Voorbeeld contract straatfeesten_vd20140203 (2)

50 %
50 %
Information about Voorbeeld contract straatfeesten_vd20140203 (2)
Templates & Forms

Published on February 18, 2014

Author: Opsinjoren

Source: slideshare.net

Description

voorbeeld contract straatfeest

VOORBEELD: overeenkomst aanbod straatfeest Tussen Naam (naam bewonersgroep) Postcode + gemeente Vertegenwoordigd door(naam contactpersoon bewonersgroep), verder genoemd de opdrachtgever. En Naam act: Contactpersoon: Adres: E-mail: Telefoonnummer: Rijksregisternummer: Rekeningnummer: Vertegenwoordigd door …, verder genoemd de uitvoerder. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST De uitvoerder verbindt zich er toe een animatie act te brengen op het straatfeest van plaats op datumin locatie / adres. Het bestaat uit de volgende acte : … VERANTWOORDELIJKE STRAATFEEST NAAM ADRES TELEFOONNUMMER/GSM E-mail PLAATS, DUUR EN VERGOEDING VAN DE OVEREENKOMST PLAATS TIJDSTIP/DUUR VERGOEDING 1

REGELING BIJ ZIEKTE OF VERHINDERING Ingeval de uitvoerder zich op onvoorziene wijze in absolute onmogelijkheid bevindt om de overeenkomst zoals voorzien uit te voeren, dan brengthijminimum 24 uur voorafde opdrachtgever en de verantwoordelijke van het straatfeest telefonisch en schriftelijk op de hoogte. Beide partijen bespreken welke dringende maatregelen er kunnen worden getroffen met oog op de uitvoering van de overeenkomst. Desgevallend bepalen beide partijen hoe de vergoeding van de schade zal worden geregeld. ANNULERING STRAATFEEST Bij annulering van het straatfeest brengt de verantwoordelijke van het straatfeest de opdrachtgever en de uitvoerder minimum 48 uur vooraf op de hoogte. Desgevallend bepalen beide partijen hoe de vergoeding van de schade zal worden geregeld. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS EN WEDERZIJDS RESPECT De uitvoerder voert de opdracht uit met inachtneming van de regels van vertrouwelijkheid zoals deze gelden binnen de organisatie. Deze regels van vertrouwelijkheid worden ook na beëindiging van de opdracht nageleefd. De organisatie behandelt de gegevens van de uitvoerder op vertrouwelijke wijze. VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERDER De uitvoerder kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout. De uitvoerder dient steeds te goeder trouw en met de nodige voorzichtigheid te handelen. ONGEVAL, SCHADE OF PROBLEMEN De uitvoerder meldt alle gevallen van ongeval, schade of problemen van welke aard ook onmiddellijk aan de contactpersoon. Antwerpen, datum De opdrachtgever Contactpersoon De uitvoerder Contacpersoon 2

Add a comment

Related presentations

Consent Form 2014 SW FL Rheem Team Peopleʼs Choice Scholar-Athlete Giveaway

This sample California Irrevocable Trust has a specific provision that states that...

This sample California motion to compel attendance at deposition and produce docum...

A really simple time management chart that we all use and love. We hope you find i...

Related pages

Voorbeeld - Documents

Voorbeeld contract straatfeesten_vd20140203 (2) Schildpadden ... Voorbeeld Van Transportakte (Verskaf Deur MacRobert Ing) View more Subscribe to ...
Read more

Individuele handelingsplanning een voorbeeld - Documents

Voorbeeld contract straatfeesten_vd20140203 (2) Voorbeeld VD Nederlands PowerPoint ... Persoonlijkheidsmodellen Kernkwadranten - Voorbeelden 1 2.
Read more

Voorbeeld contracten | Voorbeeld contracten |

Regel bij deze partijen is echter wel dat het abonnement omgezet moet worden naar een contract voor ... 2. Voorbeeld Contracten. ... van voorbeeld ...
Read more

Voorbeeldbrief: Voorbeeldbrief contract

In een contract worden dan ook vaak de volgende bepalingen opgenomen: ... Voorbeeld arbeidscontract beëindigen; Voorbeeldbrief opzeggen huurcontract;
Read more

MODEL CONTRACTS FOR SMALL FIRMS - International Trade Centre

23.2 This contract shall be performed in a spirit of good faith and fair dealing. Model Contracts for Small Firms: International Commercial Sale of ...
Read more

Sample Model Contract - Affordable Legal Services, Free ...

Use the Model Contract document if: You're providing modeling services to an individual or business. You're hiring a model for an event or another project.
Read more

SAMPLE AGREEMENT - HR Council

SAMPLE AGREEMENT This Agreement is ... 2. Duties, Term, and Compensation. ... Microsoft Word - sample contract.doc Author: Kirstin Beardsly Created Date:
Read more

MODEL CONTRACTS FOR SMALL FIRMS - International Trade Centre

Model Contracts for Small Firms: International Commercial Agency 2 © International Trade Centre, August 2010 termination (Article 14 and 15) and ...
Read more

Fill Any PDF Free Forms for CONTRACT : Page 1

Forms Containing "CONTRACT" Thumbnail Name Posted By Date Tags Size Type Download; Unimproved_Property_Contract: ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Items per Page: $3 ...
Read more