Viure més, viure millor

50 %
50 %
Information about Viure més, viure millor
Education

Published on March 17, 2014

Author: carlesmb

Source: slideshare.net

Viure més, viure millor

Conèixer els tipus de malalties que podem contraure. Com es contreuen certes malalties i què podem fer per combatre-les? Saber quins són els nombrosos perills que comporta el consum de drogues. Saber com podem diagnosticar malalties.

A l’actualitat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com ... L’estat de complet benestar físic, mental i social, i no només com l’absència de malaltia. La malaltia és una alteració de l’estat de salut, és a dir, la pèrdua transitòria o permanent del benestar físic, psíquic o social.

“La qualitat de vida d’una persona és el seu grau de benestar, felicitat i satisfacció, que li permet actuar i sentir la seva vida de forma positiva, i depèn de la seva salut física i mental, el seu nivell d’autonomia i les seves relacions socials i amb l’entorn”. Depèn de: •La seva salut física i mental •El seu nivell d’autonomia •Les seves relacions socials i amb l’entorn

Factors que afecten la salut d’una persona: Factors biològics Accés als serveis sanitaris Factors ambientals Hàbits de vida saludables L’estat de salut d’una persona és, en general, el resultat de la interacció entre genotip i ambient, és a dir, està determinat per:

Absència de gens que perjudiquin la salut : malalties genètiques o hereditàries. A vegades el genotip no desencadena una malaltia per``o confereix certa predisposició a patir-la. Hi ha malalties congènites, degudes a algun trastorn durant el desenvolupament embrionari o durant el part. Factors biològics

Hàbits de vida saludables Alimentació adequada Exercici físic No exposició a ambients o substàncies nocives No consumir substàncies addictives Dur una vida sana implica unes accions que estan totes al nostre abast. Els factors relacionats amb l’estil de vida depenen de decisions personals o culturals. Sedentarisme Conducta sexual de risc Consum de substàncies addictives

Aspectes nutricionals Augment de població obesa o amb sobrepès. risc Diabetis Malalties cardiovasculars. Hipertensió. Problemes respiratoris. Problemes a les articulacions. Hàbits de vida saludables : És una malaltia crònica. Excés de greixos produïts per factors genètics, hormonals, metabòlics, dietètics, culturals i/o socioeconòmics. Factor de risc d’altres malalties. Què és la obesitat?

Índex de massa corporal (ICM) Permet avaluar la corpulència d’una persona. Els valors que es consideren saludables varien segons el sexe i l’edat. ICM  30 Obesitat  25 Sobrepès 20 – 25 Normal

Segons la OMS... La població mundial amb sobrepès ja ha superat la desnodrida. Ja no és una malaltia associada només a les societats industrialitzades.

Altres trastorns alimentaris: Anorèxia i bulímia

La cara fosca de l’esport Dopatge

Tenir accés a un sistema sanitari eficaç, que permeti el tractament de les malalties que es puguin adquirir. Accés als serveis sanitaris

Agressions ambientals físiques: • Radiacions ionitzants. • Sorolls • Variacions de temperatura Factors ambientals Agressions ambientals biològiques: presència excessiva d’organismes paràsits o vectors de paràsits. • Virus, bacteris, protozous i fongs. Agressions ambientals químiques: substància tòxiques de l’ambient. • Contaminació de l’aire. • Contaminació de l’aigua. • Contaminació dels aliments.

Agressions ambientals físiques: • Radiacions ionitzants: s’utilitzen materials radioactius en la medicina, la indústria, la investigació i la producció d’energia elèctrica. Factors ambientals Les radiacions són formes d’energia que poden canviar l’estructura de les molècules de les nostres cèl·lules. N’hi ha de dos tipus: Naturals: Raigs ɣ i UV solars, radiació α, ɞ i ɣ de minerals radioactius Artificials: Residus nuclears Capacitat de penetració de les radiacions ionitzants

Factors ambientals •Sorolls: sons no desitjats de diferent naturalesa que ens poden causar... Trastorns fisiològics com pèrdua d’audició, augment del ritme cardiorespiratori, dificultat per agafar el son, augment de la secreció d’adrenalina. Trastorns psíquics com l’estrès, canvis en el comportament o neurosi. •Variacions de temperatura: Intervals tèrmics grans poden predisposar al cos a la malaltia i agreujar certes patologies. Agressions ambientals físiques:

Factors ambientals Agressions ambientals químiques: Contaminació de l’aire. Modificació de la composició química de l’aire que afecta la salut de l’ésser humà i dels ecosistemes. Els contaminants principals són: CO2 CO CH4 NO i SO2 CFC (clorofluorocarbonis) O3 Efecte hivernacle pluja àcida Forat en la capa d’ozó Irritació de gola i fosses nasals Causa la mort per asfixia

Contaminació de l’aigua: Els abocaments de diferents tipus fan que l’aigua perdi qualitat i es faci insalubre. • Contaminants orgànics. Aigües fecals, pesticides, greixos, etc. provoquen la proliferació de microorganismes i són tòxics. • Contaminants Inorgànics. Nitrats, fosfats, àcids, sals i metalls pesants, afavoreixen l’eutrofització de l’aigua i en molts casos són bioacumulables, resultant tòxics. • Biològics. Microorganismes de diferents tipus que causaran infeccions de vegades mortals. Factors ambientals Agressions ambientals químiques:

Contaminació dels aliments. Restes de plaguicides, metalls pesants, antibiòtics i hormones a la carn, additius alimentaris, etc. Els seus efectes es veuen en ocasions a llarg termini. Factors ambientals Agressions ambientals químiques:

Add a comment

Related presentations

Related pages

Viure més, viure millor (T5 CMC) by Agustí Torres Royo on ...

Make your likes visible on Facebook? Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline. You can change this under Settings ...
Read more

Llegir és viure molt més i molt millor | Catorze.cat

Llegir és viure molt més i molt millor 14 reflexions de l'escriptor Emili Teixidor sobre els llibres i la lectura L'arbre del demà
Read more

5. Viure més, viure millor! | Ciències per al Món ...

A continuació teniu dos fragments de la novel·la: “El Hombre Terminal” de Michael Crichton. Un exemple del que pot arribar a passar en qualsevol tema ...
Read more

VIURE MÉS, VIURE MILLOR by Marta Amengual Beltran on Prezi

Do you really want to delete this prezi? Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Delete Cancel
Read more

Viure més i millor? Siguem físicament actius!

Viure més i millor? Siguem físicament actius! Motius per dur un estil de vida saludable
Read more

Menjar menys per viure més i millor | ets el que menges

Menjar menys per viure més i millor El secret de viure tants anys és menjar la meitat, mastegar el doble, caminar el triple i riure el quàdruple!
Read more

EXERCICIS DE CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

Ciències per al món contemporani. Exercicis 1r de batxillerat Tema 5. Viure més, viure millor 8. En què consisteix la cirurgia endoscòpica?
Read more

El raconet de les ciències » Unitat 5. Viure més, viure millor

“La salut és l’estat complet de benestar físic, mental i social, i no únicament l’absència de malaltia” Definició de la OMS (1948) Preguntes ...
Read more