Werkconferentie 3D: Kom een kijkje nemen in het Utrechtse Living lab door gemeente Utrecht

30 %
70 %
Information about Werkconferentie 3D: Kom een kijkje nemen in het Utrechtse Living lab...

Published on December 16, 2013

Author: KING_Gemeenten

Source: slideshare.net

Ingrid Arts Pieter in’t Hout

Conclusies VISD 1. Gegevensuitwisseling in het sociaal domein vraagt om een gezamenlijke aanpak 2. Nú standaarden afspreken en starten met de ontwikkeling van ICT-voorzieningen 3. Administratieve lasten voor burgers en uitvoerders zijn fors

Aanpak: hoe gaan we dat doen? Starten vanuit de praktijk: Living Labs Enschede, Eindhoven, Utrecht, Leeuwarden, Zaanstad Plus hun regionale samenwerkingspartners Ondersteuningsprogramma Coördineren en verbreden naar andere gemeenten Ophalen goede voorbeelden en vragen van álle gemeenten Coördineren veld (ict-leveranciers, ketenpartners)

Veranderingen in het kader van de 3 decentralisaties: “Meervoudig Ondersteunen” is een nieuw proces waarin integraal problemen van burgers worden opgelost (geen “producten”) Veel en meer verschillende partijen zijn actief: - gemeente, instellingen etc. - integrale aanpakken; - burgers zelf (zowel vraag als aanbod) Ontschot sturen op bv. Zelfredzaamheid, kosten/baten en kwaliteit in plaats van productsturing (beleidsproducten) Gemeentelijke regie op het nieuwe stelsel 16-12-13 5

Het nieuwe stelsel in het Sociaal Domein Spoor 3 Aanvullende zorg Spoor 2 Basiszorg Spoor 1 Zelforganiserend vermogen 16-12-13 6

Doelstelling Sociaal Domein: Beperken “dure” producten in Spoor 3 Aanvullende Zorg. Producten Werk & Inkomen, GG&GD, Jeugdzorg, Zorginstellingen etc. Beperken “dure” ondersteuning in Spoor 2 Basiszorg Buurtteams Jeugd en Gezin, Buurtteam Sociaal, Aanpak Jeugdgroepen, Nazorg Detentie en OGGZ-aanpak Stimuleren zelfredzaamheid in Spoor 1 Zelforganiserend vermogen Zelf oplossen in (eigen) omgeving 16-12-13 7

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht): 16-12-13 8

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 3 Aanvullende Zorg: “Externe” (zorg)instellingen Mogen klantrelatie alleen aangaan in opdracht van Spoor 2? Gebruik maken van netwerkkringen (bv Psynet en Passend Onderwijs) Gemeentelijke organisaties Bij aanvraag product: afwegen of dit niet beter, sneller en goedkoper kan via spoor 2 of spoor 1. Huidige systemen binnen gemeentelijke organisaties kunnen worden gehandhaafd, afweging inbouwen binnen aanvraagproces en –systeem 16-12-13 9

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 2 Basiszorg: Spoor 2 is maatwerk voor de burger waarbij soms en beperkt gebruik gemaakt wordt van Spoor 3 Aanvullende Zorg en wordt gestreefd dat de burger zijn problemen uiteindelijk zelf oplost in spoor 1 Zelforganiserend vermogen. Op dit moment worden hier verschillende systemen voor gebruikt, zoals KRIS (buurtteam Sociaal en OGGZ), Ris-Jat (Buurtteam Jeugd en Gezin) en voorheen Mens Centraal (Aanpak Jeugdgroepen) Doel Korte Termijn Sociaal Domein (KTSD): •Het probleem van en met de burger in de juiste volgorde en op het juiste moment oplossen •Er worden verbindingen gelegd tussen de hulpverleners; •Privacy aspecten op het gebied van gegevensuitwisselingen worden goed afgedekt (keten georganiseerd en gebruik makend van handreiking VNG) Binnen MO (met aanhaking van GG&GD, W&I en Veiligheid) is een projectopdracht gestart voor de implementatie van een Korte Termijnsysteem Sociaal Domein (KTSD), waarbij alle integrale aanpakken zijn aangehaakt. Implementatie per 01/09/2014 16-12-13 10

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 2 Basiszorg: Functionaliteit 16-12-13 11

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 2 Basiszorg: KTSD-Planning 16-12-13 12

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Spoor 1 Zelforganiserend Vermogen: Stimuleren zelfredzaamheid in Spoor 1 Zelforganiserend vermogen Interne Business Case naar Burger2Burgerplatforms: •Veel (tientallen) platforms •Hoge kosten voor gemeente •Effectiviteit moeilijk vast te stellen; •Gemeentelijke rol divers; •Onduidelijke doelstellingen; •Sommige gericht op Spoor 3! Eerst doel vaststellen van een Burger2Burgerplatform, met daarin aspecten als rol gemeente, veiligheid burger en vindbaarheid. Daarna pas selecteren en implementeren! 16-12-13 13

Consequenties voor Informatievoorziening (Utrecht) Gemeentelijke Sturing op het nieuwe stelsel: Interne Business Case Big Data (sneller, goedkoper en beter sturen): •Kwalitatieve en kwantitatieve business case is af en positief Big Data is de trigger om beleidsmedewerkers samen slimmer, sneller en efficiënter te laten interveniëren . Een eerste experiment met 1 leefgebied met inbreng van andere living labs, VNG, KING en BZK. We maken gebruik van openbare data (gemeenten , rijk en burger) gekoppeld aan interne data op buurt- en wijkniveau (geen privacy-risico’s)! 16-12-13 14

Ontwikkeling informatievoorziening binnen Utrecht: Project KTSD Impl & nazorg PvE RISD (KING) Vanaf Vanaf 1/7/2014 1/9/2014 Doorontwikkeling LTSD LivingLab Burger2Burgerplatform Moment X Overdracht BIG DATA Inhoudelijke relatie Moment X 16-12-13 15

Stellingen naar aanleiding van de eerste praktijktoets "We hebben geen gegevens uit bronnen nodig" "De ZRM voldoet niet als stuurinstrument op individueel niveau" "1 plan bestaat niet, zelfs niet binnen 1 buurtteam" 16-12-13 16

Add a comment

Related pages

Weekblad 't Carillon 27-03-2014 by Uitgeverij Em de Jong ...

Het geheel werd omlijst door een ... Wethouder Mark van Oosterhout verzorgt in Utrecht een ... Kom een kijkje nemen in van onze ...
Read more

Calaméo - 1992, jaargang 127 - calameo.com

... de Rijksuniversiteit Utrecht. Het ontwerp voor de ... taal op te nemen. Door het inzenden van zijn ... het niet meer door een patent wordt ...
Read more

Publicatie Innovaties inkopen - het kan - RVO.nl

Deel uw kennis en ervaringen met door het invullen van een ... Nederland als Levend Lab voor ... weg te nemen met een gerichte ...
Read more

SHARE Haarlemmermeer - het duurzame netwerkevenement

"Haarlemmermeer is het gedroomde Living Lab. ... plek in de gemeente komen. Het gaat om een proef ... het hele jaar door geoogst worden en nemen 5x ...
Read more

Beheer volgorde artikelen (1) | Innovation Expo

Het gebeurt hier en nu en het gaat een nog grotere vlucht nemen!’ ... ‘Living lab voor smart ... zoals 3D printen, wordt door velen beschouwd als de ...
Read more

Beheer volgorde artikelen | Innovation Expo

Hoe gaat de gemeente om met het toenemend ... Stadslab Buiksloterham is een living lab, ... Hiervan zijn 10 finalisten geselecteerd door een jury onder ...
Read more