Werkconferentie 3D: Realisatie van de VISD door KING

50 %
50 %
Information about Werkconferentie 3D: Realisatie van de VISD door KING

Published on December 19, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

VISD in praktijk! Werkconferentie 3D

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Conclusies VISD • Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak. • Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. • Administratieve lasten voor burgers en uitvoerders zijn fors te verminderen. • Verder is geld te besparen door gemeentelijke ICT aanschaf samen op te pakken.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatieketen Opdrachtgever Burger en omgeving Regie, integraal gesprek Aanbieders, uitvoerders

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Informatieketen 4. Systematiek voor Beleidsinfo en statistiek 2. Burgerportaal 1. Specificaties voor een Regiesysteem ‘één-gezin één-plan’ 3. Gegevensknooppunt 5. ICT-standaarden 6. Privacy en beveiliging

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanpak: hoe gaan we dat doen? Ondersteuningsprogramma Starten vanuit de praktijk: Living Labs Enschede, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Zaanstad Plus hun regionale samenwerkingspartners Coördineren en verbreden naar andere gemeenten Ophalen goede voorbeelden bij alle gemeenten Coördineren veld (ictleveranciers, ketenpartners)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ga in gesprek • Organiseer samenhangende aanpak • Organiseer het gesprek met de burger • Organiseer het gesprek tussen dienstverlener, vakspecialist en I&A-er • Sluit aan bij ondersteuningsprogramma en living lab • Breng vragen en best practices in

Add a comment

Related pages

Werkconferentie 3D: Realisatie van de VISD door KING ...

Werkconferentie 3D: Nut en noodzaak van zaakgericht werken in de keten van het sociaal domein door (KING) Jeffrey Gortmaker en Ton de Wit
Read more

Werkconferentie 3D: Veilig gebruik Suwinet door VNG en KING

Werkconferentie 3D: Realisatie van de VISD door KING 1. VISD in praktijk! Werkconferentie 3D 2. Vereniging van Nederlandse GemeentenConclusies VISD ...
Read more

De realisatie van het Vlaams E-boek Platform - Documents

De realisatie van het ... E-boek formats Normalisatie Beveiligde opslag Transcodatie API’s Full Text Indexering Publicatie door integratie in ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

Information about Leveranciersbijeenkomst visd ... (3D) GEMEENTE Wmo ... Geen informatiestroom Financiering door inhouding bedrag decentralisatie ...
Read more

Informatievoorziening 3D in Doesburg - Telengy

Vervolgens heeft Willem de door VISD opgestelde ... op het gebied van informatiebeveiliging rondom de 3D ... voor de realisatie van deze ...
Read more