Vazragdane

57 %
43 %
Information about Vazragdane
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

Slide2:  То се разделя на три етапа: Ранно възраждане - от 18 до началото на 19 век; От реформите в Османската империя през 20-те-50-те години на 19 век. до Кримската война (1853-1856 г.); 3. От Кримската война до Освобождението на България през 1878 г. Това е период на радикални промени във всички сфери на обществено-икономическия,политическия и културния живот. Българското национално възраждане е период на обществено-икономически растеж и национална интеграция и еманципиране на българския народ в Османската империя. Slide3:  В социално отношение промените през епохата на Възраждането са постепенното оформяне на структурата на слабо развитото буржоазно общество в българските земи. В основата на формиращата се буржоазия са дребните производители - селяни и занаятчии. Slide4:  За епохата на Българското Възраждане е характерна урбанизацията-увеличаване и разширяване на градовете по брой,площ и население и обществено разпространение на градския начин на живот.Вследствие на това силно се развиват архитектурата и строителството.Изграждат се храмове, обществени и жилищни сгради, мостове.Типичен представител от този период е Никола Иванов Фичев (Колю Фичето),гениален български архитект,строител, каменоделец, дърворезбар. Възрожденска архитектура:  Възрожденска архитектура Slide7:  Промените в културната и духовната област през епохата на българското възраждане са в две основни посоки:новобългарското просветно движение и борбата за църковно обособяване. Стремежът е освобождаване на образованието и културата от елинското влияние и поставяне на основите на нова материална и духовна култура.След килийните училища, които спомагат за съхранението на българската народност по времето на Османското владичество,се създават и т.нар. взаимни училища-светски начални училища,в които се прилага Бел-Ланкастърска метода на обучение. Съгласно този метод някои от по-напредналите ученици обучават част от своите съученици.Обучението се извършва на говорим български език. Учениците изучават граматика, нравоучение, хигиена, естествознание, география, история, аритметика и вероучение. Slide8:  Първоначално килийните училища възникват при черкви, манастири и метоси… Slide9:  А по-късно,в началото на 19 век,се създават и взаимните училища… Български просветни дейци и книжовници:  Български просветни дейци и книжовници Христофор Жефарович e начетен странстващ калугер, който рисува и търгува с книги и икони.В южнославянското възраждане голяма роля изиграва неговата „Стематография”,издадена във Виена през 1741г. „ Стематографията" е илюстрирана от Жефарович с гравюри на мед и с графики. Съдържа 20 изображения на български и сръбски владетели и светци, както и 56 герба на славянски и други балкански страни, с обяснителни четиристишия под тях. „Стематографията” на Жефарович:  „Стематографията” на Жефарович Slide12:  Българското Възраждане започва с първата писана българска история на Паисий Хилендарски(1762).Отец Паисий е олицетворение на прехода от българско средновековие към епохата на национално-освободителното културно и политическо движение.Създаването на „История Славеноболгарская” по времето и при условиятя, в които живее народният будител,е изключителен граждански и книжовен подвиг. Подтикван от патриотизъм и от тревога за съдбата на българския род и език, чрез своята „книжица“, като възкресява славното минало на българите, Паисий се стреми да събуди народностното им съзнание, да им внуши, че имат основание за високо национално самочувствие и гордост. Slide13:  Д-р Петър Берон издава през 1824г„Буквар с различни поучения“, или т.нар. „Рибен буквар“, наречен така заради изобразения на корицата делфин. Slide14:  Васил Априлов открива през1835г.първото класно училище в България с помощ от Николай Палаузов и завещава на габровци значителна сума за строеж на ново училище — Априловската гимназия, първата в България. Slide15:  Общият процес на възраждане по българските земи води до българското националноосвободително движение.Извоюването на национална и политическа независимост на българския народ преминава през създаването на хайдушки дружини-като отговор срещу активизирането на кърджалиите,през организирането на легии и чети,през Априлското въстание(1876) и Руско-Турската Освободителна война (1877-1878). Slide16:  Българските легии в Белград, образувани от български доброволци - революционни дейци, имали за цел да се борят за освобождението на българския народ от османско владичество чрез съгласувани действия със съседните балкански държави. В по-голямата си част Възраждането завършва с Освобождението на България през 1878г.:  В по-голямата си част Възраждането завършва с Освобождението на България през 1878г.

Add a comment

Related presentations

Related pages

СОУ "Възраждане" - град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот! Добре дошли в официалния уеб ...
Read more

Столична Община - район ...

Район “Възраждане” е част от бившия 3-ти район на София. Като самостоятелна ...
Read more

Театър Възраждане - Начало

НОМИНАЦИЯ ЗА ИКАР 2016 13.01.2016. Успешният старт на театър "Възраждане" за годината е вече ...
Read more

Регионална организация ...

This WordPress.com site is the bee's knees ... БИЗНЕС ФОРУМ „Възраждане” – Общинска организация в гр.
Read more

Apartament in Burgas-Vazragdane | Via property - real ...

Furnished apartments in Golden Sands; Marina Cape Bulgaria: Luxury and Calmness in the Heart of Nature
Read more

Threebedroom apartment in Burgas-Vazragdane | Via property ...

For sell threevedroom apartment in Borisovata Garden! There is a two bedroom wardrobe and bathroom! Living room ,kitchenq-40кв.м! With kye ,lift ...
Read more

Properties Varna | rent | single room Varna | one bedroom ...

properties Varna, single room Varna, one bedroom Apartment Varna,one room Варна, maisonettes Varna, Varna Houses, Varna shop Properties, rent Varna ...
Read more

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ - Начало

РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ. І. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА. 1.1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ ...
Read more

www.sofia-obrazovanie.bg

СКЪПИ КОЛЕГИ, НЕКА ДА СЪУМЕЕМ ДА ЗАПАЗИМ МАГИЯТА НА КОЛЕДНАТА НОЩ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА!
Read more