Vergeving Is De Kracht Van Het Nieuwe Verbond

50 %
50 %
Information about Vergeving Is De Kracht Van Het Nieuwe Verbond
Education

Published on October 24, 2008

Author: creatov

Source: slideshare.net

Description

Presentatie voor trainingsweekend Inspire uit Hattem

Vergeving is de kracht van het Goede Nieuws

Oude Testament Nieuwe Testament Oude Verbond Nieuwe Verbond

OUDE VERBOND Legt zonde bloot Van buitenaf (wetten) Slaven, God is “Baas” Zegen en vloek NIEUWE VERBOND Verwacht van God Van binnenuit (H. Geest) Kinderen, God is Vader God zegent ons in Jezus

Hebreeën 8 vers 8 - 13 12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’ 13 Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij.

Hebreeën 8 vers 8 - 13

12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’ 13 Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij.

“… zal ik niet meer denken.” οὐ μὴ / ou mē Dubbel negatieve uitdrukking

“… zal ik niet meer denken.”

οὐ μὴ / ou mē

Dubbel negatieve uitdrukking

Hebreeën 8 vers 6-7 6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. 7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen.

Hebreeën 8 vers 6-7

6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. 7 Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen.

Lukas 7:47 “ Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’”

Lukas 7:47

“ Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’”

2 Petrus 1 vers 5 - 9 8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9 Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is.

2 Petrus 1 vers 5 - 9

8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 9 Wie ze niet bezit is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is.

Psalm 130:3-4 Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag

Psalm 130:3-4

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag

Handelingen 13 vers 38 - 39 U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

Handelingen 13 vers 38 - 39

U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.

1. In Handelingen 13 vers 42 vv lees je over het effect van de boodschap die Paulus en Barnabas kwamen brengen: een hele stad liep uit. Waarom zouden zoveel mensen voor deze boodschap op de been komen? 2. Wat is het belangrijkste van het Nieuwe Verbond?

1. In Handelingen 13 vers 42 vv lees je over het effect van de boodschap die Paulus en Barnabas kwamen brengen: een hele stad liep uit. Waarom zouden zoveel mensen voor deze boodschap op de been komen?

2. Wat is het belangrijkste van het Nieuwe Verbond?

3. Hoe kan je dit nieuwe verbond breken en wat gebeurd er dan? 4. Noem eens zegen die werd beloofd in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond

3. Hoe kan je dit nieuwe verbond breken en wat gebeurd er dan?

4. Noem eens zegen die werd beloofd in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond

Johannes 15 vers 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 15 vers 3

Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 16 vers 8 - 11 Wanneer hij (Heilige Geest) komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde - dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid - dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel - dat de heerser over deze wereld is veroordeeld

Johannes 16 vers 8 - 11

Wanneer hij (Heilige Geest) komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde - dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid - dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel - dat de heerser over deze wereld is veroordeeld

Uw geloof heeft u gered uw geloof heeft u genezen

ge·l o ·ven (iets) op gezag van een ander als waar beschouwen => aannemen, geloof hechten aan iets menen, aannemen => vermoeden vast vertrouwen op

ge·l o ·ven

(iets) op gezag van een ander als waar beschouwen => aannemen, geloof hechten aan iets

menen, aannemen => vermoeden

vast vertrouwen op

Matteüs 9 vers 18 - 26 (…) Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered .’ (…)

Matteüs 9 vers 18 - 26 (…) Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw geloof heeft u gered .’ (…)

gered – sōizō iemand die lijdt behouden (iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen) iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden bevrijden van de straffen van het oordeel

gered – sōizō

iemand die lijdt behouden (iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen)

iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden

bevrijden van de straffen van het oordeel

Maleachi 3 vers 20 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.

Maleachi 3 vers 20

Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt.

Markus 5 vers 27 - 28 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden.

Markus 5 vers 27 - 28

Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden.

Johannes 4 vers 39 vv In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.' (…) ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.'

Johannes 4 vers 39 vv

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.' (…) ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.'

Markus 5 vers 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?'

Markus 5 vers 30

Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?'

Markus 5 vers 33 - 34 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.'

Markus 5 vers 33 - 34

De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.'

 

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vergeving (christendom) - Wikipedia

De vergeving van zonden is het ... Het woord vergeving komt dan ook vele malen in het Nieuwe ... Dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, ...
Read more

Bijbelstudies - 6023: Het Nieuwe Verbond

... de effectieve kracht van het bloed van het verbond te ... van het Nieuwe Verbond uit Jeremia 31 en ... worden tot vergeving van ...
Read more

De kracht van het verbond - doopdienst Anne Lisa van Groningen

Samenkomst Christelijke gemeente Bunde/Meerssen 9 augustus 2015 Doopdienst Anne-Lisa van ... van het nieuwe verbond ... kracht om vermogen te ...
Read more

Het boek 'De spirituele betekenis van vergeving' koopt u ...

... de kracht van tolerantie en vergeving op grond ... 'Het thema vergeving is tegenwoordig vooral zo actueel omdat het in verband staat met de nieuwe ...
Read more

Zijnwoord.nl :: Een nieuw verbond, alles totaal anders

Dit nieuwe verbond is van kracht geworden door het offer van Jezus ... behoren bij het volk van God, op basis van het nieuwe verbond. ... Gods vergeving.
Read more

Het Nieuwe verbond. ( dew t nh ar of i sv Ex u 19-3 )

Hebr. 7:18 “Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en ... Het Nieuwe Verbond verzekert ons van vergeving van zonden.
Read more

174 jrg 119, 02-1976 Is de gemeente het geestelijke ...

De aankondiging van het nieuwe verbond wordt direct gevolgd door een ... het kennen van God, de vergeving van ... aankondigingen van hun kracht te ...
Read more