Viko 2015-2 Fiyat Listesi

60 %
40 %
Information about Viko 2015-2 Fiyat Listesi

Published on September 7, 2015

Author: berhelektrik

Source: slideshare.net

1. ViâKO by Panasonic Fiyat Listesi 201 5-2

2. r " l ıı v ll Fi x il? ı; lv; , ` T” I; s* “İ e U* z ı îî` VIIKilim:ıııaıııiısııııliiıamıııeıeiııınııtlıııııgı İN. _ °' iz» ` __ I 15 t,, l .VI . ` ış-k cı ,'32 M, Q E' (ş a. ilk: oîlmıoîlııııaiiiğı iıarjvıaıııîtaxgııııuwpım ;rııııııatx kitanıav/:ıııtaioûlaıı ıılknııkt' C l gaıııızııxgıdllıl, `ıı=ııııcııı VÂIKO «Mlııiilabiî Il:: *iaıııışıııl `Iliııı Ifımıılaıoîlaeiizıııoîhıiî gııoıııtx Kçıııııııaı Malltğîlııaénıinş› Mlıliilataîî, :sını :ıpıîıniiı aalva-nııoîlqı ıilllaımıım atııııı oîlllaıeıuım îoı=ılll İonr yßluay:: kahır/ını 'ııııııiia-:ıoîllıı lîpıeııyoıınıl 'I ııı tııaıv-.ı ltalîıılıılıı ıımıı :ııugcıııaığîl ıîlveıııııaııı 51015.. :İûlllîßûüûllllll Mlııiihlcıt 1t=~:oııiîoıııııiıaıwiiııımı*kısmını *l * , e» . -' 7:_ s .y ;,J_L._ ç# , ı, Ü? _ H vıtcrıhı “Sl 'r-.ıtçıg-ııtaııı Çl 'llkıııoıoııııiiı

3. indeks llİKO Anahtarlar ve Prizler lılaı-Tfılhııı leıııııe Hîlüıllîrlıl-!Jlhlll Hillılıılîrlııılllll-H lhıuıtataıı !l-_ıınııtl :ılıı ıHıı-lllIı-uılltrııııll 'lav ama ll' 11!. :Hılııllue ıltaıııIl 'lar :mum IN& l'lll|İİl4[=-İ,İî`i{=i_'hl.1. ı'ı lı I [Mali: 'ıîllhlîı :lisan-kumu !ımlhwıhıv ıîhtııneı llıııılhıuı Alçak Gerilim Şalt ürünleri Iltıııınllll( ülêlılıihlhlıı letışıtı ıllııııı ltııuıııııwııılîltelam ıllııillllaıı :ilk: »Ka ıırtvrlltııııııhılli: ;yılanlar Hıll.: »î-»ıırßîlllııııııhıllir :yıllar llllsişirllhllılhlllı silk!. ne ırsîlltııııllllılti: şyıltaıültıilltem llııııllllılti: ŞßIİİHHIHl' llııııllllılli: ;yıllar lllßîî-lşîllîllılhlül ıııııııınıııı ;yıne ı~ilLa1Jıam «xaatıııı-ıaıvıan ılgılı `I]ı,ı_|I:rlllı1H (tanı-liler ııe ıllsvıasıııııuhıııı lrlllışıılîılılblllîîîı-Ilaı-H ılnıllllııılhllttüıılav rlttşıltııııtııttîlutl ıllsaıaııhıuhıııı 'Iauıımı imalat' ıltııtııı-ltıııııııını ;yılıeııtam ııe lllßii-kfllhlilldliıll ~İli-Llîlıil Hîilllillli-lııll sıninvıztißilaılît ..iıauıııélşııılııgı-ül ıııızırıeıııııaıraımmıetaııtıısıaııaııgıqgaııram Rluşlilzıııııınéfaıîııroraı' ıir 'Izıııgllilli*uyzıımuıaıdtıýluuııalteımıı-dlaefßjlßllâ;yqıpıııızıûıamîvııııusýşifl/till: #aliıınllzııııaıélşıüw/îıı ııım (dlîyllßitwîîustîßaııuıqxat/Iıf/h Fluslllsıııııızeşıißlßdfzüılßıétaêîllé/Ib

4. ı:ı`"i İlmi İI= Kodunun Karşılığı: 0=Beyaz, 2=Krem Kodunun Karşılığı: =Beyaz, :Krem Kodunun Karşılığı: :Beyaz 1=Krem Kodunun Karşılığı: 2=Beyaz, 3=Krem Kodunun Karşılığı: 59:80& 60=12dB, Kodunun Karşılığı: 22=7dB, 24=12dB =EE<N>< 4; ll tlıtaıtılkıı 5161: Allı lıınliını v1: i' 51241311 !Hagen îâıuıı! ` ” * Farklı Energy Saver fiyatları ve projelere Özel Energy Saver çeşitlerimiz için lütfen arayınız. ** Meridian serisi, (mekanizma + düğme / kapak) ve (çerçeve) şeklinde 2 parça olarak satılmaktadır. 90967X01 Anahtar 12 120 7,35 90967X19 Işıklı Anahtar 12 120 11,15 90967X44 Dual Anahtar 2 120 14,10 90967X83 impulse Komütatör 12 120 14,10 90967X88 DND/MUR Komütatörü 12 120 14,10 90967X02 Komütatör 12 120 0,95 90967X50 lşıklı Komütatör 12 120 12,20 90967X68 Uçlü Anahtar 2 120 10,25 90967X03 Light Anahtarı 2 120 7,70 90967X14 Işıklı Light Anahtarı 12 120 11,15 90967X18 Ipli Acil Uyarı Butonu 12 120 11,70 90967X04 Veavien 12 120 0,05 90967X63 Işıklı Veavien 2 120 11 ,95 90967X17 Komütatör Veavien 2 120 11 ,35 90967X31 Permütatör (Ara Veavien) 12 120 11,35 90967X39 Iki Kutuplu Anahtar 12 120 14,10 90967X16 .Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 120 14,90 90967X72 Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 120 27,00 90967X05 Kapı Otomatiği Anahtarı 2 120 7,70 90967X06 2il Anahtarı 12 120 7,10 90967X27 Işıklı Etiketli 2il Anahtarı 12 120 12,50 90967X77 Kablo Çıkış Kapağı 12 120 0,00 90967220 Boşluk Kapağı 12 120 0,30 90979090 IP 44 Anahtar Conta Seti 0 100 3,15 90979091 IP 44 Komütatör Conta Seti 10 100 #IL 90967X07 Priz 12 120 7,70 90967X08 Topraklı Priz 12 120 9,15 90967X12 Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz 2 120 12,80 90967X42 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 12 120 11,70 90967X43 Çocuk Korumalı Priz 12 120 10,95 90967X45 ocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 12 120 12,40 90967X70 ocuk Korumalı Kapaklı Ups Topraklı Priz 12 120 13,50 90967213 ocuk Korumalı Etiketli Kapaklı Topraklı Priz 2 120 14,45 90967X55 kili Priz 0 60 0,45 90967X56 Ikili Topraklı Priz_ 10 60 0,05 90967X46 ocuk Korumalı lkili Priz 10 60 11,45 90967X58 ocuk Korumalı lkili Topraklı Priz 10 60 12,40 90967X57 ocuk Korumalı Ikili Ups Topraklı Priz 10 60 12,00 90979092 IP 44 Kapaklı Priz Conta Seti 0 100 2,& v- du Sat Prizleri 90967XAA Tv Prizi Geçişli (8-12dB) 12 120 13,50 90967X10 Tv Prizi Sonlu 12 120 13,50 90967X49 Tv Prizi Dirençsiz 12 120 13,50 90967XBB Tv-Radyo Prizi Geçişli (7-12dB) 2 120 48,80 90967X21 Tv-Radyo Prizi Sonlu 12 120 40,80 90967X41 Uydu Prizi Sonlu (Sat-Tv-Rd) 12 120 57,40 90967X52 lJydu Prizi Geçişli (Sat-Tv-Rd) (ıaue) 12 120 57,40 90967X53 Ikili Uydu Prizi (Sat-Sat-Tv) 12 120 05,55 90967X85 Uydu Prizi Sonlu (Tv-Sat) 2 120 43,70 eoeezxse-sz Uydu Prizi Geçişli (Tv-Sat) (8-11dB) 12 120 43,70 90967X09 Uydu Prizi F Konnektörlü Sonlu 12 120 17,10 90967X38 Uydu Prizi F Konnektörlü GEÇIŞE(E)_ 12 120 ß,L . . , ı -. , . 90967X13 N me Telefon Prizi (RJ11) 12 120 9,95 90967X33 Ikili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) 12 120 15,45 90967X32 Tekli Data Prizi (RJ45 Cat5E) 12 120 25,70 90967X34 Ikili Data Prizi (2 X RJ45 Cat5E) 12 120 40,10 90967X78 _Tekli Data Prizi (RJ45 Cat6) 12 120 25,70 90967X79 Ikili Data Prizi (2 X RJ45 Cat6) 12 120 40,10 90967X62 Data Prizi Jacksız 12 120 9,95 90967X35 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat5E - RJ11) 12 120 20,15 90967X81 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat6 › RJ11) 12 120 29,15 mazur( 90967X20 Rotatif Dimmer RL 600W 10 100 33,70 90967X69 Rotatif Dimmer RL 1000W 8 80 50,80 90967241 Pro Dimmer RL 60 - 400W/VA Veavien 10 100 40,10 90967242 Pro Dimmer RC 40 - 400WNA Veavien 10 100 53.60 90967243 Pro Dimmer RLC 30 - 350W/VA 10 100 75,25 90967X84 1-10V Dimmer 10 100 90,05 @r 90967229 Pro Dimmer RL 6 - 100W (Led Dimmer) 10 10_0 96,85 == *ını ' 90967230 Analog Termostat 6 60 121 ,30 90967232 Programlanabilir Dijital Termostat 6 60 150,00 90967233 Programlanabilir Dijital .Jaluzi Anahtarı 6 60 130,75 90967234 Hareket Dedektö - Nötrsüz -180°- 5m 6 60 150,30 90967235 Hareket Dede - Nötrsüz -180°- 8n1 6 60 161,90 90967236 Hareket Dedektörü - Nötrlü -180°- 8m 6 60 144,50 a: 90967X51 Standart Energy Saver-Gecikmeli (Röle Hariç) 12 120 41 ,25 * 90551151 Standart Energy Saver Anahtarlık (Logolu) 25 500 23,55 'k 90551251 Standart Energy Saver Röle (220V - 30A) 10 100 30,90 90967X37 Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi 12 120 12,50 90967X54 Müzik Yayın Anahtarı 8 80 44,35 90967X28 Acil Anonslu Tralolu Müzik Yayın Anahtarı 6 60 53,40 90967X82 Kanal Seçme Anahtarı 8 30 77,05 90967206 r 2`I BuZZer) i& 120 Ä,ğ mrâ' :j d-v› v . 909790Y1 _ Çerç 24 240 0,65 909790Y2 l__kılı Yatay Çerçeve 10 200 5.35 909790Y3 Uçlü Yatay Çerçeve 10 120 6,75 909790Y4 Dörtlü Yatay Çerçeve 10 120 0,20 909790Y5 Beşli Yatay Çerçeve 10 80 10,45 909790V6 Altılı Yatay Çerçeve 10 60 12,20 90979002 I__kİIi Dikey Çerçeve 10 200 5,35 90979003 U " ikey Çerçeve 10 120 0,75 90979004 Dört Dikey Çerçeve 10 120 0,20 90979005 Beşli Dikey Çerçeve 10 80 10,45 909790D6 Altılı Dikey Çerçeve 10 60 12,20 909790Y7 Ikili Sıva Al_tı Priz Çerçeve 10 100 2,10 909790Y8 Tekli Sıva__Ustü Kasa 12 120 4,35 909790Y9 Ikili Sıva Ustü Kasa 16 - 0,50

5. ::u-:Nx '7 I "iki j / ı, ,. l _ ı , _ıı -|- N j _ î "ı by Panasonic &III; êiımı Mil Aıınıiııtıı vr. "Ik 3151111311 _ın-alnı tüm ı , 5 r . ü 90967X01 Anahtar 12 120 7,35 90967X19 Işıklı Anahtar 12 120 11 ,15 90967X44 Dual Anahtar 12 120 14,10 90967X83 lmpulse Komüta " 12 120 14,10 90967X88 DND/MUR Komüta rü 12 120 14,10 90967X02 Komütatör 12 120 8,95 90967X50 I_şıkIı Komütatör 12 120 12,20 90967X60 Uçlü Anahtar 12 120 10,25 90967X03 Light Anahtarı 12 120 7,70 90967X14 Işıklı Light Anahtarı 12 120 11,15 90967X18 lpli Acil Uyarı Butonu 12 120 11,70 90967X04 Veavien 12 120 0,05 90967X63 Işıklı Veavien 12 120 11,95 90967X17 Komütatör Veavien 12 120 11,35 90967X31 Permütatör (Ara Veavien) 12 120 11,35 90967X39 Iki Kutuplu Anahtar 12 120 14,10 90967X16 Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 120 14,90 90967X72 Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 120 21,00 90967X05 Kapı Otomatiği Anahtarı 12 120 7,70 90967X06 2i| Anahtarı 12 120 7,70 90967X27 Işıklı Etiketli Zil Anahtarı 12 120 12,50 90967X77 Kablo Çıkış Kapağı 12 120 0,00 90967220 Boşluk Kapağı 12 120 0,30 90960297 IP 44 Anahtar Conta Seti 10 100 3,15 _9Ü95Ü2& | JD_ ß _%35 l 90967X07 Priz 12 120 7,70 90967X08 Topraklı Priz 12 120 9,15 90967X12 ocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz 12 120 12,00 90967X42 ocuk Korumalı Topraklı Priz 12 120 11 ,70 90967X43 ocuk Korumalı Priz 12 120 10,95 90967X45 Çocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 12 120 12,40 90967X70 Çocuk Korumalı Kapaklı Ups Topraklı Priz 12 120 13,50 90907213 Çocuk Korumalı Etiketli Kapaklı Topraklı Priz 12 120 14,45 90967X55 lkili Priz 10 60 0,45 90967X56 Ikili Topraklı Priz 10 60 9,05 90967X46 Çocuk Korumalı Ikili Priz 10 60 11,45 90967X58 Çocuk Korumalı Ikili Topraklı Priz 10 60 12,40 90967X57 Çocuk Korumalı Ikili Ups Topraklı Priz 10 60 12,00 r.. :r 90950299 IP 44 Kapaklı Priz Conta Seti ı 100 2,& l 90967XAA Tv Prizi Geçişli (01200) 12 20 13.50 90967X10 Tv Prizi Sonlu 12 20 13,50 90967X49 Tv Prizi Dirençsiz 12 120 13,50 90967XBB Tv-Radyo Prizi Geçişli (7-12dB) 12 120 40,00 90967X21 Tv-Radyo Prizi Sonlu 12 120 40,00 " " 90967X41 Uydu Prizi sonlu (Sat-Tv-Rd) 12 120 57.40 e› 90967X52 Uydu Prizi Geçişli (Sat-Tv-Rd) (13dB) 12 20 51,40 90967X53 Ikili Uydu Prizi (Sat-Sat-TV) 12 120 05,55 90967X85 Uydu Prizi Sonlu (Tv›Sat) 12 120 43,70 90967X86-87 Uydu Prizi Geçişli (Tv›Sat) (8-11dB) 12 120 43,70 90967X09 Uydu Prizi F Konnektürlü Sonlu 12 120 11,10 ` d Prizi F Konnektörlü Geçişli (10dB) 12 20 11,10 N meris Telefon Prizi (RJ11) 12 120 9,95 90967X33 Ikili ümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) 12 120 15,45 90967X32 Tekli Data Prizi (RJ45 Cat5E) 12 120 25.70 90967X34 Ikili Data Prizi (2 X RJ45 CatSE) 12 120 40,10 90967X78 Tekli Data Prizi (RJ45 Cat6) 12 20 25,70 90967X79 Ikili Data Prizi (2 X RJ45 Cat6) 12 120 40,10 90967X62 Data Prizi Jacksız 12 120 9,95 90967X35 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Çat5E - RJ11) 12 120 29.15 l 90967X81 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat6 - RJ11) 12 120 29.15 ı _ 90967X20 Rotatif Dimmer RL 600W 10 00 33,70 90967X69 Rotatif Dimmer RL 1000W 8 80 50,00 *W 90967241 Pro Dimmer RL 60 - 400WNA Veavien 10 100 40.10 90967242 Pro Dimmer RG 40 - 400WNA Veavien 10 100 53.00 90967243 Pro Dimmer RLC 30 - 350WNA 10 100 75,25 90967X84 1-1 OV Dimmer 10 00 90,05 im? 9096229 Pro Dimmer RL 6 - 100W (Led Dimmer) 10 100_ 90,1; l 90967230 Analog Termostat 6 60 121,30 90967232 Programlanabilir Dijital Termostat 6 60 150,00 90967233 Programlanabili ijital Jaluzi Anahtarı 6 60 138,75 U 90967234 Hareket Dede " - Nötrsüz -180°- 5m 6 60 150,30 90967235 Hareket Dedektoru - Nötrsüz -180°- Bm 6 60 161,90 ç 90967236 Hareket Dedektörü - Nötrlü -1S0°- 8m 6 60 144,50 * 90967X51 Standart Energy Saver-Gecikmeli (Röle Hariç) 12 120 41 ,25 vr 90551151 Standart Energy Saver Anahtarlık (Logolu) 25 500 23,55 n * 90551251 Standart Energy Saver Röle (220V - 30A) 10 100 38,90 90967X37 Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi 12 120 12,50 90967X54 Müzik Yayın Anahtarı 8 80 44.35 90967X2S Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı 6 60 53.40 90967X82 Kanal Seçme Anahtarı E 80 77,05 l 90967206 Z Buzzer ß 120 ßßğ . ., _, âêâêâêiı lfi"lyç°'çiç”° ?â %33 2'i? - : : __ i i atay erçeve . K°d”"”" Ka'Ş'I'ğ'j 0 Beyaz' 2 Kwm 90es02v2 Uçlü Yatay Çerçeve 10 120 0,75 Kodunun Karşılığı, :Beyaz :Krem 909602Y3 Dörtlü Yatay Çerçeve 10 120 0,20 Kodunun Karşılığı: =Beyaz, 1=Krem 909s02v4 Beşli Yatay Çerçeve 10 00 10,45 Kodunun Karşılığı: 2=Beyaz, 3=Krem 90960275 Altılı Yatay ÇGFÇEVB 10 60 12.20 Kodunun Karşılığı: 59:8dB, 50:12”, 90960201 I_kıIı__Dıl_<ey Çerçeve 10 200 5.35 . _ 90960202 Uçlu Dıkey Çerçeve 10 120 0.75 Kodıııııııı Karşıııoı. 22=7dB. 24=12dB 90900203 Dürtlü Dikey Çerçeve 10 120 8.20 90960204 Beşli Dikey Çerçeve 10 80 10,45 90960205 Altılı Dikey Çerçeve 10 60 12,20 909602V6 Ikili Sıva Al_tı Priz Çerçeve 10 100 2.70 909690V3 Tekli Sıva__Ustü Kasa 12 120 4.35 909690Y4 Ikili Sıva Ustü Kasa 16 _ 0.50 * Farklı Energy Saver fiyatları ve projelere özel Energy Saver çeşitlerimiz için lütfen arayınız. " Karre serisi, (mekanizma + düğme/ kapak) ve (çerçeve) şeklinde 2 parça olarak satılmaktadır.

6. :sır m' opak ona x Kodunun Karşılığı: 1=Beyaz (Vidalı Bağlantı), 2=Krem (Vidalı Bağlantı), 6=Beyaz (Çabuk Bağlantılı), 7=Krem (Çabuk Bağlantılı) Y Kodunun Karşılığı: 1=Beyaz, 2=Krem, AA Kodunun Karşılığı: 59=8dB,60=12dB, 66 Kodunun Karşılığı: 22=7dB, 24=12dB Ğııııııım: »Ğıpnır &ama *llı Aıııııiıeı vr. "ım &anıtlar !ııavnı :qı-.ıııı 9056x001 Anahtar 2 20 6,90 9056x019 şıklı Anahtar 2 120 10,45 9055x044 Dual Anahtar 12 120 13,20 9056x083 mpulse Komütatör 2 20 13,20 9056x088 JND/MUR Komütatörü 12 120 13,20 9056x002 Komütatör 12 120 6,55 9056x050 _şıklı Komütatör 2 120 11,60 9056x068 Jçlü Anahtar 12 120 9,65 9056x003 _ight Anahtarı 2 20 1,20 9056x014 şıklı Light Anahtarı 2 120 10,45 9056x016 pli Acil Uyarı Butonu 12 120 11,15 9056x004 Veavien 2 20 6,40 9056x063 şıklı Veavien 12 120 11,35 9056x017 Komütatör Veavien 2 20 16,15 9056x031 ?ermütatör (Ara Veavien) 2 120 10,15 9056x039 ki Kutuplu Anahtar 12 120 13,20 9056x016 Jaluzi Ku manda Anahtarı 2 20 14,20 9056x072 ek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 120 25,65 9056x005 Kapı Otomatiği Ana 'ıtarı 2 120 1,20 9056x006 Zil Anahtarı 2 120 7,20 9056x027 şıklı Etiketli Zil Anaıtarı 12 120 11,60 9056x077 _Kablo Çı_kış Kapağı 3 LÜ 6.30 9056x007 ”riz 12 120 7,25 9056x008 opraklı Priz 12 20 6,55 9056x012 Çocuk Korumalı Ka Jaklı Topraklı Priz 12 120 12,20 9056x042 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 2 20 11 ,10 9056x043 Çocuk Korumalı Priz 2 120 10,35 9056x045 Çocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 12 120 11 ,10 9056x055 _kili Priz 10 60 9,15 9056x056 kili Topraklı Priz 10 60 10,00 9056x046 Çocuk Korumalı lki i Priz 10 60 13,00 9056x058 Çocuk Korumalı iki i Topraklı Priz 10 60 13,60 9056x057 Çocuk Korumalı Iki i Ups Topraklı Priz ß 60 13,95 ` ~ _ rizter 9056x v Prizi Geçişli (B-12dB) 2 120 12,90 9055x010 V Prizi Sonlu 12 120 12,90 9056x049 v Prizi Dirençsiz 2 120 12,90 9056x0BB v-Radyo Prizi Geçişli (7-12dB) 12 120 46,90 9056x021 Tv-Radyo Prizi Son u 2 120 46,90 9056x041 Jydu Prizi Sonlu (Sat-Tv-Rd) 2 120 57,25 9055x052 _Jydu Prizi Geçişli (Sat-Tv-Rd) (13115) 12 120 57,25 9056x053 kili Uydu Prizi (Sat-Sat-Tv-Fld) 2 120 65,40 9056x085 Jydu Prizi Sonlu (Tv-Sat) 12 120 43,50 9056x086-87 Jydu Prizi Geçişli (Tv-Sat) (8-11dB) 2 120 43,50 9056x096 Jydu Prizi F konnektörlü Sonlu 2 120 16,65 _ 9056x097 J du Prizi F konnektörlü Geçişli (10dB) 12 120 16,65 9056x011 elefon Prizi 2 120 1,10 9056x013 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 12 120 9,35 9056x033 kili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) 2 120 14,65 9055x032 ekli Data Prizi (RJ45 Cat5E) 12 120 25,60 9056x034 ili Data Prizi (2 x RJ45 Cat5E) 2 120 46,00 9056x332 _Tekli Data Prizi (RJ45 Cat6) 2 120 25,60 9055x334 kili Data Prizi (2 x RJ45 Cat6) 12 120 46,00 9056x132 Data Prizi Jacksız 2 120 9,35 9056x035 Jata-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat5E - RJ11) 12 120 26,90 9056x335 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat6 - RJ11) 2 t& 26,90 9056x020 âotatif Dimmer (600W) RL 10 100 33,60 9056x069 âotatif Dimmer (1000W) RL 8 60 56,10 9056x076 Jokunmatlk Dimmer 0 100 63,60 9055x141 Pro Dimmer FlL (SO-400WNA 10 100 50,40 9056x142 t ”ro Dimmer RC 40›400WNA 0 100 54,95 l . Jr 9056x051 Standart Energy Saver - Gecikmeli (Röle Hariç) 2 120 39,60 * 90551151 Standart Energy Saver Anahtarlık (Logolu) 25 250 23,55 * 90551251 Standart Energy Saver Röle (220V - 30A) 10 500 36,90 9056x037 Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi 2 120 11,60 9056x054 Müzik Yayın Anahtarı 8 80 44,20 9056x091 Aı:iI Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı 6 60 53,25 9056x082 Kanal Seçme Anahtarı 8 80 14,90 _9056x106 __Z_İI Buzzer 1_2_ @ L6,& 9057V002 lkili Dikey Çerçeve 0 200 4,35 9057Y003 Uçlü Dikey Çerçeve 10 120 5,60 9057Y004 Dörtlü Dikey Çerçeve 0 120 7,15 9057Y005 Beşli Dikey Çerçeve 10 80 9,20 9057Y006 Altılı Dikey Çerçeve 10 60 16,95 9057Y102 lkili Yatay Çerçeve 0 200 4,35 9057Y103 Uçlü Yatay Çerçeve 10 120 5,60 9057Y104 Dörtlü Yatay Çerçeve 0 120 1,15 9057Y105 Beşll Yatay Çerçeve 10 80 9,20 9057Y106 Altılı Yatay__Çerçeve 10 60 16,95 9057Y009 Tekli Sıva Ustü Kasa 2 120 3,30 * Farklı Energy Saver fiyatları ve projelere özel Energy Saver çeşitlerimiz için lütfen arayınız.

7. -o ESEN* i” 1:41 pİUS . ,li lj`wıkf Kodunun Karşılığı: 10=Beyaz (Vidalı Bağlantı), 11=Krem (Vidalı Bağlantı), 60=Beyaz (Çabuk Bağlantılı), 70=Krem (Çabuk Bağlantılı) Kodunun Karşılığı: 1=Beyaz, 2=Krem Kodunun Karşılığı: 14=Beyaz,15=Krem Kodunun Karşılığı: 59=BdB, 60=12dB, Kodunun Karşılığı: 22=7dB, Q4=12dB by Panasonic :nııııı-.ıı Pııı: :ım: *Iiı Atınıııııı vr. "ik :anını: :tm ıımııiv. (namı Lnııııli 9054xx01 Anahtar 12 20 6,90 9054xx19 Işıklı Anahtar 12 120 10,45 9054xX44 Dual Anahtar 12 20 13,20 9054xX83 lmpulse Komütatör 12 20 13,20 9054XX88 DND/MUR Komütatörü 12 120 13,20 9054XX02 Komütatör 12 20 8,55 9054xX50 Işıklı Komütatör 12 120 11,60 9054xx68 Uçlü Anahtar 12 120 9,65 9054xX03 Light Anahtarı 12 20 1,20 9054xx14 Işıklı Light Anahtarı 12 120 10,45 9054xx18 lpli Acil Uyarı Butonu 12 20 11,15 9054xx04 Veavien 12 20 8,40 9054xx63 Işıklı Veavien 12 120 11,35 9054xx17 Komütatör Veavien 12 20 10,75 9054xx31 Fermütatör (Ara Veavien) 12 20 10,75 9054xx39 I iKutuplu Anahtar 12 120 13,20 9054xX16 Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 20 14,20 9054xx72 ek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 20 25,65 9054xx05 Kapı Otomatiği Anahtarı 12 120 1,20 9054Xx06 2il Anahtarı 12 20 7,20 9054xx27 Işıklı Etiketli 2il Anahtarı 12 120 11,60 9054Xx77 Kablo ÇıkışKapagı 12 120 6,& h... . 9054xx07 ”riz 12 120 1,25 9054xx0e opraklı Priz 12 120 8,55 9054xx12 Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz 12 20 12,20 9054xX42 Socuk Korumalı Topraklı Priz 12 120 11,10 9054xx43 ocuk Korumalı Priz 12 20 10,35 9054Xx45 Çocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 12 20 11 ,10 9054xX55 l ili Priz 10 60 9,15 9054XX56 Ikili Topraklı Priz 10 60 10,00 9054xx46 Çocuk Korumalı ikili Priz 10 60 13,00 9054xx58 ocuk Korumalı ikili Topraklı Priz 10 60 13,60 9054xx57 ocuk Korumalı Ikili Ups Topraklı Priz 10 60 13,95 İt› zi'ı'r%E=vÇı`kIİI'^I'Vıi:-Iİ 9054XXAA v Prizi Geçişli (8-12dB) 12 120 12,90 9054xX10 Tv Prizi Sonlu 12 20 12,90 9054xx49 v Prizi Dirençsiz 12 120 12,90 9054xXBB v-Radyo Prizi Geçişli (7-12dB) 12 120 46,90 9054xx21 Tv-Radyo Prizi Sonlu 12 20 46,90 9054xX41 Jydu Prizi Sonlu (Sat›Tv-Rd) 12 120 51,25 9054xX52 Uydu Prizi Geçişli (Sat-Tv-Rd) (13:15) 12 120 57,25 9054xx53 Ikili Uydu Prizi (Sat-Sat-Tv-Rd) 12 20 65,40 9054xX85 Uydu Prizi Sonlu (Tv-Sat) 12 120 43,50 9054Xx86-87 Uydu Prizi Geçişli (Tv-Sat) (8-11dB) 12 20 43,50 33313333 33,1, 13 ::-31 u rizi onne tör ü eçişi_ İ _ _,_ 9054xx11 elefon Prizi 12 20 1,10 9054xx13 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 12 120 9,35 9054XX33 Ikili Nümeris Telefon Prizi (2 X RJ11) 12 20 14,65 9054xX32 _ ekli Data Prizi (RJ45 Cat5E) 12 120 25,60 9054XX34 Ikili Data Prizi (2 x RJ45 Cat5E) 12 120 48,00 9054xX92 Tekli Data Prizi (RJ45 Cat6) 12 20 25,60 9054xX94 Ikili Data Prizi (2 x RJ45 Cat6) 12 120 48,00 9054xx36 Data Prizi Jacksız 12 120 9,35 9054xx35 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat5E - RJ11) 12 20 28,90 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat6 - RJ11) 12 120 An& 9054xx20 Rotatif Dimmer (600W) RL 10 00 33,60 9054xx69 Rotatif Dimmer (1000W) RL 8 80 56,10 9054Xx76 Dokunmatik Dimmer 10 00 63,60 90542241 Pro Dimmer RL 60-400WNA 10 00 50,40 90542242 ”ro Dimmeıj_RC_4Q;4Q0_İ_lİ/_İA 10 100 @Ağ İlııîıırrrıimliıfıııî-I * 9054xx51 Standart Energy Saver › Gecikmeli (Röle Hariç) 12 20 39,60 * 90551151 Standart Energy Saver Anahtarlık (Logolu) 25 500 23,55 * 90551251 Standart Energy Saver Röle (220V - 30A) 10 00 38,90 9054xx37 Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi 12 120 11 ,60 9054xX54 Müzik Yayın Anahtarı 8 80 44,20 9054xx91 Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı 6 60 53,25 9054xX82 Kanal Seçme Anahtarı 8 80 14,90 90542206 2il Buzzer ß 20 28,10 9057X 2 ikili Dikey Çerçeve 10 200 4,35 9057x203 Uçlü Dikey Çerçeve 10 20 5,60 9057x204 Dörtlü _Dikey Çerçeve 10 20 1,15 9057x205 Beşlı Dıkey Çerçeve 10 80 9,20 9057x206 Altılı Dikey Çerçeve 10 60 10,95 9057x302 I_.kiIi Yatay Çerçeve 10 20 4,35 9057x303 Uçlü Yatay Çerçeve 10 120 5,60 9057x304 Dörtlü Yatay Çerçeve 10 20 7,15 9057x305 Beşli Yatay Çerçeve 10 80 9,20 9057x306 Altılı Yatay__Çerçeve 10 60 10,95 9057x009 Tekli Sıva Ustü Kasa 12 20 3,& 66481138 .Takı _ Wet _ __ Saten Dore-Kum Beji-Tropik Kahve-Koyu Fuşya-GranıtYeşıIı 240 2400 0,90 Fırtına Mavisi-Bulut Grisi-Su Yeşili-Çelik Grisi-Çelik Grisi / Bulut Grisi Kombine 240 2400 0,90 Granit Yeşili / Su Yeşili Kombine-Fırtına Mavisi / Bulut Grisi Kombine 240 2400 0,90 Tropik Kahve / Saten Dore Kombine 240 2400 0,90 ' Farklı Energy Saver fiyatları ve projelere Özel Energy Saver çeşitlerimiz için lütfen arayınız.

8. gi" Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 9055x001 Anahtar 1 2 I 9055x019 lşıklı Anahtar 2 120 10,45 9055x044 Dual Anahtar 12 120 13,20 9055x083 lmpulse Komütatör 12 120 13,20 9055x088 DND/MUR Komütatörü 2 120 13,20 9055x002 Komütatör 12 120 8,55 9055x050 lşıklı Komütatör 12 120 11,80 9055x003 Light Anahtarı 2 120 7,20 9055x014 lşıklı Light Anahtarı 12 120 10,45 9055x018 lpli Acil Uyarı Butonu 2 120 11,15 9055x004 Veavien 12 120 8,40 9055x063 lşıklı Veavien 12 120 11,35 9055x017 Komütatör Veavien 2 120 10,75 9055x031 Permütatör (Ara Veavien) 12 120 10,75 ı 9055x039 lki Kutuplu Anahtar 12 120 13,20 î 9055x016 Jaluzi Kumanda Anahtarı 2 120 14,20 i 9055x072 Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 12 120 25,85 I 9055x005 Kapı Otomatiği Anahtarı 2 120 7,20 ı 9055x006 Zil Anahtarı 12 120 7,20 9055x027 lşıklı Etiketli Zil Anahtarı 12 120 11,80 9055x077 Kablo ıkı Ka a`ı 2 120 8,30 J 9055x007 Priz 2 120 7,25 9055x008 Topraklı Priz 12 120 8,55 9055x012 Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz 12 120 12,20 9055x042 Çocuk Korumalı Topraklı Priz 2 120 11 ,10 9055x043 Çocuk Korumalı Priz 12 120 10,35 l 9055x045 ?ocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 2 120 11 ,10 › 9055x055 _kili Priz 10 60 8,15 9055x056 lkili Topraklı Priz_ 10 60 10,00 O O ı, 9055x046 Çocuk Korumalı Ikili Priz 0 60 13,00 ` 9055x058 Çocuk Korumalı lkili Topraklı Priz 10 60 13,80 «L 9055x057 ocuk Korumalı Ikili U sTo raklı Priz 10 60 13 85 J 9055x0AA Tv Prizi Geçişli (8-12dB) 12 120 12,80 9055x010 Tv Prizi Sonlu 2 120 12,80 9055x049 Tv Prizi Dirençsiz 12 120 12,80 9055x0BB Tv-Radyo Prizi Geçişli (7-12dB) 12 120 48,80 9055x021 Tv-Radyo Prizi Sonlu 2 120 48,80 9055x041 Uydu Prizi Sonlu (Sat-Tv-Fld) 12 120 51,25 ı 9055x052 _Uydu Prizi Geçişli (Sat-Tv-Rd) (13dB) 12 120 57,25 l 9055x053 IkİIİ Uydu Prizi (Sat-Sat-Tv-Rd) 2 120 65,40 ` 9055x085 Uydu Prizi Sonlu (Tv-Sat) 12 120 43,50 O 9055x08e-s7 Uydu Prizi Geçişli (Tv-Sat) (8-11dB) 2 120 43,50 l 9055x096 Uydu Prizi F konnektörlü Sonlu 12 120 18,85 9055x097 U du Prizi F konnektörlü Ge i Ii 10dB 12 120 18,85 Telefon Numeııs-Data Pıızlerı , 9055x011 Telefon Prizi 12 120 7,10 9055x013 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 2 120 8,35 9055x033 lkili Nümeris Telefon Prizi (2 x RJ11) 12 120 14,85 9055x032 _Tekli Data Prizi (RJ45 Cat5E) 12 120 25,80 ı - 9055x034 IkİIİ Data Prizi (2 X RJ45 Cat5E) 2 120 48,00 l' 9055x332 Tekli Data Prizi (RJ45 Cat6) 12 120 25,80 * 9055x334 lkili Data Prizi (2 x RJ45 Cat6) 12 120 48,00 ` 9055x132 Data Prizi Jacksız 2 120 8,35 . 9055x035 Data-Nümeris Telefon Prizi (RJ45 Cat5E - RJ11) 12 120 28,80 9055x335 Data-Nümeris Telefon Prizi RJ45 Cat6 - RJ11 2 120 28,80 îJ 9055x020 Rotatif Dimmer (600W) RL 10 100 33,80 9055x069 Rotatif Dimmer (1000W) FtL 8 80 58,70 9055x141 Pro Dimmer RL (SÜ-400WNA 10 100 50,40 9055x142 Pro Dimmer RC 40-400W/VA 0 100 54 85 Af 'çok * 9055x051 Standart Energy Saver - Gecikmeli (Röle Hariç) 12 120 38,80 l l * 90551151 Standart Energy Saver Anahtarlık (Logolu) 25 500 23,55 * 90551251 Standart Energy Saver Röle (220V - 30A) 10 100 38,80 l 9055x037 Müzik Yayın (Hoparlör) Prizi 2 120 11,80 ( 9055x054 Müzik Yayın Anahtarı 8 80 44,20 ı 9055x091 Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı 6 60 53,25 9055x082 Kanal Se me Anahtarı 8 80 74,80 er evıeler (Koıdonsıız ve Sıva Uslu Kasa L. ß 9050Y922 lkili Çerçeve 10 200 4,35 1 9050Y923 Uçlü Çerçeve 0 120 5,80 9050Y924 Dörtlü Çerçeve 10 120 1,15 Kodunun Karşılığı: 1=Beyaz (Vidalı Bağlantı), Eâışııııgğrrğğy: 13 3=Krem (Vidalı Baglantı), 6=Beyaz (Çabuk Baglantılı), 9050y930 Tek" sıva Üstü Kasa 12 120 330 8=Krem (Çabuk Bağlantılı) Kordonlar (Takım - 2 Adet› Kodunun Karşılığı: 1=Beyaz, 3=Krem MaVi_pembe_K,em_Gn_BeyaZ 3,10 Kodıııııııı Karşılığı: 594GB» 5°=12dBı Somon-Buz Mavisi-Nil Yeşili-Kum 0,10 Kodunun Karşılığı: 22=7dBı 24=12dB Altın Yaldızlı-Maun-Gümüş-Ceviz-GüI-Saten›Su Yeşili 0,90 Krom Kaplamalı 3,25 ' Farklı Energy Saver fiyatları ve projelere özel Energy Saver çeşitlerimiz için lütfen arayınız.

9. VîKO by Panasonic a› E Vera Sıva stü An rve Priz Serileri (Beyaz - Krem) R f_ N r n A ı KUİUdakI Kolideki Li t Fi t' .jış e ° u d Adet Adet s e ya Anahtarlar 90681 x01 Anahtar 12 120 6,60 90681x19 lşıklı Anahtar 12 20 9,85 90681 x02 Komütatör 12 120 7,35 J 90681 x50 lşıklı Komütatör 12 120 9,15 90681 X68 Uçlü Anahtar 12 120 8,65 90681 x03 Light Anahtarı 12 20 6,60 90681 x14 Işıklı Light Anahtarı 12 120 9,85 90681 x04 Veavien 12 120 7,20 90681 x63 lşıklı Veavien 12 20 9,75 90681 x17 Komütatör Veavien 12 20 9,25 90681 x27 lilkll Etiketli 2i| Anahtarı 12 120 10İ55 90681 x07 Priz 12 20 6,50 90681 x08 Topraklı Priz 12 120 7,95 90681 x45 çocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 12 120 10,45 90681 x55 lkili Priz 12 20 8,55 90681 x56 lkili Topraklı Priz 12 20 8,80 90681XAA Tv Prizi Geçişli (8-12dB) 12 120 10,55 90681x10 Tv Prizi Sonlu 12 20 10,55 90681 x49 Tv Prizi Diren siz 12 120 10,55 90681 X13 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 12 120 8,55 90681 x32 Tekli Data Prizi RJ45 Cat5E 12 20 27,40 Dıkeı Kombine Urunle 90681Y86 Dikey lkili Kombine Anahtar + Priz 12 120 15,35 -r 90681 Y89 Dikey Ikili Kombine Komütatör + Priz 12 20 16,15 'ı r 90681 Y90 Dikey lkili Kombine lşıklı Anahtar + Priz 12 20 19,25 ' ß 90681 Y91 Dike Ikili Kombine Veavien + Priz 12 120 16,15 'İ - -9- 9 90681Y86 Yatay Ikili Kombine Anahtar + Priz 12 20 15,35 / 90681 Y89 Yatay lkili Kombine Komütatör + Priz 12 20 16,15 /,› 90681 Y90 Yatay lkili Kombine Işıklı Anahtar + Priz 12 120 19,25 1 90681 Y91 Yatay Ikili Kombine Veavien + Priz 12 120 16,15 Vera Sıva Ustu An htar ve Prız Serılerı (Meşe - Maun) Kutudaki Kolideki ' - Ref. No Adı Adet Adet Liste Fiyatı 90682201 Anahtar 12 120 11,25 90682219 Işıklı Anahtar 12 120 16,65 90682202 Komütatör 12 120 12,50 90682250 lşıklı Komütatör 12 120 16,30 90682268 Uçlü Anahtar 12 120 14,50 90682203 Light Anahtarı 12 120 11,35 90682214 lşıklı Light Anahtarı 12 120 16,65 90682204 Veavien 12 120 12,20 90682263 lşıklı Veavien 12 120 16,30 90682217 Komütatör Veavien 12 120 15,70 90682227 l ıklı Etiketli 2il Anahtarı 12 120 17,95 90682207 Priz 12 120 11,10 90682208 Topraklı Priz 12 120 13,60 90682245 ?ocuk Korumalı Ups Topraklı Priz 12 120 17,80 90682255 _kili Priz 12 120 14,45 90682256 Ikili Topraklı Priz 12 120 14,95 Tv Prizlerı 906822AA Tv Prizi Geçişli (8-12dB) 12 120 17,95 90682210 Tv Prizi Sonlu 12 120 17,95 90682249 Tv Prizi Dirençsiz 12 120 17,95 x KOÜUHU" KBTŞIİİĞIİ Ü=BGYaZV 2=Krem 90682213 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 12 120 14,40 Y Kodunun Karşılığı: 0=Beyaz Dikey,1=Beyaz Yatay, 90682232 Tekli Data Prizi (RJ45 Cat5E) 12 120 46,45 2=Krem Dikey, 3=Krem Yatay, Dike Kombine Urunleı Z Kodunun Karşılığı: 0=Meşe, 2=Maun 90682V86 Dikey lkili Kombine Anahtar + Priz 12 120 26,10 V Kodunun Karşılığı; 0=Meşe Dikey,1=Meşe Yatay 9Ü532V89 Dikey Kombine Komütatör + PTİZ ı 12 120 17,50 2=Maun nikgy, 3=Maun yaıay 90682V90 Dikey lkili Kombine lşıkliAnahtar + Prız 12 120 32,55 M Kodunun Karşııığu 5g=gdßy 50=12d5 08291 b Dıkei Ikılı Kombine Veavien + Prız 12 120 27,60 3 al om illE TUH El' 90682V86 Yatay Ikili Kombine Anahtar + Priz 12 120 26,10 90682V89 Yatay lkili Kombine Komütatör + Priz 12 120 27,60 90682V90 Yatay Ikili Kombine lşıklı Anahtar + Priz 12 120 32,55 90682V91 Yatay Ikili Kombine Veavien + Priz 12 120 27,60

10. . r=_ı :i *i _-,. ı . ı nemli yer serisi İİ& iıııaıiını vıİr-ık ismimi İlanı] 'lu 151! İmge!. îîııırq ` 90591X01 Anahtar 10 100 0,45 90591X02 Komütatör 10 100 10,60 90591X04 Veavien 10 100 10,45 90591X31 Permütatör 10 100 14,20 90591X29 Komütatör Veavien 10 100 15,35 90591x26 lmpulse Komütatör 10 100 15,35 90591X16 Jaluzi Kumanda Anahtarı 10 100 14,40 90591X03 Light 10 100 9,45 90591X20 Işıklı Anahtar 10 100 12,90 90591X64 Işıklı Veavien 10 100 13,00 90591X14 lşıklı Light 10 100 12,90 90591X22 Etiketli lşıklı Anahtar 10 100 14,10 90591X32 Etiketli Anahtar 10 100 10,65 ı 90591x34 Etiketli Veavien 10 100 11,60 ` 90591X66 Etiketli Işıklı Veavien 10 100 15,00 90591X33 Etiketli Komütatör 10 100 11,60 90591X30 Etiketli Komütatör Veavien 10 100 16,55 90591X35 Etiketli Light 10 100 10,65 Ş 90591X17 Etiketli Jaluzi Anahtarı 10 100 15,60 90591X08 Topraklı Priz 10 100 11,30 90591X07 Ups Topraklı Priz 10 100 15,05 90591X09 Etiketli Topraklı Priz 10 100 12,50 90591x06 Etiketli Ups Topraklı Priz 10 100 16,25 90591x41 Kilitli Topraklı Priz 8 80 11,45 ı 90591300 Etiket Kiti 25 250 1,35 r - 1.”. mean i 90591x77 Anahtar + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 22,05 ' ı 90591X80 Veavien + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 23,45 90591X88 Topraklı Priz + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 24,75 90591x96 Komütatör Veavien + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 28,10 4 90591X89 Etike i Topraklı Priz + Etiketli Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 25,05 90591x78 Komütatör + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 23,35 90591X76 lşıklı Anahtar + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 26,30 90591x74 Işıklı Veavien + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 27,60 90591X73 Etike i Anahtar + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 23,25 90591x72 Etiket i Komütatör + Topraklı Priz Kombine Yatay 10 60 24,55 i› ama 90591X81 Anah ar + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 22,05 90591x82 Komütatör + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 23,35 _ ' ' i *__- 90591X83 lşıklıAnahtar+Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 26,30 90591x91 Işıklı Veavien + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 27,60 i 90591X64 Etiket i Anahtar + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 23,25 ` 90591X85 Etiket i Komütatör + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 24,55 ş ßi ı ___--- 90591X86 Topraklı Priz + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 24,75 90591X87 Etiket i Topraklı Priz + Etiketli Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 25,95 90591X94 Komütatör Veavien + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 28,10 90591x98 Veavien + Topraklı Priz Kombine Dikey 10 60 23,45 90591302 Dikey Bağlantı Contası 30 600 2,40 X Kodunun Karşılığı: 0=Gri,1=Beyaz, 6=Füme

11. e) Q X515,? nemli yer serisi Palmiy Ana tar ve Priz Serileri- Nemli Yer (G Ref. No Ur Adı Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı Anahtarlar 90555X01 Anahtar 10 100 8,75 i 90555X19 şıklı Anahtar 10 100 13,00 90555X02 Komütatör 10 100 9,75 90555X03 .ight Anahtarı 10 100 8,75 90555X14 şıklı Light Anahtarı 10 100 13,00 90555X06 Zil Anahtarı 10 100 8,75 90555X27 şıklı Etiketli Zil Anahtarı 10 100 13,90 90555X05 Kapı Otomatiği Anahtarı 10 100 8,75 90555X04 Veavien 10 100 9,45 90555X63 şıklı Veavien 10 100 12,90 90555X17 Komütatör Veavien 10 100 12,20 / 90555X31 Jermütatör (Ara Veavien) 10 100 13,00 Prizler * ' ' ş_ y_ i 90555X08 opraklı Priz 10 100 10,35 ` 90555X15 Jps Topraklı Priz 10 100 13,95 ` Tv Prizlerı 90555XAA Tv Prizi Geçişli (B-12dB) 10 100 14,10 90555X10 V Prizi Sonlu 10 100 14,10 90555X49 v Prizi Dirençsiz 10 100 14,10 90555X13 Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 10 100 11,25 Yatay Kombine Urünler 90555X81 Yatay ki i Kombine Anahtar + Topraklı Priz 10 60 20,20 90555X99 Yatay ki i Kombine lşıklı Anahtar+ Topraklı Priz 10 60 25,35 90555XB2 Yatay ki i Kombine Komütatör + Topraklı Priz 10 60 21,35 90555Xl33 Yatay 'ki i Kombine Light + Topraklı Priz 10 60 20,30 90555X94 Yatay 'ki i Kombine Işıklı Light + Topraklı Priz 10 60 25,35 90555X84 Yatay 'ki i Kombine Veavien + Topraklı Priz 10 60 21,50 90555X93 Yatay 'ki i Kombine Işıklı Veavien + Topraklı Priz 10 60 25,25 90555X87 Yatay 'ki i Kombine Komütatör Veavien + Topraklı Priz 10 60 24,45 90555X88 Yatay ki i Kombine Topraklı Priz + Topraklı Priz 10 60 22,20 Dıkey Kombine Urunler 90555Y81 Dikey ki i Kombine Anahtar + Topraklı Priz 10 60 20,20 90555Y94 Dikey 'ki i Kombine Işıklı Anahtar + Topraklı Priz 10 60 25,35 90555Y82 Dikey 'ki i Kombine Komütatör + Topraklı Priz 10 60 21 ,35 90555Y83 Dikey 'ki i Kombine Light + Topraklı Priz 10 60 20,30 90555Y93 Dikey 'ki i Kombine Işıklı Light + Topraklı Priz 10 60 25,35 90555Y89 Dikey 'ki i Kombine Veavien + Topraklı Priz 10 60 21 ,50 90555Y92 Dikey ki i Kombine lşıklı Veavien + Topraklı Priz 10 60 25,25 90555Y90 Dikey ki i Kombine Komütatör Veavien + Topraklı Priz 10 60 24,45 90555Y91 Dikey ki i Kombine Topraklı Priz + Topraklı Priz 10 60 22,20 90555580 Dikey Bağlantı Contası 25 250 2,05 x Kodunun Karşılığı: 4=Beyaz, 5=Gri, (Kombinelerde Yatay) Y Kodunun Karşılığı: 7=Gri, 9=Beyaz (Kombinelerde Dikey) AA Kodunun Karşılığı: 59=8dB, 60=12dB

12. multi-let i İi k Grup Prizler - M -let- Beyaz ß Adı . o Ref. No Kutudaki Adet Liste Fiyatı A ° 9011 32 00 Multi- et lki i Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 30 0,50 . . 9011 32 01 Multi- et İki i Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 14,35 . 9011 32 02 Multi› et lki i Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 17,50 9011 32 03 Multi- et İki i Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre 12 20,70 . 'i 9011 32 05 Multi- et lki i Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 27,60 İ 90 11 72 00 Multi- et İki i Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 25 17,00 9D 11 72 01 Multi- et lki i Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 23,35 9011 72 02 Multi- et İki i Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 26,50 , 9011 72 03 Multi- et İki i Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre 12 30,75 f . 9D 11 72 05 Multi- et lki i Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 37,10 ı ß 9011 33 00 Multi- et Üçlü Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 30 10,10 ' Ö . 9011 33 01 Multi- et Üç ü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 16,45 ` 9011 33 02 Multi- et Üçlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 19,65 -, . C 9011 33 03 Multi- et Üç ü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 22,60 V 9011 33 05 Multi- et Uçlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 29,15 9011 73 00 Mul i- et Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 25 20,15 9011 73 01 Multi- et Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 27,60 9D 11 73 02 Mul i- et Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 30,75 l 9011 73 03 Mul i- et Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre 12 33,95 Â . 9011 73 05 Multi- et Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 40,30 . I ”Ö 9011 34 00 Mul i- et Dörtlü Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 25 13,60 Ö . 9011 34 01 Multi- et Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 16,55 a ` 9011 34 02 Mul i- et Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 21,75 . Q 9011 34 03 Mul i- et Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre 12 25,45 `ş 8 9011 34 05 Mul i› et Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 32,35 r ı ° . .. .. . . _ 9011 74 00 Mul ı- et Dortlu Prız Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 20 22,30 9011 74 01 Mul i- et Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 1 Metre 12 33,40 v 90 11 74 02 Multi- et Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 36,60 'i' 9D 11 74 03 Mul i- et Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 39,75 9011 74 05 Mul i- et Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 46,15

13. multi-let e) VEKO by Panasonic Grup Prizler - Multi-let - Beyaz . .ı Ref. No Ürün Adı Kutudaki Adet Liste Fiyatı ~ Q _ l ,İ 9011 35 00 Multi- et Beşli Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 20 15,40 ' i! 9011 35 01 Multi- et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 26,50 90 11 35 02 Multi› et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 29,70 9011 35 03 Multi- et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre 12 32,90 90 11 35 05 Multi- et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 40,30 90 11 75 00 Multi- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 30 25,45 9011 75 01 Multi- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 37,10 90 11 75 02 Multi› et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 40,30 90 11 75 03 Multi- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 44,55 90 11 75 05 Multi- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 51,95 90 11 36 00 Multi- et Altılı Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 20 20,70 9011 36 01 Multi- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 28,65 90 11 36 02 Multi- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre 12 32,90 9011 35 03 Multi- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı › 3 Metre 12 37,10 90 11 36 05 Multi- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre 12 45,00 90 11 76 00 Multi› et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 30 27,60 9011 76 01 Multi- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 39,25 90 11 76 02 Multi- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 43,50 9011 76 03 Multi- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 47,70 90 11 76 05 Multi- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 56,20 Multi-let Serisi UPS Prizler - Beyaz 11309011 03 00 Multi-let Üçlü Priz Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 25 14,10 1309011 03 02 Multi-let Üçlü Priz Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor, - 2 Metre 12 25,55 @9011 06 00 Multi-let Altılı Priz Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 30 28,95 0309011 06 02 Multi-let Altılı Priz Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 42,75 90 11 93 00 Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 25 22,30 9011 93 02 Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 33,95 90 11 96 00 Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 30 33,95 9011 96 02 Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 46,55

14. 12 3ıl,ı5'.“-~-ı:ııf tıııışı ”fular 9013 32 00 Mu 9013 32 01 Mu 9013 32 02 Mu 9013 32 03 Mu 9013 32 05 Mu 9013 72 00 Mu 9013 72 01 Mu 9013 72 02 Mu 9013 72 03 Mu 9013 72 05 Mu 9013 33 00 Mu 9013 33 01 Mu 9013 33 02 Mu 9013 33 03 Mu 9013 33 05 Mu 9013 73 00 Mu 9013 73 01 Mu 9013 73 02 Mu 9013 73 03 Mu 9013 73 05 Mu 9013 34 00 Mu 9013 34 01 Mu 9013 34 02 Mu 9013 34 03 Mu 9013 34 05 Mu 9013 74 00 Mu 9013 74 01 Mu 9013 74 02 Mu 9013 74 03 Mu 9013 74 05 Mu lYıııIIil4l:ı“ :îtjnli ti-Ie ti-Iet ti-Ie ti-Ie ti-Iet ti-Ie ti-Iet ti-Ie ti-le tl-let ti-Ie ti-Ie ti-Iet ti-Ie ti-Ie ti-Ie ti-Iet ti-Iet ti-Ie ti-le ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet ti-Iet İkili Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı İkili Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 1 Metre lkili Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre İkili Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı › 3 Metre İkili Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre İkili Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre Ikili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı ~ 3 Metre İkili Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre Jçlü Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı Üçlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 1 Metre Üçlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre Jçlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre Üçlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre Jçlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı Jçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı › 1 Metre Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre Jçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre Jçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı ~ 5 Metre Dörtlü Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre Döı1lü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre Dörtlü Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 2 Metre Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 3 Metre Dörtlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı- 5 Metre .. N _... M _. w ı-l_ıLı__AM _._.._.._.w muammer NNMMUı korunma MMNMUI ıomıxııuo _... ;g ıvıomıvo 8,50 14,35 17,50 20,70 27,60 17,00 23,35 25,50 30,75 37,10 10,10 16,45 19,65 22,80 29,15 20,15 27,50 30,75 33,55 40,30 13,80 18,55 21 ,75 25,45 32,35 22,30 33,40 36,60 39,75 46,15

15. ÃN/C* Ğ j o ll o ` o t] / / &K/ by Panasonic multi-let rup Prizler - Mul' et- S' Ref. No n Adı Ku udaki Adet Liste Fiyatı 9013 35 00 Mu ti- et Beşll Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 20 15,40 9013 35 01 Mu ti- et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 1 Metre 12 26,50 9013 35 02 Mu ti- et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 29,10 9013 35 03 Mu ti- et Beşll Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 32,90 9013 35 05 Mu ti- et Beşli Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 40,30 9013 75 00 Mu i- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 30 25,45 9013 75 01 Mu ti- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 37,10 9013 75 02 Mu i- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 40,30 9013 75 03 Mu i- et Beşli Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı › 3 Metre 12 44,55 9013 75 05 Mu ti- et Beşll Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 51 ,95 9013 36 00 Mu i- et Altılı Priz Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 20 20,10 9013 36 01 Mu ti- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı › 1 Metre 12 28,65 9013 36 02 Mu ti- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 32,90 9013 36 03 Mu i- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 37,10 9013 36 05 Mu i- et Altılı Priz Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 45,60 9013 76 00 Mu i- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli Çocuk Korumalı 30 27,60 9013 76 01 Mu i- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı -1 Metre 12 39,25 9013 76 02 Mu ti- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 2 Metre 12 43,50 9013 76 03 Mu i- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 3 Metre 12 47,70 9013 76 05 Mu i- et Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu Çocuk Korumalı - 5 Metre 12 56,20 Multırlet Serisi UPS Prızleı - Sı/ab @9013 03 00 Multi-let Üçlü Priz Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 25 14,10 @19013 03 02 Multi-let Üçlü Priz Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 25,55 @9013 06 00 Multi-let Altılı Priz Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 30 28,96 @İBO 13 05 02 Multi-let Altılı Priz Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 42,75 9013 93 00 Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 25 22,30 9013 93 02 Multi-let Üçlü Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 33,95 9013 96 00 Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Klemensli UPS Çocuk Korumalı 30 33,95 9013 96 02 Multi-let Altılı Priz Anahtarlı Topraklı Kablolu UPS Çocuk Kor. - 2 Metre 12 45,65

16. ,fan aksesu ve kasalar n; 0x %322/ Aksesu r ve Kasalar Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 90 30 21 00 Uzatıcı Takım 3 Metre 12 20 11,05 90 30 22 00 Uzatıcı Takım 5 Metre 12 20 21,25 90 30 23 00 Topraklı Uzatıcı Takımı 3 Metre 12 20 23,85 90 30 24 00 Topraklı Uzatıcı Takımı 5 Metre 12 20 30,15 Aksesuarlar 90 30 19 00 Ütü Fişi 4_ 50 200 1,20 90 30 20 00 Topraklı Utü Fişi 50 200 8,15 90 30 25 00 Monofaze Dişi Fiş 50 200 4,30 90 3018 00 Topraklı Dişi Fiş 50 200 5,35 90 30 41 00 Topraklı Erkek Fiş 50 300 4,65 90 30 41 10 Topraklı Erkek Fiş Siyah 50 300 4,65 90 30 42 00 Monoblok Topraklı Erkek Fiş 50 300 4,05 90 30 42 40 Monoblok Ups Topraklı Erkek Fiş 50 300 4,90 90 30 54 00 Erkek Fiş Mimoza 50 500 3,25 90 30 54 10 Erkek Fiş Mimoza Siyah 50 500 3,25 90 30 28 00 Telefon Fişi 50 500 3,85 90 30 27 00 Bakalit Ara Puar 50 500 3,10 Sıva Ustu ve Sıva Altı Priz Serılerı 90 30 30 00 Topraklı Çlçlü Beyaz Fiş - Priz Yonca 1 20 11,80 90 30 33 00 Topraklı Uçlü Siyah Fiş- Priz Yonca 1 20 11,80 90 30 40 00 Sıva Altı Topraklı Uçlü Priz Yonca 15 90 14,90 Anahtar Kasaları ıSıva Altıı 90 92 60 01 Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasa 500 1,20 90 92 60 02 Kısa Boru Geçmeli Anahtar Kasa 500 1,10 90 92 60 05 Boru Geçmeli Anahtar Kasa Ara Uzatma Dirseği 200 2,000 0,60 90 92 60 03 Norm Kasa 100 800 1,00 Anahtar Kasaları (Sıva Altı) - Halogeıı Free ıH F l 90 92 63 01 Derin Boru Geçmeli Anahtar Kasa H.F. 500 1,80 90 92 63 02 Kısa Boru Geçmeli Anahtar Kasa H.F. 500 1,60 90 92 63 05 Boru Geçmeli Anahtar Kasa Ara Uzatma Dirseği H.F. 200 2,000 0,90 90 92 63 03 Norm Kasa H.F. 100 800 1,10 Alçıpan Kasalar 90 92 60 06 Alçıpan Kasa Tekli 60 2,95 90 92 60 07 Alçıpan Kasa lkili 36 5,80 90 92 60 08 Alçıpan Kasa Uçlü 24 8,65 90 92 60 09 Alçıpan Kasa Dörtlü 18 11,35 90 92 6010 Alçıpan Kasa Beşll 12 11,05 90 92 60 11 Alçıpan Kasa Altılı 12 20,10 Alçıpan Kasalar- Halogen Free lH.F.) 90 92 61 01 Alçıpan Kasa Tekli H.F. 60 3,35 90 92 61 02 Alçıpan Kasa lkili H.F. 36 6,30 90 92 61 03 Alçıpan Kasa Uçlü H.F. 24 9,15 90 92 61 04 Alçıpan Kasa Dörtlü H.F. 18 11,95 90 92 61 05 Alçıpan Kasa Beşll H.F. 12 16,65 90 92 61 06 Alçıpan Kasa Altılı H.F. 12 20,20 Buat ve Kapaklar 90 93 70 01 Sıva Üstü Nemli Yer Buat 0 90 IP 56 100 4,90 90 93 70 03 Lüks Buat Kapağı (Plastik Ayaklı l 1,000 1,10 14

17. VîKO by Panasonic -° Sigorta Kutuları lP 40 Ref. No Ur Adı Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı Sıva Altı W Otonıat Kutuları 90 91 20 02 2'Iİ Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 45 9,75 90 91 20 04 4'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 30 11,35 90 9 20 06 6'Iı Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 30 20,30 90 91 20 08 8'Ii Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 20 23,35 90 9 2012 12`li Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 10 31,35 90 91 2016 16`Iı Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 10 42,10 90 91 2018 18`li Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 10 52,05 90 9 20 24 24`lü Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 10 59,15 90 91 20 36 36`Iı Sıva Altı Sigorta Kutusu - Klemensli 1 5 16,90 Sıva Ustü W Ütomat Kutuları Halogen Free (H F.) 90 9 21 02 2'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F 1 45 9,15 90 91 21 04 4'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 30 11,35 90 91 21 06 6'Iı Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 30 20,30 90 9 21 08 8'Ii Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 20 23,35 90 91 21 12 12`Ii Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 10 31,35 90 9 21 16 16`lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 10 42,10 90 91 21 18 18`Ii Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 10 52,05 90 91 21 24 24`lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 10 59,15 _ 90 9 21 36 36`lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu H.F. 1 10 16,90 ı l ı l Sıva Altı W Otomat Kutuları Halogen Free (H F ı _ 90 91 24 02 2'li Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 45 12,05 ` ' k - 90 9 24 04 4'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 30 15,95 90 91 24 06 6'Iı Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 30 21,60 90 9 24 08 8'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 20 31,15 90 91 2412 12`Ii Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 10 41,60 90 91 2416 16`Iı Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 10 53,25 90 9 2418 18`Ii Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 10 65,50 90 91 24 24 24`lü Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 10 74,90 90 9 24 36 36`lı Sıva Altı Sigorta Kutusu H.F. 1 10 96,10 Sıva Ustü Mühürlü W Otomat Kutuları Halogen Free ıH F) 90 9 40 00 1'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu - Mühürlü 22 220 2,55 90 91 40 01 1 - 2`Ii Sıva Üstü Sigorta Kutusu - Mühürlü 16 160 3,25 .p 90 91 40 03 3 - 4'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu - Mühürlü 10 100 4,55 r Klenıensler 90 91 00 01 4 Delikli Klemens 100 1,00 90 91 00 02 6 Delikli Klemens 100 2,30 90 91 00 03 9 Delikli Klemens 100 3,15 ğ 90 91 00 04 10 Delikli Klemens 100 3,55 90 91 00 05 12 Delikli Klemens 100 4,05 . . ;La-ki 90 91 10 02 İzoleli e Delikli Klemens 50 4,90 p ılv' " 90 91 10 05 lzoleli 10 Delikli Klemens 50 1,70

18. Y, ta' _5*=._l_ıJ-=._l-1ı1_ı_Ü°- ait VİKO Alçak Gerilim Şalt Grubu Size ve sevdiklerinize üstün koruma sunan VİKO Alçak Gerilim Şalt Grubu, otomatik sigoıtalardan açık tip şalterlere, . kontaktörlerden termik rölelere kadar uzanan ürünleriyle i i sürekli ve sonsuz güvenlik için her zaman yanınızda. 1 _ __ , F" T' F' T v l ı Ö O O . “ __ _F ` m _ ' v E &Y a ı ı ı` ` : ' _o _O v" i' I i i o Q O I ı " ll .ın F1 o o ;. 't' _ 4_ v_ *A ı› M R l h& , ki' Tİ ' v, ı F ' . 'A, o** ;i _... ' ılı ıggtîl" .ı lıgrt ›. g_ f '_ s i ş» 1'i Jîı. I` r ı` o qéqßıiq bı k' - - 4 ş v .ı VİKO is a member of the Panasonic Group viko,com,tr

19. tik sigortalar o ':3' a VİKO b, Panasonic 3 kA B Eğrisi 3 VTB Serisi Anma Akımı (A) Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 1 Kutup 2 3VTB-1B02 12 120 9,65 4 3VTB-1B04 12 120 9,65 6 3VTB-1B06 12 120 8,20 10 3VTB-1B10 12 120 7,10 16 3VTB^1B16 12 120 7,10 20 3VTB-1B20 12 120 7,10 25 3VTB-1B25 12 120 1,10 32 3VTB-1B32 12 120 9,00 40 3VTB-1B40 12 120 10,55 50 3VTB-1B50 12 120 12,25 63 3VTB-1B63 12 120 13,80 2 Kutup 2 3VTB-2B02 6 60 29,05 4 3VTB-2B04 6 60 29,05 6 3VTB-2B06 6 60 24,25 10 3VTB-2B10 6 60 22,55 16 3VTB-2B16 6 60 22,55 20 3VTB-2B20 6 60 22,55 25 3VTB-2B25 6 60 22,55 32 3VTB-2B32 6 60 26,80 40 3VTB-2B40 6 60 31,45 50 3VTB-2B50 6 60 36,45 63 3VTB-2B63 6 60 41,40 3 Kutup 2 3VTB-3B02 4 40 38,80 4 3VTB-3B04 4 40 38,80 6 3VTB-3B06 4 40 32,30 10 3VTB-3B10 4 40 29,85 16 3VTB-3B16 4 40 29,85 20 3VTB-3B20 4 40 29,85 25 3VTB-3B25 4 40 29,85 32 3VTB-3B32 4 40 35,40 40 3VTB-3B40 4 40 41,85 50 3VTB-3B50 4 40 48,35 63 3VTB-3B63 4 40 54,15 4 Kutup 6 3VTB-4B06 3 30 40,20 10 3VTB-4B10 3 30 37,05 16 3VTB-4B16 3 30 37,05 20 3VTB-4B20 3 30 37,05 25 3VTB-4B25 3 30 37,05 32 3VTB-4B32 3 30 44,30 40 3VTB-4B40 3 30 52,40 50 3VTB-4B50 3 30 60,55 63 3VTB-4B63 3 30 68,35 17

20. tik sigortalar 3 kA C Eğrisi 3 VTB Serisi Anma Akımı (A) Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 1 Kutup ' 1 2 3VTB-1C02 12 120 10,35 Ü 4 3VTB-1C04 12 120 10,35 1 5 3VTB-1C06 12 120 5,50 r" 10 3vT5-1c10 12 120 5.25 15 3VTB-1C16 12 120 5,25 ,l 20 3VTB-1C20 12 120 5,25 u 2 25 3VTB-1G25 12 120 5.25 32 3VTB-1C32 12 120 9.70 40 3VTB-1C40 12 120 11.00 50 3v15-1c50 12 120 12.55 53 3VTB-1C63 12 120 13.95 2 Kutup 2 3VTB-2C02 5 50 31.00 1 3 4 3VTB-2C04 5 50 31,00 5 3VTB-2C06 5 50 25.50 1 1 10 3VTB-2C10 5 50 24,55 5 15 3VTB-2C16 5 50 24,55 20 3VTB-2C20 5 50 24,55 25 3VTB-2C25 5 50 24,55 2 4 32 3VTB-2C32 5 50 25,50 40 3VTB-2C40 5 50 33,55 50 3VTB-2C50 5 50 37,55 53 3VTB-2C63 5 50 41.30 3 Kutup 2 3VTB-3C02 4 40 41.35 4 3v15-3c04 4 40 41.35 1 3 5 5 3vTB-3c05 4 40 35.55 10 3VTB-3C10 4 40 32,45 ` ` ` 15 3VTB-3C16 4 40 32,45 _ _ 20 3VTB-3C20 4 40 32,45 25 3VTB-3C25 4 40 32,45 32 3VTB-3C32 4 40 35,40 2 4 3 40 3VTB-3C40 4 40 44.35 50 3VTB-3C50 4 40 50,25 53 3VTB-3C63 4 40 55,10 50 3VTB-3C80 4 40 131,90 100 3VTB-3C100 4 40 135,50 125 3VTB-3C125 4 40 143.00 4 Kutup - - - - 1 3 5 7 5 3VTB-4C06 3 30 44.20 o o O O 10 3VTB-4C10 3 30 40.70 ` ı ı ı ı 15 3VTB-4C16 3 30 40.70 ğ" h_ ı: i_ â 5% â 531 20 3VTB-4C20 3 30 40.70 * " 25 3VTB-4C25 3 30 40.70 32 3VTB-4C32 3 30 45.05 2 4 5 s 40 3VTB-4C40 3 30 55.35 50 3VTB-4C50 3 30 52,10 53 3VTB-4C63 3 30 59.55 VTB Serisi Otomatik Sigorta Aksesuarları Tanım Ref. No Liste Fiyatı Yardımcı Kontak Bloğu 2 - 63A 1N0 +1110 VTBA-AU1/11 14,40 Yardımcı Kontak Bloğu 80 -125A 1N0 +1NC VTBA-AU3/11 14,40 Alarm Kontak Bloğu 1N0 VTBA-W1 30.00 ŞöntAçtırmaBobini 110/415v AC VTBA-SR1 24,00 Düşük Gerilim Bobini 230v AC VTBA-UVR1 35.00 Aşırı Gerilim Bobini 230v AC VTBA-OVR1 35.00 Aşırı - Düşük Gerilim Bobini 230v Ac VTBA-OUVR1 42.00 Mekanik Kilit VTBA-Ml 5,00

21. tik sigortalar 3 5 6 3 5 VİKO by Panasonic 6 kA B Eğrisi 6 VTB Serisi Anma Akımı (A) Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 1 Kutup 2 6VTB-1B02 12 120 10,40 4 6VTB-1B04 12 120 10,40 6 6VTB-1B06 12 120 9,30 10 6VTB-1B10 12 120 0,10 16 6VTB-1B16 12 120 6,70 20 6VTB-1B20 12 120 8,70 25 6VTB-1B25 12 120 8,10 32 6VTB-1B32 12 120 9,80 40 6VTB-1B40 12 120 12,00 50 6VTB-1B50 12 120 13,10 63 6VTB-1B63 12 120 14,20 2 Kutup 2 6VTB-2B02 6 60 31,10 4 6VTB-2B04 6 60 31,10 6 6VTB-2B06 6 60 21,60 10 6VTB-2B10 6 60 26,20 16 6VTB-2B16 6 60 26,20 20 6VTB-2B20 6 60 26,20 25 6VTB-2B25 6 60 26,20 32 6VTB-2B32 6 60 20,40 40 6VTB-2B40 6 60 36,00 50 6VTB-2B50 6 60 39,20 63 6VTB-2B63 6 60 42,50 3 Kutup 2 6VTB-3B02 4 40 41 ,40 4 6VTB-3B04 4 40 41,40 6 6VTB-3B06 4 40 31,10 10 6VTB-3B10 4 40 34,90 16 6VTB-3B16 4 40 34,90 20 6VTB-3B20 4 40 34,90 25 6VTB-3B25 4 40 34,90 32 6VTB-3B32 4 40 39,20 40 6VTB-3B40 4 40 46,00 50 6VTB-3B50 4 40 52,30 63 6VTB-3B63 4 40 56,70 4 Kutup 6 6VTB-4B06 3 30 46,30 10 6VTB-4B10 3 30 43,60 16 6VTB-4B16 3 30 43,60 20 6VTB-4B20 3 30 43,60 25 6VTB-4B25 3 30 43,60 32 6vTB-4B32 3 30 40,10 40 6VTB-4B40 3 30 60,00 50 6VTB-4B50 3 30 65,40 63 6VTB-4B63 3 30 70,90 19

22. tik sigortalar 6 kA C Eğrisi 6 VTB Serisi Anma Akımı (A) Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 1Kutup 2 6VTB-1C02 12 120 11,40 1 4 6VTB-1C04 12 120 11,40 i 6 6VTB-1C06 12 120 10,40 10 6VTB-1C10 12 120 9,00 16 6VTB-1C16 12 120 9,00 20 6VTB-1C20 12 120 9,00 2 25 6VTB-1C25 12 120 9,00 32 6VTB-1C32 12 120 10,90 40 6VTB-1C40 12 120 13,10 50 6VTB-1C50 12 120 14,20 63 6VTB-1C63 12 120 15,30 2Kutup 2 6VTB-2C02 6 60 34,30 4 6VTB-2C04 6 60 34,30 1 3 6 6VTB-2C06 6 60 31,10 i i 10 6VTB-2C10 6 60 29,40 _ 16 6VTB-2C16 6 60 29,40 20 6VTB-2C20 6 60 29,40 25 6VTB-2C25 6 60 29,40 2 4 32 6VTB-2C32 6 60 32,10 40 6VTB-2C40 6 60 39,20 50 6VTB-2C50 6 60 42,50 63 6VTB-2C63 6 60 45,00 3Kutup 2 6VTB-3C02 4 40 45,00 4 6VTB-3C04 4 40 45,00 - - - 1 3 5 6 6VTB-3C06 4 40 41,40 O O O ` ` ` 10 6VTB-3C10 4 40 39,20 16 6VTB-3C16 4 40 39,20 E: i_ ,g * * 20 6VTB-3C20 4 40 39,20 25 6VTB-3C25 4 40 39,20 32 6VTB-3C32 4 40 43,60 A› 2 4 3 40 6VTB-3C40 4 40 52,30 i 50 6VTB-3C50 4 40 50,10 63 6VTB-3C63 4 40 51,00 4Kutup 6 6VTB-4C06 3 30 51,00 1 3 5 7 10 6VTB-4C10 3 30 49,10 16 6VTB-4C16 3 30 49,10 20 6VTB-4C20 3 30 49,10 25 6VTB-4C25 3 30 49,10 32 6VTB-4C32 3 30 54,50 40 6VTB-4C40 3 30 35,40 50 6VTB-4C50 3 30 10,90 63 6VTB-4C63 3 30 13,30 20

23. z: ` * ' by Panasonic 101135, 510401 1Kutup __ 7 2 10VTB-1C02 12 120 10,00 4 10VTB-1C04 12 120 10,00 s 10VTB-1C06 12 120 17,05 ' 1 10 10VTB-1C1Ü 12 120 17,05 *E ıs 10VTB-1C16 12 120 17,05 20 10VTB-1C20 12 120 17,05 W 25 10VTB-1C25 12 120 17,05 ' 32 10VTB-1C32 12 120 18,35 _. 40 10VTB-1C40 12 120 20,00 i 50 10VTB-1C50 12 120 22,20 t 2 03 10VTB-1C63 12 120 23,55 r 00 10VTB-1C80 12 120 45,00 100 10VTB-1C100 12 120 40,35 125 10VTB~1C125 12 E 51,00 H& î _ _ 2 10VTB-2C02 0 00 50,05 4 10VTB-2C04 0 00 50,05 _ - 1 3 0 10VTB-2C06 0 00 52,00 t, ,t 10 10VTB-2C10 0 00 51,00 i i 15 10VTB-2C16 0 00 51,00 __, _ 20 10VTB-2C20 0 00 51,00 .. ... 25 t0VTB-2C25 0 00 51,00 _ _ 32 10VTB-2C32 0 50 54,05 1 ,z 40 10VTB-2C40 0 00 02,75 . 2 4 50 10VTB-2C50 0 so 00.70 'P ° 33 10VTB-2C63 e so 70,70 30 10VTB-2C80 e so 137,35 100 10VTB-2C100 0 00 145,10 125_ 10110-20125 0 00 @,50 3Kutup İ 2 10VTB-3C02 4 40 75,00 _ _ 1 3 5 4 10VTB-3C04 4 40 75,00 0 10VTB-3C06 4 40 70,70 ° ° `° i i i 10 10VTB-3C10 4 40 00,05 10 10VTB-3C16 4 40 00,05 * * 20 10VTB-3C20 4 40 00,05 "' " 25 10VTB-3C25 4 40 00,05 : t: 32 10VTB-3C32 4 40 73,15 2 4 5 40 10VTB-3C40 4 40 03,70 o o 50 10VTB-3C50 4 40 00,00 " 03 10vT3-3c03 4 40 04,15 00 10VTB-3C80 4 40 103,00 100 10VTB-3C100 4 40 103,45 125 10VTB-3C125 4 i 200,05 1 3 5 7 4Kutup 7 ' ' ı ı ı ı ,â 13332333 â 38 ::'32 “ Ü 'r f _ _ _ _ 10 10VTB-4C16 3 30 05,05 20 10v13-4c20 3 30 05,05 _ 25 10VTB-4C25 3 30 05,05 " "' ' 32 10VTB-4C32 3 30 01,50 ;j : Ç', İ: 2 4 6 3 40 10VTB-4C40 3 30 104,55 50 10VTB-4C50 3 30 111,15 .; 4- 0 v 03 10VTB-4C63 3 30 117,05 - F*** 00 10VTB-4C80 3 30 220,00 100 10VTB-4C100 3 30 241,00 125 10VTB-4C125 3 30 254,05 _ 'P ,_ î v g _ t : v : n, v i: :::mai ımıınııi: :ıgıııın *Iıswwınııhıı o 4 “ ' . - - Yardımcı K0ntakB|0ğu2-63A 1NO+1NC VTBA-AU2/11 20,40 ' Yardımcı Kontak Bloğu 00 - 125A 1N0 + ıııc VTBA-AU4/11 20,40 _ ' Alarm Kontak Bloğu 1N0 VTBA-WZ 36,00 `, -ı ` _ r-_ı ;ı ŞöntAçtırmaB0bini 110/415vAc VTBA-SR2 42,00 'ı , ı ' Düşükßerilim Bobini 230vAc VTBA-UVRZ 40,00 Aşırı Gerilim Bobini 230v AC VTBA-OVRZ 40,00 Aşırı- Düşük Gerilim Bobini 230v AC VTBA-OUVRZ 54,00 Mekanik Kilit VTBA›MI 6,00

24. 22 1 3 5 N 1 i ____ _, _ S ii 31 2 4 e N '- ruma röleleri VTR Serisi Anma Akımı (A) Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 2 Kutup 30 mA 6KA 25 VTR2-2530 1 60 64,80 32 VTR2-3230 1 60 69,15 40 VTR2-4030 1 60 71,50 63 VTR2-6330 1 60 77,95 80 VTR2-8030 1 60 140,30 2 Kutup 300 mA 6kA 25 VTR2-25300 1 60 63,45 32 VTR2-32300 1 60 66,55 40 VTR2-40300 1 60 69,90 53 VTR2-63300 1 60 76,50 80 VTRZ-SOSOO 1 60 137,90 4 Kutup 30 mA 6kA 25 VTR4-2530 1 30 95,90 32 VTR4-3230 1 30 97,50 40 VTR4-4030 1 30 100,65 63 VTR4-6330 1 30 113,70 80 VTR4-8030 1 30 194,85 100 VTR4-10030 1 30 211,05 4 Kutup 300 mA 6kA 25 VTR4-25300 1 30 92,35 32 VTR4-32300 1 30 94,25 40 VTR4-40300 1 30 97,50 63 VTR4-63300 1 30 110,35 80 VTR4-80300 1 30 191,75 100 VTR4-100300 1 30 207,45

25. VêKO modüler by,, ic v& Zaman Saatleri Tanım Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı ..ıs _ Analog ` Günlük 100h Rezerv Süresi VTA-24H/R100 1 200 07,90 `< ':3 Haftalık 1ÜÜh Rezerv Süresi VTA-W/R100 1 200 151,70 Darbe A m Anahtarları kı AnmaAkımılnlAl KutupSayısı KontakTipi Kontrolûeriliıni (V) Ref, No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 16 1 1N0 230v AC VlR-16/10 1 100 60,50 Ray Tipi Kontaktörler Ie(A)AC1 İşletmeGerilimi (V) KontakTipi Ref. NO Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı 20 230V AC 1NÜ+1 NC VTCR-20/11 12 120 45,95 20 230V AC 2NÜ VTCR-20/20 12 120 40,95 25 230V AC 1NÜ+1 NC VTCR-25/11 12 120 53,15 25 230V AC 4NÜ VTCR-25/40 5 50 83,50 40 230V AC 2NÜ+2NC VTCR-40/22 4 40 121,45 40 230V AC 4NÜ VTCR-40/40 4 40 151 ,70 53 230V AC 2NÜ+2NC VTCR-53/22 4 40 144,10 53 230V AC 4NÜ VTCR-53/40 4 40 152,35 Kartuş Sigorta Yuvaları Anma Akımı ln (A) Kutup Sayısı 2%” Ref. No Kßğğgîki Kîğßîki Liste Fiyatı 32 1P 10,3 X 38 VFH-1/32 12 120 9,25 32 1P+N 10,3 X 38 VFH-2N/32 12 120 15,05 32 2P 10,3 X 38 VFH-2/32 0 50 18,50 53 3P 14 X 51 VFH-3/53 4 40 59,40 53 3P+N 14 X 51 VFH-4N/53 3 30 79,10 53 4P 14 X 51 VFH-4/53 3 30 53,50 Ray Tipi Sinyal Lambaları Renk Besleme Gerilimi (V) Ref. No Kutudaki Adet Kolideki Adet Liste Fiyatı Kırmızı 230v AC VTSR-R/S 12 120 15,85 Yeşil 230v AC VTSR-G/S 12 120 15,85 Sarı 230v AC VTSR-Y/S 12 120 15,85 Mavi 230v AC VTSFl-B/S 12 120 15,85 Alçak Gerilim Parafudurları Max. Deşarj Max. Çalışma Kutup Kutudaki Kolideki - - Akımı Imax (kA) Gerilimi Uc (v) Sayısı Re* N° Adet Adet “S” “ya” __CL B Sınıfı &_ 100 kA 255V AC 1 VSP-1/100/255 1 100 249,70 _ C Sınıfı ş_ 40 kA 275V AC 1 VSP-1/40/275 1 100 55,00 y ağ 40 kA 275V AC 2 VSP-2/40/275 1 50 131,90 40 kA 275V AC 3 VSP-3/4Ü/275 1 40 107,90 40 kA 275V AC 4 VSP-4/40/275 1 30 263,80 D Sınıfı 5 kA 335V AC 1 VSP-1/5/335 1 100 59,40 23

26. î-ı/ _F*_=.]jı_r=.}d91jı_İİ9-> ı 4, _r ı'ı* , ı H" L _ _ A v_ j ı L yıl j L - r_ - U ııiLî ıeııîtş-.İı ı _ı ıı ı ıtrrllf_ i. İÂIİZÜÇQJ İLİ!] .l . ""..“` `4“›*y___l. l _Vif ı â ' 7 :r _. r 'al "- e “ * , .. ı '. 'ı ' .İş-Ça :y /- ı, , l 1 _ ' 1 ' - 'l ` _' - ı' ş-ı "L " (ae, ı . -",` _ ı A_ *V a s? ' »aaa R?, ßgrıî, ` """"""" " " _ 'ö . _ r ,ıyrmgıı _- o bu ı ' . `,s` ` 'i ^ . -s` &WF 'ıaü- "ı - -' "z i ~ 'İ *~-` :WKCCC al i *i* ' a `“ a. “T " n] İİ __ ~ .vw ı` JJ" _ v .%3 :ı Â: :FE: ` ~: v_ _ .W Ülğ.! . ş' ' &am; ,_ _ Mlalheılıııuıııı sıeırıeıhllk., #İlhami vıaiııııllllk ve pxsıiirıııııaııııa îğğz' eıatğltavıaııı VÂMİ› Kcııııpıaıkıi ;alimi çııwıtu yßıııl :NE ll __ _, 2:" _ , :emme alanına *ieıakıalitaıııııı aim.. mıııııııawlaı i* 7571 lif .tıulışjlııınwıp ,ktııllaırııcıı v::: ııugıuhwıcııhıııııaı ÇlİIÇJİİi ve "n ' W a: _ ` jî_ gsm& bir Lllılııı #Ilgaz-mil aııırııwcır.. v' . 7,15_ y .. 181 !iki Eîîûßnß.? 4.' eiiaıııctaııcîlırıaı ıwuııılu m * ' ı Saltık `l=ııııı1k Awıııli, iteıhiırırllk, mgııhßlhıııılı ::sınır _Hblßitııılîi 'Wii , _tilıfjalitaıı vımıı (to) ,ıîlâiıjîîiiaş-Vlmlı' Kıııııplaltîhjelitaıı, vııvıış . “mülk EKŞİ” 4 *Wii 11:› r- 'm am '-- 'Imam ı--m *m ı--m m › ım. mıeıcm alıcısı tıewaııı :ınıııı ctsğıaıteııi iııımıuyıııın› ıııııımuaımııın ıııı ım nın-semum nın ım ını. aıııııımııımımmım v &ÜVA GEM» atilla& ?Clhıaukeıeııııeuhaıçnıaiîsßlkctağeitaıl

27. 2 serisi komp şalterler Sabıt Tıp

Add a comment

Related pages

Viko 2015-2 Fiyat Listesi by Berh Elektromekanik - issuu

Viko 2015-2 Fiyat Listesi. Viko Anahtar Priz, Şalt Malzemeler 2015-2 Fiyat Listesi Published on ...
Read more

viko fyt list 1 2015-2 C

viko fyt list 1 2015-2 C Created Date: 8/21/2015 5:43:54 PM ...
Read more

Viko 2015-2 Fiyat Listesi by Berh Elektromekanik (page 8 ...

Viko 2015-2 Fiyat Listesi. Viko Anahtar Priz, Şalt Malzemeler 2015-2 Fiyat Listesi Published on ...
Read more

VİKO ŞALT FİYAT LİSTESİ - onerielektrik.com

viko fiyat listesi,viko anahtar priz fiyat listesi,grup prizler,topraklı priz,fiş prizler ... VİKO ŞALT MALZEMELERİ 2015/2 YILI FİYAT LİSTESİ ...
Read more

Viko 2015-2 Fiyat Listesi - İnşaat Malzemeleri ve ...

İnşaat Malzemecileri. ASEL ELEKTRİK İNŞAAT VE...Firma Adı: ASEL ELEKTRİK İNŞAAT VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ; Kuruoğlu Orman ÜrünleriFirma Adı ...
Read more

Viko 2016/1 Fiyat Listesi - viko.com.tr

Bu fiyat listesi TL bazında olup 01 Şubat 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.
Read more

VİKO 2014 FİYAT LİSTESİ

Viko Anahtar ve Priz Ürünleri 2014 güncel fiyat listesi açıklandı. Viko Anahtar ve Priz Ürünleri Fiyat listesi için lütfen aşağıdaki linkimize ...
Read more

Fiyat Listesi 2015 /1 - gunsanelectric.com

Fiyat Listesi 2015 /1. 2 3 EQONABEYAZ/KREM Işığın en sade hali... Anahtar Grubu Dimmer Grubu Işıklı Anahtar Grubu Elektronik Grubu 01 40 XX 00 100 101
Read more