Vindbaarheid & conversie in de eck forum mbo - v02

100 %
0 %
Information about Vindbaarheid & conversie in de eck forum mbo - v02
Education

Published on May 20, 2010

Author: henkatplet

Source: slideshare.net

Description

Presentatie voor het Forum MBO van de GEU, Meppel, 20 mei 2010

De stappen van het aankoopprocesde Educatieve Contentketen als distributiekanaal Henk Nijstad Sr. Productmanager Kennisnet Mei 2010

Voorstellen Henk Nijstad Sr. Productmanager EduRep en Onderwijsstandaarden Kennisnet H.nijstad@kennisnet.nl http://twitter.com/edurep01 2

Kennisnet nodigt u uit: Doe mee, bouw mee!! De waardeketen voor digitaal leermaterial, incl. rijk distributiekanaal (ECK) Scholen (de leerling) krijgen de beste value-for money Iedereen die waarde toevoegt kan meedoen Profiteren van de grote voordelen van ICT

Strategie achter de Educatieve Contentketen 5 forces-model Michael Porter Valuechain

Inhoud van de presentatie: De stappen van het aankoopproces Rol van EduRep en zoekportals Factoren voor vindbaarheid & conversie Belang van metadata & vocabulaires Sneak preview Meten in de ECK Wat meet je waar in de ECK Wat meet Edurep (en wat niet)

De Educatieve Contentketen lijkt op een ‘gewoon’ distributiekanaal Met alles erop en eraan

Klassieke klantcyclus AIDA

De stappen in de keten: een nieuwe klant Meten in de keten! Geautoriseerde gebruiker

EduRep: centrale harvester van metadata 9

50+ EduRepbronnen: AnnoContentCornerDavindiDigilessenVODigischoolfencFreudenthalInstituutGroenKennisnetKlasCementklikbaseLeermiddelen_EducatheekLesbankNLNationaalArchiefNaturalisOntwikkelcentrumSmaaklessenOVCRepLabSamendelen_TLL_rwSamendelen_TLL_woSamenmakenSLOsmaaklessenTeleblikLessenbankTeleblikwatereducatieWellantTSS_European_RepositoryTSS_Mobile_RepositoryMuseumkennis_VolkenkundeMuseumkennis_OudhedenKennisLinkOntwikkelcentrumDigitopWiskunde_Open_LeermiddelenbankSchooltvwebmaker_webquestDigibordOpSchoolOpmaatCodenameFutureacadinStudioVOWikiwijs_RepositoryWikiwijs_ArrangerenETVLesideeBiodeskDanaeDidacDigimasterDigitopEigenwijzerKrantIndeKlasMath4AllPodiumTumultWebKwestieTelebliklessenbank10

Anno

ContentCorner

Davindi

DigilessenVO

Digischool

fenc

FreudenthalInstituut

GroenKennisnet

KlasCement

klikbase

Leermiddelen_Educatheek

LesbankNL

NationaalArchief

Naturalis

OntwikkelcentrumSmaaklessen

OVC

RepLab

Samendelen_TLL_rw

Samendelen_TLL_wo

Samenmaken

SLO

smaaklessen

TeleblikLessenbank

Teleblik

watereducatie

Wellant

TSS_European_Repository

TSS_Mobile_Repository

Museumkennis_Volkenkunde

Museumkennis_Oudheden

KennisLink

OntwikkelcentrumDigitop

Wiskunde_Open_Leermiddelenbank

Schooltv

webmaker_webquest

DigibordOpSchool

Opmaat

CodenameFuture

acadin

StudioVO

Wikiwijs_Repository

Wikiwijs_Arrangeren

ETV

Lesidee

Biodesk

Danae

Didac

Digimaster

Digitop

Eigenwijzer

KrantIndeKlas

Math4All

Podium

Tumult

WebKwestie

Telebliklessenbank

Nu al ruim 40 zoekportals via EduRep EduRep OVC GEU Wikiwijs

Zoekportals, voor u van belang Wie is uw doelgroep Behoefte, gebruiks- & bestelgedrag, wie beslist, wie beinvloedt Op welke portals komt de doelgroep Wat doen ze daar? Bestellen, of alleen orienteren ? Traffic ? Event-based marketing ? Of: uw eigen zoekportal? Wat biedt de zoekportal: Zoeken, of veel meer ?Manieren van zoeken:TrefwoordenFilterenBrowsenTop-tien lijstjes?Sociale metadata ? Product-Vergelijkingen ?Upsell / X-sell: ‘we adviseren u …’

Zoeken, of veel meer ?

Manieren van zoeken:

Trefwoorden

Filteren

Browsen

Top-tien lijstjes?

Sociale metadata ? Product-Vergelijkingen ?

Upsell / X-sell: ‘we adviseren u …’

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vindbaarheid & conversie in de eck forum mbo - v02 - Education

Vindbaarheid & conversie in de ECK presentatie over de stappen naat het bestellen (gebruiken) van leermateriaal in de Educatieve Contentketen.
Read more

Vindbaarheid & conversie in de ECK - Education

Vindbaarheid & conversie in de eck forum mbo - v02 Presentatie voor het Forum MBO van de GEU, Meppel, 20 mei 2010
Read more

Timorex gold tomate v0.2 | Documents & Tips - Sharing is ...

Transcript Header: Timorex gold tomate v0.2 Transcript Body: 1. ¡Aplique, corte y exporte! 2. QUE ES ? TIMOREX GOLD es un fungicida biorracional ...
Read more