Vývoj človeka - Jaroslav Jaroš

67 %
33 %
Information about Vývoj človeka - Jaroslav Jaroš

Published on March 13, 2014

Author: jankomatuska98

Source: slideshare.net

• hustá atmosféra = silný skleníkový efekt • žiaden kyslík • silné UV žiarenie • plytké oceány • tmavá obloha • silné búrky • málo súše ?

• prispôsobenie sa prostrediu • metabolizmus • pohyb • komunikácia s prostredím • rozmnožovanie, • vývoj jedinca, • gény - jednotky dedičnosti • evolúcia

• Prvé organické zlúčeniny - vďaka bleskom, UV žiareniu ... • Živí organizmus sa nedá umelo vyrobiť • Vznik života je dodnes záhadou • Živá bunka – bielkoviny a nukleové kyseliny ( DNA a RNA ) • Prvé organizmy – Prokaryoty • Eukaryotická stavba • Mnohobunkovce

• Tvorí ich len jedna prokaryotická bunka • Veľkosť : spravidla 0,2 až 10 μm • Sú rozšírené po celej planéte Zem a vo všetkých prostrediach • Prežívajú aj v extrémne nepriaznivých podmienkach • Spôsob potravy je rozmanitý

• Telá siníc sú jednobunkové či vláknité • Sfarbené na modrozeleno • Prokaryotická stavba bunky • Nie sú to rastliny • Vytvárajú kolónie

Sinice

Stromatolit y

• Objavili sa pred 1,5 miliardami rokov • Mali už eukaryotickú stavbu

• Prvé sa nám nezachovali – mali mäkké telá • Neskôr – živočíchy s pevnou schránkou – skameneliny • Postupne sa vyvinuli – článkonožce a stavovce • Ich vývin pokračuje dodnes • Sú dokonalejšie, než jednobunkovce • Majú orgány – každý z nich má osobitnú funkciu

Silúr

Add a comment

Related pages

Jaroslav Jaroš | Facebook

Jaroslav Jaroš is on Facebook. Join Facebook to connect with Jaroslav Jaroš and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes...
Read more

Žuvačky - Lea Kilácskó

Vývoj človeka - Jaroslav Jaroš. Tweet. 13. 03. 2014 0 views 10 najškaredších zvierat našej planéty - Helena Sisková, Alexandra Varsányiová ...
Read more

Vlasy - Vivien Mišková, Laura Suchopová

Vývoj človeka - Jaroslav Jaroš. Tweet. 13. 03. 2014 0 views 10 najškaredších zvierat našej planéty - Helena Sisková, Alexandra Varsányiová ...
Read more

Patenty & Publikace - RNDr. Michal Jaroš, Ph.D.

Vývoj softwaru na zakázku nejen pro průmyslové využití. ... Esther Winter, Michael Baksh, Michal Jaros, ... Michal Jaroš, Jaroslav Bystriansk ...
Read more

Jaroslav Jaroš, IČO: 43761631, 30. 9. 2015 - Obchodní ...

Jaroslav Jaroš. IČO: 43761631, sídlo firmy, předmět podnikání firmy. Aktuální i úplný výpis firmy Jaroslav Jaroš z Obchodního rejstříku ...
Read more

5. díl: O vývoji člověka - YouTube

Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR Odborným garantem tohoto dílu se stal Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Univerzita ...
Read more