Vedotech 2013 Workshop De Verbinding

0 %
100 %
Information about Vedotech 2013 Workshop De Verbinding
Education

Published on February 26, 2014

Author: henkpetter

Source: slideshare.net

Description

Workshop gegeven door De Verbinding tijdens de Vedotech conferentie van 2013

Scholen die zich tot doel hebben gesteld om leerlingen de actualiteit en de samenleving te begrijpen, komen vanzelf uit op het begrip duurzaamheid. En als de school dat niet doet, dan is de kans groot dat leerlingen er wel mee komen.

 Even voorstellen…  Leerlingen, bedrijven en duurzaamheid  Opdracht Problemen & Oplossingen  Vakoverstijgend  Eco-logic  BioTechno  Rondvraag

Zorgen over: 46% Klimaatverandering 45% Omgaan met de aarde 28% Honger en armoede

  Recent onderzoek 1 nov 2013 175 werkgevers  O.a. AkzoNobel, Friesland Campina, Strukton, Provincie Utrecht, de gemeente Eindhoven, Rabobank Nederland, DESSO en Unilever

 Stelling 1: Organisaties die zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid vergroten hun bestaansrecht.  Stelling 2: Het huidige onderwijs sluit voldoende aan bij de behoefte van werkgevers wat betreft kennis en vaardigheden van werknemers om maatschappelijk verantwoord/ duurzaam te kunnen ondernemen/ opereren.  Stelling 3: Het onderwijs van mbo tot universiteit moet meer aandacht besteden aan duurzaamheid als integraal onderdeel van ieder curriculum.

Stelling 1  Stelling 1: Organisaties die zich ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid vergroten hun bestaansrecht.

Stelling 2  Stelling 2: Het huidige onderwijs sluit voldoende aan bij de behoefte van werkgevers wat betreft kennis en vaardigheden van werknemers om maatschappelijk verantwoord/ duurzaam te kunnen ondernemen/ opereren.

Stelling 3  Stelling 3: Het onderwijs van mbo tot universiteit moet meer aandacht besteden aan duurzaamheid als integraal onderdeel van ieder curriculum.

 62 % wil samenwerken met het onderwijs

 Ruim 100 Fte in bio-gerelateerd  Visvin project

 Praktische opdracht: Schrijf op het roze briefje:  Een regionaal natuur en/of milieu probleem Schrijf op het groene briefje:  Een duurzame ontwikkeling Geef het roze briefje aan je linker buur en het groene briefje aan je rechter buur.

 Praktische opdracht:  Bedenk een les met als uitgangspunt het ontvangen probleem en/of de duurzame ontwikkeling.  Ga daar bij uit van jouw reguliere lesprogramma. Dus probeer iets te vinden uit je eigen lesprogramma, waar je bij kunt aansluiten.  Schrijf je idee op een A4 vel

 In het examen  Meer concept-contextbenadering  Onderzoeken en ontwerpen bij biologie, natuurkunde, scheikunde

 Biologie  subdomein A12: ecologisch denken  subdomein D4: interactie met ecosystemen  subdomein F3: biodiversiteit

 Natuurkunde  Domein E2: Aarde en klimaat  Domein H: Natuurkunde en technologie.

 Scheikunde  subdomein C5: Technologische aspecten  subdomein C7: Behoudswetten en kringlopen  subdomein E3: Innovatieve processen  subdomein F2: Procestechnologie en duurzaamheid  subdomein F3: Energieomzettingen  subdomein G2: Milieu eisen,  subdomein G3: Duurzame chemische technologie

Eco-logic – HAVO & VWO BioTechno – VMBO-T & HAVO

 Milieu & Techniek  Duurzame ontwikkeling doelstellingen vanuit SLO  Ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend leren  School en haar omgeving als context  Bedrijfsleven betrekken

 Hoe  Doelen en vaardigheden matrix  Twee inleidende thema’s  Negen thema’s rondom duurzame ontwikkeling  Facebook-achtig bronnenmateriaal  Database met opdrachten waar uit gekozen kan worden.

 Biologie & Techniek  Korte teksten veel afbeeldingen  Leest als de Kijk en de Quest  Vrij in te vullen opdracht  Met een gestructureerd werkproces  Duurzame thema’s

 Daar waar techniek en biologie elkaar ontmoeten. Earthships Cradle to Cradle Biomimicry Natuurlijk verpakt Water

Project: Earthships

Project: Cradle to Cradle

Project: Biomimicry

 Utrecht goes green  Rondleiding langs duurzame bedrijven in Utrecht.  App breed inzetbaar.  In samenwerking met TechnoTrend.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vedotech 2013 Workshop De Verbinding - Education

Download Vedotech 2013 Workshop De Verbinding. Transcript. 1.
Read more

De Zon ESERO workshop 6 november 2013 Paul Feldbrugge Ele ...

Vedotech 2013 Workshop De Verbinding Workshop gegeven door De Verbinding tijdens de Vedotech conferentie van 2013 Workshop 6 Fysiotherapie 1 ...
Read more

O&O fonds jaarverslag 2013 by VA communication by design ...

... Rekening van baten en lasten 2013 15 Kasstroomoverzicht 16 Algemene toelichting 17 Toelichting balans per 31 december 2013 18 Toelichting op de ...
Read more

gerald van dijk - prezi.com

by gerald van dijk on 30 August 2013 Reusable; molecuul ... mengsel-zuivere stof- verbinding ... workshop Vedotech 2010
Read more

IN DIT NUMMER: Techniekpact nieuwe kans?

Educatie de Verbinding. ... onze diensten te klikken NUMMER 3 15 MEI 2013 Nieuwsbrief NAAM BEDRIJF Windesheim verslag 1 ... ben onze workshop ’Blink
Read more

Nieuwsbrief UMMER JANUARI - De Verbinding lesmateriaal op ...

VeDoTech conferentie. ... workshop op de ... Via groene en vaak duurzame techniek projecten wil De Verbinding docenten en
Read more