Versenyképes vasutak Magyarországon

50 %
50 %
Information about Versenyképes vasutak Magyarországon
p e

Published on June 18, 2008

Author: MVH

Source: slideshare.net

Versenyképes vasutak Magyarországon ANTAL, Dániel e l n ö k B u d a p e s t, 2 0 0 8. június 17.

Az üzleti élet szabályozása a síneken

Pályavasutak Európában: hálózati sűrűség Vasútsűrűség az EU-25-ben és a SEETO államaiban (2005, km/km 2 ) Forrás: Világbank

A magyar vasúti hálózatok kihasználtsága A magyar vasúti hálózatok kihasználtsága, 2007. Forrás: Magyar Vasúti Hivatal http://vasutihivatal.gov.hu/hatteranyagok/tanulmanyok_hivatal

Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU 27-ben Észtország, Lettország, Litvánia: széles nyomtáv, magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség Lengyelország, Szlovákia: magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség. Portugália, Dánia: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Többi EU-tagállam: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia, Szerbia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől. Új kezdeményezések a határátlépés megkönnyítésére Horvátország és Szerbia felé/felől. Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27-ben, 2005. Forrás: Magyar Vasúti Hivatal http://vasutihivatal.gov.hu/hatteranyagok/tanulmanyok_hivatal

A magyar vasúti pályahálózat utolsó kilométerei Az utolsó kilométer program keretében fellelt, egyelőre nem használható pálya vagy pályahálózat. A magyar vasúti pályahálózat utolsó kilométerei, 17 határozat, 38 pályahálózat (17 szervezet) 28,335 km Forrás: Magyar Vasúti Hivatal http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok/orszagos_halozatok/utolsokm Az utolsó kilométer program keretében „megtalált”, újra nyílt hozzáférésű országos pályahálózati elem. Az utolsó kilométer program keretében azonosított, nyílt hozzáférésű saját célú pályahálózat. Az utolsó kilométer program keretében fellelt, még nem tisztázott jogi helyzetű pályahálózat.

A Magyar Vasúti Hivatal intézkedései 2006-2008. Feltártuk, bizonyítottuk a MÁV Zrt és GySEV Zrt pályahasználati díja és a mögöttes költségelszámolások szabálytalanságait, és megnyitottuk a lehetőséget a jogtalanul szedett pályadíjtöbblet visszaigénylésére. ( MVH/2/2006 , MVH/49/2007 ) Jogalkotási javaslatokat tettünk az áttekinthetetlen díjrendszer racionalizálására, elindítottuk a pályahálózat valódi költségeinek feltárását. http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok/palyadijpolitika Feltártuk a hálózathasználat általános feltételeinek diszkriminatív és jogsértő elemeit, és köteleztük a MÁV Zrt és a GySEV Zrt értékesítési ügynökeként eljáró VPE Kft-t ezek kijavítására. ( MVH/3/2006 , MVH/46/2007 ) Feltártuk a szűk határkeresztező kapacitások adminisztratív akadályait, nemzetközi és hazai jogalkotási fórumokon tettünk javaslatokat az egyszerűsítésekre, bekapcsolódtunk az EU Retrack projektjébe. (Antal Dániel: Regulatory problems with international border crossings. http://vasutihivatal.gov.hu/hatteranyagok/tanulmanyok_hivatal ) Nyílt hozzáférésűvé és rendezett jogi státuszúvá nyilvánítottunk több tucat jelentős ipari, mezőgazdasági fogyasztóhoz vezető magán vasúti infrastruktúrát, és javaslatot tettünk az utolsó kilométerek megmentésére és fejlesztésére, 36 saját célú engedély (101,985 km), 17 utolsó kilométer (28,335 km)

Feltártuk, bizonyítottuk a MÁV Zrt és GySEV Zrt pályahasználati díja és a mögöttes költségelszámolások szabálytalanságait, és megnyitottuk a lehetőséget a jogtalanul szedett pályadíjtöbblet visszaigénylésére. ( MVH/2/2006 , MVH/49/2007 )

Jogalkotási javaslatokat tettünk az áttekinthetetlen díjrendszer racionalizálására, elindítottuk a pályahálózat valódi költségeinek feltárását. http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok/palyadijpolitika

Feltártuk a hálózathasználat általános feltételeinek diszkriminatív és jogsértő elemeit, és köteleztük a MÁV Zrt és a GySEV Zrt értékesítési ügynökeként eljáró VPE Kft-t ezek kijavítására. ( MVH/3/2006 , MVH/46/2007 )

Feltártuk a szűk határkeresztező kapacitások adminisztratív akadályait, nemzetközi és hazai jogalkotási fórumokon tettünk javaslatokat az egyszerűsítésekre, bekapcsolódtunk az EU Retrack projektjébe. (Antal Dániel: Regulatory problems with international border crossings. http://vasutihivatal.gov.hu/hatteranyagok/tanulmanyok_hivatal )

Nyílt hozzáférésűvé és rendezett jogi státuszúvá nyilvánítottunk több tucat jelentős ipari, mezőgazdasági fogyasztóhoz vezető magán vasúti infrastruktúrát, és javaslatot tettünk az utolsó kilométerek megmentésére és fejlesztésére, 36 saját célú engedély (101,985 km), 17 utolsó kilométer (28,335 km)

Kapacitáselemzés, infrastruktúrafejlesztés

Kapacitáselemzés: konjunktúraelemzés A magyar vasúti áruszállítás döntően nem hazai konjunktúrától függ, mivel 83 százalékban külföldet érint. A hazai személyszállítás szinte kizárólag belföldi keresletet elég ki, és alapvetően a jövedelem-változásokhoz köthető. Nincsen intézményi garancia a versenyképesség növelésére ( MVH Közlemény 2007.07.31. ) Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Forrás: KSH [1982]; KHVM [1999]; GKMi [2007] Forrás: Department of Transport , UK [2007] Forrás: National Competitiveness Council , Ireland [2007]

Kapacitáselemzés: igények, sorban állás, kínálat Nem készült megfelelő kapacitáselemzés, nincsenek a szűk keresztmetszetek meghatározva ( MVH/145/2007 határozat ). Néhány közismert szűk keresztmetszet (Keleti-pályaudvar, Ferencváros, Kelebia, Záhony) kezelésére nincsen megalapozott infrastruktúra-fejlesztési terv. Jelenlegi ügyünk: az Északi Vasúti Összekötő Híd rekonstrukcióinak anomáliái ( MVH Közlemény 2008.04.08 ) Forrás: Magyar Vasúti Hivatal [2007] Forrás: SEETO [2006] Forrás: KSH Forrás: KSH

Kapacitás-tervezés: csúcskapacitás, szezonalitás A vasúti hálózat igénybevétele erős napi és évszakos ingadozást mutat. A csúcsra tervezés átlagos szinten túltervezést jelent. A szezonalitás kezelésének más eszközeit a magyarországi pályavasutak nem alkalmazzák ( MVH/2/2006 , MVH/49/2006 , MVH/147/2007. határozat ). Forrás: KSH [2003-2007] Forrás: MÁV-START Zrt. [1999-2007]

Tervezett vasútfejlesztések az országos hálózaton Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [2007]

Magyarország régiójának közlekedési infrastruktúrája Forrás: South-East Europe Core Regional Transport Network Development Plan [2006]

A Magyar Vasúti Hivatal intézkedései 2006-2008. Javaslatokat tettünk az európai vasúti és az energetikai, hírközlési tapasztalatok alapján a csúcs- és völgyidőszaki infrastruktúra-árazásra ( http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok/palyadijpolitika ). Bemutattuk, hogy az adminisztratív akadályok lebontásával gyakran nagyobb időmegtakarítás, és egyes esetekben pénzbeli költség-megtakarítás érhető el, mint az infrastrukturális beruházásokkal. Biztosítottuk, hogy monitoring-rendszerünk a hazai árufuvarozás és gazdaság számára kulcsfontosságú nyugat-balkáni államokéval benchmarkolható, összemérhető legyen. Bekapcsolódtunk az EU-SEETO egyezmény végrehajtásába és kiaknázásába (MVH Közlemény 2007.12.04. http://vasutihivatal.gov.hu/kozlemenyek/sajtokozlemenyek/delkelet-europai_vasuti_terseg ) Jogalkotási javaslatokat tettünk a vasútfejlesztésről szóló 91/440/EGK irányelv hazai átültetésére, és a költségtakarékos, versenyképességet szem előtt tartó vasútfejlesztési intézményrendszer kialakítására

Javaslatokat tettünk az európai vasúti és az energetikai, hírközlési tapasztalatok alapján a csúcs- és völgyidőszaki infrastruktúra-árazásra ( http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok/palyadijpolitika ).

Bemutattuk, hogy az adminisztratív akadályok lebontásával gyakran nagyobb időmegtakarítás, és egyes esetekben pénzbeli költség-megtakarítás érhető el, mint az infrastrukturális beruházásokkal.

Biztosítottuk, hogy monitoring-rendszerünk a hazai árufuvarozás és gazdaság számára kulcsfontosságú nyugat-balkáni államokéval benchmarkolható, összemérhető legyen. Bekapcsolódtunk az EU-SEETO egyezmény végrehajtásába és kiaknázásába (MVH Közlemény 2007.12.04. http://vasutihivatal.gov.hu/kozlemenyek/sajtokozlemenyek/delkelet-europai_vasuti_terseg )

Jogalkotási javaslatokat tettünk a vasútfejlesztésről szóló 91/440/EGK irányelv hazai átültetésére, és a költségtakarékos, versenyképességet szem előtt tartó vasútfejlesztési intézményrendszer kialakítására

Verseny a síneken

Áruszállítás Európában: kilométerenkénti forgalom Vasúthálózat kihasználtsága az EU-25-ben és a SEETO államaiban (2005, árutonna-km/km) Forrás: Világbank

RailLib indexek: verseny papíron és a gyakorlatban RailLib indexek: verseny a papíron és a gyakorlatban Forrás: IBM Global Business Services [2007]: Rail Liberalisation Index 2007. Brüsszel COM index LIB index

A vasúti rendszerek hatékonysága Egy alkalmazottra jutó forgalmi egység, 2005. (forgalmi egység=egy darab leközlekedtetett áru- vagy személyszállító vonat) Forrás: UIC, Világbank

A közút és a vasút kiegészítő jellege A magyar vasúti áruszállítás döntően nem hazai konjunktúrától függ, mivel 83 százalékban külföldet érint. A hazai személyszállítás szinte kizárólag belföldi keresletet elég ki, és alapvetően a jövedelem-változásokhoz köthető. Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Kht. [2006] Forrás: Department of Transport, UK [2006]

T ranszparencia és diszkrimináció a síneken Deregulációs javaslatokat tettünk a magyar vasúti jog tekintetében, feltártuk a hálózat-hozzáférés feltételei, illetve megvalósulása ügyében mutatkozó hibák és diszkrimináció egyes formáit. ( http://vasutihivatal.gov.hu/jobbmenusor/dokumentumtar/GKM_Vtv_MVH_szakmai_ellenvelemeny , http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok/palyadijpolitika , MVH/2/2006 , MVH/49/2007 ) Forrás: MVH piacfelügyeleti eljárás, 2007. március-május. A magyarországi autópálya- és vasúti pályahasználat feltételei

A Magyar Vasúti Hivatal intézkedései 2006-2008. Megteremtettük a hazai áruszállítási és személyszállítási piacra való szabályozott belépés feltételeit. Engedélyeztük 17 magyarországi székhelyű, és három külföldi székhelyű áruszállító vasúttársaság hazai működését. Szükség esetén beavatkoztunk az áruszállító vasutak általános szerződési feltételeinek a szállíttatók, szállítmányozók érdekeit sértő rendelkezéseibe. A közösségi és a magyar jog rendelkezéseinek megfelelően együttműködtünk a Gazdasági Versenyhivatallal a versenykorlátozó magatartások megelőzése, feltárása vagy kiküszöbölése érdekében. Részt vettünk az európai vasúti szabályozó szervezetek munkájában, az egységes vasúti piacszabályozási döntések kialakításában.

Megteremtettük a hazai áruszállítási és személyszállítási piacra való szabályozott belépés feltételeit.

Engedélyeztük 17 magyarországi székhelyű, és három külföldi székhelyű áruszállító vasúttársaság hazai működését.

Szükség esetén beavatkoztunk az áruszállító vasutak általános szerződési feltételeinek a szállíttatók, szállítmányozók érdekeit sértő rendelkezéseibe.

A közösségi és a magyar jog rendelkezéseinek megfelelően együttműködtünk a Gazdasági Versenyhivatallal a versenykorlátozó magatartások megelőzése, feltárása vagy kiküszöbölése érdekében.

Részt vettünk az európai vasúti szabályozó szervezetek munkájában, az egységes vasúti piacszabályozási döntések kialakításában.

A magyarországi vasutak és a magyar gazdaság versenyképessége

Az áruszállítási módok CO 2 kibocsátása Forrás: EEA [2003]: Overall energy efficiency and specific CO 2 emissions for passenger and freight transport. Indicator factsheet , 8. old. 404% 92 382% 91,7 Nehéz teherautó 1743% 397,4 1699% 407,7 Könnyű teherautó 540% 123,1 510% 122,3 Közút 100% 22,8 100% 24 Vasút 61% 13,9 56% 13,5 Tengeri hajózás 136% 30,9 129% 30,9 Belvízi hajózás A vasút %-ban 2000 A vasút %-ban 1990   Az áruszállítás CO 2 kibocsátása (g/árutonna-kilométer)

A Magyar Vasúti Hivatal határozatai 2006-2008. Határozatok száma 2006-2007-2008 249 határozat , ebből 11 szabályozási . Országos (EGT) engedélyek száma Áruszállítás 2 - 14 (-2) - 3 http://vasutihivatal.gov.hu/vasut_tarsasagok/arutovabbitas Személyszállítás 0 - 3 - 0 http://vasutihivatal.gov.hu/vasut_tarsasagok/szemelyszallitas Országos pályavasúti engedélyek Nemzetközi nyílt 0 - 1 - 0 Magán nyílt 0 - 32 - 3 http://vasutihivatal.gov.hu/palyahalozatok Egyéb kiadott engedélyek Térségi vasutak 0 - 20 - 2 Elővárosi vasutak 0 - 1 - 0 Villamosok 0 - 1 - 3 Piacfelügyeleti döntések Kapacitás-elosztás 1 - 1 - 0 Árak és feltételek 1 - 2 - 1 Üzleti gyakorlat 2 - 3 - 0 http://vasutihivatal.gov.hu/hivatal/ugyintezes/piacfelugyelet

Magyar Vasúti Hivatal küldetése 2006-2008. 1088 Budapest, Múzeum utca 11. (egykori VATUKI épülete) http://vasutihivatal.gov.hu 1461 Budapest, Pf. 132.

Add a comment

Related pages

Vasút – Wikipédia

A vasúti közlekedés a többi közlekedési módhoz képest elsősorban ott versenyképes, ... illetve a földalatti vasutak (Magyarországon a metr ...
Read more

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. – Wikipédia

... amely Brüsszelben képviseli az uniós vasutak érdekeit ... jelöltek ki a versenyképes árufuvarozást szolgáló ... Magyarországon;
Read more

Bemutatkozik az MMV Magyar Magánvasút Zártkörűen ...

MAGÁN VASUTAK MAGYARORSZÁGON Az első LE5100LE mozdony nagyjavítása alatt kaptunk ... A versenyképes fuvardíjakon kívül, a határidők pontos
Read more

vasutak.hu - hogy szabad legyen a hazai pálya: január 2005

A régi vasutak.hu egyik kedvenc ... Ekkoriban Magyarországon az önkormányzatiság még ... hogy a vasút versenyképes legyen, ...
Read more

IHO - Vasút - Nagysebességű vasutak Európában

... az európai vasutak ... kora reggeltől késő estig fenntartott sűrű vasúti közlekedés az autóval is versenyképes, ... Magyarországon, ...
Read more

Találmány: A vasút története - elmés találmányok klub

A vasúti közlekedés a többi közlekedési módhoz képest elsősorban ott versenyképes, ... illetve a földalatti vasutak (Magyarországon a metr ...
Read more

Vasút - A kötöttpályás közlekedési rendszer

A vasúti közlekedés a többi közlekedési módhoz képest elsősorban ott versenyképes, ... illetve a földalatti vasutak (Magyarországon a metró).
Read more

A vasút helyzete Európában

vasutak által leadott ... Magyarországon 1880 ... Ez az irányelv az eddigi legfontosabb közösségi intézkedés a vasúti közlekedés versenyképes-
Read more