Voorstelling Hogeschool PXL - Media & Tourism - Heeren

50 %
50 %
Information about Voorstelling Hogeschool PXL - Media & Tourism - Heeren
Education

Published on February 18, 2014

Author: HerveVandeWeyer

Source: slideshare.net

Description

Presentatie Studievoorlichtinsavond Sintermeertencollege WO Heerlen

Studeren in het Hoger Onderwijs Anno 2014 Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

Studeren in het Hoger Onderwijs Herve Van de Weyer Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

BA-MA Structuur aan Hogeschool en universiteit Hogeschool • Vanaf september 2013: enkel professionele bachelors (uitzondering: School of Arts biedt masteropleiding) Universiteit • Academische bachelors en masters

BA-MA Structuur aan Hogeschool en universiteit • Professionele bachelor o o o o o o Gericht op bepaald beroep ( verpleegkunde, leraar, informaticus,…) Minder theoretisch Kennis op basis van praktijkgericht onderzoek Projectmatig werken, stages, problemen uit werkveld analyseren en oplossen Na 3 jaar studie klaar voor de arbeidsmarkt Kleinere klasgroepen, meer één op één begeleiding • Academische bachelor + Master o o o o o Gericht op wetenschappelijke of artistieke discipline (architectuur, kunst…) Meer theorie Abstracter Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek Collegezalen

BA-MA Structuur aan Hogeschool en universiteit MASTER Universiteit (ten minste 60 studiepunten) PROFESSIONELE BACHELOR Hogeschool (180 studiepunten) ACADEMISCHE BACHELOR Universiteit (180 studiepunten)

BA-MA Structuur aan Hogeschool en universiteit MASTER SCHAKEL PROGRAMMA PROFESSIONELE BACHELOR Hogeschool (180 studiepunten) Universiteit (ten minste 60 studiepunten) ACADEMISCHE BACHELOR Universiteit (180 studiepunten)

BA-MA Structuur aan Hogeschool en universiteit MASTER SCHAKEL PROGRAMMA PROFESSIONELE BACHELOR Hogeschool (180 studiepunten) Universiteit (ten minste 60 studiepunten) VOORBEREIDINGS PROGRAMMA ACADEMISCHE BACHELOR Universiteit (180 studiepunten)

BA-MA Structuur aan Hogeschool en universiteit STRUCTUURWIJZINGEN IN 2013 • Integratie academische opleidingen in universiteiten o Architectuur en interieurarchitectuur gaan van PHL naar Uhasselt o Revalidatiewetenschappen en kinesitheratie o Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) gaat van Xios naar Uhasselt Het studentenaantal van de UHasselt zal hierdoor aangroeien tot 5400 studenten. • FUSIES o o o o In Limburg fusie tussen PHL en XIOS : PXL In Antwerpen worden Artesis en Plantijn samen “AP” KATHO en KHBO worden VIVES Fusie tussen KHLIM, KHLeuven en Groep-T is bezig

PXL vanaf oktober 2013  Hogeschool PXL bestuursstructuur  Op 6 juli 2012 : Decreet “sui generis” unaniem goedgekeurd Vlaams Parlement. Bijzonder decreet!  Geen Vlaamse autonome hogeschool, geen provinciale hogeschool maar zelfstandige Hogeschool cf. UH, UA  Onafhankelijk van de traditionele netten om zo een bijzondere relatie aan te gaan met alle netten.  Grote openheid/actief pluralisme  Grote autonomie in bestuur en bestuursorganen waardoor we snel en wendbaar kunnen zijn

Een nieuwe hogeschool  7.200 studenten  1.300 professionals studeren jaarlijks af  700 personeelsleden 9 departementen, 5 campussen  20 opleidingen (19 bachelor & 1 master opleiding)  35 specialisaties, keuzetrajecten en opties

Een nieuwe hogeschool

Alle opleidingen PXL BUSINESS PB Bedrijfsmanagement Accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Logistiek management Marketing Rechtspraktijk PB Office management Bedrijfsvertaler-tolk Management assistant Medical management assistant

Alle opleidingen PXL EDUCATION Onderwijs: kleuteronderwijs Onderwijs: lager onderwijs Onderwijs: secundair onderwijs

Alle opleidingen PXL HEALTHCARE Ergotherapie Verpleegkunde Vroedkunde

Alle opleidingen PXL IT PB Toegepaste informatica Applicatieontwikkeling Systemen en netwerkbeheer Softwaremanagement

Alle opleidingen PXL MUSIC PB Pop- en rockmuziek Muziekmanagement Muziektechniek Muzikant

Alle opleidingen PXL SOCIAL WORK PB Sociaal werk Maatschappelijk werk Personeelswerk

Alle opleidingen PXL TECH PB Agro- en biotechnologie Biotechnologie Groenmanagement PB Bouw PB Electromechanica Klimatisering en onderhoudstechnologie PB Electronica-ICT

Alle opleidingen MAD-FACULTY MA Audio-visuele kunsten Animatiefilm Communicatie- en mediadesign Televisie-film MA Beeldende kunsten Fotografie Grafisch ontwerp Juweelontwerp en edelsmeedkunst Vrije kunsten MA Productdesign

Alle opleidingen PXL MEDIA & TOURISM Communicatiemanagement Commerciële communicatie Public relations en voorlichting Journalistiek Toerisme en recreatiemanagement

Media & Tourism Pba Communicatiemanagement Pba Journalistiek Pba Toerisme en recreatiemanagement Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

Een persoonlijk verhaal

Een persoonlijk verhaal 1981

Een persoonlijk verhaal - 1984 • Economische afdeling • Wat nu?

Een persoonlijk verhaal - 1984 • Economische afdeling • Wat nu? – Economische Hogeschool Limburg – Economische wetenschappen • Gevolg?

Een persoonlijk verhaal 1985 • Vrije Universiteit Brussel • Communicatiewetenschappen • Afgestudeerd in 1989

Een persoonlijk verhaal • • • • • • • • • Legerdienst Somati Wolters Kluwer Cera Bank RVS Verzekeringen Freelance copywriter Aggregaatsopleiding (2003) Leraar Lector/Opleidingshoofd

Mensen? Cultuur? Commerciële spirit? Reizen? Talen? Toerisme en Recreatiemanagement Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

De 4 pijlers van de opleiding • Kennis van talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits verplicht. Spaans facultatief vanaf 2e jaar. • Kennis van de wereld: Cultuurgeschiedenis, Toeristische Geografie, Wetgeving, Bedrijfsbeleid, Marketing, … • Kennis van het toerisme: Toeristische Organisatie & Technieken, Inleiding tot het Toerisme, Toeristische Software, Toeristisch & Recreatief Beleid, Toeristische thema’s, … • En dat alles, vanaf het 1e jaar, geïntegreerd in praktijkgerichte en multidisciplinaire leeromgevingen.

Daarnaast ook nog… • Veel studeren (nieuwe leerstof verwerken) • Gelijktijdig voortdurend oefeningen maken (veel praktische oefeningen, multidisciplinair en competentiegericht, geïntegreerde oefeningen, al dan niet door sector aangedragen) • Attitudevorming • Zeer goede studentenbegeleiding (op verschillende vlakken)

Programma jaar 1: • Semester 1 Praktijk 1 Cultuurgeschiedenis 1 Inleiding tot het toerisme Wetgeving in toerisme Engels 1 Frans 1 • • Semester 2 Praktijk 2 Toeristische Geografie 1 Toeristische Organisatie & Technieken 1 Duits 1 Bedrijfsbeleid in toerisme 1 Frans 2 5u/w 4u/w 4u/w 4u/w 4u/w 2u/w 5u/w 4u/w 4u/w 4u/w 3u/w 2u/w

Programma jaar 2: • Semester 1 Praktijk 3 Bedrijfsbeleid in toerisme 2 Toeristische Geografie 2 Frans 3 Toeristische Oganisatie & Technieken 2 Engels 2 • 10u/w 4u/w 2u/w 2u/w 2u/w 4u/w Semester 2 Praktijk 4 Marketing in toerisme Cultuurgeschiedenis 2 Frans 4 Toeristische Organisatie & Technieken 3 Duits 2 10u/w 3u/w 2u/w 2u/w 3u/w 4u/w

Praktijk / Bachelorproef / Stage: • Vanaf jaar 2 heb je in Praktijk 3 en 4 de keuze tussen een minor “Outgoing Tourism: touroperating, reisbureaus” of “Incoming Tourism: events, hospitality”. • Tijdens je bachelorproef en je stage (jaar 3) kan je je verder verdiepen in deze materie, maar je kan ook van minor veranderen.

Programma jaar 3: • Semester 1 Toeristisch Beleid Toeristische Thema’s Toeristische Software Cultuurgeschiedenis 3 Toeristische Geografie 3 Frans 5 Engels 3 Duits 3 Bachelorproef • Semester 2 Stage Bachelorproef 3u/w 3u/w 3u/w 2u/w 2u/w 3u/w 3u/w 4u/w 2u/w 14 tot 16 weken in binnen- of buitenland productontwikkeling (en onderzoek) ism bedrijf

De ideale instroom? • • • • Goede talenkennis (Frans!) Gedreven persoonlijkheid Gebeten door de toeristische microbe Gastvrijheid in het bloed

Wat na de studies? • Gemiddelde studieduur = tussen 3,3 en 3,8 jaar. • Toch studeert nog tussen 1/3 en 1/4 verder. Ofwel een banaba Hotelmanagement, ofwel een verkorte bachelor Communicatiemanagement, ofwel een master (Cultuur, Toerisme, Management, …). • Wie werk zoekt, vindt vlot werk. Laatste gegevens: 96,7% binnen de 6 maanden na afstuderen een job. 75,9% is tewerkgesteld in de sector en 93,3% werkt als bediende.

Tewerkgesteld in de sector? • Outgoing Tourism – Bij een touroperator (diegene die reizen maakt) – In een reisbureau (leisure of zaken) – Een vervoersmaatschappij (luchtvaart, internationale treinmaatschappijen, cruises,…) • Incoming Tourism – – – – – Een toeristische bestemming mee op kaart zetten Toeristisch-recreatieve producten (mee)ontwikkelen Hoe toeristen naar de bestemming halen? Toeristen begeleiden In een Meeting Incentive Congress of Event-omgeving

Vragen? Agna.thys@pxl.be Media & Tourism Toerisme en Recreatiemamanagement Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

Pba Journalistiek Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

JOURNALISTIEK?

Wat leer je? • Nieuwsfeiten duiden en kaderen • Actualiteit volgen • Informatie verzamelen, selecteren, ordenen, analyseren en kaderen • Informatie verwerken tot een journalistiek eindproduct • Informeren via verschillende mogelijke media – – – – Print Internet Televisie Radio

Meer dan enkel journalist • Activiteiten plannen en organiseren • Werken tegen deadlines • Werken in groep en zelfstandig • Helder communiceren • Goede talenkennis • Vertrouwd met gangbare softwarepakketten • Assertiviteit, kritische zin

Hoe doen we het? • • • • • Praktijkgericht Multimediaal Actualiteit Internationaal Geïntegreerd

Waar kom je terecht? • • • • • • Kranten Magazines Televisie Radio Internet(nieuws)sites Pers- en communicatiediensten van bedrijven en overheden • Of verder studeren?

Pba Communicatiemanagement Commerciële Communicatie Public Relations en Voorlichting Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook

Semester 1 Opleidingsonderdeel 1ste jaar Communicatiemanagement Studiepunten Semester 2 Opleidingsonderdeel Frans 1 Engels 1 Nederlands 1 Communicatiemanagement: MarketingCommunicatie, Reclame, Public Relations Cultuur Marketing en Economie ConsumentenPsychologie Studiepunten 3 Communication professionnelle 3 Professional communication 6 Mediabedrijf en Mediakennis 6 Geïntegreerde Communicatie-Oefening en Creatieve technieken 3 3 4 9 3 Overheidscommunicatie en Voorlichting 6 Beeldcommunicatie: Foto 3 Actualiteit en Geschiedenis 30 3 3 5 30

Semester 1 Opleidingsonderdeel Communication professionnelle 2de jaar Communcatiemanagement Studiepunten Semester 2 Opleidingsonderdeel 3 International Project Professional communication Communicatiesociologie en -onderzoek Communicatiemanagement: Reclame, Onlinecommunicatie, Public Relations, Mediaplanning 3 Actua 7 Campagne en Wetgeving 10 Eventorganisatie (te kiezen in functie van afstudeerrichting/traject): PR of Reclame Studiepunten 3 3 9 5 Eventmanagement 3 Copywriting 3 Creatief ontwerp: DTP (Photoshop en Indesign en Drukwerk) 5 Beeldcommunicatie: video 6 31 29

3de jaar Communicatiemanagement Semester 5 Opleidingsonderdeel Studiepunten Semester 6 Opleidingsonderdeel Communication Internationale & Projet International Communication & Project Communicatiemanagement Digitaal 3 Bachelorproef 3 Stage 4 Communicatiemanagement Geïntegreerd Studiepunten 6 Workshop Communicatiebureau E-Portfolio Afstudeertraject 5 20 5 4 10 35 25 Bedrijf Event en Productie Online Communicatie PR/Corporate/Overheid B2B-communicatie B2C-communicatie Retail, winkel, sales Beeldcommunicatie Trendwatching Accountmanagement Projectmanagement Beeldcommunicatie Trendwatching Digital Storytelling Digitale Media Beeldcommunicatie Trendwatching Mediatraining Public Branding Beeldcommunicatie Trendwatching

Ontdek de wereld

Ontdek de wereld

Ontdek de wereld

Wat na je studie • • • • • • • • • Reclamebureaus Pr-bureaus Evenementenbureaus Mediacentrales Mediabedrijven Uitgeverijen Non-profit en overheid Marketing- en/of communicatieafdelingen Communicatiediensten van kunstencentra, radiozenders, tvstations, steden, gemeenten, provincies,… • Zelfstandige

Studielast • 1 studiepunt = 25 à 30 studiebelastingsuren (SBU) • 1 opleidingsjaar = 60 studiepunten = 1500 à 1800 SBU • 38 weken per opleidingsjaar: – Ongeveer 28 lesweken – 6 examenweken – 4 vakantieweken • Wat wordt er per week van een student verwacht? – 1 week = 1500 à 1800 SBU = ongeveer 40-47 uren per week 38 weken – 40 à 47 uur Contacturen (lessen, werkcolleges) Leertijd (leren, teksten samenvatten,…) Werktijd (taken, opdracht en,…) ZELFSTUDIE

Studielast • Voorbeeld van een studiegrafiek voor semestersysteem se pt n ke ov rs tv E X ak . A M EN S fe br m aa rt ap ril EX me i A M EN S ok t se pt 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Verschil tussen secundair en Hoger Onderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Leerplicht Vrije keuze om de lessen bij te wonen Regelmatige overhoringen Zelf studietijd inplannen Afgebakende leerinhoud Meer leerstof  belang van structuur  belang van onderscheid hoofd- en bijzaak Kleine klasgroepen Grotere groepen  eigen verantwoordelijkheid omtrent de studie  Bepaalde studievaardigheden worden in het hoger onderwijs belangrijker!

EEN ANDERE ONDERWIJSAANPAK HOORCOLLEGES ZELFSTUDIEOPDRACHTEN E-LEARNING PRACTICA – PROJECTEN – ATELIERS - STUDIO STAGES

EEN ANDERE ONDERWIJSAANPAK OPDRACHTGESTUURD ONDERWIJS PROJECTONDERWIJS PROBLEEMGESTUURD ONDERWIJS

Examens • Examenperiode – eerste – tweede zittijd • Examenmoment – semester / trimester / module of blok • Opleidingsonderdelen waarvoor geen 2de zittijd mogelijk – Vb. Atelier, practica,… • Opleidingsonderdelen waarvoor geen tekort toegestaan wordt (kan niet getolereerd worden) STUDIEGIDS raadplegen!

Slagen in het hoger onderwijs • Geslaagd o geslaagd voor elk vak ( opleidingsonderdeel) waarvoor 10/20 behaald = creditattest o Geslaagd voor het volledig pakket ( eventueel na deliberatie) • Getolereerd o Opleidingsonderdeel waarvoor niet geslaagd, niet overdoen maar geen creditbewijs • “Bissen” o opleidingsonderdeel waarvoor niet geslaagd, overdoen

Examens en rapport Uitleg termen

Examens en rapport Evaluatie • In de voorziene examenperiode • Buiten de voorziene examenperiodes (permanente evaluatie) Labo’s, praktijken, excursies … Stage Medewerking tijdens de lessen … • Gevolg: om te kunnen evalueren moeten studenten aanwezig zijn in de lessen

Examens en rapport Examenkansen • Per academiejaar recht op twee examenkansen • EK1 = 1e examenkans = 1e zittijd  Kan bestaan uit 3 trimesters, 2 semesters of meerdere blokken • EK2 = 2e examenkans = 2e zittijd / herexamen  Eind augustus – begin september  Voor bepaalde OOD geen 2e zit mogelijk • Examenkansen kunnen niet opgespaard worden!

Examens en rapport Wat is slagen? • Geslaagd o geslaagd voor elk opleidingsonderdeel waarvoor 10/20 behaald = creditbewijs o geslaagd voor het volledig pakket ( eventueel na deliberatie) • Gedelibereerd  Conform de ‘tolerantieregels’  Dankzij positieve afwijking door examencommissie  Getolereerd: Opleidingsonderdeel waarvoor men niet slaagt, niet overdoen maar geen creditbewijs

Examens en rapport Studievoortgangsbewaking • Elke student die 2 keer na elkaar niet geslaagd is op zijn volledig opgenomen pakket studiepunten in eender welke instelling komt langs voor een studievoortgangsonderzoek alvorens hij of zij zich kan (her-)inschrijven. • Studievoortgangsonderzoek door de cel studievoortgang. • Het niet-bindend studieadvies, bij eigen studenten, van de examencommissie is mede bepalend in de beslissing(vermelding onderaan op het rapport).  Positief advies  Negatief advies

Studentenbegeleiding INDIVIDUELE BEGELEIDING • de trajectbegeleider • de studentenondersteuner • de ombudspersoon

Studentenbegeleiding INDIVIDUELE BEGELEIDING De trajectbegeleider Bij de trajectbegeleider kan je terecht met al je vragen in verband met: • aanvraag individueel traject • vrijstellingen op basis van EVC / EVK • elektronische aanvraag van faciliteiten (na verwijzing door Cel studievoortgang) • opvolging bindende maatregelen • afhaakgesprekken • studiekeuzebegeleiding

Studentenbegeleiding INDIVIDUELE BEGELEIDING De studentenondersteuner Bij de studentenondersteuner kan je terecht voor persoonlijke vragen/problemen • psychosociale problemen (faalangst, depressie, moeilijke thuissituatie) • studiebegeleiding • LEMO-test • introductiedagen • GON-begeleiding • gepersonaliseerde faciliteiten/ondersteuning voor studenten met een functiebeperking • afhaakgesprekken • studiekeuzebegeleiding.

Studentenbegeleiding INDIVIDUELE BEGELEIDING De ombudspersoon Bij de ombudspersoon kan je terecht met al je vragen in verband met: • klachten over de onderwijs- en examenregeling (organisatie van examens, uitstellen of verplaatsen van examens, faciliteiten, permanente evaluatie) • klachten over de onderwijsverzorging. De ombudspersoon zal bemiddelen bij geschillen, en zal jouw belangen behartigen in alle onafhankelijkheid. Best bespreek je echter klachten eerst met de betrokken lector. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan je contact opnemen met de ombudspersoon.

Studentenbegeleiding Hogeschool PXL staat garant voor een goed uitgebouwde studentenbegeleiding, met een team van professionele medewerkers voor alle vragen en/of zorgen. STUDENT POINTS • • • • Een “student point” is de groene zone die op elke campus op het gelijkvloers ingericht is. Je kan er elke lesdag terecht tijdens de werkuren, ook zonder afspraak. In Hogeschool PXL zijn er vier student points: Campus Elfde Linie, Campus Vildersstraat, Campus Diepenbeek en Campus Guffenslaan. Het is een 'support' point waar iedereen met vragen terecht kan (studenten, toekomstige studenten, ouders). In een student point zijn zowel de trajectbegeleiders, de studentenondersteuners als de ombudspersonen werkzaam. Er zijn ook twee centrale coördinatoren werkzaam op vlak van studentenbegeleiding.

Studentenbegeleiding BEGELEIDING IN GROEP • introductiecursussen • PXL-brede trainingen • opleidingsspecifieke ondersteuning

Typisch PXL: studeren met een laptop Project gestart in 2001 3de grootste draadloos netwerk van Europa Voor elke student, elke leraar en alle vakken Anytime Anywhere Learning Interactieve manier van lesgeven Directe toegang tot informatie

Typisch PXL: ICT- geïntegreerd onderwijs Laptop + • • • • • • Draadloos internet Digitale teleleeromgeving BB Elektronisch portfolio EPOS Databanken en website Digitale borden IPAD project

Typisch de PXL: veel praktijkervaring Stages, onderzoeksopdrachten, … Gastsprekers Workshops vanuit praktijk

Typisch PXL: netwerking + relatie beroepenveld overheid, bedrijven, organisaties

Typisch PXL: deliberatieregeling Jaarlijkse deliberaties Tolerantie bij een beperkt tekort (en) = automatische geslaagd Tolerantie = 10 gewogen tekortpunten (tekort*aantal studiepunten) Indien niet geslaagd: tekort(en) ophalen jaar nadien

Typisch PXL: communicatiestijl -en cultuur • Open en intensief tussen lectoren en studenten • Actieve betrokkenheid van studenten in beleid en werking van de hogeschool

PXL: catering goed, gevarieerd, gezond, lage prijs

Typisch de PXL: sport, cultuur, … Regatta Sportactiviteiten zoals skiën, duikinitiatie, mountainbike, adventure day, … Culturele activiteiten zoals butlerrace, grafitti-workshop, … Commencement Ball in versuz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Voorstelling Hogeschool PXL - Media & Tourism - Heeren ...

Share Voorstelling Hogeschool PXL - Media & Tourism - Heeren. ... Download Voorstelling Hogeschool PXL - Media & Tourism - Heeren. Transcript. 1.
Read more

Hogeschool PXL

Hogeschool PXL biedt binnen het departement PXL-Education, ... PXL-Media & Tourism; PXL-Music; PXL-Social Work; PXL-Tech; Toekomstige Studenten. PXL ...
Read more

Hogeschool PXL - Facebook

Hogeschool PXL. 9,395 likes · 592 talking about this. Hogeschool PXL (PXL University College) is de hogeschool met het meest diverse onderwijsaanbod in...
Read more

International - Hogeschool PXL

... Education, Healthcare, IT, Media&Tourism, ... We offer a wide variety of international courses. ... © Hogeschool PXL.
Read more

Hogeschool PXL

Hogeschool PXL (PXL University College) is de hogeschool met het meest diverse onderwijsaanbod in... Facebook logo. Email or Phone: Password: Forgot your ...
Read more

PXL

PXL in de media; PXL in beeld; PXL-Facebook; ... © Hogeschool PXL. ... PXL-IT; PXL-MAD; PXL-Media & Tourism; PXL-Music; PXL-Social Work;
Read more

One fine day - YouTube

A film made by students Communication Management (PXL-Media & Tourism) Katrien, Nele, Sara, Elise, Laurens, Liesbeth, Melle, Jolien, Sasker and ...
Read more

Carlos Heeren - Education

Download Carlos Heeren. Transcript. Recommended. Carlos Bau In memory of Carlos Alberto Bau ... Voorstelling Hogeschool PXL - Media & Tourism - Heeren
Read more