Warszawa ambasada debata

67 %
33 %
Information about Warszawa ambasada debata
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: ukinpoland

Source: slideshare.net

Kancelaria stowarzyszona z 1 Kancelaria stowarzyszona z Polsko-Brytyjska dyskusja na temat przyszłości sektora „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem” Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. Prezes Zarządu -Piotr Komraus Warszawa 18 luty 2014 roku

Kancelaria stowarzyszona z 2 Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Istotą nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem jest: ● uzyskanie wysokiej wydajności produkcji i pracy ● sprawnej organizacji ● jakości produkcji i usług ● pozytywnych wyników ekonomicznych

Kancelaria stowarzyszona z 3 Budowanie przewagi konkurencyjnej Określenie długookresowych celów firmy i wybór środków, które są konieczne do ich osiągnięcia. Zadowolenie klienta jest dla spółki komunalnej niezwykle istotne. W każdym roku spółka wypuszcza na rynek nowy produkt przybliżający klienta do firmy i pozwalający na podniesienie jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Często dochodzi więc do powielania i adoptowania na własne potrzeby tego co na rynku najlepsze tworząc jedne z najkorzystniejszych, dostępnych dziś rozwiązań w zakresie nowatorskich programów dla Biura Obsługi Klienta oraz monitorowania strat wody. Nowości zaoferowane klientom to: system GIS, , e-biuro, e-faktura, e-Odczyt, odczyty radiowe wodomierzy, urządzenia i programy monitorujące stałe przepływy nocne, programy do wczesnego, aktywnego wykrywania

Kancelaria stowarzyszona z 4 Misja AQUA-SPRINT sp. z o.o. Misją Przedsiębiorstwa jest świadczenie na najwyższym poziomie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zapewniającym pełną satysfakcję klienta poprzez stały innowacyjny rozwój urządzeń infrastruktury oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i dbałość o środowisko naturalne. Priorytetowym celem dla Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. jest tworzenie organizacji stale uczącej się, pozytywnie nastawionej do Klientów. Przewidującej zmieniające się potrzeby rynku , przyjacielskiej.

Kancelaria stowarzyszona z 5 Cele spółki komunalnej • zaspakajanie potrzeb nabywców usług • zrozumienie istoty zapotrzebowania na dostawę usług i dostosowanie do niego sposobu zarządzania • dobór odpowiednich metod i technik marketingowych dających zdolność do utrzymywania trwałej konkurencyjnej pozycji rynkowej • dostosowanie długofalowej strategii zarządzania do zmieniających się warunków rynkowych i nacechowanie jej innowacyjnym , przewidującym myśleniem o przyszłości • budowanie relacji z klientem pozwalającej na wytworzenie wspólnej wartości usługodawcy i usługobiorcy- marketing partnerski

Kancelaria stowarzyszona z 6 Droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Strategia to sztuka prowadzenia wojny Kształt i postać modelu biznesu decydują o zwycięstwie rynkowym • Wykorzystywanie szans kiedy inni stracili czujność • Uzyskiwanie pożądanego efektu ekonomicznego z jednej strony a satysfakcja klienta z drugiej wskazują właściwą rolę jaką przedsiębiorstwo komunalne na rynku lokalnym winno wypełniać • Bycie Przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym-dywidenda finansowa i dywidenda społeczna

Kancelaria stowarzyszona z 7 Droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej cd. • Oparcie zarządzania na wzajemnym zaufaniu • Uzyskanie bdb efektów w zakresie optymalizacji kosztów • Ustabilizowanie stanu załogi • Stałe podnoszenie kwalifikacji załogi • Wprowadzenie finansowych i niefinansowych wskaźników mierzalności stopnia realizacji celów organizacji. • Wdrażanie nowych narzędzi wspomagających zarządzanie np. BSC,KPI • Nagrody i wyróżnienia: Rzetelna firma, Ikona Śląska, Diament Gospodarczy, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji • Innowacyjność – AQUA-SPRINT została wyróżniona przez NIK • Ciągły apetyt na ryzyko -Bez ryzyka nie ma sławy (Colin Powell)

Kancelaria stowarzyszona z 8 Budowanie przewagi konkurencyjnej • Przedsiębiorstwa dzisiaj konkurują nie produktami, nie usługami lecz innowacyjnymi, kreującymi unikatową wartość dla klienta modelami biznesu • budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez zwinne i elastyczne wdrażanie w życie decyzji biznesowych w układzie „od aktualnego modelu biznesu dzisiaj , do aktualnego modelu biznesu jutro • każdy dzień jest inny i przynosi nową rzeczywistość ( zmienne oczekiwania klienta, niestabilne ustawodawstwo, duży udział polityki w kształtowaniu cen wody

Kancelaria stowarzyszona z 9 Nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne- optymalizacja kosztów • skrócony czas reakcji, przejrzystość usług BOK, poczta elektroniczna, usługi sms i informacje e-mail o awariach, zamierzeniach , akcjach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu • stałe monitorowanie jakości proponowanej usługi i porównywanie jej ze zbliżoną ofertą konkurencji. • Monitoring sieci wodociągowej, hydroforni i przepompowni oraz ich zabezpieczenia • typowanie odcinków awaryjności • koncentracja frontu robót • monitoring pojazdów poprzez system GPS Nawi24 • system GIS • łatwy i szybki dostęp klienta, mieszkańca Siemianowic Śląskich do informacji poprzez e-biuro.

Kancelaria stowarzyszona z 10 Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) Kluczowe Wskaźniki Sukcesu (KPI) : ● wspierają osiąganie przez firmę celów operacyjnych i strategicznych • mają duże znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej • stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej pracy, kosztach i jakości • są narzędziem kontroli menadżerskiej • pozwalają na szybsze podejmowanie decyzji • pozwalają wcześniej reagować na problemy

Kancelaria stowarzyszona z 11 Strategiczna karta wyników Aby osiągnąć założone cele strategiczne za pośrednictwem modeli biznesu i strategii potrzebne jest narzędzie, które w szczególny sposób, w optymalnym czasie, z wykorzystaniem optymalnych zasobów i źródeł finansowania biznesu pokona konkurentów i zwycięży na rynku.

Kancelaria stowarzyszona z 12 Trudności Czynniki, które mogą zmniejszać poziom zadowolenia klientów to: • coroczne podwyżki cen wody • przenikanie wpływów politycznych, niestabilność władzy i aktów prawnych, chęć przypodobania się wyborcom, ciągła krytyka i gry medialne • potrzeba urynkowienia, otwartości i likwidacji monopolu- należy odsunąć od spółek komunalnych wizję strachu przed prywatyzacją • częste awarie sieci wod-kan

Kancelaria stowarzyszona z 13 Wnioski Wyniki badań sondażowych oraz przeprowadzona analiza strategiczna pozwoliła na dokonanie oceny przedsiębiorstwa i wyciągnięcie następujących wniosków: •Zarządzanie przedsiębiorstwem usług publicznych z uwzględnieniem wartości klienta zwiększa szanse na zadowolenie klientów ze świadczonych usług i jest słuszną drogą rozwoju firmy •szczególne miejsce w budowie przewagi konkurencyjnej przypada innowacjom •wielkość zysku nie jest głównym wyznacznikiem oceny działalności zarządu •w polityce cenowej – mimo monopolistycznej pozycji na rynku lokalnym – spółka musi uwzględniać aspekty o charakterze politycznym i społecznym

Kancelaria stowarzyszona z 14 Koniec Dziękuję za uwagę. Piotr Komraus piotrkomraus@interia.pl

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Ambasada i Konsulat USA w Polsce - pl.usembassy.gov

Ambasada i Konsulat wspierają warsztaty koszykarskie Marcina Gortata; ... Debata: The Urban Voices ... [Warszawa] W dn. 24 września ...
Read more

Kontakt | Ambasada i Konsulat USA w Polsce

Ambasada i Konsulat wspierają warsztaty koszykarskie Marcina Gortata; ... Debata: The Urban Voices ... Warszawa. Listy dotyczące ...
Read more

Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce - Strona startowa

Ambasada Niemiec świętowała 26 lat Jedności Niemiec. Ambasada Niemiec wydała przyjęcie z okazji Dnia ... Debata rotariańskiego Parlamentu ...
Read more

Warszawa ambasada debata - Business

DEBATA SAMORZĄDOWA DEBATA SAMORZĄDOWA. „Nie tylko wybory - MSA i inne przedsięwzięcia, czyli w jaki sposób kozienicka młodzież wpływa na lokalną ...
Read more

Debata o niestereotypowym wychowaniu oraz | SwedenAbroad

Debata o niestereotypowym wychowaniu oraz krótkometrażowy film "Żaba" na 7. ... Ambasada Szwecji, ... 00-585 Warszawa Polska. Telefon +48 22 640 89 00.
Read more

Konferencje i debaty - Ambassade de France en Pologne

Ambasada. Ambasador; Działy ; ... Seminarium o energetyce jądrowej w Polsce (Warszawa, 12 stycznia 2011) ... Druga debata: "Ku Europejskiej ...
Read more

Debata na temat ojcostwa i wystawa The Swedish | SwedenAbroad

Debata na temat ojcostwa i wystawa The Swedish Dad. ... Ambasada i konsulaty. Warszawa. Adres do korespondencji. Ambasady Szwecji ul. Bagatela 3 00-585 ...
Read more

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie - mzv.cz

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przy współpracy z ... Druga edycja Wyszehradzkiego Rajdu Kolarskiego oraz debata o tożsamości ...
Read more

Ambasada Meksyku w Polsce/ Embajada de México en Polonia ...

Ambasada Meksyku w Polsce/ Embajada de ... Dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się debata dotycząca ... Ambasada dziękuje ...
Read more