WATERGATE SKANDALEN

50 %
50 %
Information about WATERGATE SKANDALEN
Education

Published on December 5, 2017

Author: tarzanol

Source: authorstream.com

PowerPoint-presentasjon: WATERGATE SKANDALEN PowerPoint-presentasjon: UROLIGE TIDER. I 1972 VAR DET ET HATSK POLITISK KLIMA I USA. I 1972 PRØVDE PRESIDENT RICHARD NIXON Å BLI GJENVALGT SOM AMERIKANSK PRESIDENT. DESSUTEN FØRTE USA EN BLODIG KRIG I VIETNAM. LANDET VAR DELT I TO DELER. PowerPoint-presentasjon: INNBRUDD DET VAR VIKTIG Å FØRE EN AGGRESSIV VALGKAMP FOR PRESIDENTEN OG NOEN AV HANS RÅDGIVERE. DENNE AGGRESSIVE KAMPANJEN INNBEFATTET SPIONASJE MOT POLITISKE MOTSTANDERE. 1 1972 BRØT NOEN MENN SEG INN I DET DEMOKRATISKE PARTIETS HOVEDKVARTER I WATERGATE I WASHINGTON. KARENE STJAL VIKTIGE POLITISKE DOKUMENTER OG DE MONTERTE AVLYTNINGSUTSTYR PÅ TELEFONENE I HOVEDKVARTERET. DET VISTE SEG AT KARENE JOBBET FOR KOMITEEN SOM VILLE GJENVELGE RICHARD NIXON SOM PRESIDENT. PowerPoint-presentasjon: INNBRUDD AVLYTNINGSUTSTYRET FUNGERTE IKKE. 17. JUNI 1972 VENDTE 5 AV KARENE TILBAKE TIL WATERGATEBYGNINGEN. DE SKULLE MONTERE INN NYE MIKROFONER. DA KARENE TOK SEG INN I BYGNINGEN, SÅ OBSERVERTE EN SIKKERHETSVAKT AT NOEN AV DØRLÅSENE VAR TAPET OVER. VAKTEN RINGTE POLITIET. POLITIET ANKOM BYGGET OG ARRESTERTE INNBRUDDSTYEVENE DA DE VAR PÅ VEG UT AV WATERGATEBYGNINGEN. PowerPoint-presentasjon: Avlyttingsutstyr PowerPoint-presentasjon: GJENVALG TIL Å BEGYNNE MED SÅ MAN INGEN FORBINDELSE MELLOM INNBRUDDSTYVENE OG PRESIDENT NIXON. MEN MISTANKENE ØKTE DA POLITIET FANT ET TELEFONNUMMER TIL DET HVITE HUS HOS INNBRUDDSTYVENE. I AUGUST 1972 HOLDT RCIHARD NIXON EN TALE DER HAN BENEKTET AT DET VAR NOEN FORBINDELSE MELLOM DET HVITE HUS OG WATERGATEINNBRUDDET. DE FLESTE TRODDE PÅ PRESIDENTENS FORKLARING. I NOVEMBER 1972 BLE RICHARD NIXON GJENVALGT TIL AMERIKANSK PRESIDENT. PowerPoint-presentasjon: Nixon holder tale. PowerPoint-presentasjon: MAKT MISBRUK SENERE KOM DET FRAM AT RICHARD NIXON IKKE SNAKKET SANT. NOEN DAGER ETTER INNBRUDDET MOTTOK INNBRUDDSTYVENE ET STORT PENGEBELØP FRA DET HVITE HUS FOR IKKE Å SNAKKE. SENERE TENKTE NIXON OG RÅDGIVERNE UT EN PLAN DER DE INSTRUERTE CIA TIL Å HINDRE FBI I Å ETTERFORSKE SAKEN. DETTE VAR EN MERE ALVORLIG FORBRYTELSE ENN SELVE INNBRUDDET. DETTE VAR MISBRUK AV PRESIDENTENS MAKT OG FORAKT FOR LOVEN. PowerPoint-presentasjon: RETTSAK I MELLOMTIDEN BLE SYV MANN TILTALT FOR INNBRUDDET I WATERGATE. ETTER RÅD FRA NIXONS RÅDGIVERE, SÅ ERKLÆRTE FEM MANN SEG SKYLDIG FOR Å UNNGÅ RETTSAK. 2 MANN BLE DØMT TIL FENGSEL I JANUAR 1973. PowerPoint-presentasjon: En av innbruddstyvene PowerPoint-presentasjon: MISTANKER PÅ DENNE TIDEN BEGYNTE FLERE MENNESKER Å FÅ MISTANKE OM AT MEKTIGERE MENNESKER STOD BAK INNBRUDDET. DET VAR WASHINGTON POST JOURNALISTENE BOB WOODWARD OG CARL BERNSTEIN, DOMMER JOHN C. SIRICA OG MEDLEMMER AV SENATETS UNDERSØKELSESKOMITE. SAMTIDIG BEGYNTE NOEN AV INNBRUDDSTYVENE Å GI ETTER FOR PRESSET. PowerPoint-presentasjon: CARL BERNSTEIN BOB WOODWARD PowerPoint-presentasjon: LYDBÅNDENE NOEN AV PRESIDENTENS RÅDGIVERE VITNET FORAN EN STORJURY OM PRESIDENTENS FORBRYTELSER RÅDGIVER JOHN DEAN VAR EN AV DISSE KARENE. DE FORTALTE OGSÅ AT NIXON HADDE TATT OPP ALLE SAMTALENE I DET OVALE KONTOR PÅ BÅND . AKTORATET VILLE GJERNE HA TAK I DISSE BÅNDENE FOR Å HA BEVIS MOT NIXON. SOMMEREN OG HØSTEN 1973 NEKTET PRESIDENT NIXON Å GI FRA SEG DISSE BÅNDENE. PRESIDENTENS ADVOKATER HEVDET AT DET VAR PRESIDENTENS PRIVILEGIUM Å BEHOLDE DISSE LYDOPPTAKENE. DOMMER SIRICA , SENTATSKOMITEEN OG AKTOR ARCHIBALD COX VAR FAST BESTEMT PÅ Å FÅ TAK I DISSE BÅNDENE. PowerPoint-presentasjon: Båndopptakeren i Det hvite hus. PowerPoint-presentasjon: LØRDAGSKVELDS M ASSAKREN DA COX FORSATTE MED Å KREVE LYDBÅNDENE UTLEVERT, SÅ SØRGET RICHARD NIXON FOR AT ARCHIBALD COX BLE SPARKET FRA STILLINGEN SOM AKTOR. DERMED SA FLERE LEDENDE ANSATTE I JUSTISDEPARTEMENTET OPP JOBBENE SINE I PROTEST. DISSE BEGIVENHETENE BLE KALT FOR LØRDAGSKVELDSMASSAKREN. NÅ OVERGAV NIXON NOEN AV BÅNDENE OVER TIL PÅTALEMYNDIGHETENE, MEN IKKE ALLE. PowerPoint-presentasjon: STORJURY VÅREN 1974 BEGYNTE TILDEKNINGSASKJONEN OG FORSØKENE PÅ Å HINDRE ETTERFORSKNINGEN AV WATERGATEINNBRUDDET Å BLI KJENT FOR PUBLIKUM. 1. MARS 1974 BLE EN STORJURY OPPNEVNT AV EN NY AKTOR. SYV AV NIXONS TIDLIGERE MEDARBEIDERE BLE TILTALT FOR ULIKE FORHOLD SOM HADDE MED WATERGATEINNBRUDDET Å GJØRE. JURYEN VAR USIKKER PÅ OM DE KUNNE TILTALE EN SITTENDE PRESIDENT. PowerPoint-presentasjon: Senatskomiteen PowerPoint-presentasjon: RIKSRETT I JULI 1974 GAV HØYESTERETT NIXON BESKJED OM Å LEVERE UT ALLE BÅNDENE TIL PÅTALEMYNDIGHETENE. MEN PRESIDENTEN NØLTE MED Å ETTERFØLGE ORDREN. REPRESENTANTENES HUS STEMTE NÅ FOR Å STILLE PRESIDENT NIXON FOR RIKSRETT. HAN HADDE HINDRET LOVMYNDIGHETENE I SITT ARBEID, HAN HADDE DREVET MED MAKTMISBRUK, BEGÅTT KRIMINELLE DEKKOPERASJONER OG GJORT BRUDD PÅ GRUNNLOVEN. PowerPoint-presentasjon: NIXON TREKKER SEG 5. AUGUST 1974 GAV PRESIDENT NIXON FRA SEG LYDBÅNDENE. BÅNDENE VISTE AT PRESIDENTEN HADDE FORBINDELSE MED WATERGATEINNBRUDDET. KONGRESSEN VILLE MED STOR SIKKERHET STILLE NIXON FOR RIKSRETT. 8. AUGUST 1974 TRAKK NIXON SEG SOM AMERIKANSK PRESIDENT. HAN FORLOT DET HVITE HUS DAGEN ETTER. PowerPoint-presentasjon: Nixon går av PowerPoint-presentasjon: AMNESTI GERALD FORD BLE NÅ NY AMERIKANSK PRESIDENT. SEKS UKER SENERE GAV HAN NIXON AMNESTI – DET BETYDDE AT NIXON IKKE VILLE BLI STILT FOR RETTEN OG SATT I FENGSEL. MEDARBEIDERNE HANS FIKK STRENGE STRAFFER OG MÅTTE SONE DOMMENE SINE I FENGSEL. NIXON INNRØMMET ALDRI AT HAN HADDE BEGÅTT NOEN FORBRYTELSE, BARE AT HAN HADDE GJORT NOEN DÅRLIGE BESLUTNINGER. PowerPoint-presentasjon: President Gerald Ford. PowerPoint-presentasjon: MISTRO NIXONS MAKTMISBRUK HADDE STOR BETYDNING FOR AMERIKANSK POLITIKK I ÅRENE ETTERPÅ. DET VAR EN PERIODE PREGET AV KYNISISME OG MISTRO. WATERGATESAKEN VAR EN STOR SKUFFELSE FOR AMERIKANSKE VELGERE. TIDLIGERE HADDE DE OPPLEVD VIETNAMKRIGEN OG DRAPENE PÅ MACOLM X , MARTIN LUTHER KING JR. OG ROBERT KENNEDY. PowerPoint-presentasjon: Vietnamkrigen

Add a comment

Related presentations