenkader, help auditlasten beperken en gun ons tijd

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat doen we generiek • IBD (onderdeel KING) ondersteunt gemeenten hierbij: helpdesk, community, bijeenkomsten • Nauwe samenwerking Taskforce BID en VNG tbv bestuurlijke agendering op lokaal niveau • Interbestuurlijke taskforce • Ingesteld door minister Plasterk

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat doen we W&I specifiek Verbeterplan in vier fasen Fase 1 - september – december 2013 Bewustwording, voorbereiding • ALV, publicatie, ledenbrief, zelfanalysetool Fase 2 – eerste kwartaal 2014 Zelfanalyse en voorlichting • Verbetertools, handreiking, voorlichting • Gemeenten delen uitkomsten zelfanalyse via webtool met VNG • VNG maakt hierop analyse tbv BO, TK

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat doen we W&I specifiek VNG Verbeterplan in vier fasen Fase 3 – maart – september 2014 Gemeenten aan de slag, VNG helpdeskfunctie, specifieke aandacht voor nieuwe raadsleden Fase 4 – september – december Ledenbrief met verzoek tot nieuwe zelfanalyse en delen van de uitkomsten, nieuwe analyse tbv BO en TK In 2015 zal de Inspectie SZW het onderzoek uit

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat kunt u doen? • Stel cultuuraspect en inbedding in hrm centraal • Neem de zelfanalysetool ter hand (s.o.) of stimuleer dat deze in uw gemeente wordt ingezet (managers, projectleiders etc) • Deel de uitkomsten in webtool VNG • Maak obv uitkomst een lokaal verbeterplan • Wat zijn verbeterpunten per norm • Hoe de verbetertools per norm in te zetten • Is er veel verbetering nodig: stappenplan

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat kunt u doen? • Blijf op de hoogte via het Weekbericht van de VNG • Vraag gerust advies: bij KING / IBD, VNG of BKWI • Bezoek de (gratis) voorlichtingsbijeenkomsten in februari • Meer bestuurlijk commitment nodig? Via Taskforce BID • Publicatie met alle informatie beschikbaar

Add a comment

Related pages

Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING

Werkconferentie 3D: Realisatie van de VISD door KING 1. VISD in praktijk! Werkconferentie 3D 2. Vereniging van Nederlandse GemeentenConclusies VISD ...
Read more

Werkconferentie 3D: Nut en noodzaak van zaakgericht werken ...

Werkconferentie 3D: Nut en noodzaak van ... het sociaal domein door (KING) Jeffrey Gortmaker en ... Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door ...
Read more

new.kinggemeenten.nl is opgeheven | KINGgemeenten.nl

... discussie.kinggemeenten.nl/gemma En de documenten over GEMMA ... Vereniging van Nederlandse GemeentenKING is onderdeel van VNG ...
Read more

VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG, Divosa, NVVK en Cedris willen een oplossing voor de neveneffecten van de Wet aanpak ... Regiobijeenkomsten Veilig Suwinet. ... (KING, VNG & Rijk) ...
Read more

Werkconferentie Decentralisaties - GovUnited

KING en VNG organiseren op 12 december een werkconferentie over ... De werkconferentie wordt georganiseerd door KING en VNG en ... Gebruik Suwinet in 3D;
Read more