Verzekering tijdens uw straatactiviteit

50 %
50 %
Information about Verzekering tijdens uw straatactiviteit

Published on February 20, 2014

Author: Opsinjoren

Source: slideshare.net

Infosessie Opsinjoren Verzekeringen, SABAM en contracten

1. Verzekeringen

1. Verzekeringen Opsinjoren > CISO vzw 1.1 ABA = Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid van vzw en haar aangestelden: • Personeel • Stagiaires • Vrijwilligers 1.2 Lichamelijke Ongevallen Vrijwilligers • Personeel = arbeidsongevallen • Vrijwilligers <> Personeel • L.O. Vrijwilligers < Arbeidsongevallen

1. Verzekeringen 1.1 Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid • Art. 1382 BW en volgende • Fout – schade – oorzakelijk verband • Voor “aangestelden” van de vzw, dus Opsinjoren en haar personeel, stagiaires, vrijwilligers, … • “onder toezicht en leiding van …” • Persoonlijke aansprakelijkheid voor zware fout zoals intoxicatie, eigen initiatief, …

1. Verzekeringen 1.2 Lichamelijke Ongevallen Vrijwilligers • Aanvullend – Dekt wat eigen verplichte ziekteverzekering NIET dekt • Beperkt – Terugbetalingen zijn geplafonneerd

1. Verzekeringen 1.2 Lichamelijke Ongevallen Vrijwilligers : aanvullend • Patiënt betaalt alle kosten zelf • Patiënt dient alles in bij eigen ziekenfonds • Totaal – terugbetalingen = eigen aandeel • Ethias vergoedt op basis van verschilstaat

1. Verzekeringen 1.2 L.O. Vrijwilligers: waarborgen • • • • Overlijden: € 10.000,Bestendige ongeschiktheid 100%: € 14.900,Tijdelijke werkongeschiktheid: € 7,5/dag Tandprothese: € 123,95 / max. € 495,79

1. Verzekeringen 1.2 L.O. Vrijwilligers: waarborgen: bril • • • • “Lichaamsverlengend” Normaal gebruik Vervanging bestaande toestand Bijhouden

1. Verzekeringen 1.2 L.O. Vrijwilligers: contract Ethias • Polis 45.143.016 L.O. Vrijwilligers CISO vzw – Opsinjoren – Buurtregie – GAS-bemiddeling –…

1. Verzekeringen 1.2 L.O. Vrijwilligers: concreet • Register: – Naam + datum vrijwilligersactiviteit – Verantwoordelijke register Opsinjoren – Aanvullen vóór activiteit – Werkende buur = vrijwilliger

1. Verzekeringen 1.2 L.O. Vrijwilligers: concreet • Aangifte: – Aangifteformulier bij Opsinjoren – Luik in te vullen door geneesheer – Bezorgen aan Opsinjoren – Binnen redelijke termijn

1. Verzekeringen Concrete situatie 1: • Straatfeest • Springkasteel • Kind valt, breekt arm

1. Verzekeringen Concrete situatie 1: antwoord • Eigen ziekenfonds aanspreken • L.O. voor deelnemers

1. Verzekeringen Concrete situatie 2: • Straatfeest • Spontane hulp van buurman • Slachtoffer van paal op zijn hoofd

1. Verzekeringen Concrete situatie 2: antwoord • Geen vrijwilliger, eigen ziekenfonds • Mogelijk polis B.A. CISO vzw

1. Verzekeringen Concrete situatie 3: • Straatfeest • Werkende buur bezeert knie • Aangifte omdat pijn aanhoudt

1. Verzekeringen Concrete situatie 3: antwoord • Verzekerd, mits “redelijke termijn”

1. Verzekeringen Concrete situatie 4: • Stockageruimte bevat materiaal Opsinjoren • Brand vernielt inhoud

1. Verzekeringen Concrete situatie 4: antwoord • Omvat de polis brand (eigenaar/huurder) ook “inhoud”?

1. Verzekeringen Concrete situatie 5: • Werkende buur gebruikt privé elektriciteit voor straatfeest • Kortsluiting met brand als gevolg

1. Verzekeringen Concrete situatie 5: antwoord • Eigen polis “brand” zal schade vergoeden.

1. Verzekeringen Concrete situatie 6: • Winterfeest in privé-garage • Bezoeker beschadigt de poort

1. Verzekeringen Concrete situatie 6: antwoord • B.A. privéleven bezoeker (niet verplicht) • Bezoeker persoonlijk

1. Verzekeringen Concrete situatie 7: • Lichamelijk ongeval met kapotte bril en afgebroken tand

1. Verzekeringen Concrete situatie 7: antwoord • Tanden beperkt tot … • Vervanging bril mits …

1. Verzekeringen Concrete situatie 8: • Tent ontleend bij Stad Antwerpen • Tentzeil scheurt

1. Verzekeringen Concrete situatie 8: antwoord • • • • Meldingsplicht Registratie Geen herstelling Geen verzekering

1. Verzekeringen Concrete situatie 9: • Thermos gaat stuk en frietketel wordt gestolen • Materiaal was privé-eigendom van werkende buren

1. Verzekeringen Concrete situatie 9: antwoord • Niet verzekerd, tenzij privé

1. Verzekeringen Concrete situatie 10: • Kan de organisator van een straatfeest persoonlijk aansprakelijk gesteld worden bij schade aan een buurman?

1. Verzekeringen Concrete situatie 10: antwoord • Polis A.B.A. Ciso vzw • Vrijwilliger = aangestelde

1. Verzekeringen Concrete situatie 11: • Tent waait weg en maakt krassen op wagen van een buurman

1. Verzekeringen Concrete situatie 11: antwoord • Was de tent goed opgesteld en verankerd? – Neen > verzekering A.B.A. CISO vzw – Ja > “rampenfonds” • Verzekeraar buurman zal zich eerst wenden tot onze verzekeraar

1. Verzekeringen Concrete situatie 12: • Straatfeest • Kind verbrandt zich aan vuurkorf

1. Verzekeringen Concrete situatie 12: antwoord • • • • • • Vuurkorven: volg richtlijnen brandweer Meldingsplicht in Opsinjoren-aanvraag Omheining voorzien (bvb. nadars) Groot straatfeest < > stoepfeest Geen verzekering bij correcte plaatsing Wél verzekering bij gebrekkige plaatsing (B.A.)

2. Sabam / Billijke vergoeding

2. Sabam / Billijke vergoeding • Vergoeding bij publiek gebruik • Sabam = Auteur/componist • Billijke vergoeding = Uitvoerder • Voorbeeld: CD Vier Jaargetijden – Sabam aan Vivaldi – Billijke Vergoeding aan London Symphony Orchestra

2. Sabam / Billijke vergoeding 2.1 Sabam: concreet • Verplicht bij gebruik van een artistiek werk in publieke ruimte • Aanvraag tot toelating indienen vóór evenement • Lijst van gebrachte werken ná evenement

2. Sabam / Billijke vergoeding 2.1 Sabam: concreet • Bedrag: – basisbedrag – inkomprijs – oppervlakte – prijzen consumpties – dansgelegenheid, …

2. Sabam / Billijke vergoeding 2.1 Sabam: concreet • Indienen aanvraag tot toelating verplicht • Onzeker of factuur zal volgen • Opsinjoren vergoedt binnen budget

2. Sabam / Billijke vergoeding 2.2 Billijke vergoeding: concreet Outsourcing Partners NV Martelaarslaan 53-55 9000 Gent Tel 070 66 00 16

2. Sabam / Billijke vergoeding 2.2 Billijke vergoeding: initiatief • Permanente uitbating > Outsourcing Partners nv • Tijdelijk evenement > Organisator

2. Sabam / Billijke vergoeding 2.2 Billijke vergoeding: tarieven • www.bvergoed.be • www.ikgebruikmuziek.be • Oppervlakte, luidsprekers, drank en dans

3. Contracten

3. Contracten 3.1 Afrekeningen: bewijsstukken • facturen • andere betalingsbewijzen: – goed leesbaar – naam + handtekening verkoper – datum – aangekocht product

3. Contracten 3.1 Afrekeningen: bewijsstukken Voorbeeld: Naam BEWONER: Naam BEWONER: Product: Product: Bedrag: Bedrag: Naam VERKOPER: Naam VERKOPER: Adres: Adres: Handtekening: Datum: Handtekening: Datum:

3. Contracten 3.2 Contracten Naar analogie van de contracten van Fameus vzw

3. Contracten 3.2 Contracten: voorbeeld Tussen Naam (naam bewonersgroep): Postcode + gemeente: Vertegenwoordigd door (naam contactpersoon bewonersgroep), verder genoemd de opdrachtgever En Naam act: Contactpersoon: Adres: E-mail: Telefoonnummer: Rijksregisternummer: Rekeningnummer: Vertegenwoordigd door (naam artiest of contactpersoon), verder genoemd de uitvoerder.

3. Contracten 3.2 Contracten: voorbeeld VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST De uitvoerder verbindt zich er toe een animatie-act te brengen op het straatfeest van (naam bewonersgroep of contactpersoon) op (datum) in (locatie/ adres). Het bestaat uit de volgende acte: … VERANTWOORDELIJKE STRAATFEEST NAAM ADRES TELEFOONNUMMER/GSM E-mail PLAATS, DUUR EN VERGOEDING VAN DE OVEREENKOMST PLAATS TIJDSTIP/DUUR VERGOEDING

3. Contracten 3.2 Contracten: voorbeeld REGELING BIJ ZIEKTE OF VERHINDERING Ingeval de uitvoerder zich op onvoorziene wijze in absolute onmogelijkheid bevindt om de overeenkomst zoals voorzien uit te voeren, dan brengt hij minimum 24 uur vooraf de opdrachtgever en/of de verantwoordelijke van het straatfeest telefonisch en schriftelijk op de hoogte. Beide partijen bespreken welke dringende maatregelen er kunnen worden getroffen met oog op de uitvoering van de overeenkomst. Desgevallend bepalen beide partijen hoe de vergoeding van de schade zal worden geregeld. ANNULERING STRAATFEEST Bij annulering van het straatfeest brengt de verantwoordelijke van het straatfeest en/of de opdrachtgever en de uitvoerder minimum 48 uur vooraf op de hoogte. Desgevallend bepalen beide partijen hoe de vergoeding van de schade zal worden geregeld. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS EN WEDERZIJDS RESPECT De uitvoerder voert de opdracht uit met inachtneming van de regels van vertrouwelijkheid zoals deze gelden binnen de organisatie. Deze regels van vertrouwelijkheid worden ook na beëindiging van de opdracht nageleefd. De organisatie behandelt de gegevens van de uitvoerder op vertrouwelijke wijze.

3. Contracten 3.2 Contracten: voorbeeld VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE UITVOERDER De uitvoerder kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout. De uitvoerder dient steeds te goeder trouw en met de nodige voorzichtigheid te handelen. ONGEVAL, SCHADE OF PROBLEMEN De uitvoerder meldt alle gevallen van ongeval, schade of problemen van welke aard ook onmiddellijk aan de contactpersoon. Antwerpen, (datum) (handtekening) De opdrachtgever Contactpersoon (handtekening) De uitvoerder Contactpersoon

Nog vragen?

Add a comment

Related pages

Verzekering tijdens uw straatactiviteit - Documents

Ziekteverzuim verzekering 1. Ik las vandaag een artikel over dat het met de ziekteverzuim verzekering in Nederland erg slecht gesteld is: Veel ondernemers ...
Read more

Ziekteverzuim verzekering - Business

Verzekering tijdens uw straatactiviteit 1.Infosessie Opsinjoren Verzekeringen, SABAM en contracten 2. 1. Verzekeringen 3. 1. Verzekeringen Opsinjoren > ...
Read more

08 08 2013 combinatie by BAR Uitgeverij - issuu

Ook tijdens de vakantie uw ... Volledige vergoeding via basis en oplossing aanvullende verzekering ... Heeft u wel eens met de buren een straatactiviteit ...
Read more

Kp week 26 15 by Uitgeverij Verhagen - issuu

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende ... Tijdens de tocht is er een bedrag van maar liefst €30.000 ... verzekering en wegenbelasting ...
Read more