Web203 slide 6

75 %
25 %
Information about Web203 slide 6
News & Politics

Published on May 11, 2014

Author: tuanduongcntt

Source: slideshare.net

Description

Hệ Thống Quản Trị Nội Dung Web(Joomla) - Giáo Trình FPT

Bài 6 Hướng dẫn SEO trên Joomla

Nhắc lại bài cũ • Thế nào là mô hình MVC; • Cấu trúc của component Joomla; • Cấu trúc của module Joomla. Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla

Mục tiêu bài học • Tìm hiểu các phương pháp tối ưu hóa website Joomla cho thân thiện với công cụ tìm kiếm • Giới thiệu các extension hay dùng để SEO website Joomla Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla

Các công đoạn tối ưu web Joomla - Thiết lập URL thân thiện; - Tùy biến tiêu đề từng trang trong web (tùy biến thẻ meta title); - Tùy biến phần mô tả web (thẻ meta description); - Tùy biến phần từ khóa web (thẻ meta keyword); - Tự động thiết lập các đoạn văn bản ở định dạng H1, H2 trong nội dung website; - Tự động tạo các liên kết giữa các trang trong web thông qua các liên kết đặt trên từ khóa; - Xây dựng sơ đồ website (sitemap) - Thiết lập liên kết trang thông qua chức năng Tags; - Gắn mã xác nhận Google Analytics. Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla - Thiết lập URL thân thiện; - Tùy biến tiêu đề từng trang trong web (tùy biến thẻ meta title); - Tùy biến phần mô tả web (thẻ meta description); - Tùy biến phần từ khóa web (thẻ meta keyword); - Tự động thiết lập các đoạn văn bản ở định dạng H1, H2 trong nội dung website; - Tự động tạo các liên kết giữa các trang trong web thông qua các liên kết đặt trên từ khóa; - Xây dựng sơ đồ website (sitemap) - Thiết lập liên kết trang thông qua chức năng Tags; - Gắn mã xác nhận Google Analytics.

Các extension SEO hay dùng SH404SEF + Đây là extension bao gồm component và các plugin hỗ trợ; + Giúp người làm SEO web Joomla: - Thiết lập URL thân thiện; - Tùy biến tiêu đề từng trang trong web (tùy biến thẻ meta title); - Tùy biến phần mô tả web (thẻ meta description); - Tùy biến phần từ khóa web (thẻ meta keyword); - Tự động thiết lập các đoạn văn bản ở định dạng H1, H2 trong nội dung website. Ngoài ra SH404SEF còn giúp website Joomla hạn chế số lượng các trang cùng nội dung nhưng khác nhau URL Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla + Đây là extension bao gồm component và các plugin hỗ trợ; + Giúp người làm SEO web Joomla: - Thiết lập URL thân thiện; - Tùy biến tiêu đề từng trang trong web (tùy biến thẻ meta title); - Tùy biến phần mô tả web (thẻ meta description); - Tùy biến phần từ khóa web (thẻ meta keyword); - Tự động thiết lập các đoạn văn bản ở định dạng H1, H2 trong nội dung website. Ngoài ra SH404SEF còn giúp website Joomla hạn chế số lượng các trang cùng nội dung nhưng khác nhau URL

Các extension SEO hay dùng XMAP - XMAP là một extension tạo sơ đồ web cho website Joomla bao gồm component và một số plugin hỗ trợ; - XMAP tạo 2 loại sơ đồ web là sơ đồ web ở định dạng HTML (sơ đồ này hiển thị trực quan trên trang frontend của website) và định dạng XML (là loại sơ đồ web dùng để gửi lên Google Web Master Tool - một công cụ hỗ trợ quản trị web và hỗ trợ SEO web) - XMAP hỗ trợ tạo sơ đồ web đối với phần content và nhiều extension khác như: virtuemart, Joomsocial, kunena forum... Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla - XMAP là một extension tạo sơ đồ web cho website Joomla bao gồm component và một số plugin hỗ trợ; - XMAP tạo 2 loại sơ đồ web là sơ đồ web ở định dạng HTML (sơ đồ này hiển thị trực quan trên trang frontend của website) và định dạng XML (là loại sơ đồ web dùng để gửi lên Google Web Master Tool - một công cụ hỗ trợ quản trị web và hỗ trợ SEO web) - XMAP hỗ trợ tạo sơ đồ web đối với phần content và nhiều extension khác như: virtuemart, Joomsocial, kunena forum...

Các extension SEO hay dùng Joomla Tags - Là 1 extension giúp tạo ra trên trang web những đám mây từ khóa. Mỗi từ khóa sẽ kết nối tới một danh sách các bài viết có nội dung liên quan; - Extension này có mục đích giúp tăng số lượng các trang dùng để SEO từ khóa, đồng thời kết nối các trang bên trong website với nhau. Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla - Là 1 extension giúp tạo ra trên trang web những đám mây từ khóa. Mỗi từ khóa sẽ kết nối tới một danh sách các bài viết có nội dung liên quan; - Extension này có mục đích giúp tăng số lượng các trang dùng để SEO từ khóa, đồng thời kết nối các trang bên trong website với nhau.

Các extension SEO hay dùng Plugin Keyword Link - Plugin này giúp tự động tạo liên kết cho một từ khóa nhất định nào đó trên website giúp các trang trong website dễ dàng liên kết với nhau. Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla

Các extension SEO hay dùng module Analytics Tracking Là module có chức năng gắn đoạn mã xác nhận của hệ thống Google Analytics lên tất cả các trang trong website Joomla Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla

Các extension SEO hay dùng Là Plugin tạo ra khả năng chuyên đổi các kí tự có dấu về không dấu trong biến alias Plugin Hello SEF Không có Plugin Có Plugin Bài 6 - Hướng dẫn SEO trên Joomla

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

WEB203: Jump into Silverlight! …and Become Immediately ...

Required Slide. Tech Ed North America 2010. 6/7/2010 6:05 PM © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. ... WEB203: Jump into Silverlight! ...
Read more

Web203 slide 9 - News & Politics

Web203 slide 9. by tuanduongcntt. on Jun 22, 2015. Report Category: News & Politics. Download: 0 Comment: 0. 137. views. Comments. Description.
Read more

Slide P-16.BC.2005 - Documents

Slide Rocket1[1] 1. SLIDEROCKET Created by Ruben Vermeiren, Willem Van Vooren, Sofie Vanthournout, Maikel Verlee. 2. ... Web203 slide 9
Read more

Tim Huckaby Founder, InterKnowlogy Microsoft RD & MVP ...

Tim Huckaby Founder, InterKnowlogy Microsoft RD & MVP SESSION CODE: WEB203. Published byBartholomew Bradley Modified 10 months ago
Read more

CHASING THE EVOLVING WEB Aaron Powell, @slace Readify ...

CHASING THE EVOLVING WEB Aaron Powell, @slace Readify Senior Developer, Technical Specialist (Web) Microsoft MVP – Internet Explorer (Development) SESSION.
Read more

Armi San Paolo 1858 Enfield .577 Muzzle-Loading Rifle ...

SFRC Armi San Paolo 1858 Enfield .577 Muzzle-Loading Rifle, Used [WEB203] - A used Armi San Paolo Enfield Model 1858 .577 (.58) calibre percussion muzzle ...
Read more

TechEd 2006 AU Track List – Michael Kleef ::: MSFT

TechEd 2006 AU Track List ... One slide and all demos! Don Vilen: ... Leveraging Your Visual Basic 6 Investments with VB 2005:
Read more

WEB203: Jump into Silverlight! *and Become Immediately ...

WEB203: Jump into Silverlight! *and Become ... (September 6, 2010) Essential ... a monospace font The slide doesn’t use bullets but levels can be ...
Read more