VERBS I FLEXIÓ VERBAL

50 %
50 %
Information about VERBS I FLEXIÓ VERBAL
Education

Published on February 5, 2014

Author: mar1013

Source: slideshare.net

Els Verbs Si fem memòria, ens recordarem que dividíem els verbs en tres conjugacions o grups segons la terminació dels infinitius: • 1a conjugació: verbs acabats en -ar • 2a conjugació: verbs acabats en -er o -re • 3a conjugació: verbs acabats en -ir També, a primer, vam treballar la morfologia verbal. Recordes quines coses ens indicaven els morfemes? Persona Primera Segona Tercera Singular Nombre Plural Temps Passat Present Passat Mode Indicatiu Subjuntiu Imperatiu Perfectiu Aspecte Imperfectiu Els temps que expressen present Hi ha tres temps que se situen en el mateix moment de la situació de comunicació: el present d'indicatiu, el present de subjuntiu i l'imperatiu. La diferència entre aquests tres temps, doncs, no és temporal, sinó de mode: • Si el fet és vist com a real, fem servir el present d'indicatiu. Exemple: La Neus encistella la pilota. • Si el fet és vist com a hipotètic, utilitzem el present de subjuntiu. Exemple: Tant de bo em regalin el nou CD d'Els gats escaldats. • Si es tracta d'una ordre, recorrem a l'imperatiu. Exemple: Tanca la porta, sisplau.

Els temps que expressen passat Els temps que indiquen passat són els més abundants. Poden introduir la distinció d'un passat recent i d'un de llunyà, i la d'una acció anterior a una altra de passada: • El passat recent i el passat llunyà Entenem per passat tot el que és anterior al moment actual. Ara bé, no és el mateix una cosa que ha passat avui que una que va passar fa mesos. Per això hi ha un temps verbal per al passat recent, el perfet d'indicatiu, i uns altres per al passat llunyà, el passat simple, el condicional compost i el passat perifràstic d'indicatiu. Exemples: • Aquesta setmana he nedat dos cops a la piscina → L'acció se situa dins d'un període de temps actual (aquesta setmana) i, per tant, fem servir el perfet d'indicatiu. • L'any passat vaig anar a Lloret amb el meu cunyat→ L'acció se situa dins d'un període de temps superat (l'any passat) i, per tant, utilitzem el passat perifràstic. • El passat del passat En la narració d'una història passada no tots els fets se situen en el mateix moment, sinó que uns són anteriors als altres. Imagina't, per exemple, que un detectiu ha d'ordenar una sèrie de fets per arribar a aclarir el culpable d'un crim: La víctima havia sortit de casa a les cinc, com de costum, quan va topar-se amb el seu assassí. El crim es devia produir, doncs, entre les cinc i les sis. L'arma que inculpava l'altre sospitós, però, estava mullada, i això volia dir que l'havien col·locada en el lloc de l'assassinat abans de les quatre, que és quan va parar de ploure. Observa que tots els fets se situen en el passat, però que n'hi ha alguns que són anteriors a uns altres: quan la víctima es topa amb el seu assassí és perquè abans havia sortit de casa seva, com que l'arma està mullada és que l'havien col·locada abans que parés de ploure. Aquest temps verbal que expressa accions anteriors a altres accions passades és el plusquamperfet d'indicatiu. • Els temps que expressen futur Entre els dos temps que expressen futur hi ha una certa diferència de significat. D'una banda, el futur situa l'acció en un moment posterior al d'ara. D'altra banda, el futur perfet situa l'acció també en el futur però donant-la per completada. Observa-ho en les dues oracions següents: • Us trucarem a les nou. Amb el futur s'anuncia el que està previst que passi a les nou. • Hauré acabat la feina a les deu. Amb el futur perfet s'anuncia el que està previst que hagi passat a les deu. El condicional simple és, també, una forma de futur que es complirà o no, segons una sèrie de circumstàncies. • Menjaria patates si en portessis.

ELS VERBS REGULARS I ELS VERBS IRREGULARS • Els VERBS REGULARS: són aquells verbs que mantenen el mateix lexema( o arrel), sense canvis, en tots els temps i tenen les terminacions pròpies de la seva conjugació. Exemple: LEXEMA • IMPERFET INDICATIU -O -ES -A -EM -EU -EN CANTBALL-, TREBALL-, SALTCOMPR- PRESENT INDICATIU -AVA -AVES -AVA -ÀVEM -ÀVEU -AVEN Els VERBS IRREGULARS: són aquells verbs que presenten canvis ortogràfics en les terminacions( morfemes gramaticals) o en l'arrel( lexema). Els verbs de la segona i tercera conjugació tenen més verbs irregulars que la primera. Exemple: VERB LEXEMA CANVI ORTOGRÀFIC EXEMPLE Aparcar Aparc- c> qu Aparco/ aparques Alçar Alç- ç> c Alço/ alces Jugar Jug- g> gu Jugo/ jugues Menjar Menj- j> g Menjo/ menges Enaiguar Enaigu- gu> gü Enaiguo/ enaigües i> ï Canvio/ canviï Canviar Canvi( verbs acabats en -iar) En el lexema dels verbs irregulars, però, s'han de fer alguns canvis ortogràfics quan la vocal de la desinència és e o i. Aquests canvis ortogràfics es donen en els verbs acabats en -car, -çar, -gar i -jar. Els verbs més irregulars de la primera conjugació són: ESTAR I ANAR. Tenen variacions en el lexema i en la desinència. En la segona i tercera conjugació, trobarem molts participis irregulars( que no tenen les terminacions -ut, -it) Participis regulars: menjat, dormit, perdut... Participis irregulars: admès, mòlt, ofert... -at,

Add a comment

Related presentations

Related pages

Flexió verbal del català - Viquipèdia, l'enciclopèdia ...

La flexió verbal és el procés en què s'obté diferents formes d'un verb i els morfemes gramaticals que intervenen en la flexió, els morfemes flectius ...
Read more

LA FLEXIÓ VERBAL

1 LA FLEXIÓ VERBAL PRIMERA CONJUGACIÓ. VERBS ACABATS EN -AR. Verb model: PORTAR TEMPS SIMPLES Present indicatiu Pretèrit Imperfet indicatiu Passat ...
Read more

Secci de Llengua

verbal i que s una q esti lling stica fonamental ... que en 1933 publicava La conjugaci dels verbs en valenci ... Hi ha alguns verps que flexio-
Read more

en valencià, clar que sí!!!!: La Flexió Verbal (Enric ...

Ací us deixe per descarregar La Flexió Verbal d'Enric Valor, un manual fonamental per entendre i aprendre els nostres verbs. Un llibre que és peça ...
Read more

Conjugació - Llengua catalana - Primària - edu365.cat

Escriu el nom d'un verb Escriu el nom d'un verb
Read more

Conjugar els verbs catalans

Els verbs catalans conjugacions, sinònims, ... • Les entrades poden fer-se en qualsevol forma verbal i assenyalades en vermell a la taula conjugada.
Read more

Models de flexió verbal — cantar | Diccionari ...

El primer model de conjugació, que correspon als verbs acabats en –ar, com cantar, és el més nombrós i l’únic actualment productiu del català ...
Read more

EXERCICIS FLEXIÓ VERBAL 1. Ompli els espais buits de les ...

E A MS Flexió verbal 1 EXERCICIS FLEXIÓ VERBAL 1. Ompli els espais buits de les frases següents amb les formes corresponents del verb SABER:
Read more