advertisement

Vuokrajohtaja - työn teon uusi muoto

50 %
50 %
advertisement
Information about Vuokrajohtaja - työn teon uusi muoto
Business & Mgmt

Published on March 13, 2014

Author: 33Company

Source: slideshare.net

Description

33 Company palvelee suuria ja pieniä yrityksiä äkillisissä asiantuntija ja resurssitarpeissa. Lue lisää vuokrajohtajuudesta oheisesta esityksestä.
advertisement

vuokrajohtajuus Työn tekemisen uusi muoto

Tulevaisuus, jossa kaikki työllistävät itsensä. - Daniel H. Pink , The Free Agent Nation (2001)

Vuokrajohtaja & - asiantuntija TULOKSEN TEKIJÄ ALANSA ASIANTUNTIJA KOKENUT & RIIPPUMATON  INSPIROIVA JA ENERGINEN  NOPEASTI TILANTEEN HALTUUN OTTAVA SAATAVILLA VÄLITTÖMÄSTI Osa organisaatiota ongelmanratkaisun ajan  

suurissa yrityksissä Tarve markkinointi– ja viestinnän johdon resursointiin on ajoittaista ja muutostilanteisiin painottuvaa. Pienissä tarve on säännöllinen, muttei jokapäiväinen. -  Ulla Koivula Vuokrajohtajuus rantautumassa yrityksiin (Plus TV tiedote 2007)

Milloin kannattaa vuokrata? Akuutti osaamisvaje äkillisen muutoksen takia Tarvitaan kulttuurin muutos ja uutta näkökulmaa Tarvitaan hetkellisesti erityistä asiantuntemusta Tarvittava henkilö ei löydy vapailta markkinoilta nopeasti Resurssit tai organisaatiorakenne eivät tue palkkaamista & sitouttamista Tarvitaan toiminnan perustajaa ja kehittäjää liiketoiminnan suunnitteluun tai sen käynnistämiseen

Vuokrajohtajuus On kuin liiketoiminnan Wash & go - pesee ja hoitaa Nopeasti ja vaivattomasti. - Riina Tarpila, 33 Company (2014)

hyödyt Pienemmillä resursseilla enemmän asiantuntijuutta Nopea tilanteen haltuunotto ilman pitkää perehdytysaikaa Laaja näkemyspohja ja vertailumahdollisuudet muihin yrityksiin 2in1 mahdollisuus: asiantuntijatiimi ja osaamisalueet yhden vakituisen hinnalla Sopimus mahdollista myös purkaa ilman henkilöstöä koskevaa YT-lakia Kustannussäästöt: ei loma tai henkilöstön sivukustannuksia Mahdollistaa verosuunnittelun (alv)

esimerkkilaskelma Omana resurssina: Vuokrattuna: Ka. 1000 €/henkilötyöpäivä, 12 pv/kk vuodessa 132 000€ säästöt Total 76 000 € palkkakustannuksina 18 000 € + rekrytointi 26 000€ + verosuunnitteluun vähennettävää 32 000€ Tehtävä: Markkinointijohtaja Vastuu: rekrytointi, Tiimivastuu, markkinointistrategia, markkinointibudjetti, johtoryhmä jäsen vaatimustaso: 7000 € /kk palkkaa , 20% vuosibonus, Täydet edut: vuosilomat, työhyvinvointi & -terveys, työvälineet, autoetu, koulutukset Työntekijälle 105 000€ /vuosi Kustannus yritykselle 150 000 € (+ koulutus & autoetu)

Mistä pitää sopia Vastuualue ja työtehtävän sisältö Tarvittavat henkilötyöpäivät ja ajanjakso Tavoitteet ja tuotokset Vuokrajohtajan vaikutusmahdollisuudet ja valtuudet Työn etenemisen seuranta Laskutus

Esimerkki työn organisoinnista Tehtävä: Markkinointijohtaja Valtuudet: rekrytointi, Tiimin vetovastuu,, markkinointistrategia, markkinointibudjetti & johtoryhmäjäsenyys Työn määrä: 3 henkilötyöpäivää viikossa 6 kuukauden ajan Tavoite: Suunnitella ja lanseerata uusi palvelu markkinoille, rakentaa tiimi ja tavat toimia Lähtötilanne KK 0 KK +1 KK +2 25.pv     Tulevan  kuukauden   tavoi2eiden  ase2aminen  &   työpäivien  allokoin9   3.pv     Alkavan  kuukauden  laskutus     3.pv   Edellisen  kuukauden  toteutunut   työmäärän  tarkistus  ja  mahdollinen   tasaus  alkavan  kuukauden   laskutuksen  yhteyteen.   25.pv   Tilannekatsaus  ja   seuraavan  kuukauden   tavoi2eet  

Tulevaisuus, jossa organisaatiot järjestäytyvät liiketoiminnan haasteiden ja mahdollisuuksien ympärille, ei prosessien ympärille. - Johanna Kontkanen, 33 Company (2013)

Johanna  johanna@33company.fi +358 (0)50 337 4894 @jkontkanen Riina riina@33company.fi +358 (0)400 632 767 @riinapauliina käytettävissänne

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Muoto- ja tilasommittelu 2009 - Education - documents.tips

(AMOJ t&k) Joensuun Ammattiopiston kuvallisen ilmaisun koulutusohjelman Muoto- ja tilasommittelu-opintojkson tehtäväkooste vuodelta 2009 (AMOJ t&k) ...
Read more