γιαγκούλης νίκος Wall

60 %
40 %
Information about γιαγκούλης νίκος Wall

Published on March 14, 2014

Author: ekrem1111

Source: slideshare.net

Προς: κ. Γιαγκούλη Νίκο Τηλ: 6945496828 Διεύθυνση: κ. Βάριαλη 7, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη Ημερομηνία: 26/11/12 Από : Polykem S.A Θέση Καρύτσα – Ανάχωμα, Τ.Θ. 1212, Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 796653, Fax: 2310 796614 e-mail: info@kelyfos.eu http://www.kelyfos.eu ΘΕΜΑ : Προσφορά συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας: Kelyfos Wall Αξιότιμε κύριε Γιαγκούλη, Σε συνέχεια της επικοινωνίας σας με την Polykem και το ενδιαφέρον σας για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos, παρακαλώ όπως λάβετε την προσφορά μας για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos Wall. Το σύστημα Kelyfos Wall είναι πιστοποιημένο κατά ETAG 004, από τον ευρωπαϊκό φορέα ΕΟΤΑ με αριθμό πιστοποίησης ΕΤΑ 06/252. Περιλαμβάνει γραπτή πενταετή κατασκευαστική εγγύηση. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ο οποίος εγκρίθηκε στις 31/3/2010, τα κτίρια στην πλειοψηφία τους πρέπει να διαθέτουν ενεργειακό πιστοποιητικό κατόπιν σχετικής ενεργειακής επιθεώρησης. Το KELYFOS αποτελεί την ιδανική λύση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ενεργειακής επιθεώρησης και του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ Οίκον». 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. Υλικά 1.Θερμομονωτικές πλάκες της DOW εξηλασμένης πολυστερίνης νέας γενιάς Xenergy 50 mm (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,030 W/mK), διαστάσεων 600x1250mm, με περιμετρική διαμόρφωση ακμών (πατούρα). 2. Ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες), Kelyfos Bond της ISOMAT. 3. Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης, βάρους 161 gr/m2 , ±10 % κατά DIN 53854, Kelyfos της Polykem, πλάτους 100cm με άνοιγμα καρέ 3,5 x 4,0 mm. 4. Ακρυλικό αστάρι νερού, υψηλής ποιότητας Kelyfos Primer της ISOMAT. 5. Τελικό επίχρισμα έτοιμου υδατοαπωθητικού ακρυλικού σοβά ενισχυμένων με ρητίνες, (305 αποχρώσεις) σε λείες ή αδρές επιφάνειες με διάφορες κοκκομετρίες. 6. Βύσματα στερέωσης πλακών 7. Σταθερά γωνιόκρανα (από PVC με υαλόπλεγμα εκατέρωθεν), για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών. 8. Σφραγιστική & συγκολλητική μαστίχη FLEX – PU 40 της ISOMAT. 9. Αφρό πολυουρεθάνης GREAT STUFF PRO της DOW. Β. Εργασία 1.Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας. 2. Τοποθέτηση οδηγού στήριξης Kelyfos, όπου απαιτείται. 3. Κόλληση θερμομονωτικών πλακών. 4. Τοποθέτηση αγκυρίων μηχανικής στήριξης πλακών. 5. Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης Kelyfos. 6. Επίστρωση βασικού επιχρίσματος και τοποθέτηση υαλοπλέγματος. 7. Επίστρωση τελικού επιχρίσματος. Η επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν το σύστημα Kelyfos είναι σε καθαρή επιφάνεια με πρόσθετη επιβάρυνση για ακμές. Το τελικό κόστος της εργασίας όπως περιγράφεται στην παράγραφο ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ θα υπολογιστεί με βάση τις παρακάτω τιμές μονάδος μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις (των πραγματικών ποσοτήτων των αντίστοιχων εργασιών) που θα ακολουθήσουν με το πέρας των εργασιών. 2. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (Υλικών και εργασίας) Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Τύπος Kelyfos Wall Τιμή (€/m2 ) με Xenergy Kelyfos Wall 50mm με ακρυλικό σοβά (305 χρώματα) 37,50 Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΜΩΝ (κτιρίου, ανοιγμάτων, σωληνώσεων, με νεροσταλλάκτη): 10,50 €/m. Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού.  Στις παραπάνω τιμές των άρθρων δεν περιλαμβάνεται • το Φ.Π.Α • αποξηλώσεις / επανατοποθετήσεις υφιστάμενου υδραυλικού / ηλεκτρολογικού υλικού, οδηγών παραθύρων κλπ, εκτεταμένες επισκευές / επιπεδώσεις υφιστάμενης επιφάνειας. • Εξωτερικά ικριώματα (σκαλωσιές) • Διακοσμητικές επεμβάσεις (πχ σκοτίες, κορνίζες πολυστερίνης, καμπύλες επιφάνειες κλπ) • Άλλες τελικές επικαλύψεις (πχ διακοσμητικές πέτρες, κλπ)  Ισχύς προσφοράς: Έως 26/12/2012 3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αποπληρωμή του κόστους των υλικών με προκαταβολή (περίπου το 55% του συνολικού κόστους) και εξόφληση του κόστους της εργασίας με το πέρας των εργασιών. 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Για την διεξαγωγή της εργασίας πρέπει να εξασφαλίσετε στο έργο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μπάζα που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών μας, συλλέγονται σε σημείο του εργοταξιακού χώρου που θα μας υποδείξετε. 5. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Το κατωτέρω συνολικό κόστος είναι ενδεικτικό (στα γκρίζα κελιά) χωρίς σε καμία περίπτωση να δεσμεύει την Polykem ή τον αποδέκτη της προσφοράς. Το συνολικό κόστος του έργου θα καθοριστεί κατόπιν επιμέτρησης μετά το πέρας των εργασιών wall-140314174015-phpapp02.doc 1 / 2

σύμφωνα με τις τιμές μονάδος που ορίζονται στην παρούσα και με τις συνολικές ποσότητες εργασίας (πχ m2 , m) που εκτελέστηκαν. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ή ΠΙΛΟΤΗΣ Περιγραφή δαπάνης Μον. Μετρ Ποσότ ητα Τιμή Μον. Καθ. Αξία Συν. Αξία (με ΦΠΑ) KELYFOS WALL X ENERGY 50MM ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΟΒΑ m2 72,00 37,50 2.700,00 3.321,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΜΩΝ m 28,00 10,50 294,00 361,62 Άλλη… Άλλη… ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.994,00 3.682,62 Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Με εκτίμηση για την POLYKEM, Δημητριάδης Αβέρκιος wall-140314174015-phpapp02.doc 2 / 2

Add a comment

Related pages

WSJ: Η Ελλάδα δεν είναι πια τόσο ...

Την άποψη πως η πολιτική των άκρων που ακολουθεί η Ελλάδα προς το παρόν δεν έχει ...
Read more

Με άρωμα Παπανδρέου οι ...

... τέσσερα χρόνια αρθρογραφώντας τακτικά στους «New York Times» και στη «Wall Street Journal». ...
Read more

Στούντιο19 συνεργασίες | Studio19st ...

... σκηνοθεσία Νίκος ... Walls have a longstanding relation both with liberty ... Σταύρος Γιαγκούλης, ...
Read more

4ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων » European School ...

Το ηχητικό σήμα της εκπομπής θα είναι το Another brick The wall των ... ο Νίκος, ... Γιαγκούλης;
Read more

Η σελίδα των ακροατών » European School ...

@ Συμμετέχοντα σχολεία 2014-15 (Participating Schools) @ @ O Χάρτης του ESR 2014-15 (ESR Map) @
Read more

εκδηλώσεις

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το παρών στην κορυφαία συναυλιακή διοργάνωση του ...
Read more