Vorming kijken mag_aankomen_niet_bulut

50 %
50 %
Information about Vorming kijken mag_aankomen_niet_bulut
Education

Published on March 10, 2014

Author: heemkunde

Source: slideshare.net

Description

Je bent trots op je erfgoed en wil dat aan een zo groot mogelijk publiek tonen. Daarom zet je tentoonstellingen op, bewaar je waardevolle stukken en zet je de deuren van monumenten open. Maar niet iedereen heeft goede bedoelingen. Hoe kan je jouw erfgoed wapenen tegen vandalisme? Hoe kunnen we diefstal vermijden? En wat moet je doen als je met diefstal of vandalisme wordt geconfronteerd?

Tijdens deze vormingsavond laten we sprekers Ibrahim Bulut (Optimit) en Lucas Verhaegen (Federale Politie, cel Kunst en Antiek) aan het woord. Zij werpen een blik op diefstal-en vandalismepreventie vanuit hun expertise en werkveld. Hierbij geven ze budgetvriendelijke tips die het mogelijk maken om jouw initiatieven te beschermen.

Kijken mag, aankomen niet!, p.0 “With a common heritage for everyone, security is everybody’s business” – D. Liston KIJKEN MAG, AANKOMEN NIET! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.1 Ibrahim Bulut Security consultant – Segment Manager Art Security Expertisedomeinen: Safety, Brandpreventie en –bestrijding, Art Security Contact: ibu@optimit.be Tel.: 015 28 50 60 GSM: 0473 74 17 16 Docent

Kijken mag, aankomen niet!, p.2 Criminaliteitsstatistieken Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.3 CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN Politiële criminaliteitsstatistieken Uit de criminaliteitsstatistieken blijkt dat het totale aantal geregistreerde misdrijven door de Belgische politie in 2012 daalt met 3,5% ten opzichte van het vorige jaar. In 2012 werden er 1.021.170 feiten aangegeven/vastgesteld door de lokale en federale politie, en dit ten opzichte van 1.058.136 feiten in 2011.

Kijken mag, aankomen niet!, p.4 CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN Museale criminaliteitsstatistieken – België Aantal bedenkingen bij deze cijfers: • enkel politiecijfers (geregistreerde én gemelde feiten aan cel ART); • Dark Number?! (feiten die niet gemeld worden aan de politie en/of niet intern gemeld aan cel ART); Motieven geen aangifte: • kwetsbaarheid – potentiële daders lokken?! • gesmokkelde, met zwart geld betaalde of geen belastingaangifte • geen weet van diefstal

Kijken mag, aankomen niet!, p.5 CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN Museale criminaliteitsstatistieken – Nederland Het totaal aan incidenten ingevoerd in DICE in 2010 is 113 (door 12 erfgoedinstellingen), voor 2011 werden 153 (door 15 erfgoedinstellingen) incidenten ingevoerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed registreert zelf ook incidenten in DICE. Voor 2010 waren er dit 46, voor 2011 81. Dit zijn incidenten die bij de Rijksdienst bekend zijn doordat ze de media hebben gehaald en/of grote schade aan een monument veroorzaakten.

Kijken mag, aankomen niet!, p.6 CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN Trends • Grotere buit bij enkele aanvallen – cfr. Van Buuren • Agressievere aanvallen waarbij meer wapens worden gebruikt en mensen voor ‘dood’ worden achtergelaten • Social Engineering – dé kunst van het misleiden (list) • Op voorhand ‘controles’ uitvoeren om meest waardevolle stukken te identificeren (‘dry run’ – cfr. ‘predictive profiling’) • Het kopiëren van criminele technieken vanuit Oost-Europa & Balkan • Artnapping – stelen op bestelling of als onderpand voor andere misdrijven (cfr. Kunsthal Rotterdam – Thora rollen – Gardner Heist)

Kijken mag, aankomen niet!, p.7 Programma Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.8 PROGRAMMA Inleiding Incidenten gebeuren… Risicobeheer Risicoanalyse Organisatie & Technologie Budgetvriendelijke tips… Meer info?

Kijken mag, aankomen niet!, p.9 Inleiding Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.10 INLEIDING • Het beveiligen van erfgoed is een kunst op zich! • Incidenten gebeuren… • Erfgoedorganisaties bevinden zich in verschillende fases van maturiteit op gebied van risicobeheer: – Dreigingen zijn niet (altijd) (voldoende) gekend, herkend en/of erkend – Gebrek aan een formele strategie en een plan – Security/Safety wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, een hindernis voor de ontsluiting van erfgoed – Aanwezige beveiligingsmaatregelen zijn niet consequent en/of doelmatig toegepast – Investeringen in security/safety gebeuren naar aanleiding van een incident…

Kijken mag, aankomen niet!, p.11 INLEIDING • Een doelmatig beleid op vlak van security/safety: – is afgestemd op de risico’s – is gedefinieerd en gedocumenteerd – investeert in de mens als ‘sterkste’ schakel – maakt optimaal gebruik van security technologie, maar kent de beperkingen – is een continu proces

Kijken mag, aankomen niet!, p.12 Incidenten gebeuren… Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.13 INCIDENTEN GEBEUREN… Diefstal Twee jaar cel voor kerkdief – wo 08/05/2013 De Dendermondse strafrechtbank heeft een man van 75 veroordeeld tot twee jaar effectieve celstraf en een effectieve boete van 1.100 euro. De man pleegde over heel Vlaanderen verschillende diefstallen in kerken. Flesje met bloed van paus gestolen - 28/01/’14 In Italië is een flesje met bloed van paus Johannes-Paulus II gestolen. Het heilige relikwie lag in een kerkje in de Abruzzen, een gebergte waar de voormalige paus graag ging wandelen en skiën. Gemiddeld één diefstal in kerk per week - 11/02/'12 In België wordt gemiddeld één keer per week een diefstal in een kerk gepleegd. De buit bestaat onder meer uit schilderijen, beelden, kelken, cibories en patenen. Dat meldt Cathobel. De gerechtelijke politie wijst erop dat het belangrijk is het kerkgebouw degelijk af te sluiten, een inventaris op te stellen van de kunstvoorwerpen en in geval van diefstal aangifte te doen bij de politie.

Kijken mag, aankomen niet!, p.14 INCIDENTEN GEBEUREN… Vandalisme Moskeeën beklad met racistische slogans en hakenkruisen 22/11/’13 Vandalisme aan kerk loopt spuigaten uit 17/01/’14 Kerk zoekt toegewijde opzichters na vandalisme – 25/08/'08 Vandalen hebben ernstige schade toegebracht aan de kapel van Sint-Jozef in Lichtaart (Kasterlee). De kerkfabriek is daarom dringend op zoek naar toegewijde opzichters voor haar patrimonium. GROEIEND VANDALISME TEGEN KERKEN 'Slechts illustratie van groeiende onverdraagzaamheid tegen christenen in Europa' BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – Aartsbisschop Dominique Mamberti, de secretaris voor de relaties met de andere staten van de Heilige Stoel, heeft eind vorige week zijn bezorgdheid uitgesproken over het toenemende vandalisme tegen kerken en christelijke begraafplaatsen in Europa. Dat gebeurde op de raad van ministers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In 2012 waren er in Duitsland alleen al 414 aanvallen tegen christenen en christelijke instellingen, waaronder 4 gevallen van vandalisme tegen begraafplaatsen en 19 tegen kerken. Bijkomend waren er nog 16 inbraken in kerkgebouwen. In Groot-Brittannië, de koploper in Europa, werden in 2012 in totaal 1.543 aanvallen tegen christenen en christelijke instellingen geregistreerd, in Zweden waren er 258.

Kijken mag, aankomen niet!, p.15 Risicobeheer Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.16 RISICOBEHEER Kritische waarden ReputatieMensen Collectie Gebouwen Infrastructuur Informatie Welke zijn de kritische waarden van de organisatie? (Wat beveiligen?) … Aan welke dreigingen zijn de kritische waarden blootgesteld? (h)Erkennen van de dreigingen, oorzaken en modus operandi

Kijken mag, aankomen niet!, p.17 RISICOBEHEER Integraal risicobeheer IntegraleRisicoanalyse Risico Risico Risico Risico Risico Risico Integraal Risicobeheer

Kijken mag, aankomen niet!, p.18 Risicoanalyse Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.19 Doelstelling(en) RISICOANALYSE Een risicoanalyse heeft tot doel: • Door een goede analyse herhaling te voorkomen; • Het opstellen en bijstellen van voorschriften (richtlijnen) ter verbetering van de preventie; • Inzicht te verkrijgen in de resultaten van toegepaste beveiligingsmaatregelen; • Het verkrijgen van een juist beeld van onder andere de toedracht van een incident in verband met verdere afhandeling (verzekering, claim etc.); • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Kijken mag, aankomen niet!, p.20 Gebedshuizen – Safety & Security risicoanalyse RISICOANALYSE 1.1. 1) Is de directe omgeving vrijwaard van 'misdaad generatoren'? Bijv. 'misdaad generatoren' kunnen omvatten nachtwinkels, sociale huisvesting, sociale diensten enzovoort. 9 6 3 Een Safety & Security risicoanalyse is een kritische evaluatie van security (beveiliging) gerelateerde risico's, (be)dreigingen of kwetsbaarheden die kunnen bestaan in een omgeving of faciliteit. De doelstelling van deze 'Gebedshuizen' Safety & Security risicoanalyse is om te dienen als een instrument ter evaluatie van het huidige niveau van beveiliging in en rond uw gebouw/locatie. Gebedshuizen Safety & Security risicoanalyse Omcirkel het getal rechts die het best uw antwoord omschrijft en schrijf dit getal neer in de kolom 'score' Y N N/A SCORE Een gebedshuis is een gebouw of locatie waar een groep mensen bijeen om handelingen uit te voeren religieuze studie, eer of toewijding. De term "gebedshuis" kan worden gebruikt voor kerken, synagogen, moskeeën of tempels. Het is meestal een gebouw bestemd voor de uitoefening van religieuze diensten en rituelen. Buurt/Omgeving Omcirkel één antwoord SUB TOTAAL 0 4) Worden omwonenden ontmoedigd om het gebedshuis en de omgeving ervan te gebruiken voor recreatieve doeleinden? Bijv. Personen die geen lid zijn van het gebedshuis en dit gebruiken voor recreatieve doeleinden kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid/beveiliging. 3 2 0 3 2 0 3) Zijn straten in de wijk en voetpaden in de directe omgeving van het gebedshuis goed verlicht? Bijv. Voldoende buitenverlichting moet een minimum aan zichtbaarheid mogelijk maken voor minstens 30 meter. 2) Kan het gebedshuis geobserveerd worden vanuit de omliggende voorzieningen en straten? Bijv. Het heeft de voorkeur om een duidelijk zicht/beeld te hebben tussen een voorziening en de buren. 3 2 0 Iedere deelnemer van deze vormingsavond ontvangt de risicoanalyse ‘Gebedshuizen – Safety & Security risicoanalyse’! De doelstelling van deze ‘Gebedshuizen – Safety & Security risicoanalyse’ is te dienen als een instrument ter evaluatie van het huidige niveau van beveiliging in en rond uw gebouw/locatie. Op het einde van deze risicoanalyse wordt er een score bekomen waarbij u de nodige summiere aanbeveling(en) kunt lezen op basis van uw score te vergelijken met de drie vooropgestelde scores helemaal onderaan deze analyse.

Kijken mag, aankomen niet!, p.21 Inbraak Misleiding Social engineering Interne diefstal Interne medewerking Opsluiting, sabotage beveiligingssystemen… Gelegenheidsdiefstal, voorbereide diefstal, diefstal van goederen, diefstal van informatie, industriële spionage… Verschillende vormen en modus operandi van diefstal vragen een verschillende beveiliging Inbraak is maar het topje van de ijsberg… DIEFSTAL

Kijken mag, aankomen niet!, p.22 Eerlijke mensen 10% Mensen die zo eerlijk zijn als het systeem hen toelaat 80% Oneerlijke mensen 10% Heb ik de kans? Zie ik een opportuniteit? Kan ik ermee weg? Pakkans? Wat gebeurt er met me als ik gepakt wordt? Diefstallen uit musea gebeuren als iemand misbruik maakt van de ‘uitzonderingen’ op de regels. 83% van de musea diefstallen in de US blijken intern. Vaak taboe, maar komt voor in iedere organisatie… INTERNE DIEFSTAL

Kijken mag, aankomen niet!, p.23 Inbraak (I) Buit (B) Voorbereiding (V) Initiële target selectie Initiële verkenning Analyse van de informatie Oefening of verdere verkenning Verfijnde target selectie Uitvoering Vlucht & exploitatie Attractiviteit? Graad van beveiliging? Overdag ‘s Nachts Opportuniteit? Pakkans? Consequenties? Te moeilijke, tijdrovende en/of te riskante doelwitten worden vermeden Aftocht (A) Gebruik (G) VIBAG Begrijpen van de dreiging DIEFSTAL Voorbeeld: gerichte diefstallen – diefstallen op bestelling

Kijken mag, aankomen niet!, p.24 Kortsluiting Bliksem Brandstichting Vele mogelijke achterliggende oorzaken: waterschade, slecht onderhoud, stofophoping… Verschillende oorzaken van brand vragen een verschillende brandpreventie Explosie Begrijpen van de branddriehoek Brand ontstaat maar als alle drie factoren nodig om brand te krijgen aanwezig zijn: een brandbare stof, zuurstof en een ontbrandingstemperatuur. Wanneer een van de factoren wordt weggehaald, gaat de brand uit. BRAND

Kijken mag, aankomen niet!, p.25 Breuk in leidingen Hevige regen Verschillende oorzaken van waterschade vragen verschillende maatregelen Overstromingen Begrijpen van de oorzaken van waterschade WATER Waterschade kan het gevolg zijn van natuurlijke of technische oorzaken. Water kan vervolgens de oorzaak zijn van kortsluitingen, vervolgens brand.

Kijken mag, aankomen niet!, p.26 Organisatie & Technologie Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.27 Organisatorische maatregelen Elektronische maatregelen Bouwkundige of fysische maatregelen Een geïntegreerde aanpak is altijd een evenwicht van: Afgestemd op de risico’s, én op elkaar GEÏNTEGREERDE AANPAK

Kijken mag, aankomen niet!, p.28 Melding Reactie ElektronischFysisch Bouwkundig Organisatie & Mens 1. Security Risicoanalyse 2. Security Strategie & Planning 4. Bouwkundige beveiliging 5. Toegangscontrole 6. Intrusiedetectie 9. Manbewaking 3. Organisatie en Menselijke Aspecten 7. Brandbeveiliging 8. Camerabewaking 12. Evaluatie & Audit 10. ICT Security 11. Controlekamer OFEM OBER PREVENTIE DETECTIE ALARMERING REACTIE GEÏNTEGREERDE AANPAK

Kijken mag, aankomen niet!, p.29 Budgetvriendelijke tips… Kijken mag, aankomen niet! Budgetvriendelijke tips voor diefstal- en vandalismepreventie

Kijken mag, aankomen niet!, p.30 Religieuze instellingen worden geconfronteerd met het dilemma ‘open’ te willen zijn en toegankelijk voor personen én tegelijkertijd hun gebouwen te beschermen en het aanwezige personeel. De volgende aanbevelingen moet worden geïnterpreteerd rekening houdende met uw specifieke behoeften en prioriteiten in het achterhoofd. De aanbevelingen worden gecatalogiseerd onder de volgende groepen:  beveiliging van de buitenzijde  toegangscontrole  security procedures voor personeel  tips betreffende het behandelen van geld BUDGETVRIENDELIJKE TIPS…

Kijken mag, aankomen niet!, p.31 Zorg ervoor dat alle buitendeuren over een goede nachtschoot slot beschikken. – Nachtsloot: het gedeelte dat naar buiten komt bij het omdraaien van de sleutel! Als deuren van binnenuit kunnen geopend worden zonder gebruik te maken van een sleutel, versterk of vervang het glas (ruit) welke zich in of nabij de deur bevind. Beveilig kelder- of begane grond ramen met tralies, een rooster of polycarbonaat materiaal. – Controleer de beveiliging van keldergaten, koepels, dakvensters, tuinhuisje, … Zorg voor een goede buitenverlichting rondom het gebouw en alle parkeerterreinen. – Vervang defecte of uitgebrande lampen onmiddellijk. Zorg voor een goed én sluitend sleutelbeheer! – Weet wie welke sleutel in zijn/haar bezit heeft. – Hang geen naamplaatje aan uw sleutels. BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Beveiliging van de buitenzijde

Kijken mag, aankomen niet!, p.32 Er zijn twee belangrijke opties voor toegangscontrole, terwijl er personeel aanwezig is in het pand: 1. Sluit alle buitendeuren af en bied een combinatie van volgende oplossingen aan qua toegangscontrole: – Installeer een omroepsysteem om medewerkers in staat te stellen te communiceren met eenieder welke zich begeven richting kerkdeur; – Voorzie spiegels, ramen en/of een camerabewakingssysteem om het personeel in staat te stellen na te gaan wie er voor de deur staat; – Het installeren van een ‘buzzer’ systeem waarmee het aanwezige personeel de buitendeur vanop afstand kan openen (bijvoorbeeld vanuit het kantoorgedeelte of enig andere ruimte); 2. Laat één deur open, deze waar het personeel het dichtstbij aanwezig is, én installeer een bel, zoemer of ander geluidssignaal waarbij aangegeven wordt dat iemand het gebouw heeft betreden. BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Toegangscontrole

Kijken mag, aankomen niet!, p.33 In beide van de voorgaande opties, beperk de toegang binnenin het gebouw door zo veel als mogelijk binnendeuren te blokkeren (slotvast maken), poorten te voorzien om ongebruikte gangen af te sluiten en het eventueel vergrendelen van sanitaire ruimtes. Beveilig het aanwezige wijn (kerkdienst), kelken, kantoorgedeelte(s), elektronische apparatuur en andere waardevolle voorwerpen wanneer deze niet in gebruik zijn. Overweeg de installatie van een “hold-up”-alarm (vast of mobiel persoonsalarmsysteem) welke geactiveerd kan worden door één van de medewerkers welke zich in het kantoorgedeelte bevind met een druk op de knop in de buurt van de voeten of benen. Het alarm kan een naburige locatie waarschuwen, zoals een pastorie, een naburige school of enig ander gebouw (waar personeel aanwezig is). Vervolgens kan men de politie opbellen zodra het alarm word gehoord (bij aanwezigheid van een centraal inbraakalarmsysteem kan de “hold-up”-alarm rechtstreeks gekoppeld worden aan de meldkamer. BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Toegangscontrole

Kijken mag, aankomen niet!, p.34 Als personeel, of andere personen met sleutels in het bezit, toekomt aan het gebedshuis en er is sprake van ongeautoriseerde toegang, betreed zeker het gebouw NIET. Begeef je naar een naburige locatie en contacteer de hulpdiensten (112). Als je het gebouw hebt betreden en je stelt sporen van braak vast of andere afwijkende handelingen, verlaat het gebouw en contacteer de hulpdiensten (112). Voorzie de belangrijkste noodnummers aan ieder telefoontoestel binnen het gebouw. Overweeg het blokkeren van de mogelijkheid tot het voeren van buitenlandse oproepen, en dit door de telefoonmaatschappij, of andere mogelijke diensten welke kunnen leiden tot extra kosten op uw telefoonafrekening. Dit voor alle telefoontoestellen buiten deze van het kantoorgedeelte. Als u gebruik maakt van draadloze of mobiele telefoontoestellen, neem deze steeds mee bij u wanneer u uw kantoor verlaat. Aarzel niet om de hulpdiensten te contacteren bij aanwezigheid van een verdachte persoon in en rond uw gebouwen, zeker als u zich als enige persoon in het gebouw bevind. Houdt uw gangen voldoende verlicht als er personeel aanwezig is in het gebouw. BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Security procedures voor personeel

Kijken mag, aankomen niet!, p.35 Wees op uw hoede voor vreemden welke beweren op bezoek te zijn bij predikanten of eenieder welke uw gebouw willen bezoeken. Vraag steeds naar enig bewijs van identificatie alvorens het verlenen van toegang. Zorg er steeds voor dat er niemand in het gebouw aanwezig is voor het sluitingsuur. Controleer sanitaire ruimtes, iedere niet-slotvaste deur of mogelijke schuilplaatsen en/of blinde vlekken in het gebouw (afsluitronde – “sweeping”). Doe dit niet alleen, indien mogelijk. BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Security procedures voor personeel

Kijken mag, aankomen niet!, p.36 Vele religieuze instellingen worden beroofd op de dag wanneer er erediensten worden gehouden omdat er verwacht wordt dat er dan veel geld in omloop is. Om het risico op verliezen te minimaliseren kan er best rekening gehouden worden met de volgende aanbevelingen: − Beperk de toegang tot het geld tussen de tijd dat het verzameld wordt en de tijd wanneer het geteld word; − Voorzie steeds bij iedere dienst één verantwoordelijke voor het opgehaalde geld; − Laat het geld geteld worden door minstens twee (2) personen/medewerkers in een veilige locatie welke niet zichtbaar is voor anderen; − Na het tellen van het opgehaalde geld beveilig deze op één van de volgende wijzen: – Laat iemand van de verantwoordelijken/personeel het geld naar de nachtkluis voeren en tracht dit op wekelijk iets of wat verschillende tijdstippen te doen; – Plaats het geld in een afroomkluis van de religieuze instelling om zo het geheel later te storten; – Als laatste redmiddel, laat iemand het meenemen naar huis en borg het veilig op om de volgende dag te storten bij de bank. In eenieder geval is het verstandig een niet volstrekt voorspelbaar patroon te vertonen bij het transporteren van geld! BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Tips betreffende het behandelen van geld

Kijken mag, aankomen niet!, p.37 BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Organisatorisch Hostmanship Onderhoud omgeving Bezoekersreglement Huishoudelijk reglement vrijwilligers

Kijken mag, aankomen niet!, p.38 Overvalknop BUDGETVRIENDELIJKE TIPS… Observatiespiegels CCTV Dummy Camera Slot- en sluitwerk Buitenverlichting met spot Technologie Afroomkluis

Kijken mag, aankomen niet!, p.39 VRAGEN?

Kijken mag, aankomen niet!, p.40 Visie, organisatie en technologie. Optimit Gerechtstraat 10, 2800 Mechelen België T: +32 15 28 50 60 F: +32 15 28 50 69 info@optimit.be www.optimit.be

Add a comment

Related presentations