Virtuele Omgevingen

50 %
50 %
Information about Virtuele Omgevingen
Education

Published on November 5, 2008

Author: Wvanbruggen

Source: slideshare.net

Description

Overview ontwikkelingen virtuele omgevingen, activiteiten Kennisnet en virtuele omgevingen voor de PO doelgroep.

http://virtueleomgevingen.nl/kennisnetpilot/muvepo

Virtuele Omgevingen Wietse van Bruggen zaterdag 6 juni 2009

Virtuele omgevingen zijn niet nieuw

Virtuele omgevingen zijn niet nieuw

Geschiedenis en Ontwikkeling 1978 MUD’s, Multi User Dungeons Universiteit van Essex Kenmerken Actie van speler direct zichtbaar Gezamenlijke beleving

1978 MUD’s, Multi User Dungeons

Universiteit van Essex

Kenmerken

Actie van speler direct zichtbaar

Gezamenlijke beleving

Geschiedenis en Ontwikkeling MOO, Mud Object Oriented Kenmerken Creëren van content (kamers) Sociale interactie (chat)

MOO, Mud Object Oriented

Kenmerken

Creëren van content (kamers)

Sociale interactie (chat)

Geschiedenis en Ontwikkeling 1986, LucasFilm Habitat op de Commodore64 Kenmerken Avatar (representatie v/d speler) Interactie met omgeving Consumeren Economie Activiteiten / Quest Referendum

1986, LucasFilm

Habitat op de Commodore64

Kenmerken

Avatar (representatie v/d speler)

Interactie met omgeving

Consumeren

Economie

Activiteiten / Quest

Referendum

Geschiedenis en ontwikkeling Grafische ontwikkeling Internet wordt toegankelijker Midden jaren ‘90 World Chat Space Station WoldsAway The Palace Travelers There AlphaWorlds - Active Worlds (1995)

Grafische ontwikkeling

Internet wordt toegankelijker

Midden jaren ‘90

World Chat Space Station

WoldsAway

The Palace

Travelers

There

AlphaWorlds - Active Worlds (1995)

Virtuele omgevingen in opkomst door: Second Life / Teen Grid (2003) Browser-based virtuele omgevingen

Second Life / Teen Grid (2003)

Browser-based virtuele omgevingen

Definitie virtuele omgeving “ A Virtual World is a connected community that has game-like immersion and a social media functionality without game-like goals. At it’s heart is a sense of presence with others at the same time and ‘place’.” (Greenberg 2007) Vertaling Immersion: onderdompeling Social media: Web 2.0 technologie waarbij gebruikers producent zijn van content meningen, inzichten, belevingen, media, etc. (Wikipedia, youtube) Sense of presence: Gevoel van samen zijn Time and place: een gedeelde ervaring van tijd en ruimte

“ A Virtual World is a connected community that has game-like immersion and a social media functionality without game-like goals. At it’s heart is a sense of presence with others at the same time and ‘place’.”

(Greenberg 2007)

Vertaling

Immersion: onderdompeling

Social media: Web 2.0 technologie waarbij gebruikers producent zijn van content

meningen, inzichten, belevingen, media, etc. (Wikipedia, youtube)

Sense of presence: Gevoel van samen zijn

Time and place: een gedeelde ervaring van tijd en ruimte

Virtuele omgevingen: Zijn multimediaal Combineren van verschillende media Consumeren (kennisoverdracht) / Produceren (kennisconstructie) Simulatie (biologische processen / economie / handelingssimulaties) Simulatie van werkelijkheid en onmogelijkheid

Zijn multimediaal

Combineren van verschillende media

Consumeren (kennisoverdracht) / Produceren (kennisconstructie)

Simulatie (biologische processen / economie / handelingssimulaties)

Simulatie van werkelijkheid en onmogelijkheid

Virtuele omgevingen: Zijn plaats- en tijdonafhankelijk Afstandsleren Leercontent altijd benaderbaar Internationalisering

Zijn plaats- en tijdonafhankelijk

Afstandsleren

Leercontent altijd benaderbaar

Internationalisering

Virtuele omgevingen: Maken synchrone- en asynchrone interactie mogelijk Gelijktijdig samenwerken (synchroon) Los van elkaar samenwerken (asynchroon) Samenwerkingsverbanden buiten de grens van de school

Maken synchrone- en asynchrone interactie mogelijk

Gelijktijdig samenwerken (synchroon)

Los van elkaar samenwerken (asynchroon)

Samenwerkingsverbanden buiten de grens van de school

Virtuele omgevingen: Zijn een experimenteerruimte voor identiteit Aannemen van verschillende rollen Onderdompelen in een andere identiteit Inleven en handelen naar andere identiteit

Zijn een experimenteerruimte voor identiteit

Aannemen van verschillende rollen

Onderdompelen in een andere identiteit

Inleven en handelen naar andere identiteit

Virtuele omgevingen: Zijn flexibel Omgeving is in te richten naar behoefte leerdoel Kunnen faciliteren van verschillende leerstijlen Hergebruiken van bestaande (leer)objecten Te gebruiken voor verschillende onderwijssituaties

Zijn flexibel

Omgeving is in te richten naar behoefte leerdoel

Kunnen faciliteren van verschillende leerstijlen

Hergebruiken van bestaande (leer)objecten

Te gebruiken voor verschillende onderwijssituaties

Activiteiten Kennisnet Best Practice (2007) Didactische meerwaarde (2008)

Best Practice (2007)

Didactische meerwaarde (2008)

Doelstellingen en opzet 2007 Experimenterend karakter Lege omgeving Docenten en leerlingen zelf invulling geven van omgeving Ondersteuning Introductie Experimentomschrijving Training en ontwikkelcapaciteit

Experimenterend karakter

Lege omgeving

Docenten en leerlingen zelf invulling geven van omgeving

Ondersteuning

Introductie

Experimentomschrijving

Training en ontwikkelcapaciteit

Kunstklas/Scienceklas wereld De Ideale School Portfolio Ostrea Hotel Virtueel Taaldorp Techniek op de CSV Miss Hair on Avatar verkiezing Expose your Talent Deventer in 2025 De Burgh in Brugge

Resultaat best practice organisatorisch technisch Praktisch didactisch evaluatie Veel potentie Vaardig met de omgeving Leerlingen beheersen tool beter Tijd

best practice

organisatorisch

technisch

Praktisch

didactisch

evaluatie

Veel potentie

Vaardig met de omgeving

Leerlingen beheersen tool beter

Tijd

Bevindingen Technisch Overleg met systeembeheer Stem omgeving af op project Balans detail en werkbaarheid Goede werking van belang voor motivatie Organisatorisch Kleine groep Projectruimte / bijeenkomst. Fysieke bijeenkomsten zijn vaak toch belangrijk Gebruik ELO

Technisch

Overleg met systeembeheer

Stem omgeving af op project

Balans detail en werkbaarheid

Goede werking van belang voor motivatie

Organisatorisch

Kleine groep

Projectruimte / bijeenkomst. Fysieke bijeenkomsten zijn vaak toch belangrijk

Gebruik ELO

Bevindingen Praktisch Plattegrond v/d wereld Hou het simpel en eenvoudig Zorg voor experimenteer gedeelte Training is essentieel Gebruik ervaring van leerlingen Didactisch Koppel het project aan concrete lesstof Geef leerlingen subdoelen Positieve afhankelijkheid Leermoment zit in het proces Balans kaders en creativiteit

Praktisch

Plattegrond v/d wereld

Hou het simpel en eenvoudig

Zorg voor experimenteer gedeelte

Training is essentieel

Gebruik ervaring van leerlingen

Didactisch

Koppel het project aan concrete lesstof

Geef leerlingen subdoelen

Positieve afhankelijkheid

Leermoment zit in het proces

Balans kaders en creativiteit

Algemene bevindingen Nabouwen van school Leeftijd Moeilijk om een goed experiment te formuleren Hoog ambitieniveau Opzet van pilot -> 2008

Nabouwen van school

Leeftijd

Moeilijk om een goed experiment te formuleren

Hoog ambitieniveau

Opzet van pilot

-> 2008

Doelstellingen Kennisnet 2008 Breder spectrum Benaderen vanuit kernkwaliteiten didactische meerwaarde onderzoeken inzetbaarheid en efficiëntie bepalen “ Waarom en wanneer kan een docent virtuele omgevingen gebruiken in zijn onderwijs”

Breder spectrum

Benaderen vanuit kernkwaliteiten

didactische meerwaarde onderzoeken

inzetbaarheid en efficiëntie bepalen

“ Waarom en wanneer kan een docent virtuele omgevingen gebruiken in zijn onderwijs”

Fase 1: Didactisch raamwerk & Casusbeschrijvingen Kenmerken - herkenbaar voor manier van lesgeven - Onderscheidende leersituaties - leersituaties moeten passen in het didactisch raamwerk Pilots 2007

Fase 2: Leersituaties verfilmen (simulatie) Waarom verfilmen?

Fase 3: Onderzoek Aanpak LIO, VO, MBO Bepalen type docent Verfilmde Leersituaties Beoordelen Aandacht Diepgang Effectiviteit Resultaat Beoordeelde leersituaties Gepercipieerde meerwaarde

Aanpak

LIO, VO, MBO

Bepalen type docent

Verfilmde Leersituaties

Beoordelen

Aandacht

Diepgang

Effectiviteit

Resultaat

Beoordeelde leersituaties

Gepercipieerde meerwaarde

Fase 4: Publicaties & Kennisontsluiting www.virtueleomgevingen.nl

 

Filmpjes

Waar zit de PO doelgroep? Niet in Second Life / Active Worlds Kzero, januari 2008

Niet in Second Life / Active Worlds

Kzero, januari 2008

Waar zit de PO doelgroep?

Virtuele omgevingen (7-12) Dubit, oktober 2008

Virtuele omgevingen (7-12) Sociale interactie tussen de deelnemers, Aannemen van een virtuele identiteit, Vormgeven van de avatar, Inrichten en vormgeven van een eigen kamer, Verdienen van virtueel geld (samen) spelen van games Veel branded-environments Vaak niet gratis Subscription Micro-transacties

Sociale interactie tussen de deelnemers,

Aannemen van een virtuele identiteit,

Vormgeven van de avatar,

Inrichten en vormgeven van een eigen kamer,

Verdienen van virtueel geld

(samen) spelen van games

Veel branded-environments

Vaak niet gratis

Subscription

Micro-transacties

Verschil met 3d virtuele omgevingen: Laagdrempelig Meer structuur Minder vrijheid voor eigen creatie Producent speelt grotere rol Gameaspect heeft een groter aandeel Thin-client (browser) ipv. Thick-client

Laagdrempelig

Meer structuur

Minder vrijheid voor eigen creatie

Producent speelt grotere rol

Gameaspect heeft een groter aandeel

Thin-client (browser) ipv. Thick-client

Club Penguin

Whyville

Whyville Educatie in het achterhoofd Verkrijgen van chat-licentie Verkrijgen van geld door het spelen van educatieve games Verkennen van de wereld Creeren van eigen items, verkopen van spullen Veel meisjes (68%) Virtuele ziektes

Educatie in het achterhoofd

Verkrijgen van chat-licentie

Verkrijgen van geld door het spelen van educatieve games

Verkennen van de wereld

Creeren van eigen items, verkopen van spullen

Veel meisjes (68%)

Virtuele ziektes

Whyville

Adventure Rock

Adventure Rock Verkennen van een 3d wereld Geen directe interactie met elkaar Content creeren door middel van ‘creative studios’ Muziek maken Tekeningen maken Filmpjes maken Creaties van spelers worden op TV, website en virtuele omgeving onder de aandacht gebracht Integration between game,website and broadcasting CBBC promoot TV programma’s

Verkennen van een 3d wereld

Geen directe interactie met elkaar

Content creeren door middel van ‘creative studios’

Muziek maken

Tekeningen maken

Filmpjes maken

Creaties van spelers worden op TV, website en virtuele omgeving onder de aandacht gebracht

Integration between game,website and broadcasting

CBBC promoot TV programma’s

Adventure Rock Kinderen verzinnen zelf het verhaal Verhaal bevat mysterieuze elementen Kinderen vormen de wereld

Kinderen verzinnen zelf het verhaal

Verhaal bevat mysterieuze elementen

Kinderen vormen de wereld

Nog een paar andere werelden: Neopets / Webkinz RuneScape Nicktropolis Habbo Hotel 2009: Lego Universe

Neopets / Webkinz

RuneScape

Nicktropolis

Habbo Hotel

2009: Lego Universe

Wie gebruiken virtuele omgevingen?

Wie gebruiken virtuele omgevingen?

Wie gebruiken virtuele omgevingen?

Waardevol voor het onderwijs? Motiverend Actief Een ICT-middel dat zowel jongens als meisjes aanspreekt Faciliteren verschillende manieren van spelen en voorkeuren -> leerstijlen Sluit aan op belevingswereld Los van onderwijskundige waarde: Lage systeemeisen, weinig tot geen onderhoud Nog heel weinig concrete voorbeelden

Motiverend

Actief

Een ICT-middel dat zowel jongens als meisjes aanspreekt

Faciliteren verschillende manieren van spelen en voorkeuren -> leerstijlen

Sluit aan op belevingswereld

Los van onderwijskundige waarde:

Lage systeemeisen, weinig tot geen onderhoud

Nog heel weinig concrete voorbeelden

Waardevol voor het onderwijs? Makers van Adventure Rock: Producent worden die controle heeft over elementen in de wereld ‘ mental maps’: begrijpen van een nieuwe wereld met zijn eigen systemen (transport, geld) Oefenplaats voor het krijgen van verantwoordelijkheden, zorg hebben voor dingen Leren van sociale vaardigheden Spelen met identiteit Computer vaardigheden

Makers van Adventure Rock:

Producent worden die controle heeft over elementen in de wereld

‘ mental maps’: begrijpen van een nieuwe wereld met zijn eigen systemen (transport, geld)

Oefenplaats voor het krijgen van verantwoordelijkheden, zorg hebben voor dingen

Leren van sociale vaardigheden

Spelen met identiteit

Computer vaardigheden

Waardevol voor het onderwijs? Schrijven over ervaringen, schrijven voor de community Leesvaardigheden en leesstrategieën Doel en effect van tekst op anderen/publiek Schrijfvaardigheden en schrijfstrategieën Schrijven door gebruik te maken van verschillende tekstvormen voor verschillend publiek Schrijven voor bekend en onbekend publiek Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden Visueel Gebarend Auditief

Schrijven over ervaringen, schrijven voor de community

Leesvaardigheden en leesstrategieën

Doel en effect van tekst op anderen/publiek

Schrijfvaardigheden en schrijfstrategieën

Schrijven door gebruik te maken van verschillende tekstvormen voor verschillend publiek

Schrijven voor bekend en onbekend publiek

Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden

Visueel

Gebarend

Auditief

Waardevol voor het onderwijs? Inbedden van educatieve games Motivatie om te spelen Wisselwerking met virtuele omgeving Voorbeelden

Inbedden van educatieve games

Motivatie om te spelen

Wisselwerking met virtuele omgeving

Voorbeelden

Waardevol voor het onderwijs? Bedrijfssimulaties Opstarten van winkels Bijhouden van balans Leren omgaan met geld Gebruik sociale omgeving Ziekte-epidemieën Authentiek probleem Community leert spelenderwijs over invloed, verspreiding en tegenwerking van een ziekte Stimuleert onderzoek, formuleren van hypotheses Invloed van eetpatroon op uiterlijk

Bedrijfssimulaties

Opstarten van winkels

Bijhouden van balans

Leren omgaan met geld

Gebruik sociale omgeving

Ziekte-epidemieën

Authentiek probleem

Community leert spelenderwijs over invloed, verspreiding en tegenwerking van een ziekte

Stimuleert onderzoek, formuleren van hypotheses

Invloed van eetpatroon op uiterlijk

Mediawijsheid Stimulans voor kinderen om actief met media aan de slag te gaan

Stimulans voor kinderen om actief met media aan de slag te gaan

Mediawijsheid chat-licentie veilig gebruik te maken van omgeving Gebruik als discussiemiddel om thema’s als identiteit/uiterlijk aan te gaan

chat-licentie

veilig gebruik te maken van omgeving

Gebruik als discussiemiddel om thema’s als identiteit/uiterlijk aan te gaan

Gelijk inzetbaar in het onderwijs? Veelal Engelstalig Branded-environments Sterke nadruk op consumptie en het uitgeven van geld Uiterlijke representatie Al op jonge leeftijd geconfronteerd met Vaak niet gratis, of alleen met beperkte mogelijkheden

Veelal Engelstalig

Branded-environments

Sterke nadruk op consumptie en het uitgeven van geld

Uiterlijke representatie

Al op jonge leeftijd geconfronteerd met

Vaak niet gratis, of alleen met beperkte mogelijkheden

Wat vindt u? www.virtueleomgevingen.nl?

Wat vindt u?

www.virtueleomgevingen.nl?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Virtuele Omgevingen - researchgate.net

Virtuele Omgevingen on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

Virtuele omgevingen on Vimeo

This is "Virtuele omgevingen" by boerengoeroe on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
Read more

Virtuele omgevingen in een gemedialiseerde cultuur

Virtuele omgevingen in een gemedialiseerde cultuur on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

F-Secure beschermt in cloud en virtuele omgevingen - YouTube

Dat IT zich steeds meer virtueel of in de cloud afspeelt, brengt allerlei bedreigingen met zich mee. Een goede bescherming daartegen lijkt vaak ...
Read more

Virtuele omgevingen in een gemedialiseerde cultuur

Title Virtuele omgevingen in een gemedialiseerde cultuur Journal De Nieuwste Tijd Volume 5 Publication Year 2000 Pages 33-40 ISSN 1387246X Document type ...
Read more

Stageopdracht::Karakteranimatie in virtuele omgevingen

Title: Stageopdracht::Karakteranimatie in virtuele omgevingen Author: Rob van Son Last modified by: masoud Created Date: 2/3/2010 8:54:00 AM Company
Read more

Snelle Backups&Restores in Virtuele omgevingen met ...

Snelle Backups&Restores in Virtuele omgevingen met Symantec Backup Exec Techforumnl. Subscribe Subscribed Unsubscribe 0 0. Loading... Loading...
Read more

CiteSeerX — van Scenario’s voor Virtuele Omgevingen ...

van Scenario’s voor Virtuele Omgevingen Proefschrift ingediend met het oog op het behalen van de graad van Licentiaat in de Toegepaste Informatica
Read more

Free Virtual Machines from IE8 to MS Edge - Microsoft Edge ...

Download free virtual machines to test Microsoft Edge and IE8 to IE11
Read more

CRIME Lab - NSCR

CRIME Lab. Coördinator: dr. Jean-Louis van Gelder. New technologies such as social media, smartphones, GPS, the internet, sensors, and virtual ...
Read more