Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw

50 %
50 %
Information about Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw
Education

Published on March 7, 2014

Author: kennisnet

Source: slideshare.net

Description

Presentatie door John Hanswijk op de studiedag van ROC Mondriaan, 6 maart 2014.

Welke vaardigheden heb je nodig voor de 21e eeuw? • John Hanswijk

Even voorstellen

Kennisnet

Een paar afspraken vooraf • Praten? Graag! • Mobieltjes, tablets en laptops aan! • Ik heb geen gelijk!

todaysmeet.com/21st • Welke vragen heb je nu al?

Themasite: 21st century skills

De wereld verandert

1985 1999

De wereld verandert Industriële samenleving • • • • • • Mankracht Scheiding denken en doen Veel van hetzelfde nodig Passief 9 tot 5 Heldere rol en taakverdeling Kennismaatschappij • • • • • • Denkkracht Denken en doen zijn geïntegreerd Behoefte aan diversiteit, originaliteit & creativiteit Actief Altijd en overal Rol en taak afhankelijk van doel en netwerk

1 op 3 ouders weet niet wat hun kind voor de kost doet. Waar leiden we kinderen voor op? UI Designer - Social Media Manager Data scientist - Java ontwikkelaar Sub-editor - Front-end Developer Functioneel applicatiebeheerder Implementatie engineer Test coordinator - Software architect Game artist - Informatiemanager Integration specialist LinkedIn onderzoek 2013

GENERATIE ...

Eeuwenoud ‘probleem’: Leerlingen (blijven) boeien

1. De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden. Wij staan voor de uitdaging om onze studenten hierop voor te bereiden. www.govote.at using id: 67 90 93

Uitdaging voor het onderwijs Leerlingen voorbereiden op zaken die relevant zijn voor de kennismaatschappij & netwerksamenleving st 21 century skills?

Veel organisaties denken hierover na 21st century skills

Vaardigheden voor de 21e eeuw De zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. Samenwerken 2. Probleemoplossend vermogen 3. Ict-geletterdheid 4. Creativiteit 5. Kritisch denken 6. Communiceren 7. Sociale en culturele vaardigheden Meer weten? Discussienota Universiteit Twente

Samenwerken • Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving alles met elkaar verbonden is. • Werken met online tools, zoals bijvoorbeeld: Skype, Dropbox, Facebook, Google Docs, LinkedIn Yammer …

Probleemoplossend vermogen • Vraagstukken signaleren, analyseren en definiëren, nieuwe oplossingsstrategieën genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro activiteit, evaluatie en reflectie. Neemt aan belang toe, omdat in de netwerksamenleving denken en doen met elkaar verbonden zijn.

Ict-geletterdheid • Vaardigheden voor effectief en efficient gebruik van technologie. • Analyseren en selecteren van gepaste media en ict bronnen. • Begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. (je weg op Google vinden)

Creativiteit • Behoefte aan creativiteit neemt toe, omdat kennis (bijna) geen onderscheidend vermogen meer is. Informatie en kennis is vrij beschikbaar op internet.

Kritisch denken • Wordt belangrijker, omdat er een grote hoeveelheid aan informatie beschikbaar is, waaruit je nu zelf moet gaan bepalen wat waar is en wat niet.

Wat is waar en wat niet?

Wat is waar en wat niet?

Wat is waar en wat niet?

Wat is waar en wat niet? Bron: www.endandit.nl

Communiceren • Communiceren doen we al heel lang, maar nu zijn de regels van het spel veranderd. Voorbeelden: E-mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, fora, …

Sociale en culturele vaardigheden • Neemt aan belang toe, want de netwerksamenleving brengt veel diversiteit met zich mee. • We werken steeds vaker en meer over organisatorische en landsgrenzen heen. • Kennis van jezelf en de ander is van belang om tot productief samenwerken en goed samenleven te komen.

2. Docent is kritische factor bij de betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs. www.govote.at using id: 67 90 93

Docent is kritische factor bij de inzet van ict in het onderwijs Uit onderzoek blijkt dat: • Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren negatief is over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs. • Het ontbreken van aandacht voor ict en de mogelijkheden ervan in het onderwijs, wordt zeer vaak genoemd. • Drie op de tien pas afgestudeerden van de pabo is matig tot slecht op de hoogte van computertoepassingen die ze bij hun onderwijs kunnen gebruiken. (Bij afgestudeerden van de tweedegraadsopleiding is dit 44%) Onderzoek “Voldoende voorbereid op het leren van de toekomst en ict?”

todaysmeet.com/21st Graag je mening: Zijn docenten klaar om jongeren voor te bereiden op de samenleving in de 21e eeuw?

www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/ mbo.kennisnet.nl John Hanswijk j.hanswijk@kennisnet.nl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Welke vaardigheden heb je nodig in de 21ste eeuw - Education

1. Welke vaardigheden heb je nodig voor de 21e eeuw? • John Hanswijk ; 2 ...
Read more

Welke vaardigheden heeft de docent van de 21ste eeuw nodig ...

Welke vaardigheden heeft de docent van de 21ste eeuw nodig? ... welke vaardigheden van leerlingen ... hebben met de bijdrage die je hebt ...
Read more

Alles weten over 21e eeuwse vaardigheden - Kennisnet ...

Maar welke kant moet je ... Utrechtse basisscholen vertellen hoe zij leerlingen 21e eeuwse vaardigheden bijbrengen en welke ... Dankzij Teleblik heb je ...
Read more

Welke digitale vaardigheden en houding heb je nodig voor ...

Welke digitale vaardigheden en houding heb je nodig ... Wat heb je in de toekomst ... De praktische vertaling van de vaardigheden van de 21ste eeuw naar ...
Read more

Vaardigheden van de 21ste eeuw - Video - leraar24

Welke vaardigheden of 'skills' hebben ... in de toekomst nodig om succesvol te ... die belangrijk zullen zijn in de 21ste eeuw ...
Read more

Duiding en diepgang 21ste eeuw vaardigheden nodig

... Duiding en diepgang 21ste eeuwse vaardigheden nodig. vrijdag 31 januari 2014 | 996 views . ... Als je het hebt over 21ste eeuw vaardigheden, ...
Read more

Managementondersteuning in de 21ste eeuw

managementondersteuner van de 21ste eeuw? ... vaardigheden arbeids-voorwaarden Het Nieuwe ... Welke skills heb je nodig als
Read more

Network skills in de 21ste eeuw | Joitske Hulsebosch

Vragen waren: Wat is de meerwaarde van (online) netwerken? Welke vaardigheden heb je nodig om goed te netwerken? Wat kun je als student delen? Ben je ...
Read more

Digitale geltterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het ...

Daarbij zijn verschillende vaardigheden nodig: ... welke vaardigheden het hier betreft en welke het meest belangrijk zijn ... voor de 21ste eeuw. Amsterdam ...
Read more