Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw

50 %
50 %
Information about Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw
Education

Published on March 7, 2014

Author: kennisnet

Source: slideshare.net

Description

Presentatie door John Hanswijk op de studiedag van ROC Mondriaan, 6 maart 2014.

Welke vaardigheden heb je nodig voor de 21e eeuw? • John Hanswijk

Even voorstellen

Kennisnet

Een paar afspraken vooraf • Praten? Graag! • Mobieltjes, tablets en laptops aan! • Ik heb geen gelijk!

todaysmeet.com/21st • Welke vragen heb je nu al?

Themasite: 21st century skills

De wereld verandert

1985 1999

De wereld verandert Industriële samenleving • • • • • • Mankracht Scheiding denken en doen Veel van hetzelfde nodig Passief 9 tot 5 Heldere rol en taakverdeling Kennismaatschappij • • • • • • Denkkracht Denken en doen zijn geïntegreerd Behoefte aan diversiteit, originaliteit & creativiteit Actief Altijd en overal Rol en taak afhankelijk van doel en netwerk

1 op 3 ouders weet niet wat hun kind voor de kost doet. Waar leiden we kinderen voor op? UI Designer - Social Media Manager Data scientist - Java ontwikkelaar Sub-editor - Front-end Developer Functioneel applicatiebeheerder Implementatie engineer Test coordinator - Software architect Game artist - Informatiemanager Integration specialist LinkedIn onderzoek 2013

GENERATIE ...

Eeuwenoud ‘probleem’: Leerlingen (blijven) boeien

1. De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden. Wij staan voor de uitdaging om onze studenten hierop voor te bereiden. www.govote.at using id: 67 90 93

Uitdaging voor het onderwijs Leerlingen voorbereiden op zaken die relevant zijn voor de kennismaatschappij & netwerksamenleving st 21 century skills?

Veel organisaties denken hierover na 21st century skills

Vaardigheden voor de 21e eeuw De zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. Samenwerken 2. Probleemoplossend vermogen 3. Ict-geletterdheid 4. Creativiteit 5. Kritisch denken 6. Communiceren 7. Sociale en culturele vaardigheden Meer weten? Discussienota Universiteit Twente

Samenwerken • Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving alles met elkaar verbonden is. • Werken met online tools, zoals bijvoorbeeld: Skype, Dropbox, Facebook, Google Docs, LinkedIn Yammer …

Probleemoplossend vermogen • Vraagstukken signaleren, analyseren en definiëren, nieuwe oplossingsstrategieën genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro activiteit, evaluatie en reflectie. Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving denken en doen met elkaar verbonden zijn.

Ict-geletterdheid • Vaardigheden voor effectief en efficient gebruik van technologie. • Analyseren en selecteren van gepaste media en ict bronnen. • Begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. (je weg op Google vinden)

Creativiteit • Behoefte aan creativiteit neemt toe, omdat kennis (bijna) geen onderscheidend vermogen meer is. Informatie en kennis is vrij beschikbaar op internet.

Kritisch denken • Wordt belangrijker, omdat er een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar is, waaruit je nu zelf moet gaan bepalen wat waar is en wat niet.

Wat is waar en wat niet?

Wat is waar en wat niet?

Wat is waar en wat niet?

Wat is waar en wat niet? Bron: www.endandit.nl

Communiceren • Communiceren doen we al heel lang, maar nu zijn de regels van het spel veranderd. Voorbeelden: E-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, fora, …

Sociale en culturele vaardigheden • Neemt aan belang toe, want de netwerksamenleving brengt veel diversiteit met zich mee. • We werken steeds vaker en meer over organisatorische en landsgrenzen heen. • Kennis van jezelf en de ander is van belang om tot productief samenwerken en goed samenleven te komen.

2. Docent is kritische factor bij de betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs. www.govote.at using id: 67 90 93

Docent is kritische factor bij de inzet van ict in het onderwijs Uit onderzoek blijkt dat: • Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren negatief is over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs. • Het ontbreken van aandacht voor ict en de mogelijkheden ervan in het onderwijs, wordt zeer vaak genoemd. • Drie op de tien pas afgestudeerden van de pabo is matig tot slecht op de hoogte van computertoepassingen die ze bij hun onderwijs kunnen gebruiken. (Bij afgestudeerden van de tweedegraadsopleiding is dit 44%) Onderzoek “Voldoende voorbereid op het leren van de toekomst en ict?”

todaysmeet.com/21st Graag je mening: Zijn docenten klaar om jongeren voor te bereiden op de samenleving in de 21e eeuw?

www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/ mbo.kennisnet.nl John Hanswijk j.hanswijk@kennisnet.nl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Over vaardigheden en leren in de 21ste-eeuw - Blijven Leren

Lees hier over leren in de 21ste-eeuw. Je vindt er welke vaardigheden studenten ... maatschappij heb je tegenwoordig andere vaardigheden nodig dan ...
Read more

Welke digitale vaardigheden en houding heb je nodig voor ...

Welke digitale vaardigheden en houding heb je nodig ... Wat heb je in de ... De praktische vertaling van de vaardigheden van de 21ste eeuw naar ...
Read more

Vaardigheden voor de 21ste eeuw | Kwinta

Vaardigheden voor de 21ste eeuw ... vast te stellen welke vaardigheden nodig zijn voor de twintigste eeuw. ... Heb je vragen in je organisatie die ...
Read more

Meer dan 1000 ideeën over 21ste Eeuw Vaardigheden op ...

Verzamel ideeën over 21ste Eeuw Vaardigheden op Pinterest, ... Welke vaardigheden heb je nodig voor de 21e eeuw? • John Hanswijk. door Kennisnet.
Read more

Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw - Education

1. Welke vaardigheden heb je nodig voor de 21e eeuw? • John Hanswijk ; 2 ...
Read more

Specialist 21e eeuw leren - O21 – Onderwijs in de 21ste eeuw

Welke vaardigheden heb ik daarbij nodig? ... Je bent in staat een visie ... Leren van kinderen in de 21e eeuw Hoe leren kinderen? Welke vaardigheden hebben ...
Read more

Alles over HR - Deze vaardigheden moet een medewerker ...

Als HR-manager heb je geen gebrek ... Naast ICT-vaardigheden zijn er nog meer vaardigheden die in de 21ste eeuw meer ... Welke vaardigheden zijn volgens ...
Read more

Wat denken kinderen zelf nodig te hebben in de 21e eeuw ...

Wat denken kinderen zelf nodig te hebben in de 21e eeuw? ... “Welke kennis en vaardigheden heb jij ... “Anders zit je straks op je werk en dan heb je ...
Read more

Alles weten over 21e eeuwse vaardigheden - kennisnet.nl

Alles wat je moet weten over 21e eeuwse vaardigheden ... het model van de 21e eeuwse vaardigheden nodig om ... je onderzoeken welke kansen VR biedt ...
Read more