vragentrechter - kopie

0 %
100 %
Information about vragentrechter - kopie
Education

Published on September 18, 2018

Author: d.petraeus

Source: authorstream.com

PowerPoint-presentatie: Van open naar gesloten Trechteren 2.1 Let’s Go PowerPoint-presentatie: ANNA Dit is Anna, jouw persoonlijke coach Vandaag gaat Anna je meer vertellen over de Vragentrechter. De vragen trechter is een goede basis voor het opbouwen van jouw sales gesprek. Of het nu gaat om de verkoop van acties, het plaatsen van promotie materiaal of het scoren van de beste locatie in de winkel voor jouw display. Let’s Go PowerPoint-presentatie: Dit wordt een leuke training. Ik weet zeker dat je dit perfect in de praktijk kunt gebruiken. Als het knopje rechts onderin knippert weet je dat je verder kunt. PowerPoint-presentatie: De vragen trechter bestaat uit open en gesloten vragen. Door de vragentrechter op de juiste manier toe te passen kom je er achter wat de wensen, behoefte en/of doelstelling van jouw klant is. Hierdoor kun jij een aanbod doen die perfect past bij jouw klant. 1. Open vragen Bij open vragen geef je de tegenpartij de ruimte om zelf een antwoord te bedenken. 2. Gesloten vragen Hiermee ga je steeds concreter naar jouw doel, je geeft de tegenpartij een keuze uit welk antwoord ze mogen kiezen. Laten we wat verder inzoomen op beide fases. PowerPoint-presentatie: De vragentrechter begint met veel open vragen. Met open vragen geef je de tegenpartij de gelegenheid om zelf goed na te denken over de antwoorden. Het is belangrijk dat je in deze fase niet teveel stuurt in de antwoorden, maar zorg er wel voor dat je gerichte vragen stelt waar je antwoorden mee krijgt die je in een latere fase van het gesprek weer kan gebruiken. Open vragen beginnen meestal met de volgende woorden: Wat Waarom Wanneer Wie Waar Welke Waarmee en Hoe Ik zal je wat voorbeelden geven…. PowerPoint-presentatie: Hoe hebben jullie het vorig jaar met kerst gedaan? Wat zijn jullie doelstellingen? Wanneer is het slimste moment om deze actie in te zetten? Waarom kiezen jullie ervoor om de actie op deze manier te presenteren? Waarmee kunnen we uw klanten het beste blij maken? Welke klantgroep willen jullie met deze actie bereiken? Wie is er verantwoordelijk voor de promoties? Waar kan ik jullie het beste mee helpen? PowerPoint-presentatie: Dat waren open vragen, hiermee verzamel je zoveel mogelijk informatie. Daarna ga je “trechteren” met gesloten vragen. Dit bestaat uit 4 fases. Check en bevestigingsvragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Ik zal proberen dit wat duidelijker te maken door er een trechter bij te halen…. PowerPoint-presentatie: Dat waren open vragen, hiermee verzamel je zoveel mogelijk informatie. Daarna ga je “trechteren” met gesloten vragen. Dit bestaat uit 4 fases. Check en bevestigingsvragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Ik zal proberen dit wat duidelijker te maken door er een trechter bij te halen…. Open Vragen Open vragen… Deze hebben we net al behandeld. Je geeft hierbij zoveel mogelijk ruimte aan de tegen partij om te antwoorden. Je inventariseert hiermee de wensen, behoeften en / of doelstellingen van de tegen partij. Hoe Wie Waarom Hoe Wanneer Wat Wat Waar Hoe Waardoor Waar Waarmee Waarmee Waarom Hoe Wie Hoe Wie Waarom Hoe Wanneer Wat Wat Waar Hoe Waardoor Waar Waarmee Waarmee Waarom Hoe Wie PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Check en bevestigings vragen… Met deze vragen vat je kort samen wat je gehoord hebt. Uiteraard pak je de punten die kunnen bijdragen aan jouw doel. Voorbeelden daarvan zijn… ….heb ik goed begrepen dat…. ….mag ik het zo samenvatten dat…. PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Constructief inventariseren… Met constructief inventariseren wordt bedoeld dat je gaat inventariseren waar jij de tegenpartij van dienst mee kan zijn, Voorbeelden daarvan zijn… ….luisterend naar uw verhaal, bent u ermee geholpen als…. ….bent u het ermee eens dat ik u hiermee goed kan ondersteunen door…. Daarna maak je jouw aanbod concreet… PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Acties concreet maken… Door de acties concreet te maken stel je samen vast, wat je van elkaar verwacht. Je bespreekt zo concreet mogelijk wat zijn/haar actiepunten zijn en wat hij/zij van jou mag verwachten. Voorbeelden daarvan zijn… ….kunnen we dan afspreken dat u….en dat ik…. ….zoals besproken zal ik…. Daarna sluit je definitief de deal… PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Sluiten van de deal… Vraag op het juiste moment om de definitieve deal. Doe je dit te vroeg, dan loop je het risico dat nog onvoldoende behoefte hebt gekweekt. Duurt het te lang, dan kan jouw klant het zat worden en afhaken, misschien omdat je hem/haar te veel tijd hebt gegeven om bezwaren te bedenken. …..Hebbes , de deal is binnen. PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Best logisch allemaal, of niet? Om het nog wat duidelijker te maken ben ik voor jullie de supermarkt in gegaan om samen met Sam, een Jr. Rayon manager bij Hamilton Bright , een bezoek te doen aan Jos, de supermarkt manager. Ik heb hier een opname van gemaakt op mijn telefoon, kijken jullie mee? PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Rollenspel in ontwikkeling PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Nee Test in ontwikkeling Test Vraag:… Ja PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Ja Goed Bezig !! Jij snapt ‘m! PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Nee Hmm … Toch nog maar een keer opnieuw beginnen PowerPoint-presentatie: Open Vragen Check en bevestiging vragen Constructief inventariseren Acties concreet maken Sluiten van de deal Het is natuurlijk de bedoeling dat je de vragentrechter ook in de praktijk gaat gebruiken. Daarom krijg je van mij een opdracht: Bedenk vijf goede open vragen die jij wil gaan inzetten bij jouw werk. Bedenk ook 2 vervolg vragen per fase, zoals ik je heb uitgelegd. Ga hiermee aan de slag in de praktijk en bespreek dit de eerst volgende ontmoeting met jouw manager of coach. PowerPoint-presentatie: Super goed gedaan! Nu lekker in de praktijk proberen en bespreken met jouw coach of manager. Wij spreken elkaar snel weer...

Add a comment

Related presentations