Video I Audio

50 %
50 %
Information about Video I Audio
Technology

Published on November 24, 2008

Author: OscarOliverObiol

Source: slideshare.net

Description

Explicación básica sobre video i audio

Oscar Oliver Obiol AUDIO I VIDEO

Oscar Oliver Obiol

V I D E O És la branca de la tecnologia que es dedica al processament de senyals electrònics que representen imatges en moviment.

És la branca de la tecnologia que es dedica al

processament de senyals electrònics que

representen imatges en moviment.

El senyal de video està format per un nombre de línies agrupades en diversos quadres i aquests alhora dividits en dos camps que porten l'informació de llum i color de la imatge.

El senyal de video està format per un nombre de línies agrupades en diversos quadres i aquests alhora dividits en dos camps que porten l'informació de llum i color de la imatge.

El nombre de línies, de quadres i la forma de portar l'informació del color depèn de l'estàndard de televisió concret ( NTSC , SECAM i PAL ).

El nombre de línies, de quadres i la forma de portar l'informació del color depèn de l'estàndard de televisió concret ( NTSC , SECAM i PAL ).

La grandària d'una imatge de video s'amida en píxels per a video digital, o en línies d'escombrat horitzontal i vertical per a video analògic.

La grandària d'una imatge de video s'amida en píxels per a video digital, o en línies d'escombrat horitzontal i vertical per a video analògic.

A P L I C A C I Ó La principal aplicació del vídeo és la televisió, seguida pels videos domèstics. No obstant això, gràcies a internet s’ha produït una proliferació de diferents formats de vídeo comprimits que en permeten la difusió a una audiència planetària .

La principal aplicació del vídeo és la televisió,

seguida pels videos domèstics.

No obstant això, gràcies a internet s’ha produït una

proliferació de diferents formats de vídeo comprimits que en permeten la difusió a una audiència planetària .

A P L I C A C I Ó També s'utilitza per a aplicacions científiques , de seguretat , d‘ enginyeria i de producció .

També s'utilitza per a aplicacions científiques , de

seguretat , d‘ enginyeria i de producció .

T I P U S Vídeo digital: - DVD, WMF, QuickTime, Ogg, DivX... Cintes de vídeo analògiques: - VHS i Betamax.

Vídeo digital:

- DVD, WMF, QuickTime, Ogg, DivX...

Cintes de vídeo analògiques:

- VHS i Betamax.

A U D I O Hi ha dos tipus d’audio: - Audio analògic. - Audio digital.

Hi ha dos tipus d’audio:

- Audio analògic.

- Audio digital.

AUDIO ANALÒGIC L'emmagatzematge i reproducció de so analògic es basa en els mateixos principis en què es basa l'oïda humana. En un sistema d'àudio analògic, els sons es basen en ones físiques a l'aire, que es transformen en la representació elèctrica de l'ona, mitjançant un transductor (per exemple, un micròfon), i es desen o es transmeten.

L'emmagatzematge i reproducció de so analògic es basa en els mateixos principis en què es basa l'oïda humana. En un sistema d'àudio analògic, els sons es basen en ones físiques a l'aire, que es transformen en la representació elèctrica de l'ona, mitjançant un transductor (per exemple, un micròfon), i es desen o es transmeten.

Per a tornar a obtenir un so, es reverteix el procés, mitjançant l'amplificació i la reconversió a ones sonores físiques a través d'un altaveu. Normalment està filtrat al rang de freqüències audibles pels éssers humans que està entre els 20 i els 20.000 Hz aproximadament .

Per a tornar a obtenir un so, es reverteix el procés, mitjançant l'amplificació i la reconversió a ones sonores físiques a través d'un altaveu.

Normalment està filtrat al rang de freqüències audibles pels éssers humans que està entre els 20 i els 20.000 Hz aproximadament .

Tot i que se'n canvia la natura, les característiques fonamentals de l'ona no es canvien durant el seu emmagatzematge, transformació, duplicació i amplificació.

Tot i que se'n canvia la natura, les característiques fonamentals de l'ona no es canvien durant el seu emmagatzematge, transformació, duplicació i amplificació.

U n senyal d'àudio analògic es pot caracteritzar, per la seva dinàmica (valor de pic , rang dinàmic , potència, relació senyal-soroll) o pel seu espectre de potència ( ample de banda, freqüència fonamental, harmònics , distorsió harmònica, etc.)

U n senyal d'àudio analògic es pot caracteritzar, per la seva dinàmica (valor de pic , rang dinàmic , potència, relació senyal-soroll) o pel seu espectre de potència ( ample de banda, freqüència fonamental, harmònics , distorsió harmònica, etc.)

Atès que el so és una ona de pressió, es requereix un transductor de pressió (un micròfon ) per a convertir les ones de pressió d'aire (ones sonores) en senyals elèctrics ( senyals analògics ).

Atès que el so és una ona de pressió, es requereix un transductor de pressió (un micròfon ) per a convertir les ones de pressió d'aire (ones sonores) en senyals elèctrics ( senyals analògics ).

La conversió contrària es realitza mitjançant un altaveu , que converteix els senyals elèctrics en ones de pressió d'aire.

La conversió contrària es realitza mitjançant un

altaveu , que converteix els senyals elèctrics en

ones de pressió d'aire.

Un sol micròfon pot captar adequadament tot el rang audible de freqüències, en canvi per a reproduir fidedignament aquest mateix rang de freqüències solen requerir-se dos altaveus (d'aguts i greus) o més.

Un sol micròfon pot captar adequadament tot el rang audible de freqüències, en canvi per a reproduir fidedignament aquest mateix rang de freqüències solen requerir-se dos altaveus (d'aguts i greus) o més.

AUDIO DIGITAL L'audio digital és la codificació digital d'un senyal elèctric que representa una ona sonora. Consisteix en una seqüència de nombres binaris que s'obté del mostreix i quantificació digital del senyal elèctric. Posteriorment es pot comprimir, donant lloc a formats més compactes.

L'audio digital és la codificació digital d'un senyal elèctric que representa una ona sonora. Consisteix en una seqüència de nombres binaris que s'obté del mostreix i quantificació digital del senyal elèctric. Posteriorment es pot comprimir, donant lloc a formats més compactes.

PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ El procés de digitalització d'un senyal analògic consisteix en agafar mostres del senyal a una determinada freqüència, de manera que tenim mostres d'aquest senyal cada cert temps. Aquests valors d'amplitud es quantifiquen i només poden agafar una sèrie de valors discrets.

El procés de digitalització d'un senyal analògic consisteix en agafar mostres del senyal a una determinada freqüència, de manera que tenim mostres d'aquest senyal cada cert temps. Aquests valors d'amplitud es quantifiquen i només poden agafar una sèrie de valors discrets.

PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ

Un senyal digital és un senyal en què les seves magnituds (temps i amplitud) es representen mitjançant valors discrets (0 i 1).

Un senyal digital és un senyal en què les seves magnituds (temps i amplitud) es representen mitjançant valors discrets (0 i 1).

La cadena de l'àudio digital comença quan un senyal d'àudio analògic es converteix en senyals elèctriques. Aquesta senyal després es codifica per a prevenir qualsevol error que pogués aparèixer durant l'emmagatzematge o transmissió del senyal.

La cadena de l'àudio digital comença quan un senyal d'àudio analògic es converteix en senyals elèctriques. Aquesta senyal després es codifica per a prevenir qualsevol error que pogués aparèixer durant l'emmagatzematge o transmissió del senyal.

F O R M A T S Existeixen molts formats d'arxius d'audio digital, que es poden dividir en dos categories: PCM ( Pulse Code Modulation ): Contenen tota l'informació que va sortir del convertidor analògic – digital, sense cap omissió i per això tenen la millor qualitat. Dins aquesta categoria trobem el formats WAV , AIFF , SU , AU i RAW . Formats comprimits : per utilitzar menys memòria que els arxius PCM existeixen formats de so comprimits, com MP3 , Ogg i AAC . Aquests formats descarten l'informació que no es perceptible per l'oïda humana.

Existeixen molts formats d'arxius d'audio digital, que es poden dividir en dos categories:

PCM ( Pulse Code Modulation ): Contenen tota l'informació que va sortir del convertidor analògic – digital, sense cap omissió i per això tenen la millor qualitat. Dins aquesta categoria trobem el formats WAV , AIFF , SU , AU i RAW .

Formats comprimits : per utilitzar menys memòria que els arxius PCM existeixen formats de so comprimits, com MP3 , Ogg i AAC . Aquests formats descarten l'informació que no es perceptible per l'oïda humana.

Creat per: Oscar Oliver Obiol Idea: Joan Domènech Principal font d'informació: Wikipedia C R È D I T S

Creat per:

Oscar Oliver Obiol

Idea:

Joan Domènech

Principal font d'informació:

Wikipedia

 

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Audio & Video - Downloads - CHIP

Alles zum Thema Audio & Video ... Bei uns erhalten Sie exklusiv zu Pfingsten die beiden Vollversionen "iClone 5" und "popVideoConverter 2" von Reallusion ...
Read more

Kendrick Lamar - i (Audio) - YouTube

Kendrick Lamar - i (Audio) Available now http://smarturl.it/iKL. Kendrick Lamar - i (Audio) ... Rating is available when the video has been rented.
Read more

MP3 - Audio - Downloads - COMPUTER BILD

MP3- und Audio-Downloads - Mediaplayer, CD-Ripper und andere aktuelle Programme zum Aufnehmen, Bearbeiten und Konvertieren von Audiodateien zum Download.
Read more

Music - YouTube

YouTube's music destination featuring top tracks and popular hits from a variety of genres. This channel was generated automatically by YouTube's video ...
Read more

Codecs.com : Download audio, video codecs and tools

Codecs.com aka Free-Codecs.com | Download latest audio codecs, video codecs, codec packs and tools, FREE
Read more

Absolute Video to Audio Converter - Download - COMPUTER BILD

Absolute Video to Audio Converter 3.1.8: kostenlos, englisch, virengeprüft, schnell und sicher! Kategorie: MP3 & Audio, Tonspur aus Video extrahieren
Read more

Audio/Video Converter - Download

Mit dem Audio/Video Converter bringt man Ton und Film in das gewünschte Format. Die Freeware konvertiert mehrere Dateien in einem Rutsch, begrenzt die ...
Read more

Audio Converter - Der beste kostenlose MP3-Konverter

Free Audio Converter: Beste Qualität MP3 Converter, der INSANE und EXTREME MP3 LAME Einstellungen hat, verlustfreie Audioconverter, alle bekannte ...
Read more

TV, Video & Audio gebraucht kaufen – Kleinanzeigen bei ...

TV, Video & Audio - 12000 passende Angebote gefunden. Kostenlose Kleinanzeigen im Bereich TV, Video & Audio finden und einstellen in der Region - bei ...
Read more

AUDIO - Das Magazin für HiFi, Surround, High End, Musik ...

Die Audio Ausgabe 06/2016 beinhaltet eine CD mit audiophilen Aufnahmen. Hier finden Sie die CD-Cover der Audio Titel-CDs zum Download.
Read more