Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)

100 %
0 %
Information about Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)

Published on March 13, 2014

Author: specschool22

Source: slideshare.net

Відомо, що поезія і живопис тісно пов'язані між собою. Відомий художник Леонардо да Вінчі дійшов висновку, що «малярство – це німа поезія, а поезія – промовисте малярство».

Концепцію універсального художнього твору (Gesamtkunstwerk), який з’являється в результаті взаємодії різних видів мистецтв, розробили німецькі романтики.

Поліструктурне дослідження процесів взаємозв’язку мистецтва і літератури (а вони домінують у культурі нашого часу) започаткував історик мистецтва Арнольд Хаузер.

Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним генієм, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть у години страждань і тяжкої неволі.

Для Шевченка малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. У Шевченкові поєднувалися і боролись водночас поет і художник.

Про свою пристрасть до писання і малювання Кобзар оповів у вірші «А.О. Козачковському» *** Давно те діялось. Ще в школі, Таки в учителя – дяка, Гарненько вкраду п’ятака – Бо я було трохи не голе, Таке убоге – та й куплю Паперу аркуш. І зроблю Маленьку книжечку. Хрестами І візерунками з квітками Кругом листочки обведу. Та й списую Сковороду А. Козачковський

Дослідниця спадщини Кобзаря З.Тархан-Береза підкреслює, що поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240,, малюнків – майже 1200.

Не випадково його твори виставлялися на академічних виставках, а за видатні успіхи у гравюрі Шевченкові було присвоєно звання академіка.

Інтерпретація європейського малярства набуває в Шевченка форми екфразисів — літературно- художніх описів творів образотворчого мистецтва; ними насичені повісті, щоденник.

Дослідники живописної спадщини Шевченка зазначають, що картину “Катерина” він написав у 1842 році. До появи “Катерини” не лише в українському, а й в загальноросійському мистецтві не було твору з таким гострим і злободенним соціальним сюжетом.

Лист Т. Г. Шевченка до Г.С.Тарнавського від 25 січня 1843 р.

Такого епізоду, який ліг в основу живописного полотна, у поемі немає, як немає і образу діда.

На мотив поеми “Слепая” Шевченко виконав олівцем і сепією однойменний малюнок, а також шість начерків та ескізів.

Реалістичніше сліпу та її доньку зобразив на ескізах, виконаних олівцем.

Ще один ескіз “Жінка на підлозі” має літературне підґрунтя. “Марина”

“... я хочу рисовать нашу Україну ... Я її нарисую в трьох книгах…” (Лист Т.Шевченка до О.Бодянського від 6-7 травня 1844 р.). О.Бодянський

Шевченко - художник не компонував свої пейзажі, а змальовував краєвиди, які бачив перед собою.

За тематикою пейзажні малюнки Шевченка 1843 – 1847 рр. можна поділити на дві групи.

Чарівна природа на малюнках, як і в подіях, є контрастом до важких соціальних умов життя народу.

К. Брюллов «Розп’яття» 1838 Т. Шевченко «Розп’яття» 1850

Біблія як велика і вічна книга є супутницею життя багатьох поколінь у історії людства.

«а Бог бачить, та мовчить, гріхам великим потурає».

Біблія була для Шевченка не лише джерелом духовних істин, а й високохудожньо ю книгою, джерелом мотивів, сюжетів, образів.

«Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє твоє, все упованіє моє на тебе, мати, возлагаю. святая сило всіх святих, пренепорочная, благая!»

Досить часто Шевченко відштовхується від якоїсь біблійної тези, філософський зміст якої служить алегоричним вираженням його думок та ідей.

Духъ истины, его же міръ не можетъ пріяти, яко не видитъ его, ниже знаетъ его. Иоанна, глава 14, стих 17. Кто даст главе моей воду, И очесем моим источник слез, И плачуся и день и нощь, о побиенных… Иеремии глава 9, стих 1 Сія глаголеть Господь: сохраните суд и сотворите правду, [приближися бо] спасеніе моє приіти, и милость моя [открыется]. Ісаія. Гл. [56], с. 1

«Діла добрих обновляться, Діла злих загинуть»

Шевченко звертався до Біблії як до літературного твору, а не як до святого письма, звідси він брав образи, мотиви і сюжети, створюючи поезії актуального громадянського спрямування — антицарського, антикріпосницького, революційного змісту.

Шевченко часто звертається до біблійних мотивів, до псалмів староєвропей ських пророків. Саме звідси він брав теми для своїх творів, епіграфи

ЖИВОПИСНА УКРАЇНА

Таким чином, ми ще і ще раз зримо відчули велич і багатогранність таланту Шевченка, ще раз переконалися, що завдяки великій праці він зумів передати у словесних і живописних творах свою палку любов до народу, України і тривогу за її долю.

Слід відзначити: багато спільного у живописних і поетичних творах, але й наголосити на тому, що ці види мистецтва відрізняє. Якщо поетичне слово, максимально насичене змістом і асоціативними зв’язками будить уяву читача, який уже сам домальовує сцену, події, то у живописному полотні охоплено лише один якийсь момент, застиглу дію, але глядач також домислює, розширює видноколи полотна.

На глядача діє передусім композиція, кольорове наповнення, світло, але розглядаючи живописне полотно, підсвідомо згадуємо поетичні рядки. Така вже сила зв'язку поетичного слова і живопису.

Add a comment