advertisement

Verdistrømanalyse Smidig 2009

60 %
40 %
advertisement
Information about Verdistrømanalyse Smidig 2009
Entertainment & Humor

Published on October 23, 2009

Author: spjelkavik

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon fra Smidig2009 om verdistrømanalyse
advertisement

Verdistrømanalyse Henning Spjelkavik Smidig 2009 v1.3 1

Hvorfor? • Halvere tiden fra konsept til kontanter! • Fra en idé oppstår, til den er i produksjon • Stoppeklokken starter og stopper hos kunden Smidig 2009 2

Bakgrunn • Gir oversikt over prosessen, sett fra kundens ståsted • Det er kun "ting kunden vil betale for" som teller • Identifiserer sløsing - bortkastet innsats, steg osv • Flyt! • Verdien ligger i analysen • Verktøy 3

2005 • 4-5 releaser i året • 7 dager verdi • 80 dager sløsing • Totalt 87 dager • 8% effektivitet Smidig 2009 – 23.september 4

2009 • 3 ukers sprinter • 6.5 dager verdi • 19 dager sløsing • Totalt 25 dager • 25% effektivitet Smidig 2009 – 23.september 5

Gjennomføring – Ut i landskapet! – Få med alle som er involvert – Faktisk prosess – Ønsket eller fremtidig verdistrømskart Smidig 2009 – 23.september 6

Til hva? • Kan brukes på mange nivåer – Middels overordnet flyt av idéer – Hvordan vi produksjonssetter – Hvordan selskapet tjener penger – I.e makro og mikro • IT Utviklingsorganisasjon • Forvaltning • Tjenesteleveranse 7

• henning@spjelkavik.net • http://twitter.com/spjelkavik • Litteratur – Implementing Lean Software Development (Mary and Tom Poppendieck) – Out Of The Crisis (Deming) – Toyota Production System (Ohno) – The Lean Primer (Craig Larman) – Lean Hospitals (Mark Graban) – Lean Thinking (Womack & Jones) – Learning to see (Rother & Shook) – #systemsthinking – Krangel om lean i offentlig sektor i England http://bit.ly/wQzMq 8

Hvordan? • Eksempel – Pre-Agile - En idé oppstår – Agile - Release hver måned – Kanban - Release hver 14. dag • Konklusjoner – Alle batcher, køer - skaper forsinkelse 9

Add a comment

Related presentations

Sa Sw of Con 6

Sa Sw of Con 6

November 10, 2014

conan

Buy women clothing online at low prices in India. Browse Women watches, women’s Fa...

Related pages

Verdistrømanalyse Henning Spjelkavik Smidig 2009 v1.11.

Verdistrømanalyse Henning Spjelkavik Smidig 2009 v1.11. SlidePlayer. ... –Må ikke forveksles med ønsket eller fremtidig verdistrømskart Smidig 2009 ...
Read more

Presentasjon "1 Kanban, det er et alternativ til Scrum det ...

© 2009 Ole Kværnø, Kantega AS 1 Hvordan jobbe smidig i prosjekter med fast- eller målpris Ole ... Verdistrømanalyse Henning Spjelkavik Smidig 2009 v1.11.
Read more

Det smidige hjørne » Selvorganisering – hva og hvorfor

En grundig verdistrømanalyse i et Lean-program vil typisk peke ... saksbehandling Scrum ScrumBut sertifisering Skalering Smidig Styring systems ...
Read more

Det smidige hjørne. På vei mot en bedre IT-bransje

Smidig (og Scrum) kan fremdeles ... En grundig verdistrømanalyse i et Lean-program vil typisk peke på mellomledere som “waste”. Dette er en brutal, ...
Read more

Kurs i ledelse og strategi i Oslo (421 kurs) | Kursagenten

Scrum er en smidig ... verdistrømanalyse og A3 problemløsing. ... Presentasjon av produktbasert planleggingsteknikk kan nå med 2009 versjonen av PRINCE2 ...
Read more