Vastavalmistuneiden palaute 2012

50 %
50 %
Information about Vastavalmistuneiden palaute 2012
Education

Published on March 10, 2014

Author: Ekonomiliitto

Source: slideshare.net

Description

SEFEn selvitys vastavalmistuneiden palaute

– SUOMEN EKONOMILIITTO – – FINLANDS EKONOMFÖRBUND – Vastavalmistuneiden kauppatieteilijöiden palautekysely 2012 21.10.2013

  Tietoa tutkimuksesta 2 Valmistuneita 2012 Vastauksia Vastaus-% Kandidaatit 1806 1304 72.2 % Maisterit 2018 1504 74.5 %

Kauppatieteiden maisterit 2012 3 Naine n 54 % Mies 46 % 0% 8% 32% 26% 12% 6% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Alle 23 v. 23-24 v.25-26 v.27-28 v.29-30 v.31-32 v. Väh. 33 v. 71,6% 2,6% 3,9% 13,2% 5,6% 3,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% KTK-tutkinto samassa yliopistossa KTK-tutkinto toisessa suomalaisessa yliopistossa Ulkomailla suoritettu KTK-tutkintoa vastaava tutkinto Tradenomin tutkinto Muun alan yliopistotutkinto Suomessa tai ulkomailla Muu tutkinto, jolla sai suoritusoikeuden Tiedot vastaajista

Opintojen viivästyminen 4 42% 17% 15% 3% 3% 3% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti Työskentely opintojen ohella osa-aikaisesti Pro gradu -tutkielman viivästyminen Varusmiespalvelu/vanhempainloma Opiskelu ulkomailla Opiskelumotivaation puute Muu syy KTM-opintojen viivästymiseen normiajassa 

   Pro gradu -tutkielma 5 5% 3% 4% 6% 8% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muu rahoitus tutkielman tekoon Ainoastaan tutkielmasta suoranaisesti aiheutuneet kulut Stipendi Palkkatyö Kertapalkkio Ei rahallista tukea

Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen 6 3,5 3,6 3,6 3,3 3,7 3,7 3,4 3,1 2,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Orientaatiopäivät Opintohallinnon palvelut Laitoksen opintopalvelut Ohjaus opintojaksolla Opinto-opas WebOodi Informaatio www-sivuilla Opiskelijatutorointi Opettajatutorointi 1=heikko, 5=erinomainen

Koulutuksessa hankitut taidot 7 3,6 3,9 3,5 3,9 2,9 3,7 3,7 2,9 3,1 4 4,2 3,5 3,3 3,5 4,3 4,1 3,8 4 3,5 3,6 3,3 3,5 1 2 3 4 5 Talouden yleinen tuntemus Valmiudet pääaineessa/koulutuso… Valmiudet sivuaineessa Viestintä äidinkielellä Viestintä toisella kotimaisella Viestintä vierailla kielillä Tieteelliset valmiudet Tiedolliset valmiudet yrittäjyyteen Asenteelliset valmiudet yrittäjyyteen Kv. ympäristössä toimiminen Ryhmätyöskentely Yleiset johtamisvalmiudet Esimiestaidot Tietotekniset työelämätaidot Uusien asioiden omaksuminen Ongelmanratkaisukyky Esiintyminen Vuorovaikutustaidot Neuvottelutaidot Projektinhallinta Työelämätietous Eettisen toiminnan valmiudet 1=heikko, 5=erinomainen

Työtilanne valmistumishetkellä 8 51% 7% 15% 3% 2% 1% 1% 4% 1% 13% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vakinainen kokopäivätyö Vakinainen osapäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Määräaikainen osapäivätyö Päätoiminen yrittäjä Osa-aikainen yrittäjä/ t:mi/ osakas yrityksessä Jatkaa opiskelua Vanhempainloma tai hoitovapaa Varusmies-/ siviilipalvelu Hakee töitä Muu työtilanne  Tärkein työttömyyden syy: ei ole vielä hakenut töitä

Asema organisaatiossa 9 5% 9% 41% 1% 34% 9% 10% 9% 45% 3% 24% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Johto Keskijohto Asiantuntija Itsenäinen elinkeinonharjoittaja Toimihenkilö Muu asema Nainen Mies

Vastavalmistuneiden bruttopalkka 10 5 132 € 3 846 € 3 155 € 2 600 € 2 551 € 2 517 € 5 243 € 4 024 € 3 544 € 3 833 € 2 824 € 2 701 € 0 € 1 000 € 2 000 € 3 000 € 4 000 € 5 000 € 6 000 € Johto Keskijohto Asiantuntija Itsenäinen elinkeinonharjoittaja Toimihenkilö Muu asema Nainen Mies  Mediaani 3 000 € / kk  Keskiarvo 3 262 € / kk

Työtilanteen ja mediaanipalkan muutos 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vakinainen kokopäivätyö Vakinainen osapäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Määräaikainen osapäivätyö Päätoiminen yrittäjä Osa-aikainen yrittäjä/ t:mi/ osakas yrityksessä Jatkaa opiskelua Vanhempainloma tai hoitovapaa Varusmies-/ siviilipalvelu Hakee töitä Muu työtilanne 2009 2010 2011 2012 2 800 € 2 900 € 3 000 €3 000 € 2 700 € 2 750 € 2 800 € 2 850 € 2 900 € 2 950 € 3 000 € 3 050 € 2009 2010 2011 2012

Työn ja koulutuksen vastaavuus 12 44% 37% 14% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hyvin Melko hyvin Heikosti Ei lainkaan  Vastaajista 69 % oli tyytyväinen työtilanteeseensa Prosenttiosuus työssä olleista vastaajista

Kauppatieteiden kandidaatit 2012 13 Naine n 48 % Mies 52 % 7% 31% 29% 14% 6% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Alle 23 v. 23-24 v. 25-26 v. 27-28 v. 29-30 v. Yli 30 v. 80% 9% 6% 3% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ylioppilas AMK- tai yo-opintoja (ei tutkintoa) AMK- tai yo-tutkinto Ammatillinen perustutkinto Avoimen yliopiston opintoja Muu koulutustausta Tiedot vastaajista

 Opintojen viivästyminen 14 22% 15% 11% 8% 7% 36% 0% 10% 20% 30% 40% Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti Työskentely opintojen ohella osa-aikaisesti KTM-opintojen suorittaminen KTK-opintojen aikana Opetusjärjestelyt Opiskelu ulkomailla Muu syy KTK-opintojen viivästymiseen normiajassa

Tyytyväisyys opintojen ohjaukseen 15 3,7 3,5 3,6 3,5 3,3 3,7 3,7 3,5 3,4 2,7 1 2 3 4 5 Orientaatiopäivät Infotilaisuudet Opintotoimisto Laitosten opintopalvelut Ohjaus opintojaksolla Opinto-opas Weboodi Informaatio www-sivuilla Opiskelijatutorointi Opettajatutorointi

Koulutuksessa hankitut taidot 16 3,7 3,8 3,5 3,9 3,0 3,8 2,9 3,2 4,0 4,3 3,6 3,4 3,5 4,3 4,1 3,8 4,0 3,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Talouden yleinen tuntemus Valmiudet pääaineessa/koulutusoh jelmassa Valmiudet sivuaineessa Viestintä äidinkielellä Viestintä toisella kotimaisella Viestintä vierailla kielillä Tiedolliset valmiudet yrittäjyyteen Asenteelliset valmiudet yrittäjyyteen Kv. ympäristössä toimiminen Ryhmätyöskentely Yleiset johtamisvalmiudet Esimiestaidot Tietotekniset työelämätaidot Uusien asioiden omaksuminen Ongelmanratkaisukyky Esiintyminen Vuorovaikutustaidot Eettisen toiminnan valmiudet

Aikoo jatkaa opintojaan KTM:ksi 17 89% 3% 2% 4% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kyllä, jatkaa suoraan samassa yliopistossa Kyllä, jatkaa suoraan eri yliopistossa Ei, siirtyy työelämään Siirtyy nyt työelämään ja jatkaa mahdollisesti myöhemmin Ei, vaihtaa opiskelemaan toista alaa

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tilastokeskus - Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusasteen mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2010–2012, % Vastavalmistuneiden ... Palaute; Tekijänoikeudet ...
Read more

Vastavalmistuneiden palaute | Suomen Ekonomit

Vastavalmistuneiden palaute; ... Kirjallisuuspalkinto 2012; ... Vastavalmistuneiden työllisyystilanteessa ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen ...
Read more

Sefen vastavalmistuneiden palaute – tulosten esittely 13.5 ...

Sefen vastavalmistuneiden palaute - tulosten esittely 13.5. ... Vastavalmistuneiden kysely on osa Suomen Ekonomiliiton (SEFE) teettämää tutkimustyötä.
Read more

Taantuman aikana valmistuminen ei ole jättänyt pysyvää ...

Palaute; Yhteystiedot; Hae ... vaikeutti vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä, mutta pysyvää vaikutusta sillä ei ollut vuosina 2007–2012 ...
Read more

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3 ...

vastavalmistuneiden palaute 204 tulosesittely aalto/eng 3.2.205 pirre hyötynen, tek tekniikan alan palautekysely vastavalmistuneille 3.2.205 2 3.2.205 204 ...
Read more

Työelämäopinnot luonnontieteissä 2015 by Antti Väisänen ...

Vastavalmistuneiden palaute työelämässä tarvittavista taidoista 8. 4. Työelämäopintojen tämän hetkinen tilanne luonnontieteissä 9. 4.1.
Read more

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä by Tekniikan ...

2012. Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä. Raportti vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta. Toimittanut Kaisa Harmaala
Read more

TYÖELÄMÄPALAUTE - helsinki.fi

Vuonna 2012 tutkinnon suorittaneista alkaen kysely on ... tutkinnon suorittaneiden antama palaute. Kukin vastaaja esiintyy aineistossa
Read more