Vyplati se ITIL ?

50 %
50 %
Information about Vyplati se ITIL ?

Published on December 29, 2007

Author: mblk

Source: slideshare.net

Přínosy versus náklady - vyplatí se Vám ITIL ? yp Marek Blažek mblk cz mblk.cz

Agenda • ITIL a základní dopady na fungování IT služeb ve Vaší společnosti - jaké přínosy můžete očekávat? • Co Vám ITIL nepřinese? Zbavte se falešných p ý představ o přínosech ITILu • Kolik stojí implementace ITILu? Vypočítejte návratnost investice do ITILu • Jak přesvědčit top-management o přínosech ITILu - zvolte správné argumenty!

Proč je ITIL potřeba ? • Business management očekává lepší ROI z IT investic – business potřebuje zlepšovat hodnotu podniku pro investory • Neustálá potřeba snižovat náklady kde to je možné • Nová potřeba splňovat požadavky regulátorů ohledně IT řízení (například US Sarbanes-Oxley Act) Sarbanes Oxley • Mít možnost srovnatelného výběru servisních poskytovatelů a řízení servisních outsourcingů a akvizic •NNeustále se zvyšující se k ál š jí í komplexní IT rizika – l í i ik například síťová bezpečnost • Vznikající iniciativy IT governance pro monitorování a zlepšení IT aktivit pro zlepšení business hodnot a snížení rizik • Proveditelný benchmarking výkonnosti společnosti pomocí obecně uznávaných standardů

ITIL - jaké přínosy očekávat? – ITIL je odpovědí na otázku „jak řídit IT“ ? jak – Service management pro IT service managery • Zaručení požadavků na IT • Zajištění testování služeb před jejich rutinním nasazením • Zajištění možných rizik a dopadů do existující infrastruktury při provádění změn • Definuje budoucí požadavky na služby – Zákaznická orientace – IT služby jsou poskytovány v kvalitě, která je určující pro dlouhodobé poskytování služby – Zodpovědnosti jsou přiřazené jednotlivcům tak, že: • Konzultují s uživateli a pomáhá jim optimálně používat služby • Shromažďují a předává názory a doporučení uživatelům • Řeší incidentyy • Monitorují výkonnost poskytovaných služeb • Plánují změny

Služby – motor společnosti

ITIL a řízení rizik • ICT Infrastructure mgmt If t t t – Risk management plan •S Service Delivery i D li – Availabity mgmt (CRAMM) – IT Service Continuity mgmt S i C ti it t • Requirements analysis and strategy definition • Risk assessment model • Risk reduction measures • Implement risk reduction measures • Business pespective – Business views on risk

ITIL a outsourcing •B i Business perspective ti – Supplier Relationship Management • Types of supplier relationship • Characterising relationships • Contract management • Outsourcing • Ending l ti E di relationship hi • Service Delivery – Service Level Management • Establish monitoring capabilities

ITIL a security • Doporučuji normu ISO 17799 – jedná se o p podobné knowhow j jako j ITIL, ale tato , je norma se specializuje na dodržení bezpečnosti IS • Na COBIT je tato norma kompatibilní • ITIL předává odpovědnost ohledně bezpečnosti právě na ISO 17799

Co Vám ITIL nepřinese? Na to, aby jste dostali odpověď na otázku „co dělat aby IT fungovalo správně“ ? potřebujete Control Objectives Between IT PER SURE ME ENT A FOR EMEN MA RISK EM MA NAG NCE T

Otázky managementu na IT

Kolik stojí implementace ITIL? • Seznámení a školení – desetisíce • Dokumentace - desetitisíce • Certifikace – tisíce • Operační procesy – deseti/statisíce • Taktické procesy – statisíce • COBIT – deseti/statisíce • HP OpenView – statisíce/milióny

Jak implementovat ITIL? • Vzít míru (na co nám to bude) – Podpoření ovládnutí IT – Definice požadavků na službu v projektu – Ověření schopností dodavatele nebo demonstrace kompetencí na trhu – Řízení trvalého zlepšování – Rámec pro audit stavu z vnějšího pohledu • Prioritizovat – Pracovat na oblastech, které prokazatelně zlepší fungování společnosti až do businessu – Monitorovat a vyhodnocovat p ůbě a výsledek změn o to o at y od oco at průběh ýs ede ě • Plánovat – CSIP (program kontinuálního zlepšování služeb) – CSF (kritické faktory úspěchu) ( yp ) – KPI (klíčové výkonnostní indikátory) • Podporovat procesy vzděláváním a technologiemi

Jak přesvědčit top-management o přínosech ITIL ? •N ř Nepřesvědčujte na ITIL – ale na ICT ědč jt l standardy • Buďte a zůstaňte informováni o možnostech standardů a informujte o nich j vedení (ISO 17799, ISO 20000) • Využijte ze standardů to co opravdu potřebujete • Pok d již některý ze standardů používáte, Pokud e po ží áte tak se snažte na jeho využití navázat

ITIL jsou nejlepší zkušenosti ! • Ú ěš é ří Úspěšné řízení IT - j podstatné pro ú ě h í je dtté úspěch strategie společnosti • P áhá zvládnout efektivní ovládnutí IT aktivit Pomáhá lád t f kti í lád tí kti it • Řídící rámec je potřeba pro každého kdo má vědět co má děl t ( ědět á dělat (pravidla, směrnice, i t í idl ěi interní cíle and popsané zkušenosti). •P ktj Poskytuje ř d řadu výhod včetně zlepšení ýh d čtě lší efektivity, nižší závislost na expertech, méně chyb, chyb zvýšenou důvěru od partnerů a respekt od auditorů

QaA? www.mblk.cz

Add a comment

Related pages

HelpDesk Online: Vyplatí se ve Vaši firmě HelpDesk?

HelpDesk přinese úspory a spokojenost pro všechny účastníky procesu se jménem Servis IT. ... Co Vám říká ITIL? MiCoS SOFTWARE s.r.o. Archiv
Read more

HelpDesk Online

Aplikace Helpdesk se skládá ze dvou částí: 1) Intranetový server. operační systém ... Co Vám říká ITIL? MiCoS SOFTWARE s.r.o. Archiv 2011 (2)
Read more

ITIL Forum 2006 AKA MONITOR

- Přínosy versus náklady na ITIL - vyplatí se Vám ITIL? - Automatizace IT procesů - podmínka úspěšné implementace ITIL
Read more

Služby ICT (ITIL) - Českomoravské informační systémy

Služby ICT (ITIL) Podrobnosti Napsal DH Využijte služby externí správy IT. Vyplatí se to. Převezmeme určité nebo všechny činnosti spojené s ...
Read more

eprofil.cz » ITIL

Řízení IT služeb dle ITIL® se stále rozšiřuje a společnosti přihlašují své projekty do prestižní soutěže o nejlepší ITSM projekt roku.
Read more

Zavádění IT ISO norem v praxi - Infinity

O známých zkratkách jako ITSM, ISMS, ITIL, KPI, SLA, SLM a podobných se asi není třeba blíže šířit. ITIL, a z něj vycházející ITSM od vzniku ...
Read more

SENIOR NETWORK CONSULTING ENGINEER - OKIN GROUP, a.s ...

Proč se vyplatí reagovat na nabídky personální agentury? ... Basic knowledge of business processes (e.g. ITIL, Project Management) ...
Read more