Vilniaus miesto šilumos ūkio pertvarkos projektas

100 %
0 %
Information about Vilniaus miesto šilumos ūkio pertvarkos projektas
Business & Mgmt

Published on February 28, 2014

Author: VilniausSavivaldybe

Source: slideshare.net

Click to edit Master title style Vilniaus miesto šilumos ūkio pertvarka Dėl energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Vilniaus mieste panaudojant VE-3 infrastruktūrą

ClickPrielaidos projektuistyle to edit Master title • VMS Taryba priėmė sprendimą 2013 m. rugsėjį sudaryti darbo grupę dėl TEC-3 modernizavimo • LR Vyriausybėje, dalyvaujant Premjerui, rugsėjį pasirašytas ketinimų protokolas su „Lietuvos Energija“ • VMS Taryba sudarė darbo grupę 2014 m. sausį dėl energetikos projektų įgyvendinimo • Užsakovas - Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus šilumos tinklai • Konsultantai – „KPMG Lietuva“, „Glimstedt“ ir „Ekotermija“ • Darbo grupėje dirbo Lietuvos energetikos ir „Lietuvos energijos“ atstovai

Click to edit Master title style Projekto pagrindiniai tikslai • maksimaliai sumažinti šilumos kainą vartotojams Vilniaus mieste (nauda vartotojams); • padidinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir sumažinti dujų importą; – panaudojant ES paramą, užtikrinti ekonominį projekto gyvybingumą; – įgyvendinti patikimą, praktikoje patikrintą technologinį sprendimą (inovatyvumas ir patikimumas); – atitikti valstybinės politikos gaires; – užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų vykdymą;

Šilumos kaina Vilniuje sumažėtų style Click to edit Master title 22 proc. Šilumos kaina Vilniuje būtų 18.4 ct/kwh ir viena mažiausių visoje Lietuvoje Šiandieninė šilumos kaina (be PVM) Vilniaus mieste, jei TE-3 modernizavimas būtų įvykęs 2013 m. 25.0 23.6 11% Šilumos kaina be PVM, ct/kWh 21.05 20.0 5.7 6.95 11% 20,9 18,4 6.3 15.0 10.0 22% 6,8 17.9 14.11 14,6 200 120/200 180/360 Šilumos kaina Vilniaus mieste įgyvendinus Projektą Šilumos kaina Vilniaus mieste įgyvendinus Projektą Šilumos kaina Vilniaus mieste įgyvendinus Projektą 5.0 11.6 0.0 Šilumos kaina Vilniaus mieste (esama situacija) Pastovios sąnaudos Kintamos sąnaudos

Projektoto edit Master title style Click įgyvendinimo alternatyvų analizė Įvertintos 6 projekto įgyvendinimo alternatyvos: Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-2030 m. Alternatyva: Galia Alternatyvos aprašymas Nr. 1 “240/400” Elektrinė: 240 MW Šiluminė: 400 MW Rekonstruojami garo katilai ir įrengiama biokuro deginimui reikalinga infrastruktūra. Nr. 2 “180/360” Elektrinė: 180 MW Šiluminė: 360 MW Statomas naujas garo katilas ir panaudojama esama elektros generavimo infrastruktūra, įrengiamas biokuro ūkis. Nr. 3 “120/200” Elektrinė: 120 MW Šiluminė: 200 MW Rekonstruojamas garo katilas ir įrengiama biokuro deginimui reikalinga infrastruktūra. Nr. 4 “70/150” Elektrinė: 70 MW Šiluminė: 150 MW Statoma nauja biokuro kogeneracinė jėgainė. Nr. 5 “70/150+a” Elektrinė: 70 MW Šiluminė: 150 MW Statoma nauja biokuro kogeneracinė jėgainė, įrenginiai pritaikyti deginti rūšiuotas komunalines atliekas. Nr. 6 “200” Šiluminė: 200 MW Statoma nauja biokurą deginanti šildymo katilinė. Pastaba: alternatyva skaičiuojama be investicinės paramos. Pastaba: Skaičiavimai atlikti priimant prielaidą, kad rekonstruojami du blokai.

Alternatyvų Master title style Click to edit atrinkimo kriterijai Projekto įgyvendinimo alternatyvos įvertintos pagal jų: • • • • įtaką šilumos kainai Vilniaus mieste (naudą vartotojams); su įgyvendinimu susijusias rizikas; esamos infrastruktūros panaudojimo lygį; ekonominį gyvybingumą. Remiantis šiais kriterijais, nustatyta, kad tikslingiausia statyti naują 540 MW galios biomase kūrenamą garo katilą, kurio šiluminė galia siektų 360 MW, o elektros gamybos – 180 MW. Šilumos panaudojant esamą didelio efektyvumo elektrinė 180MWe kogeneracijos infrastruktūrą.

2014 m. nuo gegužės iki spalio Vilnius visiškai nenaudos dujų Click to edit Master title style Pasirinktos alternatyvos įvertinimas Naujo garo katilo statyba ne tik sudarys galimybes labiausiai sumažinti šilumos kainą, bet ir leis maksimaliai panaudoti esamą elektros gamybos ir tiekimo technologinę grandinę (turbina, generatorius ir kt.), kas leis gaminti elektrą konkurencinga kaina. Sustiprinamas šalies energetinis saugumas- TEC-3 efektyviai pagamintų apie 6% Lietuvai reikiamo elektros energijos kiekio - galimas potencialas (kondensaciniu režimu) iki 15%; Projekto dėka Vilnius gali pasiekti daugiau kaip 70 proc. atsinaujinančių energijos išteklių centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kuro balanse rodiklį. Taip pat, bus: • sustiprinamas Lietuvos Respublikos energetinis saugumas; • sukuriamos naujos darbo vietos kuro tiekimo grandinėje; • sumažinama priklausomybė nuo įvežtinio kuro. Biokuro (miško kirtimo atliekos, drožlės, šiaudai) metinis poreikis 1,17 mln. tonų per metus. • teigiama metinė įtaka eksporto / importo balansui – apie 160 mln. Lt; • papildoma projekto nauda (įvertinant vietinio kuro deginimo naudą, mažesnes Vilniaus miesto gyventojų išlaidas už šildymą ir kt.) siekia 150 mln. litų kasmet.

ClickNumatomiMaster title style to edit tolimesni darbai • Teisinio projekto įgyvendinimo būdo parinkimas; • Projekto finansavimo galimybių užtikrinimas; • ES paramos gavimas. • Projekto vertė – 720 mln. litų.

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Vilniaus miesto savivaldybė - vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės taryba ... skelbti tarptautinį šilumos ūkio ... vykdyti benamių kačių sterilizacijos projektas ...
Read more

Vilniaus miesto savivaldybė - Parengtas Administracijos ...

projektas. vilniaus miesto savivaldybĖs ... Įsakymas. dĖl pavedimo organizuoti vilniaus miesto Šilumos Ūkio specialiojo plano rengimo proces ...
Read more

Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus kalba konferencijoje ...

... šilumos ūkio pertvarkos, ... Situacija Vilniaus miesto šilumos ūkyje dar sudėtingesnė. ... Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ūkio ...
Read more

Pranešimas apie pradedamą rengti plėtros planą - Šilumos ...

Vilniaus projektas; ... Informuojame, kad nuspręsta rengti Vilniaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje papildomai įrengiamų biokuro ir ...
Read more

Pasiulymas Vyriausybei - siluma - HubSlide

Vilniaus miesto savivaldybės vakar Vyriausybėje pristatyta informacija dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio pertvarkos.
Read more

Nacionalinės šilumos ūkio plėtros - lsta.lt

Nacionalinės šilumos ūkio ... rengimo taisyklių pakeitimo projektas, ... įgyvendinti: Vilniaus rajono ir miesto teritorijose ...
Read more

Žemės Ūkio, Maisto Ūkio Ir Kaimo Plėtros Įstatymas - Documents

Vilniaus miesto šilumos ūkio pertvarkos projektas Maisto ... RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS 1999 m. liepos 8 d. Nr. VIII-1316 Vilnius ...
Read more

Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio pertvarkos projektai ...

Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio pertvarkos projektai pripažinti svarbiais valstybės ... Kauno projektas; Kontaktai; Naujienos; Partnerių atrankos ...
Read more