Vl10 C Dl Nc Bai Tap Vat Ly 10 Dong Luc Hoc

46 %
54 %
Information about Vl10 C Dl Nc Bai Tap Vat Ly 10 Dong Luc Hoc

Published on December 8, 2008

Author: tolamvienkhoa

Source: slideshare.net

Bài tập Vật lý 10 – Cơ học Tô Lâm Vi n Khoa Ph n 1 Cơ h c 10C Chương 2 Đ ng l c h c ch t đi m 10C-ĐH D ng bài Mô t M cđ S lư ng 10C-ĐH1.1 Bài t pv cân b ng l c (ĐL 1) Nâng cao 1 10C-ĐH2.1 Bài t pv đ nh lu t 2 Newton Nâng cao 5 10C-ĐH2.2 Bài t pv tr ng l c và l c ma sát Nâng cao 1 10C-ĐH2.3 Bài t pv l c h p d n và gia t c tr ng trư ng Nâng cao 2 T i toàn b bài t p t i đây: http://www.scribd.com/doc/7693229/vl10cdl-nc-bai-tap-vat- ly-10-dong-luc-hoc 10C-ĐH1.1: Bài t p v l c cân b ng 1. Cho 3 l c có đ l n b ng nhau. Ph i đ t 3 l c đó vào m t v t như th nào đ v t v n cân b ng? ĐS: T ng c p h p thành góc 1200 2. 10C-ĐH2.1: Bài t p v đ nh lu t 2 Newton (tìm đ i lư ng còn thi u trong công th c) 1. L c F1 tác d ng lên v t kh i lư ng m thì thu đư c gia t c 2m/s2, l c F2 tác d ng vào v t m thì thu đư c gia t c 3m/s2. H i n u tác d ng l c F = F1 + F2 vào thì v t m s thu gia t c bao nhiêu? ĐS: 5m/s2 2. L c F truy n cho v t kh i lư ng m1 m t gia t c a1 = 2m/s2, truy n cho v t kh i lư ng m2 m t gia t c a2 = 3m/s2. V y n u l c F tác d ng vào v t có kh i lư ng m = m1 + m2 thì v t đó s nh n gia t c bao nhiêu? 3. M t v t có kh i lư ng 15kg, b t đ u chuy n đ ng dư i tác d ng c a m t l c kéo, đi đư c quãng đư ng s trong 12s. a. Vi t bi u th c tính l c kéo. b. Đ t lên trên v t thêm m t kh i lư ng 10kg n a. Bây gi đ đi đư c quãng đư ng s thì m t th i gian bao lâu? 4. L c F1 tác d ng lên v t kh i lư ng m thì sau t giây đ t v n t c 3m/s, l c F2 tác d ng vào v t m thì sau t giây đ t đư c v n t c 5m/s. H i n u tác d ng l c F = F1 + F2 thì sau t giây v t m s đ t v n t c bao nhiêu? 5. Dư i tác d ng c a m t l c F n m ngang, xe lăn chuy n đ ng không v n t c đ u, đi đư c quãng đư ng 3m trong th i gian t. N u đ t thêm v t kh i lư ng 500g lên xe thì xe ch đi đư c quãng đư ng 2m trong th i gian t. B qua ma sát, tìm kh i lư ng c a xe. 10C-ĐH2.2: Bài t p v tr ng l c và l c ma sát 1. 10C-ĐH2.3: Bài t p v l c h p d n và gia t c tr ng trư ng. 1. M t con tàu vũ tr bay v phía M t Trăng. H i con tàu đó cách Trái [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 24/11/2008

Bài tập Vật lý 10 – Cơ học Tô Lâm Vi n Khoa Đ t b ng bao nhiêu l n bán kính Trái Đ t thì l c hút c a Trái Đ t và M t Trăng lên con tàu s cân b ng nhau? Cho bi t kho ng cách t tâm Trái Đ t đ n tâm M t Trăng b ng 60 l n bán kính Trái Đ t; kh i lư ng c a Trái Đ t b ng 81 l n kh i lư ng M t Trăng 2. Tính gia t c rơi t do đ cao 3200 km so v i m t đ t. Bi t bán kính Trái Đ t là 6400 km, gia t c rơi t do t i m t đ t có giá tr b ng 9,8 m/s2 3. 10C-ĐH 3.1: Bài t p v v t trư t trên m t ph ng nghiêng 1. Ch ng minh h s ma sát trư t µ = tgα, v i α là góc nghiêng c a m t sàn so v i phương ngang ngay trư c khi v t b t đ u trư t. Cho r ng l c ma sát ngh c c đ i b ng l c ma sát trư t. 2. M t xe lăn chuy n đ ng không v n t c đ u t m t m t ph ng nghiêng dài 1 m, cao 0,2 m. H i sau bao lâu thì xe đ n chân m t ph ng nghiêng? ĐS: 1s 3. M t quy n sách đư c th trư t t đ nh c a m t bàn nghiêng m t góc α = 350 so v i phương ngang. H s ma sát trư t gi a m t dư i c a quy n sách v i m t bàn là µ = 0,5. L y g = 9,8 m/s2. Tìm gia t c c a chuy n đ ng. 2 ĐS: 1,59 m/s 4. M t v t có kh i lư ng 10 kg trư t t đ nh m t ph ng nghiêng có góc α = 300 so v i phương ngang. H s ma sát trư t gi a v t và m t ph ng nghiêng là µ = 0,5. a. Tính gia t c c a v t. b. Tác d ng m t l c F như th nào đ gi v t đ ng yên trên m t ph ng nghiêng? 5. M t v t đư c đ t đ nh m t ph ng nghiêng có chi u dài 100 m, h s ma sát µ = 0,5. a. Xác đ nh giá tr góc α t i đa c a m t ph ng nghiêng đ v t n m yên. b. Cho α = 300. Xác đ nh th i gian và v n t c c a v t khi xu ng h t d c. 6. M t v t đ t trên m t ph ng nghiêng có góc nghiêng α = 300, đư c truy n m t v n t c ban đ u v0 = 2 m/s. H s ma sát gi a v t và m t ph ng nghiêng là 0,3. a. Tính gia t c c a v t. b. Tính quãng đư ng xa nh t mà v t đ t t i. c. Sau khi d ng l i, v t s ti p t c chuy n đ ng xu ng d c v i gia t c bao nhiêu? 7. M t v t có kh i lư ng 50 kg đư c kéo chuy n đ ng đ u lên m t ph ng nghiêng nh l c F = 300 N có phương song song v i m t ph ng nghiêng h p v i d c m t góc α = 300. a. Tìm h s ma sát. b. N u th v t gi a d c thì v t s chuy n đ ng v i gia t c bao nhiêu? 8. M t v t đang chuy n đ ng đ u v i v n t c 25 m/s thì trư t lên d c. Bi t d c dài 50 m, cao 14 m. H s ma sát gi a v t và d c là k = 0,25. V t có đi đư c h t con d c này không? 10C-ĐH 3.2: Bài t p v h v t chuy n đ ng 1. M t đ u tàu có kh i lư ng 50 t n đư c n i v i hai toa, m i toa có kh i [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 24/11/2008

Bài tập Vật lý 10 – Cơ học Tô Lâm Vi n Khoa lư ng 20 t n. Đoàn tàu b t đ u chuy n đ ng v i gia t c 0,2 m/s2. H s ma sát lăn µ = 0,05. Xác đ nh l c kéo c a đ u tàu. 2. Cho m t h v t g m 2 v t m1 và m2 n i v i nhau b ng m t s i dây m nh không co giãn. Tác d ng l c F = 60 N lên v t m2, hư ng ra phía ngoài. Cho m1 = 4 kg, m2 = 6 kg, µ = 0,5. Tính gia t c c a h và s c căng c a dây n i trong các trư ng h p sau: a. L c F có phương song song v i m t sàn. b. L c F h p v i phương ngang 1 góc 300 3. V t qua m t ròng r c nh m t s i dây m nh không co giãn. hai đ u có tren hai v t n ng có kh i lư ng 4 kg và 6 kg. Th cho h b t đ u chuy n đ ng. a. Xác đ nh gia t c c a h . b. Tính v n t c c a m i v t sau 1 giây. 4. Cho h như hình v . Kh i lư ng các v t m1 = 3 kg, m2 = 2 kg, dây n i m nh, không co giãn. H s ma sát là µ = 0,2. Xác đ nh gia t c c a h . 5. Cho hình v như bài trên. H s ma sát là 0,2, dây không co giãn. Xác đ nh đi u ki n gi a m1 và m2 đ h đ ng yên. 6. 7. 8. [Gõ văn bản] Cập nhật lần cuối 24/11/2008

Add a comment

Related pages

Search "Luc ma sat - Vat ly 10" (34063 documents found ...

Vl10 C Dl Nc Bai Tap Vat Ly 10 Dong Luc Hoc. ... Tat ca cac bai tap vat li chon loc lop 10 chuong 10 rat hay cho nhung cac ban hoc sinh.
Read more

Lớp học vật lý: Lớp 10

Chương Các định luật bảo toàn là một trong những chương hay của chương trình vật lý lớp 10, cũng là một trong những ...
Read more

Lớp học vật lý trực tuyến

Kho bài tập tự luận Vật lý Lớp 10 Trần Triệu Ph ...
Read more

Thư Viện Vật Lý - Giáo án, trắc nghiệm, đề ...

Thư Viện Vật Lý Cập nhật: Một số vị trí quảng cáo sẽ ẩn đi đối với các thành viên có điểm đóng góp trên 10 nghìn.
Read more

bai khoi dong - YouTube

bai khoi dong loandua. Subscribe ... bai tap bung - Duration: ... Vancouver, 10. October. 2009 - Duration: 1:34. quasimedoi 405,376 views. 1:34
Read more

Học để thi, học để làm, học để chung ...

Chào bạn! Bạn nên đăng ký nhập học bằng cách tạo một tài khoản ở Hocmai.vn để có thể tự quản lý quá trình học tập ...
Read more

Những Ca Khúc Hay Nhất Của CẨM LY (Nhạc Quê ...

tuyen tap nhung bai hat dan ca que huong hay nhat cua cam ly 1. ... tuyen tap nhung bai hat dan ca que huong hay nhat cua cam ly 1. ... 10 ...
Read more