Verdo - Strategi og kompetencer 2013

33 %
67 %
Information about Verdo - Strategi og kompetencer 2013
Marketing

Published on March 5, 2014

Author: VerdoEnergi

Source: slideshare.net

Description

Få et indblik i Verdos strategi og kompetenceområder. Se mere på http://www.verdo.dk

Verdo arbejder målrettet på at blive Danmarks grønneste og mest effektive energiselskab. Vores ambition er at udvikle de mest profitable løsninger inden for produktion og levering af grøn energi – også internationalt.

Verdo producerer og distribuerer både el, vand og varme. Desuden har vi konkurrencedygtige kompetencer inden for telefoni og internet, VVS- og el-installation, energirådgivning, alarm og sikring samt produktion og salg af biobrændsel i Danmark, England og Skotland. Endvidere har vi handelsselskaber i Holland, Norge og USA.

Præsentation Verdo, 2013 05-03-2014 www.verdo.dk

Agenda • • • • • • 05-03-2014 Om Verdo Koncernregnskab Verdos kompetencer Grønnere løsninger Verdo i et dansk perspektiv Verdo i Randers

Om Verdo Hvad er Verdo, vores vision, værdier og vores regnskab 05-03-2014

Verdo er… • et multiforsyningsselskab med fokus på udvikling og omtanke. • stammer fra latin og betyder grønlig – og vi er blandt de grønneste energiselskaber i Danmark. • leverer både el, vand og varme – men også alarmløsninger, internet, telefoni, energirådgivning, elog VVS-installation samt handler med brændsler. • har hovedkontor i Randers – men er også i Hillerød, Viborg og Århus. • producerer biobrændsel på to fabrikker i hhv. Skotland og England. • har i omegnen af 500 medarbejdere og en omsætning på ca. 2.6 mia. 05-03-2014

Verdos organisationsstruktur 05-03-2014

Vision Vi skaber grøn energi 05-03-2014

Strategi 3i13 Fokusering og konsolidering 05-03-2014

Fokusering og konsolidering Profitabel organisk vækst gennem grøn energi • Gennem tilfredse kunder • Gennem forstærket salg og produktivitet • Gennem engagerede medarbejdere Vi vil med vores adfærd sikre, at vi bliver det grønneste og mest effektive energiselskab i 2013! 05-03-2014

Vores værdier Vi opfører os ordentligt! • Respekt og tillid – Vi behandler hinanden med respekt og tillid • Kundefokus – Vi løser kunden behov • Effektivitet – Vi er effektive • Mod – Vi udfordrer vores måde at gøre tingene på • Loyalitet – Vi er loyale 05-03-2014

Hvad vil vi? • Vi vil sikre lave priser på el, vand og varme ved at øge indtjeningen på de øvrige områder. • Bibeholde Verdo som en profitabel og selvstændig virksomhed. • Bevare Verdo som en god arbejdsplads. • Skabe nye spændende jobmuligheder hos Verdo. 05-03-2014

Værdifulde partnerskaber med energi Verdo sponserer: Randers FC Viborg HK Hobro IK Nordsjælland Håndbold Værket musik og teaterhus Randers Egnsteater Og meget andet. 05-03-2014

Koncern regnskab 2012 05-03-2014

Resultatopgørelse – koncernens hovedtal Beløb i t.DKK Omsætning i alt Vareforbrug Budget 13 Faktisk 12 Faktisk 11 Faktisk 10 2.667.534 2.033.389 2.429.995 1.836.660 2.283.435 1.757.543 1.547.767 1.048.523 634.145 593.335 525.892 499.244 23,8% 24,4% 23,0% 32,3% Gage, løn og pension 233.977 218.465 205.291 193.677 Øvrige omkostninger 142.421 114.747 82.257 77.716 Kapacitetsomkst. i alt 376.398 333.212 287.548 271.393 EBITDA 257.747 260.123 238.344 227.851 141.240 138.696 130.245 120.204 116.507 121.427 108.099 107.647 Renteudgifter, netto -60.406 60.043 -52.896 -64.240 Resultat før skat 56.101 61.384 55.203 43.407 Dækningsbidrag Dækningsgrad Afskrivninger Resultat før renter 05-03-2014

Resultatopgørelse – fordeling af omsætning Beløb i t.DKK Budget 13 Faktisk 12 Faktisk 11 Faktisk 10 Forsyning 561.593 615.192 582.083 594.285 Entreprise 165.726 162.918 133.985 135.695 45.528 44.055 39.139 37.653 Produktion 184.751 206.666 115.149 136.432 Handel 955.136 668.905 685.013 598.313 Renewables 145.179 79.113 38.998 40.833 Carbon Partners 606.444 646.983 682.547 0 I øvrigt (Holding) 3.178 6.163 6.521 4.556 Omsætning i alt 2.667.534 2.429.995 2.283.435 1.547.767 Tele 05-03-2014

Resultat opdelt på divisioner (EBITDA) Verdo koncernen Beløb i t.DKK EBITDA Budget 2013 EBITDA Faktisk 2012 EBITDA Faktisk 2011 Forsyning 116.262 126.697 118.593 Entreprise 20.039 16.304 12.974 Tele 14.202 13.615 9.023 Produktion 61.329 91.957 73.644 Handel 62.872 32.499 39.624 0 -36.979 -32.664 22.051 20.024 18.120 -17.802 -3.994 -970 264.704 260.123 238.344 Renewables Carbon Partners Holding EBITDA i alt 05-03-2014

Verdos kompetencer 05-03-2014

Verdos områder • • • • • • • • • • • • 05-03-2014 El Vand Varme Energirådgivning El-installation VVS-installation Alarm & sikring Tele Energy – handel med brændsler El-handel Renewables Grøn energi

Verdo El-net – et el-net, der er til at stole på • Verdo El-net sørger hver dag for, at i alt 54.000 borgere i henholdsvis Randers, Hobro og Hillerød får leveret el på en måde, som både tilgodeser miljøet og borgernes pengepung. • Derfor har Verdo El-net konstant fokus på høj forsyningssikkerhed og stabil distribution – både nu og i fremtiden. 05-03-2014

Verdo Vand – det rene vand til en fair pris • Hos Verdo Vand leverer vi noget af Danmarks reneste drikkevand til ca. 46.000 kunder i Randers. • Vores vision er at levere godt og billigt drikkevand til vores kunder, samtidig med at vi sikrer så stabil en vandforsyning som muligt. 05-03-2014

Verdo Varme – miljørigtig fjernvarme • Verdo Varme sørger for, at ca. 33.000 husstande kan holde varmen året rundt. Vores vision er at levere fjernvarme til en konkurrencedygtig pris kombineret med høj forsyningssikkerhed og kvalitet. • Fjernvarmen fra Verdo er nemlig CO2-neutral, uden at det går ud over hverken forsyningssikkerheden eller økonomien for den enkelte forbruger. 05-03-2014

Verdo El-installation - installatører, du kan have tiltro til • Verdo udfører el-installationer i fag-, hoved- og totalentreprise, såvel for erhvervsvirksomheder som for private og den offentlige sektor. 05-03-2014

Verdo VVS-installation – én leverandør til det hele • Verdo udfører VVS-opgaver for både private og erhverv. Vi hjælper med alt lige fra rådgivning og installation over moderniseringer af badeværelser til procesanlæg og service af eksisterende installationer. 05-03-2014

Verdo Alarm & Sikring – tryghed i hverdagen • I Verdo tilbyder vi alarm- og sikringsløsninger, og uanset opgaven fokuserer vi på, at løsningen præcist matcher kundens behov. • Derfor har vi også stor viden om indretning i forhold til sikring, så alarmen ikke alene virker, men også er nem at håndtere i dagligdagen. 05-03-2014

Verdo Tele – fiber: Det er da indlysende • I Verdo Tele arbejder vi for at levere billige og effektive kommunikationsløsninger til borgerne i Randers og Hobro. • Vi sætter kundetilfredsheden i højsædet, og vores vision er at levere fiberløsninger til en konkurrencedygtig pris kombineret med driftssikkerhed og høj kvalitet. 05-03-2014

Verdo Energy – fokus på biobrændsel • I Verdo Energy er vi eksperter i national og international handel med forskellige typer brændsler. • Vi er blandt Europas største inden for handel med forskellige typer biomasse som træ, kakaopiller og olivenkerner, som er nogle af fremtidens vigtigste klimavenlige energikilder. • Verdo Energy lægger vægt på stærke kunde- og leverandørrelationer, langsigtet planlægning samt en afpasning af behov og risiko. 05-03-2014

Verdo Renewables – bæredygtige energiløsninger • Verdo er aktive i hele værdikæden inden for biobrændsel. • Verdo håndterer levering og service samt rådgiver om bæredygtige energiløsninger. • Verdo Renewables producerer træpiller og træbriketter i Skotland og England. Samt varetager installation af biomasseteknologi i Storbritannien. • Verdo Renewables har verdens mest automatiserede anlæg til produktion af træpiller og -briketter. 05-03-2014

Verdo - biobrændsel af høj kvalitet • Vores strategi er at opfylde kundernes behov med konkurrencedygtige og pålidelige grønne brændstoffer. • Verdo er allerede en stor aktør på det skandinaviske og europæiske marked for biomasse. • Ud over vores egen produktion af biobrændsler i England og Skotland er vi i dag i stand til at tilbyde pålidelige leverancer af træpiller, træbriketter og andre biobrændsler i høj kvalitet. 05-03-2014

Verdo Energirådgivning - det er grøn fornuft • I Verdo mener vi, at energioptimering er både sund og grøn fornuft. Der er penge at spare på efterisolering, solvarme og andre former for energirigtige løsninger. Vi går op i, at det kommer miljøet til gode, at energien udnyttes så effektivt som muligt. 05-03-2014

Verdo El-handel - kvalificeret rådgivning om strøm • Verdo både handler, køber og distribuerer el. • Verdo Randers El-forsyning A/S er ejet af Verdo Holding og har til formål at levere konkurrencedygtig strøm til alle kunder i forsyningsområdet i og omkring Randers og Hobro. 05-03-2014

Carbon Partners - specialiseret teknisk kul • Carbon Partners er grundlagt i 1983 og rådgiver om, markedsfører og sælger råmateriale til metalforarbejdende industrier. • Med en medarbejderstab og kontorer i Kristiansand, Norge og Knoxville, Tennessee, USA, dækker virksomheden hele verden med sine specialiserede produkter. • Kunderne er store globale virksomheder, der producerer metallegeringer. • De nordamerikanske kunder serviceres fra kontoret i Knoxville, og fra Kristiansand dækker virksomheden kunder i resten af verden. 05-03-2014

Grønnere løsninger Bæredygtighed Produktion af grøn strøm Brint, fremtidens energikilde 05-03-2014

Bæredygtighed ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” Kilde: Brundtland-kommisionens bog "Our Common Future“ 05-03-2014

Bæredygtighedens 3 ben Økologisk Økonomisk Socialt 05-03-2014

Verdo grøn energi – de grønne løsninger er altid i fokus Der er mange muligheder for at give klimaet en hjælpende hånd. Men der kan være stor forskel på, hvad der er den rigtige løsning for den enkelte. Hos Verdo er vi eksperter på området, og vi deler gerne ud af vores viden til fordel for dig. 05-03-2014

Hele værdikæden • Fra produktion af biobrændsel til grøn el og fjernvarme 05-03-2014

Kraftvarmeværket i Randers • Verdo producerer og leverer CO2-neutral strøm og fjernvarme. • Kraftvarmeværket i Randers er i 2009 ombygget til at producere varme og el på 100% biomasse. • Kapacitet: – Elektricitet 50 MW – Fjernvarme 140 MW • Årlig Produktion: – Elektricitet 200.000 MWh – Fjernvarme 520.000 MWh • Frekvensmarkedet – en succeshistorie. 05-03-2014

Kraftvarmeværket i Grenå • Verdo producerer og leverer strøm og CO2-neutral fjernvarme. • Verdo overtog Kraftvarmeværket i Grenå i 2011 • Værket fyrer med kul, halm og andre bioprodukter som shea - og energipiller. • Kapacitet: – Elektricitet 19,6 MW – Fjernvarme 45 MW • Årlig Produktion: – Elektricitet 60.0000 MWh – Fjernvarme 150.000 MWh – 90.000 MWh procesdamp. 05-03-2014

Grøn strøm og fjernvarme • Verdo producerer og leverer CO2-neutral strøm. • CO2-neutral strøm er miljøvenlig elektricitet, der er produceret på biomasse. • Den fjernvarme, Verdo producerer i Randers, er grøn. 05-03-2014

Verdo - grøn frontløber • Verdo tror på grøn energi fremstillet af kulstofneutrale brændstoffer. Den bedste måde at demonstrere det på er ved at investere i biomasseproduktion og -konvertering. • Vi engagerer os i grønne løsninger, og biobrændslerne er netop kendetegnet ved at være miljøvenlige. • Vores målsætning er at levere grøn energi ved at anvende miljøvenlige biobaserede brændsler. 05-03-2014

Verdo - brændselsanvendelse 2008-2010 2008 REA 2009 REA 2010 PROG 12% 28% 40% Bio Flis 40% 60% 32% 37% 51% Kul 2010 Lastbiler Skibslast Bio – Flis 6.500 70 Bio – Tør 2.718 25 Kul 538 5 I alt 05-03-2014 Bio Tør 9.756 lastbiler 100 skibslaster

CO2 udledning/tildeling - KVR 05-03-2014

Verdo Hydrogen • Verdos brintanlæg ligger i Hobro. • Brint er en af fremtidens energikilder ift. f.eks biler, nødstrømsanlæg mv. • Produktionen sker ved elektrolyse. • Man kan også anvende brint til lagring af overskydende energi fra vindmøller. • Bi-produktet er 99,9 procent ren oxygen, som har mange anvendelsesformer i såvel fødevarebranche, hospitaler og industrien. • Verdo håber på sigt, at anvendelsen f.eks også kan blive iltning af eksempelvis Mariager Fjord. 05-03-2014

Verdo ... i et dansk perspektiv 05-03-2014

Krav fra omverdenen • Danmark står overfor en kæmpe udfordring. • I 2009 vedtog EU det såkaldte VE-direktiv*). Det betyder, at 30 % af energiforbruget til el, varme og transport i 2020 skal komme fra energikilder som blandt andet vind, sol, termisk varme, biomasse, bioethanol og biogas. • Danmark har forpligtet sig til at bidrage til denne ambitiøse målsætning blandt andet ved, at vi skal nå en andel på 30 % vedvarende energi allerede i år 2020. • I dag har Danmark en andel af vedvarende energi på 23 %. 05-03-2014

Verdo i DK - fokus på klimaet • Verdo har taget denne udfordring op, og reduceret CO2-udledningen væsentligt. • Samtidig udvikler vi løsninger, så andre også kan give klimaet en hjælpende hånd. • I dag er vi eksperter på en lang række energiområder, så både private, virksomheder og offentlige institutioner kan få opgraderet deres energikilder – ofte til gavn for både klimaet og den enkeltes økonomi. 05-03-2014

Fokus på klimaet - det er ikke nok! • Når vi hos Verdo konstant arbejder for endnu flere alternative energiløsninger, så gør vi det hele tiden med forbrugernes behov for øje. • Derfor er vi også i stand til at tilbyde kvalitetsløsninger, som er klimavenlige til absolut konkurrencedygtige priser. • Det, mener vi, er den rigtige vej at gå, og vi kalder det profitabel grøn vækst. 05-03-2014

Verdo i Randers 05-03-2014

En stor virksomhed i byen - betyder også ansvar • Verdo er blandt de største virksomheder i Randers. • Derfor er vi også ansvarlige for det samfund vi befinder os i. • Vi deltager aktivt i arbejdet med at fremme byens vækst og ikke mindst erhvervslivet. • Vi bakker op om byens kulturelle liv. 05-03-2014

Verdo i Randers - endnu mere grøn energi • Verdos kraftvarmeværk i Randers er et CO2-neutralt kraftvarmeværk. Omlægningen fra kul til biobrændsel har krævet læring, mange omlægninger og ombygninger, og det har derfor været en længere proces. • Til gengæld har Verdo opnået stor viden om fyring med biomasse. Kraftvarmeværket er nu langt mere fleksibelt, både hvad angår drift og valg af brændsler. • Kraftvarmeværket har fra 2012 primært været biomassefyret. 05-03-2014

Verdo - brændselstyper • Træ er blot en af de brændselstyper, kraftværket i Randers bruger meget af, men vi bruger også andre brændselstyper som for eksempel kakao, kokosskrå, kaffe, frø (roe, raps og græs), oliven, solsikke, soya, shea, biopiller iht. DN standard, træsmuld og spån, (Halm). • I øjeblikket producerer vi så meget grøn energi, at vi sælger af det – blandt andet til andre kraftværker. Det er vi stolte af. • Men vi ved også, at vi skal sikre os, at vi også i fremtiden skal kunne levere varme til vores brugere til konkurrencedygtige priser, derfor udvikler vi os konstant. 05-03-2014

Brændselssammensætning - KRV 2,500,000 GJ 2,000,000 1,500,000 2012 2011 2010 1,000,000 2009 500,000 2009 0 2010 Flis Tilsats 2011 Kul Lossepladsgas 05-03-2014 2012

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

VERDO

Verdo arbejder målrettet på at være de bedste i Danmark til at skabe grøn energi og bæredygtige løsninger.
Read more

Aarsresultat-2013 | Verdo

- Verdos internationale satsning er en del af den strategi, vi har lagt for virksomheden, og som ... har Verdo i 2013 også ... Kompetencer. Verdo Randers ...
Read more

Verdo ud i verden

Strategi og værdier ... levering og salg af biobrændsler har vi kompetencer i verdensklasse. ... og Verdo er et premium brand i en lang række ...
Read more

VERDO: Digital Marketing Manager til Verdo

Det bliver dit ansvar at drive Verdo’s digitale strategi og guide ... Vi søger en kandidat med stærke digitale kompetencer og dokumenteret evne ...
Read more

Digital Marketing Manager til Verdo - Verdo A/S - Jobzonen

Det bliver dit ansvar at drive Verdo's digitale strategi og guide ... kompetencer og dokumenteret ... og hader at tabe J. Verdo er ...
Read more

Opgradering | Verdo

FiberFlex og VERDO kunder opgraderes til Waoo! Pr. 1. juni 2013 opgraderes alle kunder med en FiberFlex -og Verdo pakke ... Kompetencer. Verdo Randers El ...
Read more

BILAG 2 TIL OPFORDRINGSBREV AF 10. JUNI 2013 ORGANISATION ...

10. juni 2013 DATO DOKUMENT ... JUNI 2013 . ORGANISATION OG KOMPETENCER . 1. ... Redegørelse for de tilbudte kompetencer vedlagt CV’er for de personer ...
Read more

STRATEGI FOR INTERNATIONALISERING AF UDDANNELSER 2014- 2020

kompetencer og globalt ... indkommende udvekslingsstuderende og i efteråret 2013 198 ... dedikere deres indsats til international strategi og ...
Read more

Strategi 2013-2020 - Arts

Aarhus Universitet udvikler og deler ... Arts' strategi 2013 ... alle studerende de nødvendige kompetencer til at fungere på det nationale og ...
Read more