Warszawa ambasada debata

60 %
40 %
Information about Warszawa ambasada debata
Business & Mgmt

Published on March 10, 2014

Author: ukinpoland

Source: slideshare.net

Kancelaria stowarzyszona z 1 Kancelaria stowarzyszona z Polsko-Brytyjska dyskusja na temat przyszłości sektora „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem” Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. Prezes Zarządu -Piotr Komraus Warszawa 18 luty 2014 roku

Kancelaria stowarzyszona z 2 Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Istotą nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem jest: ● uzyskanie wysokiej wydajności produkcji i pracy ● sprawnej organizacji ● jakości produkcji i usług ● pozytywnych wyników ekonomicznych

Kancelaria stowarzyszona z 3 Budowanie przewagi konkurencyjnej Określenie długookresowych celów firmy i wybór środków, które są konieczne do ich osiągnięcia. Zadowolenie klienta jest dla spółki komunalnej niezwykle istotne. W każdym roku spółka wypuszcza na rynek nowy produkt przybliżający klienta do firmy i pozwalający na podniesienie jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Często dochodzi więc do powielania i adoptowania na własne potrzeby tego co na rynku najlepsze tworząc jedne z najkorzystniejszych, dostępnych dziś rozwiązań w zakresie nowatorskich programów dla Biura Obsługi Klienta oraz monitorowania strat wody. Nowości zaoferowane klientom to: system GIS, , e-biuro, e-faktura, e-Odczyt, odczyty radiowe wodomierzy, urządzenia i programy monitorujące stałe przepływy nocne, programy do wczesnego, aktywnego wykrywania

Kancelaria stowarzyszona z 4 Misja AQUA-SPRINT sp. z o.o. Misją Przedsiębiorstwa jest świadczenie na najwyższym poziomie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zapewniającym pełną satysfakcję klienta poprzez stały innowacyjny rozwój urządzeń infrastruktury oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników i dbałość o środowisko naturalne. Priorytetowym celem dla Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o.o. jest tworzenie organizacji stale uczącej się, pozytywnie nastawionej do Klientów. Przewidującej zmieniające się potrzeby rynku , przyjacielskiej.

Kancelaria stowarzyszona z 5 Cele spółki komunalnej • zaspakajanie potrzeb nabywców usług • zrozumienie istoty zapotrzebowania na dostawę usług i dostosowanie do niego sposobu zarządzania • dobór odpowiednich metod i technik marketingowych dających zdolność do utrzymywania trwałej konkurencyjnej pozycji rynkowej • dostosowanie długofalowej strategii zarządzania do zmieniających się warunków rynkowych i nacechowanie jej innowacyjnym , przewidującym myśleniem o przyszłości • budowanie relacji z klientem pozwalającej na wytworzenie wspólnej wartości usługodawcy i usługobiorcy- marketing partnerski

Kancelaria stowarzyszona z 6 Droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej Strategia to sztuka prowadzenia wojny Kształt i postać modelu biznesu decydują o zwycięstwie rynkowym • Wykorzystywanie szans kiedy inni stracili czujność • Uzyskiwanie pożądanego efektu ekonomicznego z jednej strony a satysfakcja klienta z drugiej wskazują właściwą rolę jaką przedsiębiorstwo komunalne na rynku lokalnym winno wypełniać • Bycie Przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym-dywidenda finansowa i dywidenda społeczna

Kancelaria stowarzyszona z 7 Droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej cd. • Oparcie zarządzania na wzajemnym zaufaniu • Uzyskanie bdb efektów w zakresie optymalizacji kosztów • Ustabilizowanie stanu załogi • Stałe podnoszenie kwalifikacji załogi • Wprowadzenie finansowych i niefinansowych wskaźników mierzalności stopnia realizacji celów organizacji. • Wdrażanie nowych narzędzi wspomagających zarządzanie np. BSC,KPI • Nagrody i wyróżnienia: Rzetelna firma, Ikona Śląska, Diament Gospodarczy, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji • Innowacyjność – AQUA-SPRINT została wyróżniona przez NIK • Ciągły apetyt na ryzyko -Bez ryzyka nie ma sławy (Colin Powell)

Kancelaria stowarzyszona z 8 Budowanie przewagi konkurencyjnej • Przedsiębiorstwa dzisiaj konkurują nie produktami, nie usługami lecz innowacyjnymi, kreującymi unikatową wartość dla klienta modelami biznesu • budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez zwinne i elastyczne wdrażanie w życie decyzji biznesowych w układzie „od aktualnego modelu biznesu dzisiaj , do aktualnego modelu biznesu jutro • każdy dzień jest inny i przynosi nową rzeczywistość ( zmienne oczekiwania klienta, niestabilne ustawodawstwo, duży udział polityki w kształtowaniu cen wody

Kancelaria stowarzyszona z 9 Nowoczesne technologie i rozwiązania informatyczne- optymalizacja kosztów • skrócony czas reakcji, przejrzystość usług BOK, poczta elektroniczna, usługi sms i informacje e-mail o awariach, zamierzeniach , akcjach w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu • stałe monitorowanie jakości proponowanej usługi i porównywanie jej ze zbliżoną ofertą konkurencji. • Monitoring sieci wodociągowej, hydroforni i przepompowni oraz ich zabezpieczenia • typowanie odcinków awaryjności • koncentracja frontu robót • monitoring pojazdów poprzez system GPS Nawi24 • system GIS • łatwy i szybki dostęp klienta, mieszkańca Siemianowic Śląskich do informacji poprzez e-biuro.

Kancelaria stowarzyszona z 10 Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) Kluczowe Wskaźniki Sukcesu (KPI) : ● wspierają osiąganie przez firmę celów operacyjnych i strategicznych • mają duże znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej • stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej pracy, kosztach i jakości • są narzędziem kontroli menadżerskiej • pozwalają na szybsze podejmowanie decyzji • pozwalają wcześniej reagować na problemy

Kancelaria stowarzyszona z 11 Strategiczna karta wyników Aby osiągnąć założone cele strategiczne za pośrednictwem modeli biznesu i strategii potrzebne jest narzędzie, które w szczególny sposób, w optymalnym czasie, z wykorzystaniem optymalnych zasobów i źródeł finansowania biznesu pokona konkurentów i zwycięży na rynku.

Kancelaria stowarzyszona z 12 Trudności Czynniki, które mogą zmniejszać poziom zadowolenia klientów to: • coroczne podwyżki cen wody • przenikanie wpływów politycznych, niestabilność władzy i aktów prawnych, chęć przypodobania się wyborcom, ciągła krytyka i gry medialne • potrzeba urynkowienia, otwartości i likwidacji monopolu- należy odsunąć od spółek komunalnych wizję strachu przed prywatyzacją • częste awarie sieci wod-kan

Kancelaria stowarzyszona z 13 Wnioski Wyniki badań sondażowych oraz przeprowadzona analiza strategiczna pozwoliła na dokonanie oceny przedsiębiorstwa i wyciągnięcie następujących wniosków: •Zarządzanie przedsiębiorstwem usług publicznych z uwzględnieniem wartości klienta zwiększa szanse na zadowolenie klientów ze świadczonych usług i jest słuszną drogą rozwoju firmy •szczególne miejsce w budowie przewagi konkurencyjnej przypada innowacjom •wielkość zysku nie jest głównym wyznacznikiem oceny działalności zarządu •w polityce cenowej – mimo monopolistycznej pozycji na rynku lokalnym – spółka musi uwzględniać aspekty o charakterze politycznym i społecznym

Kancelaria stowarzyszona z 14 Koniec Dziękuję za uwagę. Piotr Komraus piotrkomraus@interia.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ambasada i Konsulat USA w Polsce - pl.usembassy.gov

Ambasada i Konsulat wspierają warsztaty koszykarskie Marcina Gortata; ... Debata: The Urban Voices ... [Warszawa] W dn. 24 września ...
Read more

Kontakt | Ambasada i Konsulat USA w Polsce

Ambasada i Konsulat wspierają warsztaty koszykarskie Marcina Gortata; ... Debata: The Urban Voices ... Warszawa. Listy dotyczące ...
Read more

Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce - Strona startowa

Ambasada Niemiec świętowała 26 lat Jedności Niemiec. Ambasada Niemiec wydała przyjęcie z okazji Dnia ... Debata rotariańskiego Parlamentu ...
Read more

Warszawa ambasada debata - Business

DEBATA SAMORZĄDOWA DEBATA SAMORZĄDOWA. „Nie tylko wybory - MSA i inne przedsięwzięcia, czyli w jaki sposób kozienicka młodzież wpływa na lokalną ...
Read more

Debata o niestereotypowym wychowaniu oraz | SwedenAbroad

Debata o niestereotypowym wychowaniu oraz krótkometrażowy film "Żaba" na 7. ... Ambasada Szwecji, ... 00-585 Warszawa Polska. Telefon +48 22 640 89 00.
Read more

Konferencje i debaty - Ambassade de France en Pologne

Ambasada. Ambasador; Działy ; ... Seminarium o energetyce jądrowej w Polsce (Warszawa, 12 stycznia 2011) ... Druga debata: "Ku Europejskiej ...
Read more

Debata na temat ojcostwa i wystawa The Swedish | SwedenAbroad

Debata na temat ojcostwa i wystawa The Swedish Dad. ... Ambasada i konsulaty. Warszawa. Adres do korespondencji. Ambasady Szwecji ul. Bagatela 3 00-585 ...
Read more

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie - mzv.cz

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przy współpracy z ... Druga edycja Wyszehradzkiego Rajdu Kolarskiego oraz debata o tożsamości ...
Read more

Ambasada Meksyku w Polsce/ Embajada de México en Polonia ...

Ambasada Meksyku w Polsce/ Embajada de ... Dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się debata dotycząca ... Ambasada dziękuje ...
Read more