Webinar 21st century skills

50 %
50 %
Information about Webinar 21st century skills
Education

Published on March 6, 2014

Author: kennisnet

Source: slideshare.net

Description

Wat, waarom en hoe omtrent over 21st century skills.
Over de stand van zaken. Wie is er mee bezig? Waarom moet je het hebben over 21st century skills? En hoe maak je ze expliciet in het onderwijs?

Webinar 21st century skills Over het expliciet maken van 21st century skills in het onderwijs Olaf de Groot

PROGRAMMA

Wat zijn de 21st century skills? Over welke vaardigheden hebben we het? Waar en door wie wordt er over de vaardigheden gesproken?

Wat zijn de 21st century skills? Over welke vaardigheden hebben we het? Waar en door wie wordt er over de vaardigheden gesproken? Waarom 21st century skills in het onderwijs? Wat zijn de voornaamste redenen om de 21st century skills expliciet te maken in het onderwijs?

Wat zijn de 21st century skills? Over welke vaardigheden hebben we het? Waar en door wie wordt er over de vaardigheden gesproken? Waarom 21st century skills in het onderwijs? Wat zijn de voornaamste redenen om de 21st century skills expliciet te maken in het onderwijs? Hoe doe je dat dan? Welke voorbeelden zien we al in het onderwijs? In Nederland en in het buitenland?

WIE EN WAT…

21st century skills in Nederland? OCW  directie Kennis. Sluit aan bij internationaal onderzoek: welke skills dragen meeste bij aan economische welvaart? (2011) KNAW – bracht in 2012 een advies uit over digitale geletterdheid in het VO. Over vaardigheden en attitudes voor de 21st eeuw SLO - verkent de huidige en wenselijke aandacht voor 21ste eeuw vaardigheden en digitale geletterdheid in primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse-vaardigheden.pdf/

“SLO verkent in opdracht van het ministerie van OCW wat wordt verstaan onder digitale geletterdheid en de 21e eeuwse vaardigheden en op welke wijze deze vaardigheden onderdeel uitmaken van het beoogde en uitgevoerde curriculum voor het funderend onderwijs.” http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse-vaardigheden.pdf/

De conclusie is dat digitale geletterdheid een belangrijk deel uitmaakt van de 21e eeuwse vaardigheden en van een curriculum dat daar aandacht aan besteedt. Daarbij gaat het om een combinatie van technologische vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid.

21st century skills in Nederland? Mediawijzer.net - Mediawijzer.net streeft naar een integrale aanpak om mediawijsheid in het onderwijs gestructureerd aan bod te laten komen en te verankeren.

21st century skills in Nederland? Mediawijzer.net - Mediawijzer.net streeft naar een integrale aanpak om mediawijsheid in het onderwijs gestructureerd aan bod te laten komen en te verankeren.

Wie zijn er bezig met de 21st century skills?

Dit… Het KSAVE-model (Binkely et al., 2010; Binkely et al., 2012) Ways of thinking. Creativity, critical thinking, problem-solving, decisionmaking and learning Ways of working. Communication and collaboration Tools for working. Information and communications technology (ICT) and information literacy Skills for living in the world. Citizenship, life and career, and personal and social responsibility

Dit… Het KSAVE-model (Binkely et al., 2010; Binkely et al., 2012)

De vier C’s

Of… Cognitive skills: critical thinking, problem-solving and knowledge application, creativity Interpersonal skills: communication and collaboration, leadership, global and cross-cultural awareness Intrapersonal skills: self-direction, motivation, learning how to learn http://asiasociety.org/education/learning-world/assessing-21st-century-skills-and-competencies-around-world

Ook grote partijen!

En “nieuwere”

Wat zijn de 21st century skills? Samenwerken Communiceren Creativiteit Probleem oplossend vermogen Kritisch denken Sociale en culturele vaardigheden ICT geletterdheid

•Creativiteit: het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

•Kritisch denken: het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

•Probleemoplosvaardigheden: het (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen.

•Communiceren: het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

•Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

•Sociale en culturele vaardigheden: het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

•Digitale geletterdheid: het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.

BASISKENNIS Het begrip van de werking van digitale computers en netwerken; de mentaliteit van computational thinking DIGITALE geletterdheid

BASISKENNIS Het begrip van de werking van digitale computers en netwerken; de mentaliteit van computational thinking GEDRAG Het hanteren van normen en waarden; het inschatten van kansen en risico’s; het afwegen van eigendom, privacy en vrijheid. DIGITALE geletterdheid

BASISKENNIS Het begrip van de werking van digitale computers en netwerken; de mentaliteit van computational thinking GEDRAG Het hanteren van normen en waarden; het inschatten van kansen en risico’s; het afwegen van eigendom, privacy en vrijheid. DIGITALE geletterdheid GEBRUIK De kritische omgang met ICT; het besef van de gevolgen van de digitale revolutie voor mens en maatschappij.

Deze duikt ook nog op: •Zelfregulering: het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

VRAGEN…

WAAROM…

De wereld verandert Industriële samenleving • • • • • • Mankracht Scheiding denken en doen Veel van hetzelfde nodig Passief 9 tot 5 Heldere rol en taakverdeling Kennismaatschappij • • • • • • Denkkracht Denken en doen zijn geïntegreerd Behoefte aan diversiteit, originaliteit & creativiteit Actief Altijd en overal Rol en taak afhankelijk van doel en netwerk

De wereld verandert Industriële samenleving • • • • • • Mankracht Scheiding denken en doen Veel van hetzelfde nodig Passief 9 tot 5 Heldere rol en taakverdeling Kennismaatschappij • • • • • • Denkkracht Denken en doen zijn geïntegreerd Behoefte aan diversiteit, originaliteit & creativiteit Actief Altijd en overal Rol en taak afhankelijk van doel en netwerk

1 op 3 ouders weet niet wat hun kind voor de kost doet. Waar leiden we kinderen voor op? UI Designer - Social Media Manager Data scientist - Java ontwikkelaar Sub-editor - Front-end Developer Functioneel applicatiebeheerder Implementatie engineer Test coordinator - Software architect Game artist - Informatiemanager Integration specialist LinkedIn onderzoek 2013

http://wagepoint.com/blog/jobs-in-the-future

Vertical Gardening Architect “Na de havo ging ik op het hbo Vertical Gardening Architecture studeren. Binnen deze opleiding leerde ik veel over land- en tuinbouw met een sterke focus op verticale toepassingen.”

Vertical Gardening Architect “Na de havo ging ik op het hbo Vertical Gardening Architecture studeren. Binnen deze opleiding leerde ik veel over land- en tuinbouw met een sterke focus op verticale toepassingen.” Vertical Gardening Architect Personal Environment Specialist Orgaanontwikkelaar Weather Modification Manager Robotmonteur Food Reconstructor Virtueel Reisagent Life Cycle Technoloog Geriatrisch Stadsplanoloog Cross-Data Analyst Techno Fashion Designer DNA sequencer Financial Computing Translator

Uitdaging voor het onderwijs: Curricula die relevant zijn voor de kennismaatschappij & netwerksamenleving st 21 century skills?

VRAGEN…

HOE…

Kerndoelen “ De analyse van de kerndoelen laat zien dat er wel aandacht voor de vaardigheden, maar deze komen weinig expliciet en weinig samenhangend aan bod. ”

Expliciet maken van deze skills!?

“Deze vaardigheden zijn te vaag om bruikbaar te zijn en slaan vrijwel altijd een stuk pedagogiek over.” (Michael Fullan, Stratosphere, 2013) Bron: http://www.michaelfullan.ca/press

Ruimte maken voor vaardigheden

In het leerarrangement hebben de leerlingen vakoverstijgend en vanuit een betekenisvolle context gewerkt aan diverse vakgebieden. Zo waren er leerinhouden rekenen verwerkt rondom maten, gewichten, inhouden en verhoudingen. Vanuit informeel en formeel taalgebruik hadden de leerinhouden betrekking op het schrijven van bijsluiters, het ontwerpen van teksten voor de posters en het samenstellen van scripts en dialogen voor de videofilms. Het thema mediawijsheid en de bewustwording van reclame en de invloed daarvan op het leven van leerlingen was voorgaande jaren een losstaand project. Door integratie in het leerarrangement De Drogisterij zijn deze doelen binnen dezelfde context aan bod gekomen. Naast de leerinhouden hebben de leerlingen optimaal kunnen werken aan de ontwikkeling van 21stcentury skills. Er werd een groot beroep gedaan op de vaardigheden samenwerking, kennisconstructie, planmatig werken, creatief, probleemoplossend en kritisch denken, en het gebruik van ict bij leren. http://www.21stcenturyskills.nl/2014/02/03/leerarrangement-de-drogisterij/

Leren plannen en inzicht in het leerproces

http://eduscrum.nl/file/ CKFiles/De_EduScru mgids_Nederlands_1. 1.pdf https://www.youtube.com/watch?v=gTI4c_sbNeg

Specifiek Digitale geletterdheid (digital skills)

Don’t just buy a new video game, make one. Don’t just download the latest app, help design it. Don’t just play on your phone, program it. President Obama

“Hoe gaan we dingen als creativiteit en samenwerking toetsen? Hoe weten we of beter worden in het aanleren van deze vaardigheden?” KAN ICT HELPEN?

“Hoe gaan we vaardigheden als creativiteit en samenwerking toetsen? Hoe weten we of beter worden in het aanleren van deze vaardigheden?”

VRAGEN…

Bedankt voor uw aandacht! Olaf de Groot – Procesbegeleider Adviseur e-mail: twitter: o.degroot@kennisnet.nl @olafiolio Kennisnet.nl twitter: @kennisnet

Bronnen 21e eeuwse vaardigheden: Digitale geletterdheid: http://www.p21.org/ http://portal.ou.nl/web/topic- http://www.metiri.com/features.html informatievaardigheden/home/- http://atc21s.org/default.aspx /wiki/Main/Wat%20zijn%20informatievaardigheden% 3F http://www.iste.org/standards.aspx http://www.21edingen.nl/eding-11http://www.edgateway.net/cs/naepsci/print/docs/470 http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx http://www.itlresearch.com/itl-leap21 informatievaardigheden/ http://www.mediawijsheid.nl/ http://www.mediawijzer.net/competentiemodel/ http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/

Add a comment

Related presentations

Related pages

Webinar 21st century skills - YouTube

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties ...
Read more

Rethinking teaching and learning with 21st Century Skills

Rethinking teaching and learning with 21st Century Skills. Webinar; Monday 22 September 2014, 7PM CEST; Target group: LSL Project partners, policy-makers ...
Read more

Webinar: Equipping Students with 21st Century Skills for a ...

Global Peace Education, One World United and Virtuous, and Character.org held a webinar, titled, "Equipping Students with 21st...
Read more

Enhancing Instruction with 21st Century Skills - LiteracyTA

In this webinar, teachers learn how to effectively implement 21st century skills in order to enhance instruction and prepare students for the types of ...
Read more

Webinar: 21st Century skills (8-10-2015) | CINOP

Webinar bekijken:(8-10-2015) 21st Century skills van CINOP
Read more

Free Webinar: Libraries and 21st Century Skills ...

Washington, DC—The Institute of Museum and Library Services (IMLS) is hosting a webinar for library professionals to discuss the central role that ...
Read more

ASCD Webinars - Frank Baker, Media Literacy: 21st Century ...

Frank Baker Media Literacy: 21st Century Skills All Students Need. ... 21st Century Skills All Students Need" Handouts ... Archived Webinar.
Read more

Preparing learners for the 21st century

the 21st century . Outline the skills ... Aims of today’s webinar. ... Defining and assessing 21st-century skills;
Read more

Integrating 21st Century Skills into Core Instruction ...

Date: Thursday, December 12, 2013 Time: 2:00 pm EST / 11:00am PST Duration: 1 hour . Today’s students need to develop 21st century skills to prepare for ...
Read more