Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa

50 %
50 %
Information about Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa
Education

Published on March 10, 2014

Author: MatleenaLaakso

Source: slideshare.net

Description

Interaktiivinen tekniikka -konferenssin esitys keväällä 2010

Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa ITK 23.4.2010 Matleena Laakso ja Anna-Maija Mikkonen PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma

Avoimesti, yhteisöllisesti oppimista! PAOK-hanke 2009-2011 • Pirkanmaan toisen asteen oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma • Tavoitteena luoda tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä yhteisölliseen ja avoimeen toimintaan perustuva oppimis- ja toimintakulttuuri Palvelut • Verkostot (kollegavalmentajat, kehittämisprojektit,..) • Osaamisen kehittäminen (koulutus, konsultointi,..) • TVT-strategiatyö • Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssitarjotin (www.seututarjotin.fi) Pirkanmaan toisen asteen oppilaitosten yhteinen palvelu (39 oppilaitosta) Täydentää oppilaitosten omaa tarjontaa ja mahdollistaa maakunnallisesti monipuolisen kurssitarjonnan Tuo oppilaitosten erityis- osaamisen kaikkien ulottuville Tukee uusien oppimis- ympäristöjen hyödyntämistä osana lähiopetusta

Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssitarjotin Lukuvuonna 2009-2010 • 29 yksikköä/oppilaitosta tarjosi kursseja (64:stä) • tarjolla oli noin 100 kurssia (10 peruttiin) • 865 ilmoittautumista • 575 opiskelijaa (1,5 kurssia/opiskelija) • Kurssin loppuun suorittaneista ja numeerisesti arvioiduista noin 70 % sai arvosanaksi 8, 9 tai 10

Näin se toimii! PAOK (ylläpito ja kehittäminen) Suunnitteluryhmä (tarjonnan kehittäminen) Oppilaitokset (päätökset tarjonnasta ja markkinointi) • Opettajat - vievät ja kurssin tiedot tarjottimelle - saavat järjestelmästä omille kursseilleen ilmoittautuneiden tiedot - vievät arvosanat kurssiarviointipohjaan ja tulostavat kurssiarviointiasiakirjan • Opiskelijat (ilmoittautuvat kurssille tarjottimen kautta) • Oppilaanohjaajat (arvosanat ja osallistumisen hyväksyminen) • Koulusihteerit (arvosanat ja laskutus)

SWOT- tänään Vahvuudet • Tarjotin mahdollistaa maakunnallisen verkkokurssitarjonnan • PAOK tarjoaa konsultointia ja rahoitusta uusien verkkokurssien luomiseen ja vanhojen kehittämiseen • Tarjonnassa hyviä ja monipuolisia verkkokursseja • Tarjonnassa lähes kaikki lukioiden pakolliset ja useita syventäviä ja soveltavia kursseja • Oppilaitosten yhteistyö kurssien kehittämisessä ja järjestämisessä

SWOT- tänään Heikkoudet • Vertaisoppiminen ja yhteistoiminnallisuus vähäistä • Osassa kursseja oppimistehtävät yksipuoleisia • Sosiaalisen median ja videoneuvottelun hyödyntäminen vähäistä • Paljon keskeyttäneitä • Kaikki opettajat ja opiskelijat eivät vielä tunne palvelua eikä kaikilla ole käsitystä siitä, mitä verkossa opiskelu edellyttää • Ammatillisen koulutuksen kursseja vielä vähän

Työskentelytapojen monipuolisuus (opiskelijapalaute, 126 vastaajaa) • ”Kaikki samaa netistä selailua.” • ”Itsenäisesti kotona tehdyt tehtävät olisivat voineet olla hieman monipuolisempia.” • ”Kurssi vaatii lähinnä lukemista, historia sopii hyvin verkkokurssiksi.” • ”Eipä verkkokurssilla oikein voi mitään erikoista tehdä.” • ”Monipuolisia tehtäviä, jotka olivat soveltavia tehtäviä aiheeseen.”

Hyödynnettiinkö kurssilla sosiaalista mediaa? • ”Netistä pari asiaa katottiin.” • ”Kurssilla ei ollut tarvetta sosiaaliselle medialle.” • ”Ei käytetty, luojan kiitos. On sitä muutakin tekemistä kuin roikkua koneella.” • ”Kurssilla olisi voitu hyödyntää enemmän edellä mainittua sosiaalista mediaa.”

Vertaisoppimista ei hyödynnetä Yli puolet vastanneista kertoi, ettei kursseilla työskennelty lainkaan pienryhmissä • ”Kurssi oli täydellinen, ilman ylimääräisiä ja joutavia mielipiteen vaihtoja aiheesta.” • ”Verkkokurssilla se ei ole mahdollista” • ”Kurssilla ei ollut tarvetta pieniryhmätyöskentelyyn” • ”Keskusteltua sai jos halusi.” • ”Emme työskennelleet ryhmissä sillä tämä oli verkkokurssi ja teimme itsenäisesti tehtäviä.” • ”Ei työskennelty, mutta miksi olisi pitänytkään? Tämähän oli verkkokurssi ja minusta verkko-opiskelun idea on juuri se, että jokainen saa itse opiskella omaan tahtiinsa ja samalla olla itse vastuussa.”

Mikä edisti oppimistasi? • ”Keskustelut ajankohtaisista aiheista olivat mielenkiintoisimpia ja pitivät mukana jutuissa.” • ”Oli hienoa lukea muiden mielipiteitä uskonnollisista asioista. Opettajan kommentointi oli hyvä asia.” • ”Keskeisin oppi oli tajuta, kuinka paljon asiaa mahtuu yhteen kokeeseen ja oppia jäsentämään sitä.” • ”Psykologian tärkeimpien asioiden ’tiivistys'. Ymmärrän enemmän nyt psykologiasta tieteenä ja sen ajattelutavoista.” • ”Oppimistani edisti halu saada hygieniapassi. Keskeisin oppi ettei hygieniaosaaminen olekaan yksinkertainen asia vaan eri osioista koostuva kokonaisuus.”

SWOT- huomenna Uhat • Muutosvastarintaa perinteisestä opettajajohtoisesta opetuksesta yhteisölliseen verkko-oppimiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen (opettajilla ja opiskelijoilla) • Kaikki toimijat eivät sitoudu yhteistyöhön (ei riittävästi kursseja eikä opiskelijoita) • Kun oman lukion kursseja taloudellisista syistä karsitaan, riittääkö motivaatiota tuottaa kursseja tarjottimelle?

SWOT- huomenna Mahdollisuudet • Kattava ja monipuolinen kurssitarjonta • PAOK kouluttaa ja konsultoi opettajia kurssien kehittämisessä (mm. verkko-ohjaaminen ja yhteisöllinen työskentely sekä oppimisalustojen, sosiaalisen median ja videoneuvottelun monipuolinen hyödyntäminen) • Lukiokurssien tarjonnan väheneminen opiskelijamäärien vuoksi ja taloudellisista syistä voi lisätä tarjottimen kurssien kysyntää • Laadukkaat verkkokurssit mahdollistavat opiskelijan itse- ohjautuvuuden ja vertaisoppimisen tukemisen sekä antavat valmiuksia työelämään ja jatko-opinnoille • Suomen verkkokurssitarjottimien yhdistyminen?

paokhanke.ning.com www.seututarjotin.fi

Add a comment

Related presentations

Related pages

PAOK 2009-2012 - Tampereen seudun TVT-portaali

Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa (ITK-konferenss 2010) ... - Maakunnallinen verkkokurssitarjotin . VERKOSTOT. Kollegavalmentajat.
Read more

PPT - Yrittäjäyhdistys –malliin perustuva ...

Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa - Avoimesti, yhteisllisesti. View More Presentations. Download Presentation. Connecting to Server..
Read more

Matleenan blogi: Jaan ja jaamme materiaalia #jaajotain

Tänään vietetään kansallista Jaa jotain -päivää, mikä on osa kansainvälistä Open Education Week-tapahtumaa. Tarkoitus on, että tänään ...
Read more

Sähköiset kokeet ja arviointi

Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa. Education. Tweet. 04. 02. 2014 0 views Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen. Education. Tweet ...
Read more

Matleenan blogi: maaliskuuta 2014

Maakunnallinen verkkokurssitarjotin syntyi ennen PAOK: ... Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa (ITK-esitys 2010) PAOK ...
Read more

FUAS-liittoumastrategia 2015–2020

ja niiden kansainvälistämistä sekä laajentaa opintotarjontaa ympärivuotiseksi. ... on maakunnan vaikuttava, kansainvälisesti arvostettu ja
Read more

YHTEISTYÖMUODOT JA VERKOSTOITUMINEN AVOIMESSA ...

opintojaksoilla ja osaamisella sekä laajentaa ... korkeakouluopiskeluun liittyviä infoja maakunnan ... ja tarjottiin opintotarjontaa.
Read more

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

”Kilpailusta yhteistyöhön!” Jyväskylän yliopisto 2011 Työryhmältä. Yliopiston rehtori asetti 23.2.2009 työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä ...
Read more

Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteistyö ...

JOO-sopimuksella pyritään laajentamaan opintotarjontaa ja edistämään ... Maakunnan uutta ääntä ... Harkimo haluaa laajentaa käsitystä ...
Read more

Tiedonjyva 4/2013, Jyväskylän yliopisto by University of ...

Haluaisimme laajentaa yhteistyötä tarjoamalla ... 2 Arvostan avoimen yliopiston opintotarjontaa ja ... Tiedonjyva 4/2013, Jyväskylän yliopisto.
Read more