Vidhorf framhaldsskolanemenda til tolvustudds nams

50 %
50 %
Information about Vidhorf framhaldsskolanemenda til tolvustudds nams
Education

Published on September 18, 2008

Author: sibba

Source: slideshare.net

Description

Language: Icelandic

Information from research that were made 2006 in Menntaskólinn í Kópavogi about what students thinks of using labtops in the school.

Researchers were: Sigurbjörg Jóhannesdóttir, Ingibjörg Haraldsdóttir and Gréta Freydís Kaldalóns

Viðhorf nemenda í framhaldsskóla til tölvustudds náms Ranns ókn unnin í Menntaskólanum í Kópavogi haustið 2006 Höfundar: Sigurbjörg Jóhannesdóttir , Ingibjörg Haraldsd óttir og Greta Freydís Kaldalóns

Baksvið ranns óknarinnar Tölvur s ífellt meira notaðar í skólum Vantar rannsóknir á viðhorfum nemenda til tölvustudds náms Menntaskólinn í Kópavogi býður upp á tölvustutt nám Nemendur eigi fartölvur eða hafi aðgang að nettengdri tölvu heima Kennarar hvattir til að sækja tölvunámskeið Stefna skólans að kennarar noti tölvur á sem fjölbreyttastan hátt við kennsluna Rannsókninni ætlað að kanna tölvunotkun og viðhorf í skóla þar sem tölvur eru mikið notaðar Hversvegna þessi ranns ókn? Tölvustutt n ám er nám þar sem tölvan er hjálpartæki fyrir nemendur og kennara. Skipulag miðast við að tölvan sé notuð í kennslu og í heimanámi. Menntask ólinn í Kópavogi (2001). Stefna Menntaskólans í Kópavogi í fartölvuvæðingu. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvur s ífellt meira notaðar í skólum

Vantar rannsóknir á viðhorfum nemenda til tölvustudds náms

Menntaskólinn í Kópavogi býður upp á tölvustutt nám

Nemendur eigi fartölvur eða hafi aðgang að nettengdri tölvu heima

Kennarar hvattir til að sækja tölvunámskeið

Stefna skólans að kennarar noti tölvur á sem fjölbreyttastan hátt við kennsluna

Rannsókninni ætlað að kanna tölvunotkun og viðhorf í skóla þar sem tölvur eru mikið notaðar

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er gert ráð fyrir notkun tölvu- og upplýsingatækni í öllu skólastarfi Nemendur eiga að nýta hugbúnað til að koma hugmyndum í framkvæmd og fá þjálfun í að nýta sér upplýsingatæknina í fjölbreyttum verkefnum. Tölvan verði verkfæri í hverri grein og eðlilegur þáttur í öllu námi Áhersla á inntak greinarinnar en ekki sjálft verkfærið Tölvan tækið sem aðstoðar nemendur til að ná betri tökum á inntaki námsins Baksvið ranns óknarinnar Tölvunotkun í skólastarfi Menntam álaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá framhaldsskóla. Upplýsinga- og tæknimennt. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla er gert ráð fyrir notkun tölvu- og upplýsingatækni í öllu skólastarfi

Nemendur eiga að nýta hugbúnað til að koma hugmyndum í framkvæmd og fá þjálfun í að nýta sér upplýsingatæknina í fjölbreyttum verkefnum.

Tölvan verði verkfæri í hverri grein og eðlilegur þáttur í öllu námi

Áhersla á inntak greinarinnar en ekki sjálft verkfærið

Tölvan tækið sem aðstoðar nemendur til að ná betri tökum á inntaki námsins

Baksvið ranns óknarinnar Stefnumótun MK í fartölvuvæðingu Árið 2001, mótuðu stefnu skólans í fartölvuvæðingu Allir bóknámsnemar með fartölvur árið 2004 og verknámsnemar árið 2005 Bóknámskennarar 2002-3 og verknámskennarar 2003-4 Vinnuumhverfi: Veraldarvefurinn og námsumhverfið WebCT og Inna Námskeið fyrir kennara skólans Netstj óri, fagstjóri í tölvufræði og tveir fartölvuleiðtogar Hver námsgrein átti að marka faglega stefnu í tengslum við tölvuvæðinguna Stefnan var endurskoðuð árið 2003 og aftur haustið 2006 Baksvið ranns óknarinnar Stefnum ótun MK í fartölvuvæðingu Menntask ólinn í Kópavogi. (2001). Stefna Menntaskólans í Kópavogi í fartölvuvæðingu. Menntaskólinn í Kópavogi. (2006). Stefna menntaskólans í Kópavogi í upplýsingatækni - 2006-2010. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Árið 2001, mótuðu stefnu skólans í fartölvuvæðingu

Allir bóknámsnemar með fartölvur árið 2004 og verknámsnemar árið 2005

Bóknámskennarar 2002-3 og verknámskennarar 2003-4

Vinnuumhverfi: Veraldarvefurinn og námsumhverfið WebCT og Inna

Námskeið fyrir kennara skólans

Netstj óri, fagstjóri í tölvufræði og tveir fartölvuleiðtogar

Hver námsgrein átti að marka faglega stefnu í tengslum við tölvuvæðinguna

Stefnan var endurskoðuð árið 2003 og aftur haustið 2006

Baksvið rann sóknarinnar Breytingar og þróun í menntastofnunum Michael Fullan er áhugasamur um breytingarferlið sem á sér stað samhliða skólaþróun og hvað þurfi til svo breyting nái að festa sig í sessi Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þr óun í menntastofnunum Fullan, Michael. (2001). The new meaning of Educational Change (3 ed.) Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Michael Fullan er áhugasamur um breytingarferlið sem á sér stað samhliða skólaþróun og hvað þurfi til svo breyting nái að festa sig í sessi

Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þróun í menntastofnunum Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þr óun í menntastofnunum Ingvar Sigurgeirsson. (2003). Kennaramenntun og sk ólaþróun. Í Netla - Veftímarit um uppeldi og menntun. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þróun í menntastofnunum Bestur árangur næst þegar vel menntað starfsfólk sem er opið fyrir nauðsynlegri nýbreytni í kennsluháttum leggur sig fram um að koma breytingunum á. Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þr óun í menntastofnunum Palestini, R.H. (2001). Ten steps to educational reform. Making change happen. Þegar unnið er að þv í að festa breytingar í sessi mega nemendur og forráðamenn þeirra ekki gleymast því breytingarnar bera ekki tilætlaðan árangur nema þær hafi mikla þýðingu fyrir nemendur Dalin, P., Rolff, H.G., og í samvinnu við Kleekamp, B. (1993). School Development. Changing the School Culture. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Bestur árangur næst þegar vel menntað starfsfólk sem er opið fyrir nauðsynlegri nýbreytni í kennsluháttum leggur sig fram um að koma breytingunum á.

Þegar unnið er að þv í að festa breytingar í sessi mega nemendur og forráðamenn þeirra ekki gleymast því breytingarnar bera ekki tilætlaðan árangur nema þær hafi mikla þýðingu fyrir nemendur

Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þróun í menntastofnunum Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að þó sömu markmið séu fyrir alla skólana eigi hver skóli að finna eigin leiðir til að ná þeim Skólinn getur valið sér leiðir eftir þeim mannauði sem hann býr að, tækjabúnaði, tæknimálum, grunnfærni nemenda, sérstöðu og markmiðum einstakra áfanga Baksvið ranns óknarinnar Breytingar og þr óun í menntastofnunum Menntam álaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá framhaldsskóla. Upplýsinga- og tæknimennt. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að þó sömu markmið séu fyrir alla skólana eigi hver skóli að finna eigin leiðir til að ná þeim

Skólinn getur valið sér leiðir eftir þeim mannauði sem hann býr að, tækjabúnaði, tæknimálum, grunnfærni nemenda, sérstöðu og markmiðum einstakra áfanga

Baksvið ranns óknarinnar Niðurstöður rannsókna á tölvunotkun í skólastarfi 1999-2001 Þ róunarskólar í upplýsingatækni Menntask ólinn á Akureyri Fjölbrautarskólinn við Ármúla Fjölbrautarskóli Suðurlands 2003 L ára Stefánsdóttir Menntask ólinn á Akureyri 2005 Ásrún Matthíasdóttir, Dal og Lefever Margir framhaldsskólar 2001-2005 NámUST Öll sk ólastig Baksvið ranns óknarinnar Rannsóknir á tölvunotkun í skólastarfi Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

1999-2001 Þ róunarskólar í upplýsingatækni

Menntask ólinn á Akureyri

Fjölbrautarskólinn við Ármúla

Fjölbrautarskóli Suðurlands

2003 L ára Stefánsdóttir

Menntask ólinn á Akureyri

2005 Ásrún Matthíasdóttir, Dal og Lefever

Margir framhaldsskólar

2001-2005 NámUST

Öll sk ólastig

Baksvið ranns óknarinnar Niðurstöður rannsókna á tölvunotkun í skólastarfi Nemendur almennt j ákvæðir í viðhorfum til netnotkunar í námi 82% sagði auðvelt að nota Netið 70% sammála að skipulag kennslunnar hafi breyst við aukna notkun tölvu Tæplega 50% taldi sig sjálfstæðari og virkari í náminu með notkun upplýsingatækni, hún hjálpaði við að skipuleggja námið Yfir 80% sagði gott að sækja námsefni, leiðbeiningar og/eða verkefni frá kennurum á Netið 2/3 töldu einfaldara að vinna skólaverkefni með aðstoð upplýsingatækni Rúmlega 70% sagði auðvelt að finna ítarefni á Netinu Baksvið ranns óknarinnar Niðurstöður rannsókna á tölvunotkun í skólastarfi “ Notkun á upplýsinga- og samskiptatækni virðist vera orðin almenn í námi og kennslu í framhaldsskólum, bæði kennarar og nemendur eru jákvæðir í afstöðu sinni og telja að breytingar hafi orðið sem megi rekja til notkunar á tækninni.” Ásrún Matthíasdóttir, Dal, M., og Lefever, S. (2005). Upplýsinga- og samskiptatækni í framhaldsskólum árið 2002. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Nemendur almennt j ákvæðir í viðhorfum til netnotkunar í námi

82% sagði auðvelt að nota Netið

70% sammála að skipulag kennslunnar hafi breyst við aukna notkun tölvu

Tæplega 50% taldi sig sjálfstæðari og virkari í náminu með notkun upplýsingatækni, hún hjálpaði við að skipuleggja námið

Yfir 80% sagði gott að sækja námsefni, leiðbeiningar og/eða verkefni frá kennurum á Netið

2/3 töldu einfaldara að vinna skólaverkefni með aðstoð upplýsingatækni

Rúmlega 70% sagði auðvelt að finna ítarefni á Netinu

Baksvið ranns óknarinnar Niðurstöður rannsókna á tölvunotkun í skólastarfi 81% sögðu tölvufærni s ína hafa aukist eftir að þeir fengu fartölvu 26% sögðust vera sammála því að þeir fylgdust betur með í kennslustund með fartölvur en án þeirra 64% sögðust vera sammála því að þeir gerðu oft eitthvað annað en þeir ættu að gera 77% sögðust vera sammála því að fartölvan gerði það að verkum að það væri skemmtilegra í skólanum 46% töldu námsárangur sinn hafa batnað 58% töldu sig skipuleggja nám sitt betur Baksvið ranns óknarinnar Niðurstöður rannsókna á tölvunotkun í skólastarfi L ára Stefánsdóttir. (2003). Fartölvur í námi og kennslu í Menntaskólanum á Akureyri 1999-2002. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

81% sögðu tölvufærni s ína hafa aukist eftir að þeir fengu fartölvu

26% sögðust vera sammála því að þeir fylgdust betur með í kennslustund með fartölvur en án þeirra

64% sögðust vera sammála því að þeir gerðu oft eitthvað annað en þeir ættu að gera

77% sögðust vera sammála því að fartölvan gerði það að verkum að það væri skemmtilegra í skólanum

46% töldu námsárangur sinn hafa batnað

58% töldu sig skipuleggja nám sitt betur

Baksvið ranns óknarinnar Nýtt verkfæri Baksvið ranns óknarinnar Nýtt verkfæri Gerður G. Óskarsdóttir. (2003). Skólastarf á nýrri öld. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Baksvið ranns óknarinnar Nýtt verkfæri Fartölvan Breytingarferli sem þarf að eiga s ér stað þegar nýtt verkfæri er tekið inn í skólann Hvernig hefur til tekist í MK? 2004 gerði Jóna Björg Sætran rannsókn á kennurum MK Ör tækniþróun síðastliðin ár Vantar að fá að vita skoðanir og viðhorf nemenda um notkun fartölvu í námi Hvað finnst nemendum um að stunda nám í skóla þar sem eiga að vera með fartölvu? Samanburður við eldri ranns óknir varðandi tölvueign, tölvunotkun nemenda í skóla og heima og viðhorf til fartölvunnar í námi sínu Í fyrri rannsóknum lítið fjallað um áhrif frumbreyta, sbr. kyn, aldur, námsbraut, tímalengd í námi og hve mikið tölvan er notuð Baksvið ranns óknarinnar Nýtt verkfæri Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Fartölvan

Breytingarferli sem þarf að eiga s ér stað þegar nýtt verkfæri er tekið inn í skólann

Hvernig hefur til tekist í MK?

2004 gerði Jóna Björg Sætran rannsókn á kennurum MK

Ör tækniþróun síðastliðin ár

Vantar að fá að vita skoðanir og viðhorf nemenda um notkun fartölvu í námi

Hvað finnst nemendum um að stunda nám í skóla þar sem eiga að vera með fartölvu?

Samanburður við eldri ranns óknir varðandi tölvueign, tölvunotkun nemenda í skóla og heima og viðhorf til fartölvunnar í námi sínu

Í fyrri rannsóknum lítið fjallað um áhrif frumbreyta, sbr. kyn, aldur, námsbraut, tímalengd í námi og hve mikið tölvan er notuð

Baksvið ranns óknarinnar Nýtt verkfæri Í MK Hefðb undnar stúdentsprófsbrautir Hótel- og matvælaskólinn Nemendur með ólíkan bakgrunn, á mismunandi aldri Ákveðið að skoða hvort mældist munur á viðhorfum og tölvunotkun karla og kvenna, hvort munur kæmi fram á nemendum bóknáms og verknáms, hvort aldur hefði áhrif á viðhorf og notkun. Baksvið ranns óknarinnar Nýtt verkfæri Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Í MK

Hefðb undnar stúdentsprófsbrautir

Hótel- og matvælaskólinn

Nemendur með ólíkan bakgrunn, á mismunandi aldri

Ákveðið að skoða hvort mældist munur á viðhorfum og tölvunotkun karla og kvenna, hvort munur kæmi fram á nemendum bóknáms og verknáms, hvort aldur hefði áhrif á viðhorf og notkun.

Markmið Markmið Að kanna viðhorf nemenda í framhaldsskóla til tölvustudds náms Að skoða hve mikið tölvan er notuð í nám og til annars en náms. A ð athuga hvort munur mælist á viðhorfum eftir aldri, kyni eða námsbraut nemenda sem eru í tölvustuddu námi Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Ranns óknarspurningar Hvernig og hve mikið nota nemendur í tölvustuddu námi tölvur í tengslum við námið og til annars en náms? Hver eru viðhorf nemenda Menntaskólans í Kópavogi til tölvustudds náms og hvaða þættir hafa áhrif á þau? Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Hvernig og hve mikið nota nemendur í tölvustuddu námi tölvur í tengslum við námið og til annars en náms?

Aðferð Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Í úrtaki voru 178 nemendur í Menntaskólanum í Kópavogi og tóku þeir allir þátt í rannsókninni. Svarhlutfall var því 100%. Kynjaskipting var nokkuð jöfn eða 95 karlar 53% og 83 konur 47%. Þ átttakendur Aðferð 178 Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Í úrtaki voru 178 nemendur í Menntaskólanum í Kópavogi og tóku þeir allir þátt í rannsókninni. Svarhlutfall var því 100%. Kynjaskipting var nokkuð jöfn eða 95 karlar 53% og 83 konur 47%.

Aðferð Þ átttakendur Þ átttakendur Aðferð Aldur þ átttakenda í rannsókninni Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Þ átttakendur Aðferð Þ átttakendur Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar 19% 33 Á fjórða ári í námi 24% 43 Á þriðja ári í námi 22% 39 Á öðru ári í námi 35% 62 Á fyrsta ári í námi

Aðferð Þ átttakendur 2 3 Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur

Nemendur í verknámi 16-61 árs Aðferð Þ átttakendur Nemendur í bóknámi 16-24 ára Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Nemendur í verknámi

16-61 árs

Spurningalisti Bakgrunnsuppl ýsingar Hvernig tölvan er notuð Hve mikið tölvan er notuð Viðhorf Dæmi um spurningu: Hversu samm ála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu um notkun tölvu í skólanum: Aðferð Mælitæki Mjög sammála Frekar sammála Frekar ósammála Mjög ósammála Á ekki við Ég næ betri árangri í náminu Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Spurningalisti

Bakgrunnsuppl ýsingar

Hvernig tölvan er notuð

Hve mikið tölvan er notuð

Viðhorf

Framkvæmd Gengið í bekki, rannsókn kynnt og spurningalistar lagðir fyrir. Gögn slegin inn í SPSS Aðferð Vettvangur Tími Leyfi hjá stjórnendum Margr ét Friðriksdóttir, skólameistari Helgi Kristj ánsson, aðstoðarskólameistari Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Gengið í bekki, rannsókn kynnt

og spurningalistar lagðir fyrir. Gögn slegin inn í SPSS

Úrvinnsla gagna Tengsl bakgrunnsbreyta (kyn, aldur, námsbraut) við notkun á tölvu og viðhorf. Pearson r Spearman rho Krosstafla Aðferð L ýsing á gögnum Miðsækni og dreifing aldurs þ átttakenda Meðaltal Staðalfrávik Spönn Marktektarpróf. Er hægt að alhæfa um þýðið (nemendur í Menntaskólanum í Kópavogi)? t-pr óf tveggja óháðra úrtaka dreifigreining / Anova kí-kvaðrat Umræða Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tengsl bakgrunnsbreyta (kyn, aldur, námsbraut) við notkun á tölvu og viðhorf.

Pearson r

Spearman rho

Krosstafla

Miðsækni og dreifing aldurs þ átttakenda

Meðaltal

Staðalfrávik

Spönn

Marktektarpróf. Er hægt að alhæfa um þýðið

(nemendur í Menntaskólanum í Kópavogi)?

t-pr óf tveggja óháðra úrtaka

dreifigreining / Anova

kí-kvaðrat

Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvuaðgengi Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Hve oft í viku tölvan er notuð að jafnaði í skólanum í tengslum við námið Helstu niðurstöður 86% nota tölvuna í hverri viku í skólanum til náms 86% Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Hvað oft í viku tölvan er notuð að jafnaði heima í tengslum við námið Helstu niðurstöður 86% sem nota tölvuna í hverri viku heima við nám 92% Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Hvað oft í viku tölvan er notuð að jafnaði í tengslum við annað en nám Helstu niðurstöður 86% sem nota tölvuna í hverri viku í annað en nám 93% Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Í hvað margar klukkustundir á dag tölvan er notuð að jafnaði í tengslum við námið Helstu niðurstöður 86% nota tölvuna að jafnaði í 1-7 klst. til náms á dag 88% Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Í hvað margar klukkustundir á dag tölvan er notuð að jafnaði í tengslum við annað en nám Helstu niðurstöður 86% sem nota tölvuna í 1-7 klst. á dag í annað en nám 86% Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Hvaða hugb únað nemendur nota einu sinni í viku eða oftar í tengslum við námið Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Tölvunotkun Hvað nemendur nota tölvuna til að gera einu sinni í viku eða oftar í tengslum við námið. Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Viðhorf Helstu niðurstöður J ákvæðar staðhæfingar J ákvæðast Nei kvæðast Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Viðhorf Helstu niðurstöður Nei kvæðar staðhæfingar J ákvæðast Nei kvæðast Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Viðhorf L ítill munur mældist milli kynja nema að hærra hlutfall kvenna en karla er þeirrar skoðunar að það sé þungt að bera fartölvuna í skólann (82% á móti 42% kk). X 2 (1, N=156) = 26,127 p = 0,000 Stelpur vilja frekar glósa á pappír en tölvu (49% á móti 27% kk). X 2 (1, N=156) =7,959 p = 0,005 Helstu niðurstöður Marktækt Strákarnir myndu vilja nota tölvurnar meira í náminu (57% á móti 41% kvk). X 2 (1, N=166) = 4,126 p=0,042 Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar Marktækt

L ítill munur mældist milli kynja nema að hærra hlutfall kvenna en karla er þeirrar skoðunar að það sé þungt að bera fartölvuna í skólann (82% á móti 42% kk). X 2 (1, N=156) = 26,127 p = 0,000

Stelpur vilja frekar glósa á pappír en tölvu (49% á móti 27% kk). X 2 (1, N=156) =7,959 p = 0,005

Helstu niðurstöður Viðhorf Ég næ betri árangri í náminu (73% /Bóknám: 49%) Ég fylgist betur með í kennslustundum (49% /Bóknám: 30%) Ég myndi vilja nota tölvuna meira í náminu (62% /Bóknám: 45%) Ég nota fleiri forrit en ég hefði annars gert (82% /Bóknám: 64%) Mér finnst auðvelt að nota WebCT (83% /Bóknám: 64%) Marktækt Verkn ámsnemar eru alltaf jákvæðari en bóknámsnemar Viðhorf Helstu niðurstöður M ér finnst þungt að bera tölvuna í skólann (43% /Bóknám: 67%) Ég er hrædd(ur) um að fartölvunni minni verði stolið (64% /Bóknám: 35%) Marktækt Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Ég næ betri árangri í náminu (73% /Bóknám: 49%)

Ég fylgist betur með í kennslustundum (49% /Bóknám: 30%)

Ég myndi vilja nota tölvuna meira í náminu (62% /Bóknám: 45%)

Ég nota fleiri forrit en ég hefði annars gert (82% /Bóknám: 64%)

Mér finnst auðvelt að nota WebCT (83% /Bóknám: 64%)

M ér finnst þungt að bera tölvuna í skólann (43% /Bóknám: 67%)

Ég er hrædd(ur) um að fartölvunni minni verði stolið (64% /Bóknám: 35%)

Helstu niðurstöður Tengls milli þess hversu mikið tölvan er notuð og viðhorfa Fylgni milli viðhorfa og fjölda klukkustunda sem tölvan er notuð til n áms Ég næ betri árangri í náminu Ég fylgist betur með í kennslustund Mér finnst auðveldara að skipuleggja námið Ég nota fleiri forrit en ég hefði annars gert Mér finnst frábært þegar kennarar gera ráð fyrir notkun tölvunnar í tímum Ég myndi vilja nota tölvuna meira í náminu Ég er hrædd(ur) um að fartölvunni minni sé stolið Fylgni milli viðhorfa og fjölda klukkustunda sem tölvan er notuð í annað en nám Ég kann mjög vel á tölvuna Ég vildi eiga öflugri tölvu Ég myndi vilja nota tölvuna meira í náminu Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar Tengsl milli þess hversu mikið tölvan er notuð og viðhorfa Helstu niðurstöður Marktækt Marktækt Spearman rho. P<0,05

Fylgni milli viðhorfa og fjölda klukkustunda sem tölvan er notuð til n áms

Ég næ betri árangri í náminu

Ég fylgist betur með í kennslustund

Mér finnst auðveldara að skipuleggja námið

Ég nota fleiri forrit en ég hefði annars gert

Mér finnst frábært þegar kennarar gera ráð fyrir notkun tölvunnar í tímum

Ég myndi vilja nota tölvuna meira í náminu

Ég er hrædd(ur) um að fartölvunni minni sé stolið

Fylgni milli viðhorfa og fjölda klukkustunda sem tölvan er notuð í annað en nám

Ég kann mjög vel á tölvuna

Ég vildi eiga öflugri tölvu

Ég myndi vilja nota tölvuna meira í náminu

Helstu niðurstöður Munur á notkun tölvunnar eftir aldri 17 ára nemendur nota Innu að jafnaði oftar en 16 ára nemendur og einnig oftar en nemendur sem eru 26-61 árs og 20-25 ára. Ekki reyndist marktækur munur á 18 og 19 ára nemendum. (Tukey próf:F(5,170)=4,875, p=0,000) Fólk á aldrinum 26-61 árs notar tölvuna marktækt sjaldnar til að undirbúa fyrirlestra en nemendur á aldrinum 16-19 ára. Ekki er marktækur munur milli 20-25 ára nemenda og annarra varðandi það hve oft þeir nota tölvuna til að undirbúa fyrirlestra. (Tukey próf: F(5,167)=4,636, p=0,001) Munur á notkun tölvunnar eftir aldri Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar Marktækt

17 ára nemendur nota Innu að jafnaði oftar en 16 ára nemendur og einnig oftar en nemendur sem eru 26-61 árs og 20-25 ára. Ekki reyndist marktækur munur á 18 og 19 ára nemendum. (Tukey próf:F(5,170)=4,875, p=0,000)

Fólk á aldrinum 26-61 árs notar tölvuna marktækt sjaldnar til að undirbúa fyrirlestra en nemendur á aldrinum 16-19 ára. Ekki er marktækur munur milli 20-25 ára nemenda og annarra varðandi það hve oft þeir nota tölvuna til að undirbúa fyrirlestra. (Tukey próf: F(5,167)=4,636, p=0,001)

Helstu niðurstöður Munur á notkun tölvunnar eftir námsbrautum Aðeins í einu tilviki reyndist marktækur munur, þe. hversu mikið tölvan er notuð til að undirbúa fyrirlestra. Nemendur á Félagsfræðabraut nota tölvuna marktækt oftar en nemendur á Almennri braut 3 og nemendur í iðn- og starfsnámi til að undirbúa fyrirlestra. Nemendur í iðn- og starfsnámi nota tölvuna marktækt sjaldnar til að undirbúa fyrirlestra en nemendur á Almennri braut 2, Málabraut og Félagsfræðabraut. (Tukey pr óf: F(5,167)=43,225, p=0,000) Munur á notkun tölvunnar eftir námsbrautum Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar Marktækt

Aðeins í einu tilviki reyndist marktækur munur, þe. hversu mikið tölvan er notuð til að undirbúa fyrirlestra.

Nemendur á Félagsfræðabraut nota tölvuna marktækt oftar en nemendur á Almennri braut 3 og nemendur í iðn- og starfsnámi til að undirbúa fyrirlestra.

Nemendur í iðn- og starfsnámi nota tölvuna marktækt sjaldnar til að undirbúa fyrirlestra en nemendur á Almennri braut 2, Málabraut og Félagsfræðabraut.

(Tukey pr óf: F(5,167)=43,225, p=0,000)

Samantekt (1) Mjög mismunandi aldursdreifing er í verknámi og bóknámi í skólanum. Dreifing í aldri verknámsnemanna var miklu meiri og meðalaldur þeirra var líka hærri en bóknámsnemanna. Nær allir nemendur MK eiga fartölvu og hafa aðgang að Internetinu. Tölvurnar eru mikið notaðar til náms og einnig til annars en náms. Námsumhverfið WebCT og skólaforritið Inna eru mest notuðu forritin auk ritvinnslu. Tölvan er mikið notuð til að skoða vefs íður auk þess sem nemendur nota hana þegar þeir skrifa ritgerðir og verkefni. Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Mjög mismunandi aldursdreifing er í verknámi og bóknámi í skólanum. Dreifing í aldri verknámsnemanna var miklu meiri og meðalaldur þeirra var líka hærri en bóknámsnemanna.

Nær allir nemendur MK eiga fartölvu og hafa aðgang að Internetinu.

Tölvurnar eru mikið notaðar til náms og einnig til annars en náms.

Námsumhverfið WebCT og skólaforritið Inna eru mest notuðu forritin auk ritvinnslu.

Tölvan er mikið notuð til að skoða vefs íður auk þess sem nemendur nota hana þegar þeir skrifa ritgerðir og verkefni.

Samantekt (2) Jákvæð afstaða til notkunar tölvu er ráðandi í svörum þátttakenda. L ítill munur reyndist á því hvernig mismunandi aldurshópar, karlar og konur, verknáms- og bóknámsnemar nota tölvuna og hversu mikið þeir nota hana. Nokkur munur kom fram á viðhorfum þeirra sem nota tölvuna mikið til náms og hinna sem nota hana mikið til annars en náms. Lítill munur kom fram á viðhorfum kynjanna eða viðhorfum eftir aldri. Verulegur munur mældist á viðhorfum verknáms- og bóknámsnema til notkunar tölvu í náminu og voru verknámsnemar mun jákvæðari. Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar Samantekt (2) Helstu niðurstöður

Jákvæð afstaða til notkunar tölvu er ráðandi í svörum þátttakenda.

L ítill munur reyndist á því hvernig mismunandi aldurshópar, karlar og konur, verknáms- og bóknámsnemar nota tölvuna og hversu mikið þeir nota hana.

Nokkur munur kom fram á viðhorfum þeirra sem nota tölvuna mikið til náms og hinna sem nota hana mikið til annars en náms.

Lítill munur kom fram á viðhorfum kynjanna eða viðhorfum eftir aldri.

Verulegur munur mældist á viðhorfum verknáms- og bóknámsnema til notkunar tölvu í náminu og voru verknámsnemar mun jákvæðari.

Helstu niðurstöður Samanburður Fartölvueign nemenda MK 2006 - 91% MA 2001 - 27% FSU 2001 - 29% Notkun tölvunnar daglega í tengslum við námið MK 2006 - 62% FSU 2001 - 10% Notkun tölvunnar 1x viku eða oftar í tengslum við námið MK 2006 - 86% FSU 2001 - 66% Samanburður (1) Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Fartölvueign nemenda

MK 2006 - 91%

MA 2001 - 27%

FSU 2001 - 29%

Notkun tölvunnar daglega í tengslum við námið

MK 2006 - 62%

FSU 2001 - 10%

Notkun tölvunnar 1x viku eða oftar í tengslum við námið

MK 2006 - 86%

FSU 2001 - 66%

Helstu niðurstöður Samanburður Viðhorf nemenda til þess að nota tölvur í námi sínu Nemendur framhaldsskólanna eru almennt jákvæðir í afstöðu sinni til upplýsingatækninnar Ásrún Matthíasdóttur, Dal og Lefever (2005) L ára Stefánsdóttir (2003) Sigurbjörg Jóh, Ingibjörg Har., og Greta Kaldalóns (2006) Samanburður (2) Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Viðhorf nemenda til þess að nota tölvur í námi sínu

Nemendur framhaldsskólanna eru almennt jákvæðir í afstöðu sinni til upplýsingatækninnar

Ásrún Matthíasdóttur, Dal og Lefever (2005)

L ára Stefánsdóttir (2003)

Sigurbjörg Jóh, Ingibjörg Har., og Greta Kaldalóns (2006)

Helstu niðurstöður Samanburður Greinilegur áherslumunur á viðhorfum þeirra sem nota tölvuna mikið til náms og hinna sem segjast nota hana mikið til annars en náms. Einhverjir nemendur eru í báðum hópunum Þeir nemendur sem nota tölvuna mikið til náms hafa mótaðar skoðanir á því til hvers hún nýtist þeim í náminu og skoðanir þeirra eru mjög jákvæðar Ákveðin hliðstæða í rannsókn Láru Stefánsdóttur 2003. Viðhorf þeirra sem nota tölvuna mikið til annars en náms, eru ólík, tengjast minna náminu sjálfu, vilja öflugri tölvu. Þessi hópur einnig mun öruggari um tölvufærni sína og er líklegri að svara því að hann kunni mjög vel á tölvuna. Báðir hóparnir segjast þó vilja nota tölvuna meira í náminu Samanburður (3) Helstu niðurstöður Úrvinnsla gagna Framkvæmd Mælitæki Þ átttakendur Baksvið ranns óknarinnar

Greinilegur áherslumunur á viðhorfum þeirra sem nota tölvuna mikið til náms og hinna sem segjast nota hana mikið til annars en náms.

Einhverjir nemendur eru í báðum hópunum

Þeir nemendur sem nota tölvuna mikið til náms hafa mótaðar skoðanir á því til hvers hún nýtist þeim í náminu og skoðanir þeirra eru mjög jákvæðar

Ákveðin hliðstæða í rannsókn Láru Stefánsdóttur 2003.

Viðhorf þeirra sem nota tölvuna mikið til annars en náms, eru ólík, tengjast minna náminu sjálfu, vilja öflugri tölvu. Þessi hópur einnig mun öruggari um tölvufærni sína og er líklegri að svara því að hann kunni mjög vel á tölvuna.

Báðir hóparnir segjast þó vilja nota tölvuna meira í náminu

Add a comment

Related presentations

Related pages

hardys-corner.blogspot.fr

Cette vidéo n'est pas de moi. L'auteur semble être Absolutely…(annonce en début de vidéo)… Malgré mes recherches, je n’ai pas réussi à ...
Read more