Vestibuler Insertionda NRT Kaydi

50 %
50 %
Information about Vestibuler Insertionda NRT Kaydi
Science-Technology

Published on December 30, 2007

Author: atiyolog

Source: authorstream.com

Slide1:  Vestibüler ‘Insertion’da NRT Kaydı: Olgu Sunumu Atılım Atılgan¹, Bülent Gündüz¹, İsmet Bayramoğlu², Yusuf K Kemaloğlu², Mehmet Akşit³ ¹Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Odyoloji Bilim Dalı ²Gazi Üniversitesi Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı ³Duysel Odyolojik Tanı Merkezi Slide2:  NRT (Neural Response Telemetry) Nedir? NRT İşitme sinirinin koklear implant tarafından elektriksel uyarımıyla ortaya çıkan bileşik aksiyon potansiyelinin aynı koklear implant elektrotlarıyla ölçümüdür. Elde edilen kayıt elektrik uyarımlı Bileşik Aksiyon Potansiyel (eBAP) olarak adlandırılır. Slide3:  Neural Response Telemetry Slide4:  U/K Aralığı Az U/K Aralığı Çok Uyaran/ Kayıt Aralığı (Delay) Slide5:  Vestibüler Yerleşim Pau ve ark. (2005) yayınladıkları olgu sunumunda vestibülden eBAP kaydı aldıklarını bildirmişler, fakat kokleardan alınan kayıtlarla vestibülden alınan kayıt arasında fark bulamamışlardır. eABR kaydında ise vestibülden elektriksel uyarılmış potansiyel elde edememişlerdir. Slide6:  Akşit ve İncesulu (2005) ise: Koklear yerleşimde kullanılan parametrelerle vestibüler yerleşim sonrası NRT kaydı alınamadığını; Vestibüler yerleşimdeki NRT parametreleriyle koklear yerleşimdeki NRT parametrelerinin farklılık gösterdiğini; Vestibüler yerleşimde ancak uyaran/kayıt aralığı uzatıldığı ve uyaran şiddeti yükseltildiğinde kayıt alınabildiğini bildirmiştir. Vestibüler Yerleşim Slide7:  Koklear ve Vestibüler Yerleşimin NRT ile Karşılaştırılması Slide8:  koklea Fasial Sinir Stapes Yuvarlak pencere Yerleşim sırasındaki pozisyon Slide9:  Üç yaşında erkek Çok ileri derecede SNİK Pre-op radyolojik bulguları doğal Akraba evliliği Ateşli Hastalık Kullanılan implant: Nucleus Freedom(CA) OLGU SUNUMU Slide10:  İlk Operasyon Öncesi MR Slide11:  Fasyal reses, promontorium kokleostomisi tekniği uygulandı. Tüm elektrotlar kokleostomiden geçti. NRT kaydı alınamadı. 18. elektrot hariç, tüm elektrotlardan normal impedans değerleri kaydedildi. İlk Operasyon Slide12:  İlk Operasyon Sırasında NRT Kaydı Slide13:  Revizyon Öncesi Radyolojik İnceleme Slide14:  NRT Bulguları Baş dönmesi şikayeti yoktu. Test sırasında sese davranım gözlenmedi Uyaran/ Kayıt aralığı uzadığı (250µs) halde NRT kaydı alınabildi. NRT kaydı 240 CL seviyesinde elde edildi. S. Ganglionlara olan mesafe NRT kaydını etkiliyor mu?! Slide15:  Revizyon Öncesi Radyolojik İnceleme Revizyon Sonrası Radyolojik İnceleme:  Revizyon Sonrası Radyolojik İnceleme Slide17:  Revizyon Sonrası Odyolojik Bulgular Revizyon ameliyatında 5, 15, 17, 20. elektrotlardan NRT kaydı alındı. 15 elektrottan stapes refleksi alındı. Post- op saf ses ortalaması 50 dB bulundu. Hastanın sese davranımı ve tepkileri olumlu bulundu. Slide18:  SONUÇ Uyaran/ kayıt aralığı uzatıldığında NRT’nin gözlenmesi durumunda vestibüler yerleşim riskinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Slide19:  Ebrular: Esra Dursun

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vestibular Nerve Section * Severe Meniere's Disease * Ear ...

Vestibular Nerve Section . This operation is considered in patients who have severe Meniere’s disease with attacks of vertigo that continue despite ...
Read more

Aus der Klinik für Hals- Nasen- Ohrenheilkunde der ...

NRT Neural Response Telemetry N ... 2.3 Die vestibuläre Funktion 13 2.3.1 Der optokinetische Nystagmus 13 2.3.2 Schwindelformen 14
Read more

Vortragende(r): Tischendorf Lutz

Vorteile gegenüber freihändigen oder navigierten Insertionen sind infolge der sicheren ... (vestibulär weicher, palatinal kompakter Knochen ) und
Read more

Vortragende(r): Lutz Tischendorf

Die Insertionen waren stets erfolgreich. ... Knochenqualität (kompakter palatinaler und weicher vestibulärer Knochen)oder in weichem Knochen ...
Read more

Einzeitige Sofort- oder zweizeitige Spät-Insertion von 3i ...

Spät-Insertion von 3i-Implantaten in ... Defektrekonstruktion: R16: Cerasorb M und 13 vestibulär:Ostim. 00 IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2006 SPECIAL SPECIAL
Read more

Vestibuläre Störungen nach Cochleaimplantat bei Erwachsenen

Vestibuläre Störungen nach Cochleaimplantat bei Erwachsenen on ResearchGate, the professional network for scientists.
Read more

Die Messung approximaler parodontaler Taschen mittels ...

... an Schneidezähnen +0,63 mm bei der Messung von vestibulär nach ... insertion of the probe into approximal pockets at an angle ... net. All rights ...
Read more

Vestibule | Define Vestibule at Dictionary.com

Vestibule definition, a passage, hall, or antechamber between the outer door and the interior parts of a house or building. See more. Dictionary.com;
Read more