vhtk-so-59-cn03tn-b-1

55 %
45 %
Information about vhtk-so-59-cn03tn-b-1
Entertainment

Published on January 19, 2018

Author: baodien

Source: authorstream.com

Slide1: "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ" DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 59 CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - B Slide2: "KHÔNG BIẾT KINH THÁNH LÀ KHÔNG BIẾT CHÚA KI-TÔ" TRẮC NGHIỆM Ô CHỮ DÀNH CHO THIẾU NHI & GIỚI TRẺ VUI HỌC KINH THÁNH-GIÁO LÝ SỐ 59 Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Tên người chơi Slide3: PHẦN I : TRẮC NGHIỆM - GỒM 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ : + KINH THÁNH (CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ CHÚA NHẬT) + GIÁO LÝ (SÁCH HỎI THƯA GLHTCG CỦA UB GIÁO LÝ ĐỨC TIN-HĐGMVN) - MỖI CÂU HỎI CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. - TRẢ LỜI ĐÚNG 10 ĐIỂM. HD: 1- CLICK CHUỘT VÀO Ô SỐ CÂU HỎI ĐỂ MỞ CÂU HỎI 2- SAU ĐÓ CLICK CHUỘT : CHẠY CÂU HỎI - MỞ CÁC ĐÁP ÁN VÀ ĐỒNG HỒ - CHẠY ĐỒNG HỒ - ĐÁP ÁN ĐÚNG 3- CLICK CHUỘT VÀO BACK ĐỂ TRỞ VỀ TRANG NÀY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HOME Slide4: HAI BÍ TÍCH PHỤC VỤ LÀ NHỮNG BÍ TÍCH NÀO ? B. Hôn phối và Xức dầu bệnh nhân C. Truyền chức thánh và Hôn phối 0 1 2 3 4 5 01 D. Hòa giải và Truyền chức thánh A. Thánh Thể và Hòa giải BACK Slide5: SAU KHI ÔNG GIO-AN BỊ NỘP, ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN MIỀN NÀO RAO GIẢNG TIN MỪNG NƯỚC THIÊN CHÚA ? 02 0 1 2 3 4 5 A. Miền Ga -li- lê B. Miền Sa-ma- ri C. Miền Giu-đê D. Miền Thập Tỉnh BACK Slide6: 0 1 2 3 4 5 03 BACK A. Nước B. Thánh Thần C. Cả A và B đúng D. Cả A và B sai BÍ TÍCH RỬA TỘI LÀM CHO TA ĐƯỢC SINH LẠI TRONG ĐỜI SỐNG MỚI BỞI GÌ ? Slide7: ĐỨC GIÊ-SU RAO GIẢNG: “ANH EM HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO … …” 0 1 2 3 4 5 04 A. Tình yêu của Thiên Chúa B. Chúa Cha C. Tin Mừng BACK D. Chúa Thánh Thần Slide8: BÍ TÍCH RỬA TỘI CÒN GỌI LÀ “DÌM XUỐNG NƯỚC”, ĐỂ CHỈ VIỆC GÌ ? A. Cùng chết với Đức Ki- tô B. Cùng sống lại với Đức Ki- tô 0 1 2 3 4 5 05 BACK C. Cả A và B sai D. Cả A và B không sai Slide9: ÔNG SI-MÔN VÀ ÔNG AN-RÊ LÀM NGHỀ GÌ ? A. Chăn chiên C. Chăn heo 0 1 2 3 4 5 06 B. Trồng nho D. Đánh cá BACK Slide10: BÍ TÍCH RỬA TỘI LÀ BÍ TÍCH HỘI THÁNH ĐÃ LẬP, ĐỂ LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC SINH LẠI TRONG ĐỜI SỐNG MỚI BỞI NƯỚC VÀ THÁNH THẦN. 0 1 2 3 4 5 07 A. Sai B. Đúng BACK Slide11: TẠI ĐÂU, ĐỨC GIÊ-SU KÊU GỌI ÔNG GIO-AN VÀ ÔNG GIA-CÔ-BÊ ĐI THEO NGƯỜI ? 0 1 2 3 4 5 08 A. Thành Giê-ru-sa-lem C. Biển hồ Ga -li- lê D. Làng Na-da- rét B. Tiệc cưới Ca-na BACK Slide12: BÍ TÍCH RỬA TỘI CÒN GỌI LÀ PHÉP RỬA TRONG CHÚA THÁNH THẦN, ĐỂ CHỈ VIỆC GÌ ? 0 1 2 3 4 5 09 A. Việc tái sinh và đổi mới C. Việc thuộc về Thiên Chúa D. Việc Chúa Thánh Thần thanh tẩy B. Việc thánh hóa và sự sống BACK Slide13: THÂN PHỤ CỦA ÔNG GIO-AN VÀ GIA-CÔ-BÊ TÊN LÀ GÌ ? 0 1 2 3 4 5 10 A. Gia-cóp B. Giô-xếp C. Gia-cô-bê D. Dê-bê-đê BACK Slide14: PHẦN II : Ô CHỮ GỒM 8 Ô CHỮ HÀNG NGANG NGƯỜI CHƠI TÙY CHỌN TRẢ LỜI Ô CHỮ HÀNG NGANG. MỖI CÂU HỎI CHO Ô CHỮ CÓ 5 GIÂY SUY NGHĨ. TRẢ LỜI ĐÚNG: 10 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ ĐƯỢC MỞ. TRẢ LỜI SAI: 0 ĐIỂM VÀ Ô CHỮ KHÔNG ĐƯỢC MỞ. TỪ CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ NẰM Ở HÀNG DỌC. AI TÌM RA TỪ CHỦ ĐỀ DÀNH ĐƯỢC 40 ĐIỂM. Slide15: HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN II - KHÔNG DÙNG BÀN PHÍM, MÀ DÙNG CHUỘT - MUỐN TÌM RA Ô CHỮ HÀNG NGANG NÀO THÌ ĐƯA CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG ẤY, RỒI CLICK CHUỘT TRÁI. + CLICK LẦN 1: MỞ CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN + CLICK LẦN 2: CHẠY ĐỒNG HỒ THỜI GIAN SUY NGHĨ + CLICK LẦN 3: BIẾN MẤT CÂU HỎI VÀ ĐỒNG HỒ - NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG, CLICK LẦN 4: MỞ Ô CHỮ HÀNG NGANG - NẾU TRẢ LỜI SAI, KHÔNG CLICK LẦN 4 ĐỂ Ô CHỮ HÀNG NGANG KHÔNG ĐƯỢC MỞ SAU ĐÓ DI CHUYỂN CON TRỎ CHUỘT ĐẾN SỐ ĐỨNG TRƯỚC HÀNG NGANG KHÁC, RỒI LÀM LẠI ĐÚNG TIẾN TRÌNH TRÊN CHO HÀNG NGANG ẤY. NẾU CÓ NGƯỜI TÌM RA TỪ HÀNG DỌC THÌ CLICK CHUỘT TRÁI VÀO HÌNH SAO CÓ CHỮ “ĐA” (ĐÁP ÁN) ĐỂ MỞ TỪ HÀNG DỌC. Slide16: * * * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 * * 6 7 H O M E SAU KHI ÔNG GIO-AN BỊ NỘP, ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN ĐÂU RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA THIÊN CHÚA ? * * * * * * * * * * * * * * CHỦ ĐỀ Ô CHỮ LÀ GÌ ? (NẰM Ở HÀNG DỌC) * * * * * * * * 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 1 2 3 4 5 CÁC ÔNG BỎ CHA MÌNH Ở LẠI TRÊN THUYỀN VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG, MÀ LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 EM ÔNG AN-RÊ LÀ AI ? 0 1 2 3 4 5 “THỜI KỲ ĐÃ MÃN, VÀ TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN. ANH EM … … … VÀ TIN VÀO TIN MỪNG.” 0 1 2 3 4 5 “ĐI XA … … …, NGƯỜI THẤY ÔNG GIA-CÔ-BÊ, CON ÔNG DÊ-BÊ-ĐÊ, VÀ NGƯỜI EM LÀ ÔNG GIO-AN.” 0 1 2 3 4 5 ĐỨC GIÊ-SU ĐẾN MIỀN GA-LI-LÊ RAO GIẢNG TIN MỪNG CỦA AI ? 0 1 2 3 4 5 CÁC ÔNG SI-MÔN VÀ AN-RÊ LÀM GÌ ? 0 1 2 3 4 5 CHA CỦA CÁC ÔNG GIA-CÔ-BÊ VÀ GIO-AN LÀ AI ? 0 1 2 3 4 5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Add a comment

Related presentations