Vondst Seminar Actualiteiten kwekersrecht 13 12-12 ppt Tjeerd

50 %
50 %
Information about Vondst Seminar Actualiteiten kwekersrecht 13 12-12 ppt Tjeerd
Technology

Published on March 4, 2014

Author: TjeerdOverdijk

Source: slideshare.net

Description

Highlights of latest developments in Plant Variety Law

Actualiteiten kwekersrecht bij Vondst Do’s & don’ts bij handhaving Tjeerd Overdijk 13 december 2012

Een greep uit de praktijk:         Licentieovereenkomsten (vermeerdering; teelt); Agentuur-/distributieovereenkomsten; R&D samenwerkingsovereenkomsten; Verleningskwesties (opposities); Illegale vermeerdering, import ‘illegale’ planten; Ondersteuning douane-acties op basis van APV; EDV-disputen; ‘Kwaliteitszaken’.

Wat kunnen we vorderen bij inbreuk: Verbod om inbreuk te maken; Afgifte / vernietiging inbreukmakend materiaal; Informatie; opgave; Schadevergoeding / winstafdracht; Schadevergoeding op basis van schatting (‘ex aequo et bono’) (art. 6:97 B.W.);  Rectificatie + publicatie;  Dwangsommen;  Vergoeding van ‘volledige’ (“redelijke en evenredige”) gerechtskosten en andere kosten.     

Ons ‘arsenaal’:  Brief + onthoudingsverklaring met boete;  Gerechtelijke procedure (s);  Hoofdzaak;  Kort geding (evt. ex parte);  Beslag  Conservatoir (tot afgifte);  Bewijsbeslag;  Bewaring.

Noack Rosen / Radder-vd Stam

Hof Den Haag (Radder/Noack) (2009):  Radder-Vd Stam was hoofdlicentienemer van Noack voor Flower Carpet® rozen;  Na ruim 6 jaar opzegging & heronderhandeling; verhoging royalty van € 0,56/plant, c.q. € 0,68 naar € 0,90;  Ondertussen doorverkoop gedurende 3 jaar;  Rb.: licentie was geëindigd – contractsvrijheid – geen onredelijke opstelling Noack – ergo inbreuk;  Hof: tijdens onderhandelingen (tot dagvaarding) mocht Radder uitgaan van toestemming voor vermeerdering en verhandeling; geen inbreuk!

Rb Roermond - Geraniums (2007)

Rb Roermond - geraniums (2007):  Uitgebreid onderzoek, o.a. in kassen op drie locaties;  15-03-07 - beslag op 360.000 planten;  21-03-07 - sommatie zonder reactie;  04-04-07 - verzoek tot bewaarneming monsters;  11-04-07 - constatering vervanging leverbare plantjes door jonge planten;  12-04-07 - kort geding o.a. voor krijgen verbod onttrekking aan beslag.

Rb Den Haag Spek / Heco (2008)

Rb Den Haag Spek / Heco (2008)  Art. 94 VCK: ‘passende vergoeding’ t.o. ‘alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade’;  ‘passende vergoeding’ moet autonoom aan de hand van uitsluitend VCK worden uitgelegd;  VCK gaat op dit punt verder dan TRIPS en de Handhavingsrichtlijn;  Ook “omdat het kwekersrecht niet als zodanig door TRIPS bestreken wordt”;  Goede of kwade trouw inbreukmaker is niet relevant;  Als ‘passende’ vergoeding hoger is dan de gemaakte winst, is dit het risico van de inbreukmaker.

Bewijs van inbreuk       Verklaringen van getuigen / deurwaarders; Planten / documenten; Veilingstatistieken; Overzichten van certificeringsinstituten; Experts; Laboratoriumonderzoeken; opplantingen.

Geschillen over EDVs  Altijd DNA- én morfologisch onderzoek;  Ondanks kritiek Hof Den Haag in Blancanieves-zaak wordt AFLP nog altijd gebruikt (mede i.v.m. kostenoverwegingen);  EDV-criteria nog altijd met veel onzekerheid omgeven;  Soms mooie compromissen – in overeenstemming met bedoeling van het concept.

Rb Den Haag: Hortensia’s (2012)

Rb Den Haag – Hortensia’s (2012):  Uitgebreid onderzoek, o.a. in kassen op vijf locaties;  sept. ‘12 – Krh komt erachter dat illegale planten zijn verkocht aan bedrijf dat failliet is verklaard;  26-09-12 – curator wordt gewezen op rechten;  08-10-12 – aankondiging faillissementsveiling;  15-10-12 – beslagrekesten Rb Dordrecht en Rb Den Haag;

Rb Den Haag – Hortensia’s (2012):  08-10-12 – aankondiging faill. veiling;  12-10-12 – faillissementsveiling gaat door met sluiting op 16-10-12;  15-10-12:  beslagrekesten Rb Dordrecht en Rb Den Haag;  Handelshuis dreigt planten zonder rasnamen te verkopen;  Ex parte bevel ook tegen veilinghuis.

Do’s / Breng en houd de bescherming op orde Don’ts Zoveel mogelijk informatie over target Denken dat het wel goed zit met de bescherming Acteren op basis van vermoedens Onthoudingsverplichting met boete Onthoudingsverplichting zonder tanden Controle is beter Vertrouwen is goed Licentieovereenkomst: zorg voor contractuele controlebevoegdheid Als uitgangspunt hebben: “hoe korter het contract, hoe beter”. Formuleer zo ruim mogelijke voorzieningen Zoveel mogelijk gegevens in kaart brengen bij inbreukacties; maak foto’s, plattegronden Acteren op wat bij indiening verzoek bekend is Erop vertrouwen dat het recht zijn loop heeft Advocaat met verstand van zaken, die de weg kent Willekeurige advocaat inschakelen

Vragen?

Dank voor uw aandacht! tjeerd.overdijk@vondst-law.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Seminar Topical Issues Plant Variety Law Thursday 20 ...

... to the art 02.12.13 Commentary Tjeerd ... in Computerrecht 13.12.12 Update on ... the Vondst Seminar Actualiteiten Kwekersrecht will ...
Read more

Actualiteiten kwekersrecht bij Vondst

Actualiteiten kwekersrecht bij Vondst ... seminar@vondst-law.com ... Seminar Actualiteiten kwekersrecht 13-12-12 Author: voa.tjeerd
Read more

Class 44 Thurs Nov 13 PPT - Education

Vondst Seminar Actualiteiten kwekersrecht 13 12-12 ppt Tjeerd Actualiteiten kwekersrecht bij Vondst Doâ s & donâ ts bij handhaving Tjeerd Overdijk 13 ...
Read more

Verslag seminar: "Woningbouw: Allemaal naar de stad ...

... Actualiteiten kwekersrecht 13 12-12 ppt Tjeerd Actualiteiten kwekersrecht bij Vondst Doâ s & donâ ts bij handhaving Tjeerd Overdijk 13 ...
Read more

KING - Kennis in het groot - Nieuws

12-12-2013 Op 11-12-13 om 14.15 onthulden Hoogheemraadschap Hollands ... Daarbij is vorige week een bijzondere vondst gedaan: ... Een online seminar, ...
Read more