Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van Kennisnet

50 %
50 %
Information about Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van Kennisnet
Education

Published on February 21, 2014

Author: kennisnet

Source: slideshare.net

Description

Deze presentatie is gebruikt tijdens de docentendag op het Nordwin college te Sneek op 21 februari 2014.

Versterk je onderwijs met behulp van ict! Aan de slag met TPACK! Mariette Siemons

Kennisnet

Wat gaan we doen?  Inleiding  Het TPACK-model  Aan de slag met het TPACK-spel  Kader ‘Ict-bekwaamheid van docenten’

Voorbeeld van ict-gebruik Docent Stefan van der Weide neemt zijn uitleg op met screencastsoftware en plaatst deze op YouTube.

Meerwaarde?  Wat is de meerwaarde van ict bij dit voorbeeld?  Over welke vaardigheden zou de docent moeten beschikken?

Voorbeeld van ict-gebruik • Wat is de meerwaarde van ict bij dit voorbeeld? • Over welke vaardigheden zou de docent moeten beschikken?

Voorbeeld van ict-gebruik • Wat is de meerwaarde van ict bij dit voorbeeld? • Over welke vaardigheden zou de docent moeten beschikken?

todaysmeet.com/nordwin2

Digitalisering van de maatschappij ICT is overal om ons heen Gevolgen voor het onderwijs:  Studenten ‘voorbereiden’ op onze gedigitaliseerde samenleving.  Ict is geen doel maar een middel. Het kan docenten ondersteunen!  Docenten hebben een scala aan nieuwe mogelijkheden om hun onderwijs en zichzelf te verrijken.

…en TPACK kan je daar bij helpen!

Het TPACK - model  Een nieuwe manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken.  De docent kan de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier presenteren met behulp van ict.  Helpt bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen.  Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de docent een combinatie kan maken tussen ict kennis, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. Het TPACK-model in de praktijk

TPACK-model door Koehler en Mishra Ict kennis: U kent de mogelijkheden van ict en weet hier mee om te gaan. Vakinhoudelijke kennis: U kent uw vak en weet welke kennis, vaardigheden en inzicht uw studenten moeten hebben. Didactische kennis: U weet op welke manieren u kunt lesgeven en begrijpt hoe studenten leren. Specifieke context: U kent de doelgroep en de situatie. Niet elke vorm van leren is voor elke leerling geschikt.

Integratie van ict in het onderwijs  Technological Pedagogical Content Knowledge Filmpje Het TPACK-model in de praktijk

Aan de slag…

Enkele ict werkvormen  Podcast Een podcast is een geluidsopname, meestal in dezelfde vorm gegoten als een radio-uitzending.  Mindmap Een mindmap is een soort woordweb en is geschikt om in groepjes te brainstormen, om gedachten te ordenen en kennis te verwerken.  Wiki Een wiki is geschikt om samen te werken aan inhoud. Er kan worden teruggekeken in de geschiedenis zodat duidelijk is wie wat heeft gedaan.  WebQuest Het doel van de webquest is om rondom een bepaald onderwerp onderzoek te doen op vooraf aangegeven websites.  Sociale media Facebook, Twitter, LinkedIn, ….. Het TPACK-model in de praktijk

Het TPACK-spel Opdracht 1  Vakinhoud: Medisch protocol ‘handen wassen’  Didactiek: ‘Kaartje trekken’  ICT: ‘Kaartje trekken’ Ontwerp een onderwijsactiviteit Het TPACK-model in de praktijk

Het TPACK-spel Opdracht 2  Vakinhoud: ‘Bedenk een onderwerp’  Didactiek: ‘Kies een kaartje’  ICT: Bedenk zoveel mogelijk ict-toepassingen Ontwerp een onderwijsactiviteit Het TPACK-model in de praktijk

Het TPACK-spel Opdracht 3  Vakinhoud: ‘Bedenk een onderwerp’  Didactiek: ‘Kies een kaartje’  ICT: Maak gebruik van sociale media Ontwerp een onderwijsactiviteit Het TPACK-model in de praktijk

http://atemisolutions.yurls.net/nl/page

Kader ict-bekwaamheid

Digitale basisvaardigheden  Apparaten, software en toepassingen kunnen gebruiken.  Kunnen omgaan met digitale communicatiemiddelen.  Kunnen participeren in sociale netwerken.  Je weg kunnen vinden op internet.

1. TPACK is een handig hulpmiddel om ict effectief in te zetten in het onderwijs www.govote.at Type in: 47 73 18

2. Is jouw ict-kennis en –vaardigheid voldoende om deze te integreren in het onderwijs? www.govote.at using id: 17 50 08

Bedankt voor uw aandacht! Mariette Siemons m.siemons@kennisnet.nl mbo.kennisnet.nl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK ...

×Close Share Versterk je onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van Kennisnet
Read more

Versterk je onderwijs met behulp van ict - Education

Versterk je onderwijs met behulp van ict. by kennisnet. ... Versterk je onderwijs met behulp van ict ... onderwijs met behulp van ict - workshop TPACK van ...
Read more

TPACK: integratie van ict in het onderwijs - Welkom bij ...

TPACK: integratie van ict in het onderwijs ... bepaalde vakken met behulp van een ... de hoogte van de laatste ontwikkelingen, workshops, ...
Read more

TPACK helpt bij integratie ict in de les - Kennisnet

TPACK helpt je als docent met kennis en ... over gebruik van ict in het onderwijs. ... workshop Informatievaardheden van Kennisnet maakt ...
Read more

Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK Het ...

Versterk het rendement van je onderwijs met T-PACK Het TPACK ... "Versterk het rendement van je onderwijs met T ... met behulp van ict ...
Read more

Kwaliteit is de basis: TPACK - Timpaan Onderwijs

Ben je geïnspireerd geraakt? Adviseurs van Timpaan Onderwijs ondersteunen graag je zoektocht naar de meerwaarde van ICT in jouw klas. Heb je vragen?
Read more