Vezetni bolondulásig

50 %
50 %
Information about Vezetni bolondulásig
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: KornelBohm

Source: slideshare.net

Description

„Akinek hatalmat adott, észt is ád az Isten” – hangzik el a szarkasztikus bölcsesség a Pomádé királyban jól mutatva a hatalmasok háta mögött a „kisemberek” összekacsintását. A hatalom felé vezető grádicsokon való lépkedés próbára teszi a legstabilabb személyiséget is. A profánul „fölfelé nyal, lefele rúg” törtető stratégia már a hierarchia legalsóbb szintjén is jelentkezik. A telefonkezelő recepciós lenézi a futárt, az pedig a hajnalban érkező takarítót, ami csak azt mutatja, hogy a hatalom érzetének legminimálisabb foka is képes megrészegíteni az embert. A pszichiátriai kórképnek számító cezarománia, vagyis a hatalmi téboly már egészen kisdózisú hatáskör-növekedésnél is bekapcsolhat.

MUNKA POMÁDÉ KIRÁLY A HR-ESEK KÖZÖTT A vezető uralma 58 szerző: Bőhm Kornél HVG EXTRA

rang létra Sheryl Sandberg: Túl kevés nő van a vezetőink között „A kinek hatalmat adott, észt is ád az Isten” –  hangzik el a  szarkasztikus bölcsesség a  Pomádé királyban, jól mutatva a hatalmasok háta mögött a „kisemberek” ös�szekacsintását. A lépkedés a hatalom felé vezető grádicsokon próbára teszi a legstabilabb személyiséget is. A profánul „fölfelé nyal, lefelé rúg” törtető stratégia már a hierarchia legalsó szintjén is jelentkezik. A telefonkezelő recepciós lenézi a futárt, az pedig a hajnalban érkező takarítót, ami csak azt mutatja, hogy a hatalom érzetének minimális foka is képes megrészegíteni az embert. A pszichiátriai kórképnek számító cezarománia, vagyis a hatalmi téboly már egészen kis dózisú hatáskör-növekedésnél is bekapcsolhat. Az üzleti életben és a közigazgatásban a személyes siker elsődleges fokmérője az előrejutás, a felkapaszkodás a ranglétrán. Míg a hatalmi pozícióig vezető út során hatékony lehet az előzékenység, a segítőkészség, az udvariasság, a  vágyott vezetői szinten korábbi viselkedésükhöz képest sokan kifordulnak magukból, magázódni kezdenek a frissen beosztottjukká avanzsált korábbi kollégákkal – hallani például miniszterelnökről, akit, miután hatalomra került, a magázódásra váltás mellett a kormányülésen felállva kell várni –, óriási céges autót vásároltatnak, a hozzájuk érkezőket megvárakoztatják, foghegyről beszélnek az asszisztensükkel. A megalománia és a narcizmus együtt jár a  tévedhetetlenség illúziójával, a  belső frusztrációk verbális agresszióvá fordításával, a rettegéssel, hogy elvész a tekintély. Fiktív felvétel MUNKA Megfelelő embert a megfelelő helyre – ez volna a vezetőkiválasztás alfája és ómegája. Vajon természetes, hogy az előléptetés után a kiválasztott személyisége megváltozik? jelöltet, akit alkalmasnak tartanának felvételre a fiktív céghez. A menedzserek aztán átnézték az előkészített anyagokat, és maguk döntöttek a felvételről. Ezt követően nekik és az asszisztenseiknek értékelniük kellett egymás munkáját. A  kiértékelés alapján a  menedzserek lényegében dehumanizálták az –  előzetesen sorsolással választott – beosztottakat, a megadott negyvenféle kiértékelési szempont között alig-alig adtak valódi, emberhez kötődő tulajdonságokat, míg a beosztottaknál ilyen torzulás nem volt érzékelhető. Nem volna jogos persze azt állítani, hogy az előléptetés, a  vezetővé választás mindenképpen lutri. Az alkalmazott vezetőkiválasztási módszertanok, a „360 fokos vezetői értékeléssel”, szimulált munkahelyi szituációkat is vizsgálva, az ellenőrzési mechanizmusok és a felelősségi körök megfelelő beállításával az esetek túlnyomó többségében sikerülhet intelligens, empátiáját és korábbi pozitív tulajdonságait megőrző, rátermett vezetőt találni a megfelelő pozícióba. Vezető vagy főnök Képességek, egyéni kvalitások, a megszerzett Egy 2013-ban ismertetett kutatás rávilágí- munkatapasztalatok és személyiségjegyek tott arra a tényre, hogy az emberek a hatalmi komplex elegye tesz alkalmassá valakit egypozíció hatására még akkor is kevésbé veszik egy vezetői pozíció elérésére, megtartására. emberszámba a beosztottakat, ha az alá-fölé (Legalábbis optimális esetben e paraméterek rendeltséget előzetesen kisorsolták. A hata- alapján zajlik le a kiválasztási folyamat.) A polom személyiségtorzító hatását vizsgáló ku- zíció betöltése ugyanakkor önmagában nem tatást a Coloradói Egyetemen végezték Jason garancia arra, hogy a kiválasztott megfelelően Gwinn doktorandusz hallgató vezetésével. Az látja majd el az irányítást. A vezetési stílusok izgalmas kísérletben 300 hallgató vett részt: között óriási különbségek vannak, a skála egyik a  sorsolás alapján a  fele képzeletbeli mene- végén az autokratikus, középen a demokratikus, dzserpozícióba került, a másik fele pedig as�- a másik végén a laissez-faire (vagy anarchikus) szisztensi munkakört kapott. Utóbbiaknak az vezetői hozzáállást találjuk meg. A szervezetvolt a  feladatuk, hogy rágják át magukat egy fejlesztési szakemberek, HR-esek, fejvadászok halom önéletrajzon, és válasszanak ki néhány egyetértenek abban, hogy a  leghatékonyabb PSZICHOLÓGIA 59

MUNKA rang létra Patyomkinok Milyen a jó vezető? 1 Határozott víziója van a szervezet jövőjéről. 2 Képes motiválni, lelkesíteni és maga mögé állítani a munkatársakat. 3 Önmagát is képes motiválni, új személyes célokat, kihívásokat találni. 4 Pozícióhoz jutva sem veszíti el empatikus képességét. 5 Képes feladatokat és hatásköröket delegálni, egyúttal számon is kérni a feladatok teljesítését. 6 Részt vesz, jelen van a szervezet életében hétköznapokon és a lazább együttlétekkor is. 7 Korrekt. vezetés a  különböző stílusok vegyítésével, a Mars-mezőn vagyis az aktuális helyzetnek megfelelő hozzáállás kiválasztásával érhető el. A leépítésről „Gondoskodnod kell arról, hogy nap mint nap határozó vezető hozhat egyszemélyi, autok- minden rendű és rangú, életkorú emberekből ratikus döntést, míg a  céges buli megszerve- álló kíséreted legyen, hiszen magából a  sozésében ugyanő teljes egészében átadhatja kaságból lehet következtetést levonni arról, az irányítást a munkavállalóknak. A vezetési mekkora erőt és esélyt mondhatsz majd magastíluson, a  hatékony vállalatszervezési mun- dénak a Mars-mezőn” – A hivatalra pályázók kamódszereken túllépve izgalmas kutatási kézikönyve (Commentariolum petitionis) című területe az utóbbi két évtizednek a vezető és művében figyelmeztette így már az időszámítáa menedzser vagy boss típusú vezetők szemé- sunk előtti első században Cicerót a saját öccse lyiségjegyeinek vizsgálata. A  vezető (leader) arra, hogy a hatalommal bíró emberek milyen és a menedzser vagy főnök (boss) alapvetően könnyen veszítik el a  kapcsolatukat a  valómás-más területen hatékony. A  főnök típus sággal, ha nem figyelnek a „körön kívüliekre”. inkább épít a  belső hierarchiára, odafigyel A  politikusok, államfők elmagányosodása vaa  céges előírások szigorú betartására, figyel- lószínűleg egyidős a hatalmi berendezkedéssel. mét a kimutatásoknak, pénzügyi mutatóknak A vezetőnek nincs módja a közvetlen tapasztaszenteli, ezek elérésére szervezi meg, irányítja lásra, tanácsadói sleppek révén jut információa rábízott céget. A vezető erősebb az emóciók hoz, a stáb által készített „döntés-előkészítés” felkeltésében, hatékonyabban képes motiválni után kell határozatot hoznia, ráadásul olyan a kollégáit, hitelesen közvetíti a vízióit, lelkese- jellegű és horderejű ügyekben, amelyeket az dése és hite átragad a beosztottakra is. Éppen esetek döntő többségében laikusként felmérni emiatt nagy szervezeti változások időszakában sem lehetséges. A  főnököt mindig emberek sokan szerencsésebbnek tartják a változások veszik körül, de nem tudja, kinek hihet, kire élére álló, örökösen példát mutató leadership számíthat. A  tanácsadói körön túlterjeszkehozzáállást, más esetekben az autokratikusabb dően meg kellene küzdenie a  hízelgőkkel és menedzserfelfogás lendítheti előre a  céget. a talpnyalókkal is, akik saját érdekeiket szem A  vezető esetében erősebb az „ő is egy közü- előtt tartva bármikor készek kritikátlanul dilünk” érzet, aki a sorát kivárva biztosan együtt csérni bármit. (Ahogyan egyébként Pomádé fog étkezni a többi munkavállalóval a menzán, király sem tudhatott bizonyosságot nem létező adott esetben még külön vezetői szobát sem pompás új ruhájáról.) Ha kell, színházi díszletekből, papírmaséból felhúzott Patyomkin-falut mutatnak meg az uralkodónak, hogy a valós helyzettel meg ne ismerkedhessen. Hatalomban lenni kiszolgáltatottság is. A belső bizonytalanság és az egy személyben viselt óriási felelősség felértékeli azoknak a  munkáját, akik képesek okos kísérettel, független szemmel és a  megfelelő kérdéseket megfogalmazva segíteni a  vezetőknek. Ezen a külső támogatói pályán egyre többen kínálnak támaszt az elbizonytalanodó, akár kiégő, kimerülő vezetőknek. Korábban a pszichológusok és pszichiáterek voltak ennek az önérdek nélküli kísérő tevékenységnek a letéteményesei, ma már vezetési tanácsadók, coachok is bevethetők. Utóbbiak hitele abból is táplálkozik, hogy rendszerint karrierjük egyik korábbi állomásán már töltöttek be a vezetőéigényel, munkavállalók tucatjaival együtt ül hez hasonló tisztséget, így keresztülmentek a nyitott irodában. A menedzsert onnan lehet azokon a bonyolult döntési folyamatokon és megismerni, hogy a vezetői emeleten nem áll léthelyzeteken, amelyekből az elmagányosodó meg a közösen használt lift. vezető jelenleg ki sem lát. A leghatékonyabb vezetés a különböző stílusok vegyítésével, vagyis az aktuális helyzetnek megfelelő hozzáállás kiválasztásával érhető el. OLVASNIVALÓ J. Keith Murninghan: Ne dolgozzunk mások helyett, HVG Könyvek, 2013. 60 HVG EXTRA

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Kornel Bohm | LinkedIn

Kornel Bohm; Vezetni bolondulásig HVG Extra Pszichológia. February 2014 „Akinek hatalmat adott, észt is ád az Isten” – hangzik el a szarkasztikus ...
Read more

* Szeretni Bolondulásig!

Szeretni Bolondulásig! BMW E 32 más néven hetes széria 735 ötös 20 évvel ezelőtt megelőzte a korát úgy, mint szépségben, szerkezetileg jóságban.
Read more

Szelfpszichológia: Szeretni bolondulásig - Magyar Narancs

Szelfpszichológia: Szeretni bolondulásig. ... hogy nem képesek sorsukat önmaguk és környezetük számára is elfogadhatóan vezetni.
Read more

HA ENGEM SZERETSZ, AZ MEGDÍCSŐÍT ENGEM, TÉGED PEDIG ...

... ragaszkodj hozzám, és vezetni foglak. Kezdettől fogva hozzám tartoztál. Leányom, szeretsz? A bolondulásig szeretlek, Uram. Ha szeretsz, az ...
Read more

totálkár « cippo.hu

714. vezetni bolondulásig 2010. március 1. 1:01 - cippo totálkár. 709. su-su bolondság 2010. február 17. 11:25 - cippo totálkár. 706. a tekerős ...
Read more

Továbbállók: Szeretni bolondulásig, elolvadásig ...

Sam Mendes ezúttal kikandikál a kertek alól, és kitágítja az utóbbi időben meglehetősen szűkre szabott alkotói horizontját. A megszokott ...
Read more

Ott sem lennék katona! - képtelenség.hu

... füstbe vezetni nem okos ötlet. ... még képtelenség. PSY-DADDY, születéstől a bolondulásig! Csak képek. Jófajta vegyes képek. Képek a ...
Read more

Betűvető: Louise Erdrich: A Körkunyhó

/William Somerset Maugham/ 2014. november 11., kedd. Louise Erdrich: A Körkunyhó
Read more

Hétfő esti vegyes - képtelenség.hu

#23 Élmény lehet vezetni. A kilátás előre: ... PSY-DADDY, születéstől a bolondulásig! Képtelenség.hu. még képtelenség. Képek vegyesen.
Read more