Water, bron van leven (derde vastenzondag 2014)

0 %
100 %
Information about Water, bron van leven (derde vastenzondag 2014)
Spiritual

Published on March 21, 2014

Author: TenBos

Source: slideshare.net

Description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de viering rond Woord en Brood op de derde vastenzondag (A) 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)
De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Als door de essentie de luxe verdwijnt dan kan het dat dan net het leven verschijnt. Zo wil onze vasten het oefenen zijn dat uit dorre takken het groen weer verschijnt.

De eerste getuigen, zij gingen bergop met hoop op een toekomst, het groen in de knop. Gods licht ging er schijnen, ’t klonk helder en klaar: “volg nu maar Mijn zoon en draag zorg voor elkaar.”

De eerste getuigen, zij gingen bergop met hoop op een toekomst, het groen in de knop. Gods licht ging er schijnen, ’t klonk helder en klaar: “volg nu maar Mijn zoon en draag zorg voor elkaar.” (PeterBiesbrouck/PeterRippen)

(Taizé) Dan nog, dan nog klamp ik mij klamp ik mij vast aan jou, of je wil of niet, op ongenade of genade, Ik zal red mij, red mij roepen of zoiets als heb mij lief. (Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers)

[Vg.] God, Bron van alle leven, bemoedig ons met Jouw woord, stuur ons in de richting van verbondenheid, solidariteit en gerechtigheid. Dat wij voor anderen bron van leven mogen zijn. [Al.] Inspireer onze eigen levensstijl, dat wij niet toegeven aan de verleiding ons meer toe te eigenen dan ons toekomt. Dat wij blijven kiezen voor een samenleving die in de basisbehoeften van allen voorziet. Wij vragen het Jou, nu en altijd. Amen.

Op trektocht aan een put gekomen nog vol op dag, nog ver te gaan zag ik jou, naar mij toe gekomen, weinig gezegd, veel te verstaan, water van liefde mij gegeven. Jij hebt mijn grote dorst gelest. De bron geopend, steen verheven, en daar na zacht mijn naam gezegd.

Het veld van ieder mensenleven verbergt een diepe waterput ergens ver weg, steeds in het Oosten en door een grote steen beschut. Die levensbron moet je ontdekken, ze is de zin van je bestaan. Je zal er met een ander drinken. Die liefde zal nooit overgaan(Peter Biesbrouck)

[Vg.] Ik herken mij in het geloof van de mensen die oog hebben voor de nieuwe tekenen van de tijd. van de mensen die worden bevrijd van een te grote druk en eindelijk durven spreken. Geloofsbelevenis

[Al.] Ik herken mij in het geloof van de mensen die oog krijgen voor allen die worden vergeten. die zich niet langer laten intimideren door de grote monden. Ik herken mij in het geloof van mensen rondom mij die zich laten leiden door vertrouwen en geduld en angst geen baas laten zijn.

[Vg.] Ik herken mij in het geloof van de mensen die over de grenzen heen elkaar ontmoeten en leren waarderen. Ik herken mij in het geloof van alle mensen die door pijn en verdriet heen blijven zoeken naar het Licht, naar God als Vader van alle mensen.

[Al.] Zo slaat het verdriet van deze tijd, de pijn van zovelen me niet neer, maar juist daarin hoor ik Gods stem die me doet opstijgen en me leidt naar een toekomst waarin een diepe vreugde zal geschonken worden vanuit Zijn Goddelijke Liefdesbron.

Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook. Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U. Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open (PrinsSieds/LöwenthalTom)

Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd toen Hij in een ver verleden werd geboren ver van hier, (al.) Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van David en Basteba zoon van Ruth en zoon van Boaz, zoon van Juda en van Tamar, zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt, heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven, levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen, werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim, als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal, die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten, die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik als een dode die niet dood is, als een levende geliefde die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen, helpman reisgenoot en broeder van de allerminste mensen. die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek mensen aantrok en bezielde hen verzoende met elkaar die niet steil en ongenaakbaar niet hooghartig als een heerser maar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden (vz.) prijsgaf, door een vriend verraden, die getergd tot op het kruis, voor zijn vijand heeft gebeden die van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf. (...) [consecratie] (al.) die gestrooid is in de akker, als het kleinste van de zaden, die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden om in mensen, mens te worden die verborgen in zijn God onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen die ons groet vanuit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier en noem ik en beveel Hem bij je aan als een levende geliefde (vz.) als de mens die naast je is.

(HuubOosterhuis/BernardHuijbers)

Dona la pace Signore, a chi confida in te, Dona, dona la pace Signore, dona la pace Geef ons Uw vrede, geef vrede, aan wie op U vertrouwt. Geef ons. Geef ons Uw vrede, geef vrede. Geef ons Uw vrede (Taizé) (Taizé)

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Water, bron van leven (derde vastenzondag 2014)

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de viering rond Woord en Brood op de derde vastenzondag (A) 2014 op Ten Bos (Sint Amanduskerk ...
Read more

Water, bron van leven (derde vastenzondag 2014) - Spiritual

Woord van Leven Januari 2010 eerste dag 17/1 het leven vieren tweede dag 18/1 delen met elkaar derde dag 19/1 bewust leven met God vierde dag 20/1 het.
Read more

Dorre takken (eerste vastenzondag 2014) - slidesearch.net

Water, bron van leven (derde vastenzondag 2014) Spiritual. Tweet. 01. 02. 2014 ... Op de vleugels van nieuw leven (vijfde vastenzondag A 2014) Spiritual ...
Read more

Het roze van bloesems (vierde vastenzondag 2014 A) - Spiritual

Water, bron van leven (derde vastenzondag 2014) ... geprojecteerd werden tijdens de viering rond Woord en Brood op de derde vastenzondag (A) 2014 op Ten ...
Read more

Water, bron van leven Levend water, ons gegeven

... bron van leven Levend water, ... welgekomen op deze derde zondag van de veertigdagentijd. ... Le. 1 Al sedert de eerste vastenzondag
Read more

Gezinsvieringen op Ten Bos (4ingen voor de advent, vasten ...

Water, bron van leven (derde vastenzondag) Takken in hun (k)nopjes (tweede ... januari 2014 Kerstviering in het RVT Hopperank (tekstblad)
Read more

3e zondag van de vasten A 2014 | Parochie Onze-Lieve-Vrouw ...

3e zondag van de vasten A 2014. ... de materiële dorst van miljoenen mensen in de Derde Wereld ... en tot leven gekomen. Bij de Bron van levend water, ...
Read more

Bronvanleven.nl

God, Jezus, Heilige Geest, geloof, geloven, Nijkerk, bijbel, alpha-cursus, leven, God, christen, bron, gereformeerd, vrijgemaakt, GKV, ... Van U, HEER ...
Read more