Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport

50 %
50 %
Information about Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport

Published on April 23, 2008

Author: MVH

Source: slideshare.net

Vasúti társaságok kötelező kárfedezeti képességének biztosítása Biztosítási workshop Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport Jókai Miklós osztályvezető

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport MÁV Zrt. dimenziók Saját tőke: 20,6 Mrd Ft Mérleg főösszege: 898 Mrd Ft Értékesítés nettó árbevétele: 179 Mrd Ft Lényegesebb leányvállalatok: MÁV Cargo Zrt. MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. 2007. évi adatok

MÁV Zrt. dimenziók

Saját tőke: 20,6 Mrd Ft

Mérleg főösszege: 898 Mrd Ft

Értékesítés nettó árbevétele: 179 Mrd Ft

Lényegesebb leányvállalatok:

MÁV Cargo Zrt.

MÁV-START Zrt.

MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

2007. évi adatok

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport Lényegesebb baleseti kockázatok (eltérő szabályozást, feltételeket igényelhetnek) az utasoknak okozott személyi és poggyász károk, a munkavállalóknak okozott károk, a vasúti infrastruktúrában - elsősorban a pályában, berendezésekben, ingatlanokban - okozott károk, más vasúttársaságnak okozott károk, környezeti károk, egyéb harmadik személyeknek okozott károk, (ingatlan, jármű stb.)

Lényegesebb baleseti kockázatok

(eltérő szabályozást, feltételeket igényelhetnek)

az utasoknak okozott személyi és poggyász károk,

a munkavállalóknak okozott károk,

a vasúti infrastruktúrában - elsősorban a pályában, berendezésekben, ingatlanokban - okozott károk,

más vasúttársaságnak okozott károk,

környezeti károk,

egyéb harmadik személyeknek okozott károk, (ingatlan, jármű stb.)

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport A Rendelet jelentősebb hiányosságai Pontos kárfedezeti összeg hiánya (a katasztrófa károkra) (5. dia) Általános kár // katasztrófa kár (5. dia) Vállalatcsoporton belüli kárrendezés szükségessége (6. dia) Visszamenőleges adatközlés – az előírt rendszerben nem állnak rendelkezésre adatok (7. dia) Bagatellkárok kezelésének szükségessége (7. dia) Környezeti károk fedezetbe vonásának szükségessége Bankgarancia (önbiztosítás) igénybevételének átgondolatlansága/ szövegezés hiánya; felhasználhatósága Fogalomrendszer pontosítása – pl. vasúti baleset fogalom biztosítással és vasúti szabályzatokkal való összhangba hozatala

A Rendelet jelentősebb hiányosságai

Pontos kárfedezeti összeg hiánya (a katasztrófa károkra) (5. dia)

Általános kár // katasztrófa kár (5. dia)

Vállalatcsoporton belüli kárrendezés szükségessége (6. dia)

Visszamenőleges adatközlés – az előírt rendszerben nem állnak rendelkezésre adatok (7. dia)

Bagatellkárok kezelésének szükségessége (7. dia)

Környezeti károk fedezetbe vonásának szükségessége

Bankgarancia (önbiztosítás) igénybevételének átgondolatlansága/ szövegezés hiánya; felhasználhatósága

Fogalomrendszer pontosítása – pl. vasúti baleset fogalom biztosítással és vasúti szabályzatokkal való összhangba hozatala

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport A fedezeti összeghatár 271/2007. (X.19.) sz. Kormányrendelet (4. § (1) a); b)) Mekkora legyen a kárösszeg? Általános kár // katasztrófa kár fedezeti összeghatárának ellentmondása – azonos károkozási képesség, de eltérő kárfedezet előírása. Bármilyen rendszer is kerüljön azonban kialakításra, fontosnak tartjuk, hogy a kialakításakor: minden piaci szereplőre azonos feltételek vonatkozzanak, a biztosítási szakmát a fedezeti követelmények kialakításába be kell vonni, olyan feltételrendszert kell kialakítani, amely a kockázatok kezelésére ösztönöz és a lehető legkisebb terhet ró a vasútvállalatokra, a vasúti pályában okozott károk gyors megtérítése a közlekedés mielőbbi helyreállításának érdekében.

A fedezeti összeghatár

271/2007. (X.19.) sz. Kormányrendelet (4. § (1) a); b))

Mekkora legyen a kárösszeg?

Általános kár // katasztrófa kár fedezeti összeghatárának ellentmondása

– azonos károkozási képesség, de eltérő kárfedezet előírása.

Bármilyen rendszer is kerüljön azonban kialakításra, fontosnak tartjuk, hogy a kialakításakor:

minden piaci szereplőre azonos feltételek vonatkozzanak,

a biztosítási szakmát a fedezeti követelmények kialakításába be kell vonni,

olyan feltételrendszert kell kialakítani, amely a kockázatok kezelésére ösztönöz és a lehető legkisebb terhet ró a vasútvállalatokra,

a vasúti pályában okozott károk gyors megtérítése a közlekedés mielőbbi helyreállításának érdekében.

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport MÁV Csoport tagjai közötti károkra fedezet A Rendelet szerint kötelező? Általában kizárásra kerül a biztosításban Lényegében vagyonbiztosítás Vállalatcsoporton belüli kockázatfinanszírozás szükségessége – üzleti döntés Megoldási lehetőségek: kizárás, önrész megemelése, vagyonbiztosítás Többszörös kárfedezet esetei alvállalkozók károkozása és lehetséges hatásaik, vasútvállalati alvállalkozók károkozása, fedezete. Egy lehetséges tengerentúli megoldás továbbgondolásra: pályahasználati szerződésbe beépített díj

MÁV Csoport tagjai közötti károkra fedezet

A Rendelet szerint kötelező?

Általában kizárásra kerül a biztosításban

Lényegében vagyonbiztosítás

Vállalatcsoporton belüli kockázatfinanszírozás szükségessége – üzleti döntés

Megoldási lehetőségek:

kizárás, önrész megemelése, vagyonbiztosítás

Többszörös kárfedezet esetei

alvállalkozók károkozása és lehetséges hatásaik,

vasútvállalati alvállalkozók károkozása, fedezete.

Egy lehetséges tengerentúli megoldás továbbgondolásra:

pályahasználati szerződésbe beépített díj

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport Kárstatisztika Visszamenőleges adatközlés – más formában és tartalommal állnak rendelkezésre káradatok – korábbi vasúti piac lényegében a MÁV volt. Korábbi adatok integrált vasútvállalat káradatai, nagykárokra és a baleset okaira koncentrál (nem a kárösszegre), egymás közötti károk felelősségi károkká alakulnak a jövőben a piac változásával (áruszállítás önállósodása). Bagatellkárok kezelésének szükségessége kockázattípusonként (3. dia) lenne indokolt - magasabb önrész alacsonyabb biztosítási díj, - adminisztrációs kötelezettség - pl. 1 M Ft alatti károk.

Kárstatisztika

Visszamenőleges adatközlés – más formában és tartalommal állnak rendelkezésre káradatok – korábbi vasúti piac lényegében a MÁV volt.

Korábbi adatok

integrált vasútvállalat káradatai,

nagykárokra és a baleset okaira koncentrál (nem a kárösszegre),

egymás közötti károk felelősségi károkká alakulnak a jövőben a piac változásával (áruszállítás önállósodása).

Bagatellkárok kezelésének szükségessége kockázattípusonként (3. dia) lenne indokolt

- magasabb önrész alacsonyabb biztosítási díj,

- adminisztrációs kötelezettség

- pl. 1 M Ft alatti károk.

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport Felelősségbiztosítási szerződés Előny a MÁV számára: - Ellenőrizhető, kiszámítható és tervezhető kiadások. - Adott kockázatok és kárai transzparenssé válnak. - A kárrendezés során a károkozó és a károsult közé beilleszkedő harmadik fél objektivitása, a biztosító szakmai gyakorlata (kárstatisztika, jogi képviselet). - Közvetlen fedezet Hátránya: - Nem lehet a kockázatok teljes körét lefedni (önrész, limit, kizárások, mentesülések). A biztosítási díj közvetlen fizetési terhet ró a társaságra, a biztosítási díj egyelőre várhatóan magasabb az indokoltnál.

Felelősségbiztosítási szerződés

Előny a MÁV számára:

- Ellenőrizhető, kiszámítható és tervezhető kiadások.

- Adott kockázatok és kárai transzparenssé válnak.

- A kárrendezés során a károkozó és a károsult közé beilleszkedő harmadik fél objektivitása, a biztosító szakmai gyakorlata (kárstatisztika, jogi képviselet).

- Közvetlen fedezet

Hátránya:

- Nem lehet a kockázatok teljes körét lefedni (önrész, limit, kizárások, mentesülések).

A biztosítási díj közvetlen fizetési terhet ró a társaságra, a biztosítási díj egyelőre várhatóan magasabb az indokoltnál.

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport Jelentősebb nemzetközi megállapodások, szabályozások A Rendelet és a nemzetközi szabályok összhangja vizsgálandó A Rendelet fedezetének területi hatálya EGT tagállamok területe vállalkozó vasútnál UIC 471; 990; 992. sz. döntvények (RIC; RIV; EUROP-Egyezmény AIV; AIM nemzetközi megállapodások) COTIF 1371/2007/EK rendelet (a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről) - hatályba lép 2009-ben 12. cikk (2) 2010. december 3-ig a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vasúttársaságokra vonatkozó minimális biztosítási összeg meghatározásáról.

Jelentősebb nemzetközi megállapodások, szabályozások

A Rendelet és a nemzetközi szabályok összhangja vizsgálandó

A Rendelet fedezetének területi hatálya EGT tagállamok területe vállalkozó vasútnál

UIC 471; 990;

992. sz. döntvények (RIC; RIV; EUROP-Egyezmény

AIV; AIM nemzetközi megállapodások)

COTIF

1371/2007/EK rendelet (a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről) - hatályba lép 2009-ben

12. cikk (2) 2010. december 3-ig a Bizottság jelentést nyújt be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vasúttársaságokra vonatkozó minimális biztosítási összeg meghatározásáról.

Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport Főbb javaslataink: Az érintett vasútvállalatok, érdekképviseletek (bank, biztosító) bevonása a rendeletmódosításba Figyelembe kell venni a magyar vasúti piac sajátosságait (mentesülés; közös biztosítási alap; alacsonyabb limit, magasabb önrész, nemzetközi megállapodások, szabályozások, stb.) Közbeszerzés hez pontosan meg kell határozni a beszerzés feltételeit. Többszörös fedezet kizárása és az érintett vasútvállalatok körének újragondolása A Rendelet eljárási határidejének összhangja (Ket. és Kbt.) Egyértelmű feltételrendszer előírása Visszamenőleges káradatok esetén a rendelkezésre álló struktúrájú adatok is legyenek elfogadhatók

Főbb javaslataink:

Az érintett vasútvállalatok, érdekképviseletek (bank, biztosító) bevonása a rendeletmódosításba

Figyelembe kell venni a magyar vasúti piac sajátosságait (mentesülés; közös biztosítási alap; alacsonyabb limit, magasabb önrész, nemzetközi megállapodások, szabályozások, stb.)

Közbeszerzés hez pontosan meg kell határozni a beszerzés feltételeit.

Többszörös fedezet kizárása és az érintett vasútvállalatok körének újragondolása

A Rendelet eljárási határidejének összhangja (Ket. és Kbt.)

Egyértelmű feltételrendszer előírása

Visszamenőleges káradatok esetén a rendelkezésre álló struktúrájú adatok is legyenek elfogadhatók

Mire várunk választ? Hatályos Rendelet eljárási szabályainak alkalmazása (a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásunkban pontosan milyen biztosítást szerezzünk be?) Elvárt kártérítési limit összege Egységes, mindenkire azonos módon érvényes szabályozás Többszörös fedezet kizárásának módja – az érintett vasútvállalatok körének újragondolása (utasoknak, illetve a szállítmányban okozott károk kiemelése a túlbiztosítás elkerülése érdekében) Önrész optimalizálásának lehetősége (kiskárok megtartása) Bagatell károk visszamenőleges közlésének és adminisztrációs kötelezettségének megszüntetése Rendelet elvárásai és a fb. kizárások összhangja (pl. tulajdonosnak okozott károk, alvállalkozók felelőssége, biztosított kockázatok, szerződéses/szerződésen kívül okozott károk Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport

Köszönöm a figyelmüket ! Vasútvállalati megoldások és hatások I. MÁV Csoport

Add a comment

Related pages

Beszerzés és logisztika tevékenység bemutatása | MÁV ...

Megoldások. Személyszállítás ... Eszközgazdálkodási és leltározási szolgáltató központ MÁV Csoport szinten végzi, és koordinálja a ...
Read more

Esélyegyenlőség | MÁV-csoport

... minél hatékonyabban és teljesebben kiszolgáló megoldások alkalmazása érdekében ... A MÁV-csoport gondoskodó munkaadói ...
Read more

MÁV Nosztalgia Kft. – Wikipédia

MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi és ... A társaság személyszállításra és árufuvarozásra egyaránt érvényes vasútvállalati ... A MÁV csoport ...
Read more

Ingyenes wifi-megoldások a MÁV-START Zrt.-nél - YouTube

Ingyenes wifi-megoldások a MÁV ... A MÁV-START Zrt. megrendelésére a Magyar Telekom-csoport a T ... Változik a MÁV-Start és a ...
Read more

Dokumentációs Központ és Könyvtár | MÁV-csoport

Megoldások. Személyszállítás ... A Könyvtár szolgáltatásaival rendelkezésére áll a MÁV minden dolgozójának és ... a MÁV Csoport, valamint ...
Read more

250 biciklist vendégelt meg a MÁV-csoport a bringás ...

A MÁV-csoport a Bringás reggeli akcióban való részvételével a vasúti és a ... amely az autósforgalommal járó káros környezeti hatások
Read more