Weerstand tegen valorisatie vanuit bedrijfsleven en wetenschap

0 %
100 %
Information about Weerstand tegen valorisatie vanuit bedrijfsleven en wetenschap

Published on March 7, 2014

Author: CLICKNL

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van Irene Costera Meijer (VU Amsterdam) tijdens het Mix & Match event op 5 maart 2014.

NEE JOH, HET HOEFT GEEN WETENSCHAP TE ZIJN… IS ER EEN ALTERNATIEF VOOR DE WEERSTAND TEGEN VALORISATIE VANUIT BEDRIJFSLEVEN EN WETENSCHAP? Irene Costera Meijer Hoogleraar Journalistiek VU 5 maart 2014

NUT EN NOODZAAK VAN SAMENWERKING TUSSEN ONDERZOEKERS EN BEDRIJVEN? • NWO: • kennisdisseminatie en kennisbenutting • het proces waarin wetenschappelijke en technologisch kennis uit het publieke domein tot maatschappelijke waarde wordt gebracht • ScienceAlliance: ‘dag van de valorisatie’ • Ondernemende Wetenschap • Gelderland valoriseert! : • ‘kennis op een innovatieve manier gaan vermarkten’ • Meest gebruikte woord: • Valorisatie

WEERSTAND TEGEN VALORISATIE VANUIT DE WETENSCHAP Traditionele universiteit ↕ Ondernemende Universiteit

WEERSTAND TEGEN COFINANCIERING WETENSCHAPPELIJKE KENNIS • Wetenschap moet betaald worden door de overheid. • Veel te theoretisch, los van de praktijk • A-synchroniciteit tussen kennisbehoefte en kennisproducent • Vraagstuk van de cofinancier verdwijnt uit beeld

ALTERNATIEF: KENNISGEMEENSCHAP & KENNISCIRCULATIE • Risico van ‘valorisatie’ ? • Eenrichtingsverkeer • Zij en wij • Delen & circuleren van kennis • Via langdurige relaties tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven / organisaties uit de regio. • WRR: ‘netwerkuniversiteit’ • Langdurig netwerk: At5, RTV Noord-Holland, RTV Utrecht, NOS Nieuws, RTL Nieuws, De Persgroep, Gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Woningcorporatie Mitros, NDC, NRC, VPRO, KRO, NCRV, BOS etc. • Niet alleen onderzoeker, ook vraagbaak en meedenker • Kennisuitwisseling tussen universiteit en bedrijfsleven

ALTERNATIEF: KENNISGEMEENSCHAP & KENNISCIRCULATIE • Langdurige samenwerking tussen VU afd. Journalistiekwetenschap en o.a. At5, RTV Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, RTV Utrecht, Woningcorporatie Mitros, Gemeente Utrecht, NOS Nieuws, RTL Nieuws, De Persgroep, NDC, NRC, VPRO, KRO, NCRV, BOS, • Fundamentele vraagstukken aanpakken: • Paradigmawisselingen: van informatieoverdracht naar communicatie • Journalistieke media: kwaliteit ↔ vernieuwing • Vernieuwing ≈ popularisering ≈ trivialisering • Door onderzoek: buiten de eigen conventies treden • Doelgroepen of smaakgemeenschappen? Radio 538 • Platformspecifieke ervaring van nieuws: NOS Nieuws & RTL Nieuws • Clickgedrag: maatstaf voor interesse? Nieuwssites

SUCCESFACTOREN? 1. Langdurige netwerken opbouwen met bedrijven/organisaties 2. Tweerichtingsverkeer (kennis delen en kenniscirculatie) 3. Tijd nemen voor goede vraagarticulatie • Overkomen van wederzijds dedain • Selectie van een fundamenteel probleem • Gedegen probleemanalyse o Praktijkkaders niet maatgevend o wetenschappelijke kaders niet maatgevend 4. Regelmatige terugkoppeling en evt. bijstelling 5. Modus vinden tussen ritme van onderzoek (uitvoerder) en ritme van de co-financierende organisatie (degene die met de resultaten aan de slag wil) 6. ipv toegepast versus fundamenteel: Fundamenteel toepasbaar

Add a comment

Related pages

Weerstand tegen valorisatie vanuit bedrijfsleven en wetenschap

Gewichtsreductie bij kinderen en wat daar tegen te doen: een bijdrage vanuit de wetenschap lezing van prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, bij de.
Read more

Weerstand | Zoekresultaten op het internet | cyclopaedia.net

Weerstand in de wetenschap. Weerstand tegen minderheden: ... Weerstand tegen valorisatie vanuit bedrijfsleven en wetenschap. 7 maart 2014 ...
Read more

Valorisatie en de tijdshorizon van de industrie en wetenschap

← Wat is valorisatie eigenlijk, en voor wie ... en wel resources van wetenschappers en bedrijfsleven ... de vragen vanuit de wetenschap (science en big ...
Read more

Een Raamwerk Valorisatie-indicatoren - Home | VSNU

... vormen van “maatschappelijke” valorisatie, zoals die vanuit alfa ... Onderzoek en Valorisatie) ... Vanzelfsprekend spelen bedrijfsleven en ...
Read more

Strategie Hoger Onderwijs - Valorisatie - Pages - EDUgroepen

... maar ook het ten nutte maken van kennis voor bedrijfsleven en ... vanuit de wetenschap en ... en valorisatie draagt Saxion ...
Read more