Werkconferentie 3D: Stapelingsmonitor in beeld door KING

100 %
0 %
Information about Werkconferentie 3D: Stapelingsmonitor in beeld door KING

Published on December 17, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Stapelingsmonitor in beeld

Stapelingsmonitor • Achtergrond: – Ministerie van SZW: effect van voorgenomen kabinetsmaatregelen. Waar komen de bezuinigingen het hardst aan? – Gemeenten: waar bevinden zich kwetsbare groepen? Integrale aanpak, ondersteuning combineren. 2

Stapelingsmonitor 3

Gegevens Stapelingsmonitor • Welzijn en Zorg: Wmo en AWBZ (CAK) • Arbeidsparticipatie: WW, WIA, WAZ, Wajong (Gemeenten, UWV en Research voor Beleid) • Inkomensondersteuning: Bijzondere bijstand, Wtcg, CER, Wsnp (Gemeenten, CAK, UWV, Belastingdienst, Raad voor de Rechtsbijstand) • Onderwijs: Speciaal onderwijs, leerlinggebonden financiering (DUO) 4

Tabellen Stapelingsmonitor 5

Stapelingsmonitor in Beeld Gebruik van regelingen 6

Stapelingsmonitor in Beeld Stapeling per huishouden 7

Stapelingsmonitor in Beeld Samenloop van regelingen over de vier clusters 8

Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl • Rapport per gemeente • Vergelijking met gemiddelden 9

Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl • Verdere ontwikkelingen – – – – – – 10 Zoeken naar ‘beïnvloedende factoren’ Zoeken naar ‘kwetsbare profielen’ Weging van regelingen en voorzieningen Koppeling met Jeugdzorg-data? Ontwikkeling van een 3D-dashboard? Herhalingsmetingen?

Stapelingsmonitor • Hoe gaat u de informatie uit de Stapelingsmonitor gebruiken? 11

Add a comment