Werkconferentie 3D: Stapelingsmonitor in beeld door KING

100 %
0 %
Information about Werkconferentie 3D: Stapelingsmonitor in beeld door KING

Published on December 17, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Stapelingsmonitor in beeld

Stapelingsmonitor • Achtergrond: – Ministerie van SZW: effect van voorgenomen kabinetsmaatregelen. Waar komen de bezuinigingen het hardst aan? – Gemeenten: waar bevinden zich kwetsbare groepen? Integrale aanpak, ondersteuning combineren. 2

Stapelingsmonitor 3

Gegevens Stapelingsmonitor • Welzijn en Zorg: Wmo en AWBZ (CAK) • Arbeidsparticipatie: WW, WIA, WAZ, Wajong (Gemeenten, UWV en Research voor Beleid) • Inkomensondersteuning: Bijzondere bijstand, Wtcg, CER, Wsnp (Gemeenten, CAK, UWV, Belastingdienst, Raad voor de Rechtsbijstand) • Onderwijs: Speciaal onderwijs, leerlinggebonden financiering (DUO) 4

Tabellen Stapelingsmonitor 5

Stapelingsmonitor in Beeld Gebruik van regelingen 6

Stapelingsmonitor in Beeld Stapeling per huishouden 7

Stapelingsmonitor in Beeld Samenloop van regelingen over de vier clusters 8

Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl • Rapport per gemeente • Vergelijking met gemiddelden 9

Stapelingsmonitor op Waarstaatjegemeente.nl • Verdere ontwikkelingen – – – – – – 10 Zoeken naar ‘beïnvloedende factoren’ Zoeken naar ‘kwetsbare profielen’ Weging van regelingen en voorzieningen Koppeling met Jeugdzorg-data? Ontwikkeling van een 3D-dashboard? Herhalingsmetingen?

Stapelingsmonitor • Hoe gaat u de informatie uit de Stapelingsmonitor gebruiken? 11

Add a comment

Related pages

Divosa - Nieuws

Dit geeft een nauwkeuriger beeld ... Dat blijkt uit de zogenoemde ‘Stapelingsmonitor ... Op 16 maart 2016 organiseerde de SER een werkconferentie ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

... KING _Gemeenten. Source ... (3D) GEMEENTE Wmo ... Wmo Fraudebestrijding PGB Wmo PGB bericht Trekkingsrechten via portaal Geen informatiestroom ...
Read more

Tjerk Venrooy Haberleri - Belediye Haberleri - Haber ...

Projectleider Operatie NUP voor Standaarden, MijnOverheid Berichtenbox en aansluiting op het Handelsregister. - Tjerk Venrooy Haberleri - Tjerk Venrooy ...
Read more

zoeken NPHF Federatie voor Gezondheid

... door Nicolette Warmenhoven, ... RINO Groep organiseert deze werkconferentie in samenwerking met Movisie ... Patiënt nauwelijks in beeld bij ...
Read more