Werkconferentie 3D: Nut en noodzaak van zaakgericht werken in de keten van het sociaal domein door (KING) Jeffrey Gortmaker en Ton de Wit

50 %
50 %
Information about Werkconferentie 3D: Nut en noodzaak van zaakgericht werken in de keten...
nut

Published on December 16, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

'Nut en noodzaak van zaakgericht werken in het sociaal domein' Jeffrey Gortmaker Ton de Wit

Wat gaan we doen ? Geen hapklare oplossingen …. maar wel: - delen van beelden en inzichten - inzicht in beperkingen - verkenning mogelijkheden - eerste stappen?

Variaties in ondersteuning REGIE INTENSIEVE ONDERSTEUNING LICHTE ONDERSTEUNING ALGEMENE VOORZIENINGEN BURGERKRACHT

Ken uw cliënten

Vraag en aanbod REGIE regievoering ? INTENSIEVE ONDERSTEUNING LICHTE ONDERSTEUNING gegevensuitwisseling budgetinzicht Zaakgericht werken transacties trajectbeheer eigen dossier ALGEMENE VOORZIENINGEN informatievoorziening BURGERKRACHT marktplaats community interactie agenda

Multi-problematiek • Regievoering • Inkijk (“dat en wat”) • (Vroeg)signaleringen • Berichten en informatie uitwisselen • Plannen maken en (doen) uitvoeren

Samenwerking met ketenpartners • Welke informatie hebben we nodig? - Acties Procesinformatie Statussen Termijnen Rollen Documenten Resultaten Autorisaties …… Overeenkomsten met een zaaktypecatalogus?

Regievoering en ketenpartners

Cocreatie Architectuur 3D www.cocreatiebasisgemeente.nl/wiki/3d 9

Overzicht Actoren 10

Processenlandschap Sociaal Domein 11

Bedrijfsproces “Enkelvoudig Ondersteunen”  Dit proces loopt vergelijkbaar aan bestaande gemeentelijke processen 12

Bedrijfsproces “Meervoudig Ondersteunen” 13

Kenmerken meervoudige ondersteuning • • • • • • • • • Aanleiding diffuus Onvoorspelbaar verloop Unieke ondersteuning Geen “lineair” verloop Onduidelijk begin en einde Meerdere “problemen” “Object” van ondersteuning varieert Beperkt te categoriseren …… Overeenkomsten met zaakgericht werken?

Processtappen en Systemen/Functies 15

Vraagstukken nog uit te werken Deze spitsen zich toe op “meervoudig ondersteunen”: 1. Ondersteunen „1 Plan‟ 2. Registratie en uitvoering onderdelen plan 3. Zaakgericht Werken <> Zaaksysteem 4. Samenwerking met ketenpartners 5. . . . 16

Ondersteunen „1 plan‟ Voorlopige conclusie: een ondersteuningsplan laat zich niet zomaar vastleggen als zaak (zoals we dat gewend zijn) • Er is geen vastomlijnde aanleiding. Resultaat is nog maar de vraag • Het gaat over een gezin ipv. 1 aanvrager -maar wat is een gezin? • Geen vastomlijnde set met te doorlopen statussen • Typering is lastig; ieder gezin doorloopt een andere variant van het proces 17

Registratie en uitvoering onderdelen plan • De regisseur stelt één plan op per gezin • Het plan bevat een “Sociaal Arrangement”: in de tijd uitgezette deeltrajecten en acties • Uitgevoerd door verschillende partijen: cliënt, gemeente, ketenpartner, mantelzorger, .. • Al deze „deeltrajecten‟ moeten geregistreerd en bewaakt worden • Het ligt voor de hand om dit met „zaken‟ te doen 18

Zaakgericht werken en het Zaaksysteem • Zaakgericht werken kent vele voordelen – Grip krijgen op processen en samenhang – Uniforme registratie – Eenvoudig doorsnedes maken – Uniforme manier van uitwisselen – Etc. • Veel bestaande zaaksystemen bieden een “eenvoudige workflow” aan op een set voorgeconfigureerde statussen • Biedt dit voldoende ondersteuning voor bv. een sociaal wijkteam? 19

Samenwerking met ketenpartners • • • • • 20 Trajecten die je bij andere partijen uitzet (als onderdeel ondersteuningsplan), kun je registreren als zaak Hier kun je ook een soort ZTC voor maken – Maar pas op: veel zorgaanbieders en verschillende soorten zorg! (maal 408) Iedere ketenpartner is zelf verantwoordelijk voor de dossiervorming. Per soort zorg afspraken maken wat je wilt weten (irt. privacy!): – Opdrachtverstrekking en afronding – Relevante procesinformatie: welke statussen? – Resultaten? Was het een succes? Uitwisseling met deze partijen kan in principe obv. Zaakberichten – Maar is de gemeente in elke keten dominant? – Hoe neem je bv. Gegevens tbv. financiële rapportage mee in deze berichten? – ...

Nog Uitdagingen? 21

Vragen? 22

Add a comment

Related pages

ICT in het sociaal domein - Business

Share ICT in het sociaal domein. ... Eerste Kamer akkoord met Wmo 2015, Anitpestwet van de baan en 22 miljoen voor vitale werknemers. Dit en meer in ...
Read more

Noodzaak van onderzoek!? Ton Quadt Directie Veiligheid ...

Dia 1 Noodzaak van onderzoek!? Ton Quadt ... Werkconferentie 3D: Nut en noodzaak van zaakgericht werken in de keten van het sociaal domein door (KING) ...
Read more

Telengy Management & Advies | LinkedIn

... de doelstellingen in het Sociaal Domein met deskundige en ... bezig met de invoering van zaakgericht werken. Het belooft ... Ton de Wit, Roald Schel +5 ...
Read more

Leveranciersbijeenkomst visd projectgegevensuitwisseling

... (3D) GEMEENTE Wmo ... Financiering door inhouding bedrag decentralisatie ... met advies en meldpunt Declaratie + toewijzing GGZ ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2015 - Privacy - Terms ...
Read more

Gratis woordenboek | Van Dale

Deze ‘webapp’ is geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet en smartphone ongeacht het ... in Nederland en België. Van Dale verzorgt een ...
Read more

WordPress › Nederland

Welkom. WordPress is een persoonlijk publicatie platform gericht op schoonheid, webstandaarden en gebruiksgemak. WordPress is van onschatbare waarde en dat ...
Read more

InnoviQ | Leading your information

... te handelen in het sociaal domein. De verandering van het totale ... zaken en zaakgericht werken. ... In het licht van de aanstaande 3D vinden grote ...
Read more

Snapp Happy is the homepage of Denise Mitchinson ...

... basically means you are free to modify them in any way to suit your needs but you must include the link 'Design by www.mitchinson.net' in the ...
Read more